Tydzień z Screencastem

Tydzień z Screencastem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą nauczyć się, jak za pomocą bezpłatnych aplikacji można nagrywać krótkie filmy wideo, będące poradnikami lub instrukcjami dla uczniów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i słuchawki/głośniki. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają przykładowe programy do przechwytywania obrazu wideo z ekranu komputera: Jing, Any Video Recorder, i Community Clips. Pobiorą i zainstalują proponowane aplikacje, a następnie wykonają ćwiczenia polegające na nagraniu krótkich filmów. Dowiedzą się, w jaki sposób przygotować się do nagrania filmu, zapoznają się z przykładowym scenariuszem i przygotują własny scenariusz. Na zakończenie kursu samodzielnie przygotują krótki poradnik wideo dla uczniów.

W module 1 uczestnicy zostaną wprowadzenie w zagadnienie screencastów. Dowiedzą się, jakie są poszczególne etapy pracy nad przygotowaniem filmu, obejrzą przykładowy scenariusz nagrania. Wykonają Zadanie 1.

W modułach 2 – 4 zostaną omówione narzędzia do tworzenia/nagrywania screencastów: Jing, Any Video Recorder, i Community Clips. W każdym z modułów uczestnicy wykonają po jednym zadaniu.

W module 5 zamieszczone zostało zadanie zaliczeniowe, które polega na nagraniu wartościowego poradnika wideo.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 5.

Cele kursu

 • przybliżenie tematyki screencastów,
 • podniesienie kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie tworzenia materiałów filmowych wspomagających pracę z uczniem,
 • zdobycie umiejętności jego zaplanowania, napisania scenariusza nagrania,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadania do wykonania. Zadania 1-4 są ćwiczeniami mającymi na celu sprawdzenie nabytych w modułach umiejętności. Zadanie 5 jest zadaniem podsumowującym kurs i polega na utworzeniu autorskiego screencasta.

1. Wprowadzenie do screencastów

 • Kilka słów o screencastach
 • Przykładowy scenariusz do nagrania typu screencast
 • Przykładowe screencasty (Pracownia 2.0 – Narodowy Instytut Audiowizualny)
 • Różne narzędzia do tworzenia screencastów
 • Zadanie 1

2. Nagrywamy screencast w Jing

 • Link do programu
 • Pobranie i instalacja programu Jing
 • Nagrywanie screencastów w Jing
 • Konwersja wideo do formatu MP4
 • Darmowe konwertery
 • Filmy-tutoriale pokazujące jak korzystać z Jing (j. angielski)
 • Publikowanie filmu w serwisie YouTube
 • Zadanie 2

3. Any Video Recorder

 • Pobierz program
 • Instalacja Any Video Recorder
 • Jak korzystać z Any Video Recorder
 • Any Video Converter Free p
 • Ustawienie audio podczas konwersji filmu w AnyVideo
 • Zadanie 3

4. Community Clips

 • Pobranie programu Community Clips
 • Nagrywanie w programie Community Clips
 • Zadanie 4

5. Praca zaliczeniowa

 • Zadanie 5

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu.

Autorem kursu jest pani Marta Doroszkiewicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl