Tydzień z LibreOffice Portable

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać podstawowe możliwości programu LibreOffice (wersja portable) oraz nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania tych możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego na portalu, a także umiejętność instalowania programów, korzystania z pamięci przenośnej flash, sprawnego pisania w edytorze tekstowym oraz korzystania z przeglądarek internetowych.

Konieczne jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning i posiadał pendrive o pojemności co najmniej 4 GB.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają wybrane możliwości darmowego pakietu biurowego LibreOffice (wersja portable). Poznają i wykorzystają w praktyce możliwości programu pozwalające na tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji oraz otwieranie i edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji na komputerach nie posiadających zainstalowanego pakietu biurowego i viewerów. Stworzą własne, przykładowe pliki pakietu biurowego.

Autorem kursu jest Piotr Krzysztoforski.

Kurs obejmuje7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy” w każdym z modułów. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl