Agnieszka Pietnoczka

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka z zamiłowania i zawodu. Dobrze pamięta swoje pierwsze kroki w eTwinningu stawiane w 2007 r. i każdy z 8 zrealizowanych od tego czasu projektów. W swojej pracy kieruje się pasją odkrywania możliwości rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, z równym zaangażowaniem starając się przybliżyć świat uczniom. Koordynator międzynarodowych projektów w programach Comenius i Erasmus +. W ich realizacji widzi sposób otwarcia szkoły na inne formy uczenia się i nauczania, nie stroni od technologicznych nowinek w edukacji, a czas wolny spędza na pichceniu, czytaniu książek, oglądaniu filmów i zastanawianiu się nad przyszłością świata. Chętnie podzieli się swoim doświadczeniem włączaniem międzynarodowych działań w życie szkoły oraz w wykorzystaniu narzędzi TIK w pracy nauczyciela.

Pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej

Facebook – eTwinning Zachodniopomorskie

Kontakt: