Badanie wpływu programu eTwinning na pracę i rozwój zawodowy nauczycieli

Ramy MeTP 2.0 (Monitorowanie programu eTwinning) zostały opracowane w celu pomiaru subiektywnie postrzeganego wpływu działań realizowanych w eTwinningu na pracę i rozwój zawodowy nauczycieli. Rezultaty tego przeprowadzonego na szeroką skalę badania, uzyskane w wyniku analizy setek odpowiedzi udzielonych w ankiecie samooceny, a także analiza poszczególnych przypadków nauczycieli potwierdzają, że zaangażowanie w działania w ramach eTwinningu wiąże się z lepszym postrzeganiem przez nauczycieli ich kompetencji pedagogicznych, informatycznych i tych w zakresie współpracy https://issuu.com/frse/docs/etwinning-report-2018_pl_final [ct_button id="button_51" size="small" solid="1" link="https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2020/04/eTwinning-report-2018_PL_final.pdf" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]PDF do pobrania[/ct_button]