Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Biuro eTwinning

ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: 22 46-31-400
fax.: 22 46-31-030
e-mail: etwinning@frse.org.pl

 

Dział helpdesk programu eTwinning:

Facebook: http://www.facebook.com/eTwinningPolska
Twitter: @eTwinningPolska

 

Regionalni przedstawiciele programu eTwinning

Lista ambasadorów, koordynatorów oraz trenerów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w dziale Nasi przedstawiciele»

 

Krajowe Biuro eTwinning:

dr Paweł Poszytek

dyrektor generalny FRSE,
dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+

224-631-103

Paweł Czapliński

224-631-225
pczaplinski@frse.org.pl

Iwona Ławniczak-Iwanowska

224-631-227
ilawniczak@frse.org.pl

Barbara Milewska

224-631-229
bmilewska@frse.org.pl

Ewa Raińska-Nowak

224-631-226
enowak@frse.org.pl

Monika Regulska

224-631-221
mregulska@frse.org.pl

Gracjana Samson-Więckowska

224-631-224
gwieckowska@frse.org.pl

Marta Wasek

224-631-222
mwasek@frse.org.pl

Agnieszka Woźniak

224-631-228
awozniak@frse.org.pl