Tydzień z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy korzystają z tablicy interaktywnej podczas pracy na zajęciach lekcyjnych. Kurs adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kurs dotyczy narzędzi i aplikacji interaktywnych. W kursie nie jest omawiana obsługa tablicy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność edytowania dokumentów tekstowych,
 • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu.

Cele kursu

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • tworzyć krótkie filmy edukacyjne,
 • generować gry interaktywne,
 • opracowywać wirtualne karty pracy,
 • utrwalać poznany materiał przy pomocy interaktywnych aplikacji,
 • wykorzystywać aplikacje do zarządzania klasą i lekcją.

Opis kursu

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych, w tym 4 obszary edukacyjne.

 • MODUŁ 1 – WYWOŁANI DO TABLICY.
 • MODUŁ 2 – JĘZYK POLSKI INTERAKTYWNIE.
 • MODUŁ 3  – MATEMATYCZNE KARTY PRACY.
 • MODUŁ 4 –  FILMY I QUIZY O PRZYRODZIE.
 • MODUŁ 5 – JĘZYK OBCY W AKCJI.

Wszystkie moduły kursu składają się z części instruktażowej i zadaniowej.

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl