Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego online – Critical Digital Literacy with eTwinning

26-28 maja 2021

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego – Critical Digital Literacy with eTwinning organizowane w formule online przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 26-28 maja 2021 r.  w godz. 15:00 – 18:30 na platformie MS Teams. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w dowolnym typie szkoły. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Do 11 maja 2021 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline). Termin zgłoszeń upływa w dniu 11 maja 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu. [ct_button id="button_70" size="big" solid="1" link="https://pdw-maj2021.webankieta.pl/" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Formularz zgłoszeniowy[/ct_button]