Konkurs Nasz projekt eTwinning 2023

Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do 23 stycznia 2023.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2023.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 i/lub 2022/2023.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,
a także w pięciu kategoriach dodatkowych:
  • Budowanie relacji i wyrównywanie szans edukacyjnych - projekty wspierające działania na rzecz zapobiegania wykluczeniom oraz budowaniu relacji w szkole i grupie projektowej.
  • Projekty o tematyce zawodowej - realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych.
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ - projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+,
  • Ambasador eTwinning - dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na naszej stronie w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez poniższy:

Formularz zgłoszeniowy
 

Proszę zwrócić uwagę, że elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 stycznia 2023 (o godz. 23:59).
 
Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera:

Regulamin konkursu
 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl