Tydzień z eXeLearning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i wszystkich nauczycieli, którzy chcą poznać darmowy program exeLearning, nauczyć się przygotować w nim materiały dydaktyczne w formie stron internetowych i opublikować je w sieci Internet.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, pobierania, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się Internetem. Wymagane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę do swobodnego korzystania z podstawowych możliwości programu „E-learning XML editor” i wykorzystania ich w codziennej pracy edukacyjnej. Pobiorą i zainstalują program, poznają jego interfejs i poszczególne funkcje. Zaprojektują strukturę i utworzą w edytorze autorską lekcję przedmiotową.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 4 moduły omawiające poszczególne zagadnienia.

Moduł 1 jest wprowadzeniem do programu. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest eXeLearning. Obejrzą przykłady lekcji wykonanych w tej aplikacji, a następnie pobiorą i zainstalują program. Poznają interfejs programu i zamieszczą pierwsze elementy: cele lekcji i wymagania wstępne. Zapiszą lekcję jako projekt i w postaci strony internetowej. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 2 uczestnicy poznają podstawy prawa autorskiego w świetle publikowania materiałów edukacyjnych. Przygotują strukturę własnej lekcji. Nauczą się dodawać do lekcji tekst, tabele, grafikę, filmy i wzory matematyczne. Poznają sposób osadzania apletów Java na przykładzie apletów GeoGebra, zewnętrznych stron internetowych i artykułów z Wikipedii oraz aktualności RSS. Wykonają dwa obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje zadań mogą przygotować i wprowadzać do lekcji („Analiza tekstu”, „Materiały do czytania”, „Zastanów się”), nauczą się je tworzyć. Przygotują także quiz SCORM i dodadzą go do swojej lekcji. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 4 poświęcony jest  na opublikowanie przygotowanej lekcji. Ponieważ jest ona przygotowana w formie stron internetowych, powinna być zamieszczona na serwerze WWW. Uczestnicy poznają darmowy serwer cba.pl, na którym założą konto i zamieszczą przygotowaną samodzielnie lekcję. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module „Podsumowanie”.

Cele kursu

 • poznanie możliwości darmowego programu exeLearning oraz nabycie umiejętności obsługi tego programu,
 • nabycie umiejętności publikowania materiałów w sieci Internet i udostępniania ich uczniom,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia i sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 4 moduły, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 5 zadań i quiz – obowiązkowe do wykonania.

1. Pierwsze kroki  z programem

 • Czym jest eXeLearning? Przykłady projektów wykonanych w tej aplikacji
 • Pobranie i instalacja programu, problemy z uruchomieniem programu
 • Ustawienia programu, działy: cele lekcji i wymagania wstępne
 • Zapis lekcji do postaci projektu oraz eksport do formatu strony internetowej
 • Zadanie 1

2. Struktura kursu i zamieszczanie treści lekcji. Prawo autorskie

 • Podstawy prawa autorskiego w świetle publikowania materiałów edukacyjnych
 • Zadanie 2 (quiz)
 • Przygotowanie struktury lekcji
 • Tekst, tabela, grafika, film, wzory matematyczne
 • Osadzanie apletów Java na przykładzie apletów GeoGebra
 • Osadzanie zewnętrznych stron internetowych i artykułów z Wikipedii oraz aktualności RSS
 • Zadanie 3

3. Testy i ćwiczenia

 • Zadania interaktywne i ćwiczenia do pracy własnej
 • Zadanie 4

4. Publikacja lekcji w Internecie i udostępnienie jej 

 • Publikowanie lekcji na darmowym serwerze
 • Zadanie 5

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum Pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów.

Autorem kursu jest pani Marta Doroszkiewicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl