Tydzień z Glogsterem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z Glogsterem” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i wszystkich nauczycieli, którzy chcą tworzyć plakaty multimedialne i wykorzystywać je w projektach eTwinning oraz w pracy z uczniami.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Ponieważ omawiana podczas kursu aplikacja posiada wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje i filmy instruktażowe zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Bardzo przydatna będzie też umiejętność nagrywania/tworzenia filmów, podstawowa edycja zdjęć oraz umiejętność zamieszczania plików w serwisie YouTube.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają możliwości Glogstera – serwisu, który pozwala na założenie konta edukacyjnego i tworzenie interaktywnych plakatów w oparciu o technologię Flash. Na plakacie można umieścić dowolną treść: grafikę, filmy, animacje, pliki audio, linki itp. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych narzędzi serwisu, a także nabycie umiejętności zaplanowania, utworzenia i udostępniania własnych glogów.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

Moduł 1 przybliża informacje dotyczące zakładania konta w serwisie Glogster oraz jego podstawowych funkcjonalności. Uczestnicy zarejestrują się w serwisie, obejrzą przykłady różnych glogów oraz opracują koncepcję wstępną swojego autorskiego plakatu. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy poznają pierwsze kroki podczas tworzenia plakatu. Nauczą się zmiany tła plakatu i zaprojektują strukturę swojego autorskiego gloga. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy poznają możliwości dodawania i formatowania tekstów wstawianych do plakatu. Nauczą się także osadzać na plakacie różne elementy graficzne i zmieniać ich rozmiary. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest wstawianiu plików filmowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak osadzać pliki wideo na plakatach oraz jak publikować własne filmy w serwisie YouTube. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 5 przybliżone zostaną różne możliwości dodawania do plakatu plików dźwiękowych. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 6 poświęcony jest na kształcenie umiejętności zapisywania i publikowania multimedialnych plakatów. Uczestnicy prześlą rozwiązanie obowiązkowego zadania podsumowującego cały kurs w postaci linku do swojego autorskiego gloga.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 7.

Cele kursu

 • utworzenie i opublikowanie autorskiego plakatu multimedialnego,
 • poznanie interfejsu serwisu Glogster i jego poszczególnych funkcjonalności,
 • nabycie umiejętności prawidłowego doboru środków przekazu do prezentowanych treści,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny oraz 6 obowiązkowych zadań do wykonania.

1. Konto i funkcjonalności w serwisie Glogster

 • Zakładanie konta w serwisie Glogster Edu
 • Funkcjonalności w serwisie Glogster
 • Przykłady glogów
 • Zadanie 1 – Koncepcja mojego plakatu

2. Projektowanie tła i struktury plakatu

 • Zaczynamy tworzenie plakatu
 • Zmiana tła plakatu
 • Zapis wersji roboczej plakatu
 • Zadanie 2

3. Wstawianie tekstu i obrazów/grafiki

 • Wstawianie i edycja tekstu
 • Dodawanie i edycja grafiki/obrazów
 • Zmiana rozmiaru grafiki
 • Zadanie 3

4. Wstawianie plików filmowych

 • Wstawianie filmów do gloga
 • Programy do tworzenia i obróbki filmów
 • Publikowanie filmów w serwisie YouTube
 • Zadanie 4

5. Wstawianie plików audio

 • Wstawianie dźwięków do gloga
 • Wsparcie – Audacity
 • Zadanie 5

6. Zapisywanie i publikowanie gloga

 • Umieszczanie materiałów na TwinSpace
 • Zadanie 6 – Mój plakat

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, a kurs dotyczy jednej aplikacji, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich jego części. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorką kursu jest pani Ewa Kurzak.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl