Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning

Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą WebQuest oraz podjęcie próby zastosowania jej w projekcie eTwinning. Kurs skierowany jest do nauczycieli różnorodnych przedmiotów i typów szkół /przedszkoli zainteresowanych wzbogaceniem projektów eTwinning o interesujący model współpracy. Podczas kursu nauczyciele rozwiną umiejętności zespołowej współpracy oraz opracują i umieszczą WebQuest w Internecie.

Autorką kursu jest pani Ewa Kurzak. Kurs trwa 7 dni i ma charakter metodyczno-zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenera. Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przynajmniej 2 godziny na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań.

Uczestnicy kończący szkolenie otrzymają zaświadczenie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl