Edukacja informatyczna w szkołach europejskich

Bezpłatna konferencja warsztatowa Krajowego Biura eTwinning i Polskiego Biura Eurydice dla nauczycieli zainteresowanych tematem nowoczesnej i efektywnej edukacji informatycznej. Wydarzenie w formule hybrydowej (stacjonarnie i online).
Termin: 16 grudnia 2022, Warszawa

  • Osobom, które wezmą udział w wydarzeniu stacjonarnie, organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z interaktywnych warsztatów w podziale na grupy (wg poziomu edukacyjnego) oraz wyżywienie podczas szkolenia wyszczególnione w programie konferencji. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy pokrywają z własnych środków. 
    Limit miejsc stacjonarnych na wydarzeniu wynosi 60.
  • Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w formule online, będą mogły skorzystać ze wszystkich sesji wyszczególnionych w programie.
    Liczba miejsc dla uczestników online wynosi 500

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Wydawane są bezpłatnie osobom, które będą uczestniczyć w całości wydarzenia.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Program konferencji
 

Na stronie znajdziecie także listę ekspertów prowadzących wykłady i prezentacje.

Warunki udziału w szkoleniu (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI):

1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany - przypominamy, że rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login, a następnie użytkownik zakłada konto na platformie ESEP i dodaje do konta placówkę, w której obecnie jest zatrudniony.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel zajęć komputerowych lub informatyki, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. 

 

Ważne:

  • Tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego udziału. Uczestnicy potrzebować będą laptopów z dostępem do Internetu - uczestnicy stacjonarni powinni mieć możliwośc swobodnego połączenia się z hotelową siecią Wi-Fi.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13.12.2022 o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

formularz zgłoszeniowy