Tydzień z narzędziami do tworzenia filmów instruktażowych

Tydzień z narzędziami do tworzenia filmów instruktażowych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z narzędziami do tworzenia filmów instruktażowych przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, a także wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem podstawowych możliwości darmowych programów m.in. EZVID i OBS i nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania ich możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego,
a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie. Wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Dodatkowo warto, aby komputer uczestnika wyposażony był w mikrofon.

Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości programów EZVID i Open Broadcaster Software. Udział
w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi stosowanych przez osoby wykonujące filmy instruktażowe (naprawa komputera, przebieg gry itd.).  Uczestnicy dowiedzą się, na czym polega proste tworzenie filmów i jakie programy zwykle są do tego wykorzystywane. Dodatkowo uczestnicy będą mogli przetestować program SNAGIT (płatną alternatywę dla omawianych w kursie programów).

Wszyscy uczestnicy wykonają obowiązkowe zadania w planowanych 4 modułach – od zapoznania się z formą tworzonych wideo instrukcji, po przygotowanie własnych filmów z wykorzystaniem dwóch omawianych programów. Poznają także zagadnienia związane z przygotowaniem materiału do publikacji stworzonych filmów na platformie Youtube. Dla osób zainteresowanych przygotowany jest także moduł dotyczący działania programu SnagIt, ponieważ iż jest programem komercyjnym, ma także wersję tańszą – edukacyjną. Uczestnicy wykonają także trzy zadnia obowiązkowe (oceniane) i dwa zadania dodatkowe (nie wpływające na ocenę końcową i zaliczenie). Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną.

Cele kursu

  • poznanie podstawowych narzędzi programów Ezvid i Open Broadcaster Software w stopniu wystarczającym do samodzielnego z niego korzystania,
  • nabycie umiejętności tworzenia i edytowania filmów instruktażowych,
  • sprawne posługiwanie się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami
    i narzędziami programów,
  • wykorzystanie bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programów (film z podglądem autora, edycja materiału końcowego),
  • nabycie umiejętności wykonywania wybranych zadań i poleceń na różne sposoby (skróty klawiaturowe),
  • nabycie umiejętności przygotowania materiału do publikacji w Internecie,
  • porównanie wybranych funkcji w programach Ezvid i Open Broadcaster Software oraz SnagIt,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia oraz sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Moduł I

Zapoznanie z dostępnymi w Internecie filmami instruktażowymi. Wybór interesujących opcji i elementów wideo instrukcji. Krytyczna analiza dostępnych na Youtube filmów (jakość filmu, rola narratora itp.)

Moduł II

Zapoznanie z programem i stroną domową Open Broadcaster Software, instalacja i konfiguracja programu.
Pierwsze kroki: Zapoznanie z wyglądem okna programu i jego głównymi elementami. Dostosowanie okna do potrzeb użytkownika. Wyjaśnienie znaczeń przycisków/narzędzi.  Pierwsze działania w programie. Wykonanie pierwszych filmów. Zaznajomienie się praktyczne z narzędziami oferowanymi przez program.

Zadanie I. Wykonanie filmu instruktażowego przy pomocy OBS.

Moduł III

Zapoznanie z programem i stroną domową Ezvid, instalacja i konfiguracja programu.
Pierwsze kroki: Zapoznanie z wyglądem okna programu i jego głównymi elementami. Dostosowanie okna do potrzeb użytkownika. Wyjaśnienie znaczeń przycisków/narzędzi. Pierwsze działania w programie. Wykonanie pierwszych filmów. Zaznajomienie się praktyczne z narzędziami oferowanymi przez program.

Zadanie I. Wykonanie filmu instruktażowego przy pomocy Ezvid.

Moduł IV

Podobieństwa i różnice między OBS i Ezvid, a SnagIt. Możliwości programu SnagIt (na wybranych przykładach) – dla zainteresowanych.

Zasady organizacyjne

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Treści kursu zostaną udostępnione w trzech częściach: w poniedziałek do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł I, we wtorek do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł II,  w czwartek do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł III, w sobotę do godziny 9.00 zostanie udostępniony moduł IV.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

W kursie zaplanowano 3 obowiązkowe zadania do wykonania, za które można otrzymać łącznie
25 punktów.

Przewidziano następującą punktację:
Zadanie 1 – maksymalnie 5 punktów.

Zadanie 2 – maksymalnie 10 punktów.

Zadanie 3 – maksymalnie 10 punktów.

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie obu zadań i zdobycie co najmniej 19 z 25 punktów (75%).
Każdy uczestnik jest także zobowiązany do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl