Tydzień na feedback

Tydzień na feedback

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na feedback”.

Celem kursu jest poznanie kilku narzędzi służących do szeroko pojętej ewaluacji, ankietowania i oceny działań, zadań oraz pracy w projekcie. Wszystkie narzędzia i aplikacje omawiane na kursie mogą być elementem zagospodarowania TwinSpace w projekcie eTwinning.

Na kursie omówione zostaną narzędzia służące do planowania pracy w projekcie (np. kalendarz online), zarządzania grupą (aplikacje do podziału na grupy, do dawania szybkiej oceny uczniom bez zastosowania ocen sumujących), ewaluacji (sposoby przekazywania informacji zwrotnej online) oraz ankietowania (przygotowanie, opracowanie ankiet i zbieranie wyników).

Do wykonania zadań w kursie uczestnik powinien posiadać:

 • komputer z łączem internetowym
 • system operacyjny windows lub linux
 • przeglądarkę internetową (zalecana mozilla firefox)
 • aktywne konto email
 • mikrofon i słuchawki
 • konto gmail (konieczne do wykonania zadania w module 2.) – można je założyć na stronie mail.google.com

Kurs trwa jeden tydzień (poniedziałek-poniedziałek) i obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Moduł 1 – planowanie
 • Moduł 2 – zarządzanie grupą
 • Moduł 3 – szybka ewaluacja
 • Moduł 4 – ankietowanie
 • Zakończenie kursu

Moduł I

 • DOODLE – narzędzie do planowania terminów i wyboru określonych opcji. Kilka osób może wybrać określony termin np. spotkania, rozmowy na czacie, oddania zadania itp. lub odpowiednią aktywność, np. tytuł projektu, następne zadanie do realizacji w projekcie, narzędzie TIK.
 • STICKY MOOSE  – prosta aplikacja do krótkich głosowań na wybraną opcję. Dodatkowym atutem jest możliwość ustalenia terminu zakończenia głosowania i dodawania przez uczestników własnych pomysłów/wyborów. Sticky Moose nie wymaga rejestracji. Po wpisaniu adresu aplikacji możesz od razu podać pytanie do głosowania.

Moduł II

 • CLASSDOJO – narzędzie do szybkiego komentowania działania uczniów (np. w projekcie, na lekcji). Dzięki możliwości kontroli przez uczniów i rodziców we własnym domu jest narzędziem niezwykle motywującym do pracy.
 • POLL AND MATCH – aplikacja do przeprowadzania krótkich ankiet, na podstawie których możemy przydzielić uczniów do określonej grupy, np. według ich zainteresowań czy zadania, jakiego chcą się podjąć.

Moduł III

 • ANSWERGARDEN – prosta aplikacja pozwalająca uzyskać w bardzo szybkim czasie zwięzłe odpowiedzi na pytania. Często wykorzystywana jako forma zdobywania informacji zwrotnej (np. Co sądzisz o ostatnim czacie?) lub szybkie głosowanie (Jaki tytuł chcielibyście nadać projektowi?).
 • TAGXEDO – prosta aplikacje służące do prezentowania krótkich haseł w atrakcyjnej graficznie formie (doskonałe do podsumowań i szybkich ewaluacji, gromadzenia wyników, odpowiedzi, rezultatów powstałych na drodze dyskusji i burzy mózgów).
 • AUDIOBOOM – narzędzie służące do nagrywania i przechowywania wiadomości głosowych, tzw. podcastów. Wykorzystywane w pracy nad projektem oraz na lekcjach. Każdy użytkownik Audioboom ma dostęp do swojego panelu, w którym może regularnie zamieszczać wiadomości wraz z obrazkami. W ten sposób można tworzyć podcasty (blogi głosowe).

Moduł IV

 • POLLDADDY – narzędzie do przygotowania ankiet (np. ewaluacyjnych). Darmowe konto oferuje m.in. dostęp do 4 rodzajów pytań, dostęp do szablonów, możliwość wysłania linku do ankiety pocztą, możliwość pobrania kodu HTML do ankiety, skorzystanie z opcji dodania obrazu, filmu z YouTube, zebranie rezultatów ankiety.

 

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Kurs trwa 7 dni i składa się z modułów podzielonych z 4 bloków tematycznych. Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Mają także możliwość współpracy z innymi uczestnikami kursu na platformie TwinSpace tak, jak to się dzieje w środowisku projektowym.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl