Tydzień z prezentacjami w Focusky

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poznać Focusky – nowy i mało znany w Polsce program do tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego. Ponieważ program zaprezentowany podczas kursu posiada wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają program Focusky – darmową alternatywę dla programu Microsoft PowerPoint. Program będący swego rodzaju połączeniem programu PowerPoint i Prezi umożliwia tworzenie bardzo atrakcyjnych prezentacji multimedialnych. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi programu, a także na nabycie umiejętności zaplanowania, utworzenia i udostępniania autorskich prezentacji.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

 • W module 1 uczestnicy dowiedzą się, jak zainstalować program i jak się w nim zarejestrować. Poznają interfejs użytkownika, dowiedzą się, jak rozpocząć pracę z programem, poznają budowę okna edytora prezentacji.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się, jak utworzyć nową prezentację od podstaw (pusty szablon), wstawiać do niej kształty, obrazy, tekst, symbole i hiperłącza. Poznają sposoby publikacji prezentacji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • W module 3 uczestnicy dowiedzą się, jak wstawiać do prezentacji filmy, dźwięk, wykresy i obiekty Smart Art. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 4 poświęcony jest rozbudowywaniu prezentacji o animowane elementy, które mogą uatrakcyjnić przekaz. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • W module 5 przybliżone zostaną sposoby wstawiania ścieżek ruchu oraz wzbogacania prezentacji o różne efekty animacyjne. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 6 poświęcony jest tworzeniu prezentacji na bazie wbudowanych w program szablonów.

Na zakończenie kursu uczestnicy wykonają zadanie będące podsumowaniem całego kursu – utworzą i opublikują autorską prezentację.

W module Podsumowanie uczestnicy znajdą informację o zaliczeniu kursu, wypełnią dwie ankiety ewaluacyjne oraz pobiorą certyfikaty ukończenia kursu.

Treści szkoleniowe

 1. Pierwsze kroki
 • Wprowadzenie do Focusky, pobranie, instalacja, rejestracja konta
 • Interfejs okna startowego
 • Rozpoczęcie pracy
 • Okno edytora prezentacji
 1. Pusty szablon – wstawianie kształtów, obrazów, tekstów, symboli, linków. Publikacja prezentacji
 • Rozpoczęcie pracy – wybór pustego szablonu i dodawanie ramek
 • Wstawianie kształtów (Shapes)
 • Wstawianie obrazów (Image)
 • Wstawianie tekstu (Text)
 • Dodawanie symboli (Symbol)
 • Dodawanie linków (Link)
 • Publikowanie prezentacji
 • Zadanie 1
 1. Wstawianie filmów, dźwięku, wykresów i obiektów Smart Art
 • Dodawanie wideo (Video)
 • Dodawanie dźwięku (Music)
 • Dodawanie wykresu (Chart)
 • Dodawanie obiektów Smart Art. (Smart Art.)
 • Zadanie 2
 1. Wstawianie animowanych elementów. Układ i motyw
 • Dodawanie animacji w formacie Flash (SWF)
 • Dodawanie animowanych postaci (Roles)
 • Wstawianie układu (Layout)
 • Zastosowanie motywów (Theme)
 • Zadanie 3
 1. Ścieżka ruchu i animacje
 • Wstawianie i edycja ścieżki ruchu
 • Dodawanie animacji
 • Zadanie 4
 1. Tworzenie prezentacji z szablonu
 • Szablony Focusky – wprowadzenie
 • Tworzenie prezentacji z szablonów
 1. Zadanie podsumowujące
 • Zadanie 5

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania.

Z uwagi na to, że każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, a Focusky jest bardzo rozbudowanym programem, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępniona są ankiety ewaluacyjne oraz informacja zwrotna o zaliczeniu kursu, widoczna także w dzienniku „Oceny”.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorem kursu jest pani Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl