Tydzień na feedback

Tydzień na feedback

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na feedback”.

Celem kursu jest poznanie kilku narzędzi służących do szeroko pojętej ewaluacji, ankietowania i oceny działań, zadań oraz pracy w projekcie. Wszystkie narzędzia i aplikacje omawiane na kursie mogą być elementem zagospodarowania TwinSpace w projekcie eTwinning.

Na kursie omówione zostaną narzędzia służące do planowania pracy w projekcie (np. kalendarz online), zarządzania grupą (aplikacje do podziału na grupy, do dawania szybkiej oceny uczniom bez zastosowania ocen sumujących), ewaluacji (sposoby przekazywania informacji zwrotnej online) oraz ankietowania (przygotowanie, opracowanie ankiet i zbieranie wyników).

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Kurs trwa 7 dni i składa się z modułów podzielonych z 4 bloków tematycznych. Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Mają także możliwość współpracy z innymi uczestnikami kursu na platformie TwinSpace tak, jak to się dzieje w środowisku projektowym.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie zostanie przesłane przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w postaci dokumentu PDF na adres e-mail wskazany przez uczestnika podczas rejestracji na kurs w terminie 4-6 tygodni od dnia ukończenia kursu.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl