Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 15.01.2020.

Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
szkoły nauczyciele projekty
17 661 67 486 31 556

 

W poprzednich latach»

województwo szkoły nauczyciele projekty
dolnośląskie 1029 3773 2307
kujawsko-pomorskie 944 3750 2603
lubelskie 921 3709 2057
lubuskie 607 2147 1311
łódzkie 994 3293 2336
małopolskie 1521 5044 3470
mazowieckie 2425 9188 6162
opolskie 606 2375 1266
podkarpackie 1002 4119 1842
podlaskie 548 1983 1321
pomorskie 931 3697 2252
śląskie 2601 9951 7906
świętokrzyskie 629 2323 1348
warmińsko-mazurskie 785 3361 1806
wielkopolskie 1433 5833 3881
zachodniopomorskie 661 3039 1305
Poza granicami kraju 24 47 14

 

 

Polska na tle Europy

Kraj Szkoły Nauczyciele Projekty
Albania 1 270 4 041 3 380
Armenia 345 1 441 1 411
Austria 1 833 4 809 2 060
Azerbejdżan 559 2 122 2 071
Belgia 2 297 7 811 3 537
Bośnia i Hercegowina 498 1 494 1 098
Bułgaria 2 778 9 354 6 756
Chorwacja 2 136 12 505 5 832
Cypr 679 2 896 2 040
Czechy 4 044 11 059 8 766
Dania 1 959 8 247 2 533
Estonia 926 4 782 3 137
Finlandia 2 377 7 812 3 948
Francja 22 560 59 290 23 422
Gruzja 626 1 212 2 833
Niemcy 9 333 25 559 11 385
Grecja 8 343 27 474 16 302
Węgry 2 133 5 245 2 665
Islandia 301 1 584 1 007
Irlandia 1 729 3 271 1 629
Włochy 12 188 79 219 28 384
Jordania 204 541 655
Łotwa 1 143 6 939 3 917
Liban 26 90 56
Liechtenstein 17 40 15
Litwa 2 297 8 778 7 487
Luksemburg 140 641 336
Malta 263 3 417 1 779
Holandia 2 329 8 073 3 178
Macedonia Północna 450 1 819 2 369
Norwegia 1 678 5 756 2 695
Polska 17 661 67 486 31 566
Portugalia 1 962 20 024 11 574
Mołdawia 219 459 1 376
Rumunia 9 350 29 878 19 851
Serbia 1 086 3 282 2 921
Słowacja 2 931 9 952 9 166
Słowenia 824 4 363 3 619
Hiszpania 14 986 64 751 25 405
Szwecja 3 335 11 395 3 628
Tunezja 630 1 775 1 532
Turcja 48 268 204 314 36 921
Ukraina 1 220 2 352 4 320
Wielka Brytania 14 857 29 284 12 011
Razem 204 790 766 636 320 573