Tydzień z tworzeniem lekcji na platformie Blendspace

Tydzień z tworzeniem lekcji na platformie Blendspace

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Kurs jest adresowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą poznać Blendspace – bezpłatną platformę przeznaczoną do gromadzenia, organizowania i udostępniania materiałów edukacyjnych. Uczestnicy poznają podstawowe funkcjonalności platformy. Dowiedzą się, jak założyć wirtualną klasę i zaprosić do niej uczniów, jak tworzyć na platformie lekcje i materiały edukacyjne. Poznają możliwości publikacji i udostępniania uczniom przygotowanych materiałów.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka.

Kurs obejmuje7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” w każdym z modułów. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl