Tydzień z edycją grafiki online

Tydzień z edycją grafiki online

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

 

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z edycją grafiki online” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmowe aplikacje do edycji plików graficznych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiane podczas kursu aplikacje posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości trzech edytorów grafiki online – Photoshop Express Editor, Pixlr Express oraz BeFunky. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi stosowanych do korekcji fotografii i uzyskania artystycznych efektów specjalnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak dodawać do zdjęć dodatkowe elementy (np. tekst, gotowe obrazki), a także nauczą się tworzyć kolaż ze zdjęć.

Treści zawarte w modułach 1, 2 i 3 dotyczą pracy z Photoshop Express Editor. Uczestnicy zarejestrują się, poznają elementy rozbudowanego interfejsu oraz dostępne w nim opcje i narzędzia służące do edycji zdjęć. Wykonają dwa obowiązkowe zadania. W module 2 dostępne jest też zadanie wyłącznie dla osób chętnych, które nie podlega ocenie.

Moduł 4 poświęcony jest pracy z edytorem Pixlr Express. Uczestnicy poznają podstawowe możliwości edycji zdjęć za pomocą tego narzędzia i wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 uczestnicy poznają opcje i narzędzia edytora BeFunky, jak np. kadrowanie, dostosowywanie kolorów, dodawanie efektów, ramek, tekstu. Nauczą się także tworzyć kolaż ze zdjęć. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 6.

Cele kursu

 • poznanie podstawowych narzędzi i funkcjonalności edytorów grafiki online,
 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami dostępnymi w edytorach grafiki online w celu poprawiania i modyfikowania zdjęć,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz cztery obowiązkowe zadania do wykonania.

1. Photoshop Express Editor – wprowadzenie

 • Przykłady zastosowania Photoshop Express Editor
 • Rejestracja, uruchomienie programu i załadowanie zdjęcia

2. Photoshop Express Editor – możliwości

 • Interfejs aplikacji – informacje ogólne
 • Zakładka Edit – BASIC
 • Zakładka Edit – ADJUSTMENTS
 • Zakładka Edit – EFFECTS
 • Zakładka DECORATE
 • Zapisywanie pliku
 • Zadanie na dobry początek

3. Photoshop Express Editor – zadania

 • Zadanie 1 – pobranie i modyfikacja zdjęcia zgodnie z instrukcją
 • Zadanie 2 – pobranie i modyfikacja zdjęcia zgodnie z instrukcją

4. Pixlr Express

 • Pixlr Express – instrukcja z opisem dostępnych opcji i narzędzi
 • Zadanie 3 – modyfikacja dowolnego zdjęcia

5. Zabawa z BeFunky

 • BeFunky – uruchomienie aplikacji i załadowanie zdjęcia
 • Photo Editor BeFunky
 • Collage Maker
 • Zadanie 4 – utworzenie kolażu ze zmodyfikowanych zdjęć

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie, bowiem treści szkoleniowe będą odsłonięte w dwóch częściach

Autorką kursu jest pani Halina Bednarz

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl