Bringing eSafety into eTwinning projects

Grupa skoncentrowana na eBezpieczeństwie

Grupa tematyczna pod nazwą Bringing eSafety into eTwinning projects została utworzona na portalu głównym programu eTwinning w kwietniu 2015 roku. W chwili obecnej liczy ponad 5700 członków. Do grupy dołączać mogą wszyscy nauczyciele zarejestrowani na portalu eTwinning, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie wdrażania e-Bezpieczeństwa do szkolnego programu nauczania.  

Uczestnicy grupy mają możliwość wymiany  informacji i doświadczeń związanych z tematem przewodnim grupy. W jej ramach prowadzone są różnorodne aktywności zorientowane na współpracę oraz aktywizujące jej uczestników, m.in. dyskusje na forum, wymiana doświadczeń poprzez narzędzia do współpracy online, webinary prowadzone zarówno przez aktywnych członków grupy, jak i ekspertów zewnętrznych. Nagrania oraz materiały z tych spotkań dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronach grupy. Zgromadzone tu materiały edukacyjne są do dyspozycji nauczycieli wszystkich przedmiotów włączających kwestie e-Bezpieczeństwa do codziennej praktyki szkolnej oraz swoich działań projektowych. W zasobach grupy eTwinnerzy znajdą również odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania, m.in.:

  • Czy potrzebna jest zgoda rodziców na włączenie uczniów do projektu eTwinning?
  • Jak właściwie stworzyć profil użytkownika w karcie projektu?
  • Jak dbać o reputację online?
  • W jaki sposób korzystać z zasobów dostępnych w Internecie bez naruszenia praw autorskich?

eTwinnerzy, którzy chcą poznać odpowiedzi na te pytania oraz podzielić się swoją wiedzą i pomóc nam dbać o e-bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli mogą dołączyć do naszej grupy w dowolnym momencie! Zapraszam! Aneta Wilk – moderatorka grupy Bringing eSafety into eTwinning projects