Tydzień z Hot Potatoes

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z Hot Potatoes” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i nauczycieli, którzy są zainteresowani poznaniem nowego programu do tworzenia multimedialnych i interaktywnych pomocy dydaktycznych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Uczestnik powinien mieć zainstalowany w swoim komputerze dowolny program do archiwizowania plików, (np. WinZip, WinRar itp.).

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają program Hot Potatoes do tworzenia multimedialnych i interaktywnych pomocy dydaktycznych. Udział w kursie pozwoli uczestnikom nabyć umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych w postaci między innymi: quizów, krzyżówek, zadań z lukami itp., obsługiwanych za pomocą standardowych przeglądarek internetowych. Aplikacje te można zapisać w postaci gotowej do publikacji w Internecie. Takie materiały interaktywne niewątpliwie wzbogacą każdy projekt międzynarodowy, podnosząc jego poziom merytoryczny, jak również urozmaicą współpracę między uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 7 modułów.

Moduł 1 poświęcony jest na zapoznanie się z ogólnymi informacjami o programie Hot Potatoes i jego składowymi. Uczestnicy pobiorą pliki potrzebne do instalacji, zainstalują oprogramowanie i dokonają jego spolszczenia.

W części 2 kursu uczestnicy poznają JQuiz – moduł pozwalający na tworzenie quizów z różnego rodzaju odpowiedziami. Przybliżone zostaną podstawowe zasady dotyczące tworzenia testów. Uczestnicy zapoznają się z przykładami różnego rodzaju quizów, kolejnymi krokami podczas tworzenia ćwiczeń tego typu. Nauczą się wstawiać multimedia do opracowanych quizów. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 kursu uczestnicy poznają sposób tworzenia krzyżówek (JCross), które mogą być rozwiązywane online. Zapoznają się z materiałami instruktażowymi i przykładowymi krzyżówkami. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest tworzeniu zadań z lukami (JCloze). Zaprezentowane zostaną przykładowe zadania tego typu. Uczestnicy zapoznają się z przygotowaną instrukcją i samodzielnie przećwiczą tworzenie zadań.

W module 5 (JMix) przybliżone zostaną sposoby tworzenia zadań na porządkowanie, np. układanie zdań z rozsypanych wyrazów, układanie wyrazów z rozsypanych liter, układanki obrazkowe. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi zadaniami tego typu i materiałem instruktażowym, samodzielnie przećwiczą tworzenie zadań.

Moduł 6 (JMatch) poświęcony jest tworzeniu zadań wymagających odpowiedniego przyporządkowania elementów do siebie. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi zadaniami tego typu, materiałem instruktażowym. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie obejmujące treści zawarte w modułach 4, 5 i 6.

Moduł 7 (The Masher) przybliży uczestnikom sposób tworzenia z pojedynczych zadań opracowanych w poprzednich modułach kursu oddzielnego zestawu narzędzi dydaktycznych związanych z określonych tematem, dostępnego z jednej strony WWW.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną w module 8.

Cele kursu

 • poznanie zasad stosowanych podczas tworzenia testów,
 • nabycie umiejętności instalacji i polonizacji angielskiej wersji programu Hot Potatoes,
 • poznanie możliwości tworzenia pomocy dydaktycznych w pięciu modułach programu,
 • nabycie umiejętności prawidłowego doboru narzędzia do prezentowanej treści,
 • utworzenie autorskich pomocy dydaktycznych,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz trzy obowiązkowe zadania do wykonania. Każde z tych zadań będzie polegało na przygotowaniu autorskiej pomocy dydaktycznej.

1. Wprowadzenie i instalacja

 • Hot Potatoes – wprowadzenie
 • Pobieranie i instalacja Hot Potatoes
 • Pobranie plików potrzebnych do instalacji i spolszczenia programu
 • Hot Potatoes po polsku
 • Konfiguracja formatu wyjściowego

2. JQuiz

 • Zasady stosowane przy tworzeniu testów
 • Przykłady quizów
 • JQuiz – instrukcja
 • Wstawianie multimediów
 • Zadanie 1

3. JCross

 • Przykłady krzyżówek
 • JCross – instrukcja
 • Zadanie 2

4. JCloze

 • Przykłady ćwiczeń z lukami
 • JCloze – instrukcja

5. JMix

 • Przykłady zadań na porządkowanie
 • JMix – instrukcja

6. JMatch

 • Przykłady zadań na dopasowanie
 • JMatch – instrukcja
 • Zadanie 3

7. The Masher

 • Przykłady zestawów zadań
 • The Masher – instrukcja

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy dla aktualnego zagadnienia”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Autorką kursu jest pani Halina Bednarz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl