Demokracja i ja – spotkajmy się na Europejskim Tygodniu Młodzieży

09.05.2019 Warszawa

Europejski Tydzień Młodzieży jest organizowany w Polsce z inicjatywy Komisji Europejskiej już po raz dziewiąty. Jest to jedno z największych międzynarodowych wydarzeń dedykowanych młodzieży i osobom pracującym w tym obszarze. Na przełomie kwietnia i maja w wielu krajach Europy będą odbywały się liczne wydarzenia i spotkania, podczas których młodzież będzie mogła wyrazić swoje poglądy i obawy dotyczące szeroko pojętej polityki młodzieżowej. Jest to także okazja do podzielenia się rezultatami i sukcesami osiągniętymi w ramach różnego rodzaju projektów młodzieżowych. Tegoroczny ETM odbywa się pod hasłem przewodnim Demokracja i ja. Temat ten wiąże się ściśle z potrzebą aktywizacji młodzieży w obszarze życia obywatelskiego i uświadomienia młodym, że ich głos jest ważny, a ich opinie mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane na arenie politycznej. Głos w wyborach to jedno, jednak aktywna demokracja i udział w życiu obywatelskim to coś więcej - inicjatywy młodzieżowe, projekty wolontariatu oraz solidarnościowe, stały kontakt z decydentami i dbałość o rozwój kultury to wszystko elementy składające się na budowanie świadomej i otwartej postawy obywatelskiej. W tym roku punkt kulminacyjny obchodów ETM przypadnie na 9 maja 2019 r. Spotkamy się w różnych miejscach na terenie Warszawy, aby wspólnie porozmawiać o demokracji i naszej roli w kreowaniu wspólnej przyszłości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przygotowała dla Was m.in.:

 • spotkania informacyjne o Europejskim Korpusie Solidarności,
 • grę miejską,
 • Eurolekcję z EuroDesk w Eurobusie ETM,
 • oraz warsztaty dotyczące: Erasmusa+, wolontariatu, krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, projektów solidarnościowych realizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • koncert!

Jednym z ciekawszym elementów ETM będzie debata młodzieżowa:

 • Czy demokracja i udział w życiu politycznym interesuje młodych ludzi? Czy zdają sobie oni sprawę z perspektyw i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rezygnacja z korzystania z praw obywatelskich?
 • W tym roku mija 30 lat od wydarzeń czerwca ’89. Jak wygląda obecna Polska oczami młodych ludzi? Jak młodzi ludzie widzą siebie w Polsce i Europie za następnych 30 lat? Jak młodzież widzi przyszłość Europy?
 • Niechęć młodzieży do polityki i polityków vs. „nic o nas bez nas” – jak zachęcić młodzież do podejmowania aktywności obywatelskiej?
 • Zagrożenia wynikające z braku udziału młodzieży w procesach demokratycznych i rezygnacji z korzystania z praw obywatelskich – wolność, krytyczne myślenie, solidarność społeczna vs. brak wolności, fake newsy, problem rozmytej odpowiedzialności.
 • Czy poczucie obywatelskości i solidarności da się zaprogramować?
 • Założenia nowej Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 – co z nich wynika w praktyce?

Na te (oraz wiele innych!) pytania postaramy się odpowiedzieć podczas debaty „Demokracja i ja”, która także odbędzie się 9 maja 2019 r. na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Debatą otwieramy kulminację obchodów 9. Europejskiego Tygodnia Młodzieży! Proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce trwa już trzecią dekadę, mimo to zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych – w tym wolontariat – oraz zaufanie społeczne, uznawane za główne wyznaczniki dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, wciąż pozostają na niezadawalającym poziomie. Upowszechnienie się postaw obywatelskich nie jest możliwe bez wzmocnienia kapitału społecznego, który z kolei  budowany jest na poziomie społeczności lokalnych, w codziennej działalności na rzecz dobra wspólnego.   Jeśli chcesz wziąć udział w debacie i pozostałych atrakcjach ETM zarejestruj się na stronie wydarzenia: [ct_button id="button_55" size="big" solid="1" link="https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia-specjalne/europejski-tydzien-mlodziezy-2019/" icon="" arrow="1" color="#eb5050" css_animation="" animation_delay=""]Europejski Tydzień Młodzieży[/ct_button] Tu znajdziesz również szczegółowe informacje o wszystkich planowanych działaniach. #democracyandme #youthweek