Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 04.07.2016.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
12 877 37 014 17 492

W poprzednich latach»

mapa_statystyki

mapa_statystyki

Polska na tle Europy

kraj liczba projektów liczba szkół liczba nauczycieli
Albania 316 851 1 664
Armenia 430 75 303
Austria 1 287 1 342 2 766
Azerbejdżan 218 104 243
Belgia 2 187 1 848 4 500
Bośnia i Hercegowina 139 314 583
Bułgaria 3 604 2 515 6 020
Chorwacja 1 916 1 437 5 260
Cypr 1 179 508 1 814
Czechy 5 447 3 325 7 887
Dania 1 517 1 650 5 584
Estonia 1 799 729 3 257
Finlandia 2 096 1 925 4 717
Francja 13 647 16 145 34 719
Grecja 8 824 9 902 18 027
Gruzja 606 123 227
Hiszpania 12 383 11 953 32 635
Holandia 2 022 1 729 5 491
Irlandia 978 1 183 1 665
Islandia 658 292 1 066
Liechtenstein 1 8 10
Litwa 3 300 1 582 5 344
Luksemburg 205 123 391
Łotwa 1 985 1 053 4 471
Malta 1 036 194 1 865
Mołdawia 327 98 183
Niemcy 6 914 7 070 15 353
Norwegia 1 668 1 386 3 757
Polska 17 492 12 877 37 014
Portugalia 4 506 2 690 8 766
Republika Macedonii 506 271 597
Rumunia 9 666 7 163 19 126
Serbia 476 564 1 124
Słowacja 5 304 2 376 6 683
Słowenia 1 857 609 2 191
Szwecja 2 253 2 911 7 232
Tunezja 322 92 300
Turcja 12 343 36 305 66 655
Ukraina 917 304 532
Węgry 1 532 1 539 3 282
Wielka Brytania 8 454 12 274 21 990
Włochy 13 739 11 640 39 127
RAZEM 156 056 161 079 384 421