Tydzień z Amara

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z Amara” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i wszystkich nauczycieli, którzy chcą nauczyć się dodawania napisów lub komentarzy do filmów, aby wykorzystać je w swojej pracy dydaktycznej, a w szczególności podczas realizacji projektów edukacyjnych, w tym projektów eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, a w szczególności materiałów wideo. Ponieważ omawiana podczas kursu aplikacja posiada wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają serwis amara.org – proste i wygodne narzędzie, które w trzech kolejnych krokach pozwala stworzyć napisy do dowolnego filmu opublikowanego w serwisach YouTube lub Vimeo.

W module 1 będącym wprowadzeniem do poznania możliwości, jakie daje Amara, uczestnicy obejrzą przykładowe materiały wideo, które pokazują, jak powinien wyglądać film właściwie zsynchronizowany z napisami. Zapoznają się z instrukcją zakładania konta i zarejestrują się w Amara. Założą także konta w serwisie YouTube lub Vimeo. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Moduł 2 jest przygotowaniem do pracy z serwisem Amara. Uczestnicy poznają podstawowe zasady dodawania napisów do filmów, a także zamieszczą swój materiał wideo w serwisie YouTube lub Vimeo lub wyszukają w tych serwisach film, nad którym będą pracować w następnych modułach. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 3 uczestnicy pobiorą film do serwisu Amara i poznają kolejne kroki tworzenia napisów – od wstawiania tekstu, przez synchronizację tekstu z materiałem filmowym, do korekty całości. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

W module 4 uczestnicy nadal będą pracować nad swoim filmem, ale zapoznają się także z efektami prac innych uczestników i będą pracować nad ich ulepszeniem. Sprawdzą także swoją wiedzę o serwisie Amara. Wykonają jedno zadanie i rozwiążą krótki quiz. Oba te zadania są obowiązkowe.

Moduł 5 to zakończenie pracy nad własnym filmem. Uczestnicy sprawdzą poprawność wykonania napisów i ich zgodności z wyświetlanym materiałem wideo. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. Osoby chętne zamieszczą przygotowany film za pomocą kodu embed na stronie internetowej, blogu lub innym miejscu, w którym mogą to zrobić.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną, udostępnioną pod koniec kursu w module 6.

Cele kursu

 • kształcenie umiejętności publikowania własnych filmów w serwisach YouTube i/lub Vimeo,
 • poznanie ogólnych zasad tworzenia napisów do filmów,
 • poznanie interfejsu serwisu Amara i jego podstawowych funkcjonalności,
 • nabycie umiejętności dodawania tekstu, jego synchronizacji i korekty,
 • umiejętność wskazania obszarów w edukacji, gdzie można zastosować filmy z napisami,
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 5 zadań oraz quizobowiązkowe do wykonania. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem napisów do własnego lub wyszukanego filmu.

1.      Pierwsze kroki w Amara

 • Kilka słów o Amara.org (krótki materiał filmowy)
 • Przykłady wykorzystania Amara
 • Zakładanie konta w Amara. Ustawienia profilu i konta
 • Zakładanie konta w serwisie YouTube
 • Zadanie 1 – Jak można wykorzystać Amara?

2.      Przygotowanie do pracy

 • Publikowanie i udostępnianie plików wideo w serwisie YouTube
 • Ogólne zasady tworzenia napisów
 • Zadanie 2

3.      Dodawanie napisów – wstawianie tekstu, synchronizacja, korekta

 • Pobranie filmu i wybór języka
 • Etapy dodawania napisów do filmu
 • Wprowadzanie tekstu i synchronizacja (materiał filmowy)
 • Korekta tekstu (materiał filmowy)
 • Przewodnik po Amara (jęz. ang)
 • Zadanie 3 „Moje napisy”

4.      Pomagamy, ulepszamy

 • Zadanie 4
 • Co już wiesz o Amara? – quiz

5.      Finalizacja działań

 • Zadanie 5
 • Amara – wykorzystanie kodu embed

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  W module 3 otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci czatu, na którym mogą uzyskać pomoc koleżeńską dotyczącą problemów związanych treściowo z tym modułem. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Z uwagi na to, iż każdy ma indywidualne tempo i styl nauki, uczestnicy otrzymują od razu dostęp do wszystkich części kursu. Powinni jednak pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pan Łukasz Kluszczyk.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl