Tydzień z symulacją komputerową

Tydzień z symulacją komputerową

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, biorących już udział lub przygotowujących się do udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Kurs jest przydatny również w projektach edukacyjnych do prezentacji wyników współpracy międzynarodowej.

Szkolenie dotyczy pracy z programem Vectorian Giotto (freeware), który jest doskonałym narzędziem do animacji flash z mnóstwem przydatnych opcji, a jednocześnie prosty w obsłudze. Doskonały dla początkujących, ale także profesjonalnych użytkowników programów graficznych do szybkiej i efektywnej pracy. Na przykładzie tego programu realizowany jest temat symulacji komputerowych, które są stosowane powszechnie w edukacji – program umożliwia przygotowanie precyzyjnych symulacji jako materiałów dydaktycznych samodzielnie przez nauczyciela.

Autorką kursu jest pani Halina Bednarz.

Kurs jest prowadzony w systemie elearning z wykorzystaniem platformy Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl i trwa 7 dni. Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie/ przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego online na www.eTwinning.pl.
Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów.
Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Czas przeznaczony na zadania jest uzależniony od stopnia zaawansowania technicznego i doświadczeń w pracy z komputerem i Internetem.

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie: zarządzania folderami i plikami, instalowania i uruchamiania programów. Mile widziana jest znajomość podstaw edycji w programach graficznych.

Każdy uczestnik powinien mieć do dyspozycji komputer wyposażony w podstawowe oprogramowanie  systemowe oraz dostęp do internetu . Dodatkowo, komputer  powinien być wyposażony w program do otwierania plików pdf oraz uruchamiania plików flash. Program Vectorian Giotto jest w wersji angielskiej – mile widziana jest orientacja w podstawowej terminologii informatycznej stosowanej w menu  programów jak save, import, export…

Cele:

  • wprowadzenie w zagadnienie tworzenia symulacji komputerowych od strony teoretycznej i praktycznej
  • zdobycie umiejętności w tworzeniu animacji
  • wzbogacenie warsztatu pracy o narzędzia nowych technologii informatycznych
  • wymiana wiedzy na temat stosowanych narzędzi wspomagających edukację

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie zostanie przesłane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w postaci dokumentu PDF na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji na kurs w terminie 4-6 tygodni od dnia ukończenia kursu.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl