Tydzień z Deck.Toys

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z Deck.Toys” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty eTwinning i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie uruchamiania programów, także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową. zasobami Internetu. Warunkiem koniecznym jest posiadanie adresu mailowego, który jest przypisany do:

 • platformy Office 365 (Teams) – konto Microsoft lub
 • usługi Google Workspace for Education (dawniej GSuite)

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie możliwości wykorzystania platformy Deck.Toys podczas lekcji oraz w projektach edukacyjnych.

Kurs składa się z 6 modułów:

 1. Na dobry początek - wprowadzenie do aplikacji.

 2. Spacerkiem po zasobach Deck.Toys – prezentacja ćwiczeń.

 3. Aktywności - narzędzia do tworzenia ćwiczeń.

 4. Nauczanie języków z Deck.Toys.

 5. Escape Room -  pokoje edukacyjne z Deck.Toys.

 6. Deck.Toys w projektach eTwinning

Zasady pracy

  1. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego włączenia się w społeczność entuzjastów programu eTwinning.

  2. Regulamin, harmonogram i zasady oceniania:Kurs „Tydzień z Deck.Toys” trwa tydzień (poniedziałek-poniedziałek) i składa się z 6 modułów.

  3. Moduły kursu dotyczą aplikacji Deck.Toys.

  4. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zadań w każdym z sześciu modułów kursu.

  5. Moduły składają się z części instruktażowej oraz zadaniowej.

  6. Terminy uruchamiania poszczególnych modułów: wszystkie moduły są dostępne dla uczestnika przez cały okres trwania kursu tak, aby miał on możliwość pracy w dogodnym dla siebie czasie. Kurs otwierany jest w poniedziałek o godz.9.00.

  7. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy

  8. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.

  9. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w “Forum pomocy” lub zadawać trenerowi poprzez wysłanie wiadomości.

  10. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym zasadom poszanowania praw autorskich.

  11. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.

 

Cele kursu

 • umiejętne organizowanie samokształcenia,

 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 6 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny poparty przykładami oraz siedem obowiązkowych zadań do wykonania. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.

Autorka kursu: Małgorzata Woźniak

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl