Joanna Kuroczko

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Koordynatorka licznych projektów eTwinning, z których 9 zostało nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości.

Zachęcamy do kontaktu z ambasadorką i zaproszenia do swojej placówki na bezpłatne warsztaty eTwinning.

Kontakt: