Akcja 1. Projekty krótkoterminowe dla uczniów

Wydarzenie z serii Synergia eTwinning - Erasmus+

Termin: 15.12.2022, godz. 15:00

W trakcie serii webinariów zaprezentujemy w jaki sposób realizować edukacyjne projekty unijne w sposób hybrydowy - z wykorzystaniem środków Programu Erasmus+ i platformy online Programu eTwinning.

Tematyka spotkania: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów dają organizacjom składającym wniosek możliwość organizowania różnych działań w zakresie mobilności przez okres od sześciu do osiemnastu miesięcy.

Eksperci: Przedstawiciele Narodowej Agencji Erasmus+ i Krajowego Biura eTwinning. 

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 15.12.2022, godz. 15:00
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy