Akcja 1. Projekty krótkoterminowe dla nauczycieli

Wydarzenie z serii Synergia eTwinning - Erasmus+

Termin: 17.11.2022, godz. 15:00

W trakcie serii webinariów zaprezentujemy w jaki sposób realizować edukacyjne projekty unijne w sposób hybrydowy - z wykorzystaniem środków Programu Erasmus+ i platformy online Programu eTwinning.

Tematyka spotkania: Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – dla organizacji mniejszych, mniej doświadczonych, działających na mniejszą skalę. Wnioski mogą składać tylko organizacje indywidualne. Czas trwania projektów: 6-18 miesięcy. Liczba dofinansowanych projektów jest ograniczona.

Eksperci: Przedstawiciele Narodowej Agencji Erasmus+ i Krajowego Biura eTwinning. 

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 17.11.2022, godz. 15:00
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy