Dwustronne seminarium kontaktowe

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na dwustronne seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie Krajowe Biuro eTwinning oraz Partnerstwo Odra i odbędzie się w dniach 6-8 października 2016

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na dwustronne seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie Krajowe Biuro eTwinning oraz Partnerstwo Odra (czytaj więcej nt. partnerstwa) i odbędzie się w dniach 6-8 października 2016 w Berlinie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności uczących w grupie wiekowej uczniów 10-16 lat. Spotkanie będzie prowadzone w języku niemieckim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji: 1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący z uczniami w wieku 10-16 lat; 2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning; 3. rejestracja w programie eTwinning; 4. znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum komunikatywnym; 5. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy. Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w międzynarodowych wydarzeniach eTwinning. Na seminarium zapraszamy przede wszystkim nauczycieli z województw objętych Partnerstwem Odra (Dolnośląskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie). W miarę dostępności miejsc,  kwalifikowani będą również nauczyciele z pozostałych regionów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 sierpnia 2016. W wyniku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja została zakończona w dniu 1 sierpnia 2016 o godzinie 14:20 W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń. Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning