Tydzień z Adobe Spark

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą poznać bezpłatne narzędzie do tworzenia atrakcyjnych wizualnie grafik, historii, opowiadań, wideoklipów i stron internetowych. Kurs adresowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów i ma na celu przygotowanie materiałów do wzbogacenia przestrzeni TwinSpace do pracy w projektach eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
  • posiadanie konta pocztowego,
  • umiejętność korzystania z internetu (np. wyszukiwanie grafiki).

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie narzędzi oferowanych przez program Adobe Spark do tworzenia grafik, filmów wideo, infografik oraz efektywnych stron internetowych.

Wszystkie poznane aplikacje służą do zagospodarowania przestrzeni TwinSpace. Po odbytym szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie opracowywać grafiki i tworzyć historie wizualne. Nauczy się internetowego montażu filmów do prezentacji zadań w projekcie. Dowie się, w jaki sposób zsynchronizować różne urządzenia mobilne, aby efekty pracy były widoczne w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Dodatkowo pozna możliwości tworzenia profesjonalnych wpisów internetowych, które mogą być treścią profilu w eTwinning Live, ale także częścią szeroko pojętych serwisów społecznościowych i blogów.

Opis kursu

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • MODUŁ 1 (2 dni)– SIŁA GRAFIKI – łączenie różnych czcionek typograficznych, ikon i obrazów w celu przygotowania plakatu informacyjnego o projekcie do wykorzystania na forum szukania partnerów (w fazie poszukiwania członków projektu) lub promowania działań realizowanych w projekcie przez uczniów i nauczycieli. Korzystanie z gotowych szablonów Adobe Spark.
  • MODUŁ 2 (2 dni) – POTĘGA SŁOWA – generowanie efektywnych i efektownych wizualnie wpisów do wykorzystania na eTwinning Live oraz w mediach społecznościowych. Tworzenie projektów graficznych.
  • MODUŁ 3 (1 dzień) – ENERGIA HISTORII – montowanie klipów wideo do prezentacji placówki szkolnej. Historie wizualne i ich wykorzystanie w projekcie eTwinning. Dobór grafik i napisów.
  • MODUŁ 4 (2 dni) – MOC TWORZENIA – opracowywanie dynamicznych stron internetowych podsumowujących działania w projekcie. Dobór grafik i ich układ, zaplanowanie przejrzystej strony internetowej. Wykorzystanie strony do rozpowszechniania rezultatów projektu eTwinning.

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów.

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe. Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Terminy uruchamiania modułów określone są przez trenera. Każdy moduł kursu dotyczy innych aktywności i wymaga wykonania 1 lub 2 zadań. Moduły składają się z części instruktażowej (materiały w pdf, linki, pliki graficzne, przykłady) oraz zadaniowej. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Paulina Kuźmo-Biwan.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl