Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 28.06.2018.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
15 561 53 064 24 843

W poprzednich latach»

województwo nauczyciele projekty szkoły
dolnośląskie 2 912 1 811 909
kujawsko-pomorskie 2 936 2 029 792
lubelskie 2 739 1 511 799
lubuskie 1 871 1 090 570
łódzkie 2 644 1 866 877
małopolskie 3 839 2 605 1 291
mazowieckie 7 210 4 741 2 128
opolskie 1 774 973 518
podkarpackie 3 341 1 424 880
podlaskie 1 598 1 066 508
pomorskie 2 508 1 550 760
śląskie 8 213 6 373 2 401
świętokrzyskie 1 839 986 530
warmińsko-mazurskie 2 679 1 379 709
wielkopolskie 4 537 2 903 1 243
zachodniopomorskie 2 469 1 074 618
Poza granicami kraju 49 16 27

 

Polska na tle Europy

kraj projekty szkoły nauczyciele
Albania 1 730 1 072  3 360
Armenia  897  240 1 138
Austria  1 621 1 554 3 700
Azerbejdżan 687 240 653
Belgia  2 770  2 045  5 903
Bośnia i Hercegowina 560 407 1 066
Bułgaria  4 967 2 917 7 619
Chorwacja 3 414  1 646 8 313
Cypr 1 588  549 2 292
Czechy  7 054  3 713 9 755
Dania  1 957 1 896  6 873
Estonia  2 420  861  3 975
Finlandia  3 007 2 219  6 217
Francja 18 247 19 253 45 924
Grecja  12 263  7 775 22 994
Gruzja  1 734 314 598
Hiszpania 18 123  14 426  47 272
Holandia 2 549 2 049 6 726
Irlandia  1  254 1 401 2 168
Islandia 804 276 1 281
Liechtenstein  7 11 22
Litwa  5 148 2 005  6 368
Luksemburg  255 129 513
Łotwa  2 826 1 108  5 818
Malta  1 374  245 2 629
Mołdawia  785  148 294
Niemcy 8 897 8 173 19 907
Norwegia  2 172   1 496 4 792
Polska 24 843 15 561 53 064
Portugalia  7 164  1 688  13 933
Republika Macedonii  981  316 858
Rumunia 13 982 8 463 24 488
Serbia  1 515  984 2 568
Słowacja 7 456  2 8226 8 710
Słowenia  2 617  713 3 107
Szwecja 2 874 3 039 9 298
Tunezja  843  326  966
Turcja  22 472 51 749  128 222
Ukraina  2 612 745 1 439
Węgry 2 041 1 825 4 322
Wielka Brytania  10 230 13 796  25 918
Włochy  20 553 11 628 61 199
Razem