Tydzień z GIMPEM

Tydzień z GIMPEM

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać możliwości programu graficznego GIMP2.8 oraz są zainteresowani nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania tych możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, synchronicznej pracy myszką i klawiaturą, posiadanie konta pocztowego na portalu, sprawnego pisania w edytorze tekstowym oraz korzystania z przeglądarek internetowych. Konieczne jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają wybrane,  możliwości darmowego programu graficznego Gimp2.8 i  wykorzystają w praktyce jego możliwości pozwalające na tworzenie elementów graficznych i obróbkę zdjęć. Stworzą własne, efektowne pliki graficzne.

Treści merytoryczne kursu zostały dobrane przez autora tak aby uczestnicy w kolejnych zadaniach opierali się na umiejętnościach nabytych w porzednich zadaniach i podzielone na 5  modułów.   Wybór został dokonany na podstawie doswiadczenia autora w pracy z tym programem i ze względu na czas trwania kursu obejmuje niewielką część możliwości tego programu (nie bez racji nazywanego kombajnem do obróbki grafiki). Należy więc mieć świadomość, że inny autor/prowadzący mógłby wybrać wiele innych/różnych wariantów treści kursu.

Moduł 1 pokazuje jak przygotować własne logo. Uczestnicy dowiedzą się jak utworzyć napis opisany na okręgu.Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak utworzyć nową grafikę poprzez wycięcie fragmentu obrazka. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. W module 3 uczestnicy nauczą się wstawiac własne logo na swoje zdjęcia i przeskalowywać (zmieniać rozmiar) zdjęcia. Chętni nauczą się zmieniać kolor napisu w logo. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. Moduł 4 nauczy tworzenia własnego napisu na stronę www lub dla prezentacji. Uczestnicy nauczą się jak wykorzystać narzędzie tekst i dokonać zmian koloru i kształtu.  Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. W module 5 uczestnicy dowiedzą się, jak zniekształcić obraz/grafikę aby uzyskać artystyczny efekt. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.  Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 6 „Podsumowanie”.

Cele kursu

  • poznanie programu GIMP 2.8,
  • częściowe poznanie możliwości wykorzystania programu GIMP 2.8 do tworzenia i edycji grafiki,
  • kształcenie umiejętności posługiwania się zaawansowanym edytorem grafiki,
  • kształcenie nawyku poszukiwania zaawansowanych rozwiązań ułatwiających dalszą pracę z materiałami graficznymi,
  • kształcenie nawyku poszanowania praw autorskich, licencji i korzystania z oryginalnego lub darmowego oprogramowania,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia,
  • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://moodle.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetoweKurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w niedzielę o godzinie 10.00. Obejmuje 7 dni pracy (10 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Modułu 1”, „Forum Modułu 2”, „Forum Modułu 3”, “Forum Modułu 4”  i „Forum Modułu 5”.Wszystkie ważne informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1,5 – 3 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach: w poniedziałek około 9:00 moduł 1 i moduł 2 we środę około 10:00 moduł 3, moduł 4 i moduł 5 w poniedziałek o 19.00 powinno odbyć się wydarzenie on-line na platformie LiveEtwinning.

Przed wysłaniem pliku zadania na platformę wskazane jest kilkukrotnego jego wykonanie na swoich zasobach w celu nabrania wprawy w posługiwaniu się narzędziami programu.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona jest ankieta ewaluacyjna oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

 

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl