Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 02.09.2019.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
16 940 63 191 29 038

 

W poprzednich latach»

województwo szkoły nauczyciele projekty
dolnośląskie 970 3361 2101
kujawsko-pomorskie 876 3453 2432
lubelskie 893 3508 1872
lubuskie 580 2044 1221
łódzkie 960 3131 2162
małopolskie 1448 4686 3167
mazowieckie 2342 8597 5605
opolskie 576 2254 1150
podkarpackie 958 3813 1647
podlaskie 536 1885 1217
pomorskie 872 3327 2014
śląskie 2541 9439 7311
świętokrzyskie 597 2199 1231
warmińsko-mazurskie 757 3205 1672
wielkopolskie 1369 5460 3511
zachodniopomorskie 940 2912 1217
Poza granicami kraju 25 48 14

 

 

Polska na tle Europy

Kraj Szkoły Nauczyciele Projekty
Albania 1 243 3 939 2 896
Armenia 268 1 263 1 195
Austria 1 686 4 375 1 923
Azerbejdżan 513 1 846 1 585
Belgia 2 212 7 087 3 227
Bośnia i Hercegowina 474 1 397 913
Bułgaria 2 653 8 927 6 160
Chorwacja 1 826 10 767 4 912
Cypr 638 2 639 1 871
Czechy 3 913 10 597 8 165
Dania 1 916 7 877 2 369
Estonia 886 4 491 2 894
Finlandia 2 287 7 235 3 613
Francja 21 364 55 252 21 560
Gruzja 610 1 158 2 531
Niemcy 8 932 23 686 10 484
Grecja 8 172 26 480 14 783
Węgry 2 014 4 962 2 472
Islandia 297 1 504 940
Irlandia 1 477 2 780 1 489
Włochy 10 980 71 398 25 430
Jordania 122 396 424
Łotwa 1 143 6 666 3 593
Liban 26 90 51
Liechtenstein 15 32 11
Litwa 2 416 8 078 6 717
Luksemburg 132 594 299
Malta 238 3 148 1 654
Holandia 2 228 7 617 2 946
Macedonia Północna 402 1 563 1 838
Norwegia 1 609 5 460 2 520
Polska 16 940 63 191 29 038
Portugalia 1 763 18 665 9 961
Mołdawia 204 437 1 193
Rumunia 9 054 28 285 17 857
Serbia 1 097 3 769 2 489
Słowacja 2 852 9 620 8 683
Słowenia 792 3 944 3 291
Hiszpania 14 024 58 506 22 695
Szwecja 3 279 10 723 3 358
Tunezja 586 1 702 1 349
Turcja 43 616 175 389 31 726
Ukraina 1 054 2 058 3 755
Wielka Brytania 14 625 28 446 11 447
Razem 192 578 698 039 288 307