kurs

Sie
30

Tydzień z studio.code.org

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, biorących już udział lub przygotowujących się do udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Szczególnie dla tych nauczycieli szkoły podstawowej, edukacji wczesnoszkolnej a nawet przedszkolnej, którzy chcieliby wprowadzić swoich uczniów w świat programowania i myślenia algorytmicznego. Strona studio.code.org udostępnia nauczycielom możliwość udostępnienia swoim […]

SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)”. Cel główny: wspomaganie interakcji, współpracy oraz angażowanie całego zespołu uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi TRICIDER i KAHOOT. Cele szczegółowe: poznanie możliwości narzędzi: Tricider i Kahoot, przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzi poprzez przygotowanie autorskich materiałów […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą WebQuest oraz podjęcie próby zastosowania jej w projekcie eTwinning. Kurs skierowany jest do nauczycieli różnorodnych przedmiotów i typów szkół /przedszkoli zainteresowanych wzbogaceniem projektów eTwinning o interesujący model […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z GeoGebrą

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs adresowany jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz prowadzone projekty i wykorzystywać program GeoGebra. – dynamiczne oprogramowanie matematyczne przydatne na wszystkich poziomach edukacji. W jednym, łatwym w użyciu pakiecie łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną. Wymagania […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień na feedback

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na feedback”. Celem kursu jest poznanie kilku narzędzi służących do szeroko pojętej ewaluacji, ankietowania i oceny działań, zadań oraz pracy w projekcie. Wszystkie narzędzia i aplikacje omawiane na kursie mogą być elementem zagospodarowania TwinSpace w projekcie eTwinning. Na […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z VoiceThread i Penzu

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z VoiceThread i Penzu”. Kurs Tydzień z  VoiceThread i Penzu prezentuje narzędzia VOICE THREAD, PENZU I SOLVR, które można wykorzystać w działaniach projektowych pracując na nich wspólnie z partnerami podwyższając efektywną komunikację i zarządzanie projektem. Autorem kursu jest […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning”. Program eTwinning umożliwia zawieranie partnerstw pomiędzy szkołami z krajów Europy. Współpraca pomiędzy partnerami oparta m.in. na wspólnym tworzeniu i opracowywaniu materiałów z wykorzystaniem technologii ICT, nad którymi uczestnicy pracują razem, podwyższa jakość działań projektowych. […]

SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z edycją grafiki online

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs „Tydzień z edycją grafiki online” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać darmowe aplikacje do edycji plików graficznych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień na publikację rezultatów partnerstwa

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na publikację rezultatów partnerstwa”. Tygodniowy kurs adresowany jest do tych nauczycieli, którzy przeprowadzili lub są w trakcie prowadzenia projektów eTwinning z zagranicznymi partnerami, a którzy chcą wypromować swoją szkołę, pracę swoich uczniów i swoją w środowisku lokalnym oraz na forum kraju i Europy. W […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z LearningApps.org

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcą poznać LearningApps.org – bezpłatną platformę do tworzenia różnych ćwiczeń, prostych gier dydaktycznych i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY