2014 – Europejskie i Krajowe Odznaki Jakości

180 Krajowych Odznak Jakości i 129 Europejskich Odznak Jakości dla polskich nauczycieli!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w październiku 2014 roku przyznano 129 Europejskich Odznak Jakości polskim nauczycielom realizującym projekty eTwinning. Lista nauczycieli, którzy otrzymali Europejska Odznakę Jakości znajduje się tutaj. Do tej pory przyznano także 180 Krajowych Odznak Jakości. Jednak ta liczba może się zwiększyć bowiem KOJ przyznajemy ‘na bieżąco’. Dokładne informacje na temat KOJ i EOJ, wymagań, kryteriów i trybu przyznawania, zebrane są na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci. Wyróżnionym nauczycielom serdecznie gratulujemy!