Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria

Warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria międzynarodowe przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat eTwinningu oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Spotkania te gromadzą uczestników z różnych krajów europejskich, którzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i tworzą własny projekt eTwinning.

Kryteria wyboru uczestników uzależnione są od profilu spotkania. Rekrutacje na poszczególne spotkania są ogłaszane około 1-2 miesięcy przed datą szkolenia.

W zależności od rodzaju spotkania w każdym, w którym został ogłoszony nabór, weźmie udział od 2 do 10 nauczycieli z Polski, a w przypadku międzynarodowych spotkań organizowanych w Polsce do 25 nauczycieli.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na:

 

 


Nabór na szkolenia:

Bardzo prosimy o obserwację pozycji “status” szkoleń, w której poszczególne informacje oznaczają:

 • przed ogłoszeniem naboru – rekrutacja odbędzie się, ale jest zbyt wcześnie na jej ogłoszenie;
 • nabór ogłoszonyna naszej stronie w Aktualnościach pojawiło się ogłoszenie z informacją o rekrutacji na dane spotkanie; w przypadku spełniania wszystkich kryteriów można zgłaszać swoją kandydaturę poprzez formularz elektroniczny dostępny w ogłoszeniu (żaden inny sposób np. poprzez mail, telefon, FB nie jest akceptowany);
 • rekrutacja w toku – zakończyliśmy etap przyjmowania elektronicznych zgłoszeń; tworzona jest grupa polskich uczestników z listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
 • rekrutacja zamknięta – lista uczestników z Polski jest już zamknięta;
 • spotkanie zakończoneetap po otrzymaniu sprawozdań od nauczycieli polskich uczestniczących w spotkaniu.

Poniżej zamieszczamy listę szkoleń planowanych w 2019 roku:

 

Seminaria międzynarodowe:

Spotkania mające na celu nawiązanie kontaktów i założenie własnych projektów eTwinning

 • Luty 2019: Międzynarodowe webinarium kontaktowe Polska-Łotwa-Estonia-Ukraina
  grupa docelowa: nauczyciele posiadający doświadczenie w realizacji projektów eTwinning
  język spotkania: angielski
  status: spotkanie zakończone
 • 11-14 kwietnia 2019: Międzynarodowe seminarium kontaktowe – Entrepreneurship – Gdańsk
  grupa docelowa: dowolnego przedmiotu pracujących z grupą wiekową uczniów 13+
  język spotkania: angielski
  statusspotkanie zakończone
 • 4-6 kwietnia 2019, Bratysława, Słowacja: How to create a good eTwinning project
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  statusspotkanie zakończone
 • 26-28 kwietnia 2019, Francja
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: francuski
  statusspotkanie zakończone
 • 16-18 maja 2019, Sofia, Bułgaria: Slavic seminar
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  statusrekrutacja zamknięta
 • 16-19 maja 2019, Aghveran, Armenia
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  statusrekrutacja zamknięta
 • 5-8 czerwca 2019, Praga, Czechy: eTwinning Contact Seminar for preschool teachers
  grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej
  język spotkania: angielski
  statusrekrutacja zamknięta
 • 4-7 lipca 2019, Warszawa: Entrepreneurship with eTwinning
  grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący w szkołach zawodowych
  język spotkania: angielski
  status: nabór ogłoszony
 • sierpień 2019, Łotwa: Robotics
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • wrzesień 2019, Łotwa: Art in eTwinning Projects
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • wrzesień 2019, Berlin, Niemcy: Triangle of Weimar
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • październik 2019, Hannover, Niemcy: Acquire intercultural skills in the Primary school with eTwinning
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • październik 2019, Bukareszt, Rumunia: eTwinning Multilateral Seminar
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności pracujący w szkołach średnich
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • listopad 2019, Hiszpania
  grupa docelowa: nauczyciele każdej specjalności
  język spotkania: hiszpański
  status: przed ogłoszeniem naboru
 • 12-14 grudnia 2019, Helsinki, Finlandia: Democracy and human rights education
  grupa docelowa: nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 7-12 lat
  język spotkania: angielski
  status: przed ogłoszeniem naboru

Warsztaty doskonalenia zawodowego:

Szkolenia skupiające się na konkretnych zagadnieniach mające na celu rozwijanie określonych kompetencji

 

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning  

 

 


Lista warsztatów doskonalenia zawodowego i seminariów międzynarodowych zrealizowanych w latach: