Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na eTwinning Live, w zakładce „Projekty”. Przy każdym projekcie znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz rejestracyjny dla danego projektu.

W związku z dużą ilością zgłoszeń okres oceny aplikacji został wydłużony do 60 dni.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.Aby ewaluacja była możliwa, TwinSpace projektu powinna być upubliczniona lub nauczyciel ubiegający się odznakę powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane do logowania dla Gościa projektu. Materiały umieszczone na TwinSpace powinny być opisane tak, aby umożliwić identyfikację szkoły, nauczyciela koordynatora np. przez umieszczenie w nazwie katalogu czy pliku skrótowej nazwy szkoły (zima_sp47Olsztyn.doc). Jest to szczególnie ważne w projektach, w których uczestniczy kilka polskich szkół! Jeśli wypracowane materiały umieszczone są na serwerach zewnętrznych to na upublicznionym TwinSpace należy zamieścić czytelną informację zawierającą odnośnik do tych materiałów.

Informacje nt. publikacji materiałów na TwinSpace i tworzenia konta “Gościa” można znaleźć w przewodniku eTwinning.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

 1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
 2. Integracja z programem nauczania
 3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
 4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
 5. Wykorzystanie technologii
 6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, które:

 1. W wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS.
 2. Co najmniej dwóch partnerów otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 31 sierpnia 2019.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu etwinning.net, a także na polskim portalu poniżej.

 

  Regulamin przyznawania KOJ oraz nominacji do EOJ  

rok nazwa projektu nauczyciel szkoła
2019 National games and sports bring us together Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 STORYTELLING TREE Aneta Kleisa Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni (pomorskie)
2019 Let’s take care of our loving pets! Anna Mazur Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2019 ImaginAction Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2019 Stand APP for children’s rights Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2019 E-FEST Iwona Tylman Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Keep green and study a language Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie (lubelskie)
2019 United through creativity Magdalena Goc Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach (wielkopolskie)
2019 European Student Council 2019 Iwona Jodlowska Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Hands Of The World Monika Smorągiewicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Szkoła Marzeń w Jazgarzewszczyźnie (mazowieckie)
2019 Finger Games Barbara Wolińska Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (śląskie)
2019 Silent Night Zuzanna Jedynak Szkoła Podstawowa w Waksmundzie (małopolskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 Flat Stanley and Mascot exchange Elżbieta Szczepanik-Pychyńska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (opolskie)
2019 LET\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Anna Bartoszewska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Europe day- Postcards exchange Andrzej Sydor Szkoła Podstawowa w Nakomiadach (warmińsko-mazurskie)
2019 Sharing cultures through food Sabina Olech Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie (zachodniopomorskie)
2019 MATEMATİK HER YERDE (Mathematics Everywhere) Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Ewa Ciemnicka Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 TRACES OF EUROPE! Erasmus+ Aleksandra Panczek Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach (śląskie)
2019 My Europe. Your Europe. Our Europe. Monika Sklińska Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej (dolnośląskie)
2019 From Knowledge to Competences Ewa Rysinska Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2019 From Knowledge to Competences Jolanta Waskiewicz Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2019 From Knowledge to Competences Iwona Gębicz Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara \"Rudego\" w Warszawie (mazowieckie)
2019 Europe at your fingertips Agnieszka Potysz Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach (śląskie)
2019 Eine Reise durch D-A-CH Agnieszka Jabłońska Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku (mazowieckie)
2019 The odd one...in! #eTwinclusion Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2019 Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit - Escape Room für den Klassenraum Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Iwona Duliszewska Szkoła Podstawowa w Stolnie (kujawsko-pomorskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Danuta Wegner Szkoła Podstawowa w Stolnie (kujawsko-pomorskie)
2019 LET\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Katarzyna Piwowarczyk Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 LET\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Iwona Bareja-Zagajska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 LET\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 LOL - Land Of Legends Jolanta Carkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobrej (podkarpackie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Barbara Chwastek VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Watching the English Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Małgorzata Budacz VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Renata Jarosz VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 CODING AND ART. Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 CODING AND ART. Iwona Bareja-Zagajska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 eWalking Marzena Miazek-Banach IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie (lubelskie)
2019 Arts Quest Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2019 A Healthy style of life in Europe Robert Wąs Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie (śląskie)
2019 Express yourself with your hairstyle Iwona Samołyk Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Express yourself with your hairstyle Mariola Nawoj Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Wielkanoc - tak ją widzimy Paulina Skrobacka Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 Robo-Code Monika Kaznowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2019 A Healthy style of life in Europe Magdalena Wrześniewska Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie (śląskie)
2019 Me in my family, Me in my school, Me in my country Urszula Jońska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Me in my family, Me in my school, Me in my country Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Agnieszka Grochowska VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Agnieszka Serafin VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 The seven wonders of my city Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 A.M.E.- Art & Math Exhibition Renata Nowak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika (łódzkie)
2019 Future4.0@school.eu Aleksandra Wyszogrodzka-Kubiak Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 STORYTELLING TREE Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 Ein Blick auf Österreich Marek Zachradnik Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (małopolskie)
2019 The seven wonders of my city Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Dorota Szafraniec VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 We are different, we are the same! Sylwia Stasikowska Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie (wielkopolskie)
2019 Kids love fairy TALES Beata Machowska-Wróbel Samorządowe Przedszkole nr 182 z Odziałami Integracyjnymi (małopolskie)
2019 Geometry of Countries Agnieszka Samborek Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (małopolskie)
2019 Express yourself with your hairstyle Joanna Szymańska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Polish - Italian journey through the legends, tales and myths Annika Niburska Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy (łódzkie)
2019 The seven wonders of my city Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 Kto Ty jesteś? Polak mały. Anna Szczepanik Szkoła Podstawowa w Grudziądzu Węgrowie (kujawsko-pomorskie)
2019 THEY NEED OUR HELP! Magdalena Sławska-Opozda Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach (świętokrzyskie)
2019 Robo-Code Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2019 Zusammen Katarzyna Springer-Banach Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2019 Coding with Scottie Go! Wioletta Mazur Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2019 CUbeS: CUlture and Smiles in a Box Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 Kocie opowieści/ Cats stories Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Urszula Mordarska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2019 ER: ESCAPE ROOMS Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2019 The League of Treasure Beata Brylowska Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie (pomorskie)
2019 Tierische Herrschaft(en) - ein Buch mit 5 Kapiteln Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 tęczowa gramatyka Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2019 Europe in a Box Mirella Adamczak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2019 MysteryTwinning Beata Wojcik Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie (podkarpackie)
2019 Food Experts Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2019 CHEER (Collaborating scHools pErform bEtteR) Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2019 \"Words, words, words...\" Anna Terlecka IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 CULTURAL HERITAGE: say, play, draw Paweł Pawłowski Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie (lubelskie)
2019 Hand in Hand for Centuries Anna Plachimowicz-Cynkier I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 tęczowa gramatyka Joanna Leszczyńska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 The European tour Maria Bondar Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 The European tour Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 SNOPP Iwona Kowalik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Creatively with maths Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2019 CULTURAL HERITAGE: say, play, draw Urszula Pawłowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach (lubelskie)
2019 tęczowa gramatyka Joanna Heftowicz Szkoła Podstawowa im. J.Kochanowskiego w Grabowie (łódzkie)
2019 Creatively with maths Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Recordamos Lázaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 Recordamos Bartłomiej Prokop IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 The job of my dream… Małgorzata Kulpa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2019 tęczowa gramatyka Ania Lemke-Sławińska Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 A Healthy style of life in Europe. Magdalena Weber Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2019 Coding Stories Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Joanna Micyk Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 Digital literacy for SEN (Special needs education in the digital age ) Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2019 Art with Lego bricks Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2019 Me in Time Aneta Kobusiewicz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu (łódzkie)
2019 Folk Tales@STEAM.CLIL Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Kindergartens artistic challenge Kamila Jendrzejewska-Bonek Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 Global Citizens Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2019 e-SAFE Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2019 Kids love fairy TALES Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 “Heart of a little stone” Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Little Dreamers Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 A Bouquet of Emotions ! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Super Healthyeroes Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 COOL SCHOOL BOX Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce (świętokrzyskie)
2019 Busy Bugs in my Bag Magdalena Dybizbanska-Klinkosz Calineczka Przedszkole Językowo Muzyczne (pomorskie)
2019 Letters & Figures Alive Anna Wasko Zespół Szkół w Korczynie (podkarpackie)
2019 Unplugged Coding in Preschool Education (Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama) Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Perfekt zusammen lernen. Katarzyna Iskra-Gąsiewska Zespół Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli (mazowieckie)
2019 Fun Game Activities To Teach About Culture,Diversity And Democracy Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2019 WordsWise Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie (mazowieckie)
2019 tęczowa gramatyka Katarzyna Steffen-Białek Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (warmińsko-mazurskie)
2019 Deutschlernen mit Rätseln und Spielen Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2019 READ(Y)? Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2019 Our small homelands. Marzanna Latuszek Szkoła Podstawowa w Ryńsku (kujawsko-pomorskie)
2019 Our small homelands. Judyta Latuszek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Angelika Kowalska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Agnieszka Gołyźniak Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \"Bajka\" w Myszkowie (śląskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Aneta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Spacetwinning Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 Science is everywhere! Alicja Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku (pomorskie)
2019 Puzzle of Appearance Justyna Kościańczuk Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 w Warszawie (mazowieckie)
2019 Hand in Hand for Centuries Agnieszka Pakuła I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 Viva el arte culinario y la vida sana Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2019 School 21, Digitally and Socially Yours Ewelina Pawłowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach (lubelskie)
2019 Polish - Italian journey through the legends, tales and myths Weronika Kuś Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2019 Big Dragon Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Big Dragon Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 I TELL YOU MY CULTURAL HERITAGE Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 Ein Blick auf Österreich Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 Chawerim Towim- Poznajmy się! Renata Stróżewska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach (wielkopolskie)
2019 ¡Conóceme y cantemos juntos! Karolina Milewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 C for Children and R for Rights: creative illustrated stories Paulina Kuzmo-Biwan Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Gimnazjalnymi im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2019 Our ideal Olympic Games teams! Monika Dalton Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu (mazowieckie)
2019 3R FUN STEM Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2019 My place on Earth Anna Matejczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2019 Germanen und Slawen – Deutsche und Polen #eTwForCulture Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 The Battle of Britain Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 Discover Europe with eTwinning Beata Wójcik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2019 Sharing cultures through food Monika Pasionek Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej (małopolskie)
2019 tęczowa gramatyka Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 tęczowa gramatyka Joanna Krzemińska Szkoła Podstawowa MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 tęczowa gramatyka Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2019 Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit - Escape Room für den Klassenraum Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Hi-Tech English Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2019 HEALTHY TOWN - the synergy between Erasmus+ and eTwinning Agnieszka Jadwiszczak I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 TRACE- Tradition and Culture of Europe Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2019 CONTACT WITH EMOJI Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 CONTACT WITH EMOJI Stanisława Stępień Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 CONTACT WITH EMOJI Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2019 HEALTHY TOWN - the synergy between Erasmus+ and eTwinning Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 Challenge: Cooperation Ewa Przybysz-Gardyza, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2019 A Book of Friendship Monika Girzejowska Szkoła Podstawowa w Radoszycach (świętokrzyskie)
2019 \"Hero, hero where are you? Would you like to join our book?\" Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2019 Take the e+Train Monika Pieczonka Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich w Krakowie (małopolskie)
2019 Tourism in my Region Iwona Majkowska-Kochan Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach (małopolskie)
2019 fairyt@le+ Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2019 At a European table Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2019 At a European table Joanna Lewandowska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii (śląskie)
2019 The Unexpected Everyday Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2019 Augen auf! - Fürs Klima auf Tour Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Let\'s Bake Together! Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 Black and White Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Planet Earth and Its Friends Bernadeta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2019 Planet Earth and Its Friends Aneta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2019 S.M.I.L.E (Sharing, Managing, Inspiring, Learning Emotions) Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 Walk with me Magdalena Tucka Szkoła Podstawowa nr 86 imienia profesora Jerzego Sampa w Gdańsku (pomorskie)
2019 STREET ART AROUND EUROPE Agata Reichert-Zaczek II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 STREET ART AROUND EUROPE Agata Jasiuk Zespół Szkół Technicznych im Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (lubelskie)
2019 My Digital Classroom Katarzyna Melzer Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim (małopolskie)
2019 The world of children\'s dreams Dorota Januszewska Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2019 GET: Green Travelers Joanna Szymańska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Switching to eco-logical thinking Magdalena Kujawa VI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 ER: ESCAPE ROOMS Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 WAST- We All Stand Together Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 \"Coding and Robotics in Stories\" Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2019 Let\'s cook together! Magdalena Mikołajczyk Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (kujawsko-pomorskie)
2019 Robot European dance Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2019 Robot European dance Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 IRGY Paweł Ciesielczuk Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (lubelskie)
2019 Safety first! Iwona Jodlowska Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 A ghost in an escape room Zofia Bulsa Szkoła Podstawowa nr 45 im. K. Makuszyńskiego w Katowicach (śląskie)
2019 10΄... vor der Pause: spielen, lernen, upcyceln! Joanna Kłos Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 Give 5: A Healthy Living Toolbox - the whole school program Maria Uryś Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku (lubelskie)
2019 Flight Number ET0905 Natalia Kujawiak-Fiałkowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu (zachodniopomorskie)
2019 Monuments across Europe Dorota Stolarska Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Cisewie (wielkopolskie)
2019 The Cubs Alicja Borkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach (śląskie)
2019 Let\'s celebrate UNESCO days together! Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Becoming a designer in Europe Karolina Żmich Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Chojnicach (pomorskie)
2019 Write,Share and Have Fun Anna Ciba Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie (śląskie)
2019 Nasza mała ojczyzna/ Naša malá vlasť Marzena Stępień Przedszkole Miejskie nr 11 \"Akademia Uśmiechu\" w Legionowie (mazowieckie)
2019 English with friends is...FUN!! Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 The incredible adventure of little Melina Jolanta Zamoyska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie (mazowieckie)
2019 Spotlight on the UK and the USA Agnieszka Błaszczyk Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy (opolskie)
2019 Dr. Play Renata Truszkowska Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 From Page to Screen Izabela Jastrzębska-Dorocka Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu (małopolskie)
2019 One Million Blue Ribbons Joanna Kiełkowska-Kondej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 KEY OF LIFE ; BIOLOGY Katarzyna Romaniuk-Demonchaux IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 WOMEN IN SCIENCE: HERE WE ARE!! Deotyma Talaga Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu (małopolskie)
2019 Dessine-moi une Europe Beata Skrzypa I Liceum Ogólnokształcące im.Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (lubelskie)
2019 Say it for eTwinning Day … Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2019 Chawerim Towim- Poznajmy się! Alicja Kramer Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach (wielkopolskie)
2019 Learning through Gamification Agnieszka Chabzda Zespół Szkół w Wieleniu (wielkopolskie)
2019 Coding Masters throughout the school year. Barbara Brząkała-Surówka Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Freundsch@ften über Grenzen Edyta Dobiesz-Jąderko I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (mazowieckie)
2019 CHANCE Anna Wedrych Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (śląskie)
2019 I like Chopin Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 I like Chopin Małgorzata Mrozicka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu (małopolskie)
2019 Living the arts, hands on! Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2019 \"Words, words, words...\" Małgorzata Herok IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 \"Words, words, words...\" Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 Healthy mind into a healthy body Magda Piechaczek Samorządowe Przedszkole w Liwie (mazowieckie)
2019 eTwinning grammar pill lab Eliza Jóźwiak-Tadyszak Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2019 Flower/Power of my city Iwona Toporek Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej (świętokrzyskie)
2019 INTO THE SPACE Małgorzata Konik Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy (kujawsko-pomorskie)
2019 AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTER : REWRITING THE ENDING OF A FAIRYTALE Aleksandra Owczarek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach (śląskie)
2019 99 Luftballons für den Frieden - 99 balloons for peace Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 99 Luftballons für den Frieden - 99 balloons for peace Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Our Cultural Heritage-Where The past meets the future Joanna Sokołowska-Witkowska Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (dolnośląskie)
2019 Chawerim Towim- Poznajmy się! Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2019 Szkolne Safari Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Szkolne Safari Renata Gwardzik Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 All About Animals Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2019 Mein Traumfreund/Meine Traumfreundin Marzena Putyńska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 PLATONIDS Joanna Olszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2019 Be the Change,Take the Challenge1819 Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 The secret life of insects in our school gardens, or about butterflies, bees and other arthropods. Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Anna Czaplińska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Ilona Elżbieta Orlikowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2019 Birds sing about freedom Katarzyna Giłka Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille\'\'a w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 KÜÇÜK RESSAM (Small Painter) Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Stories by young Europeans Joanna Kłos-Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 I like to cook with Augmentative and Alternative Communication (AAC) Justyna Kościańczuk Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 w Warszawie (mazowieckie)
2019 Cheerful math Iwona Miechowiecka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Cheerful math Ewelina Kędzierska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 My virtual workroom Zofia Głowacka Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie (podkarpackie)
2019 Spring where are you? Bernadetta Wawok Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu (małopolskie)
2019 Spring where are you? Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 Spring where are you? Bogumiła Marczyńska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2019 Spring where are you? Natalia Kolber Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2019 Spring where are you? Marta Kowalczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2019 Spring where are you? Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \"Bajka\" w Myszkowie (śląskie)
2019 Our Book of a magic Christmas Monika Topczewska Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie (mazowieckie)
2019 AUTİSTİC MIRACLE Mariusz Wójciński Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 The Christmas Project Katarzyna Madejczyk Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Profilu Językowym Cervantes w Żywcu (śląskie)
2019 Let\'s discover how discoveries were discovered. Scientific discoveries that changed our world. Elżbieta Niedzwiedź Gimnazjum Nr 1 w Jaśle (podkarpackie)
2019 Healthy mind into a healthy body Wioleta Księżopolska Samorządowe Przedszkole w Liwie (mazowieckie)
2019 Szkolne Safari Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2019 MATEMATİK HER YERDE (Mathematics Everywhere) Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Dog for medal Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 π is travelling Europe ! Iwona Kowalik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 My illustrated English Booklet Katarzyna Flis Szkoła Podstawowa w Dębinie (lubelskie)
2019 KIDS FUN CODING Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Die Schönheit der Welt Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Halina Szołtysik Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli (dolnośląskie)
2019 Wpatrzeni w przyszłość Anna Podleska Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego \"Grota\" w Opolu (opolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Agata Wasyliszyn-Sztaba Szkoła Podstawowa nr 1 w Sosnowcu (śląskie)
2019 HobbyMania Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Beyond the Borders Ewelina Wojcik V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Mit dem Flugtaxi durch Europa Celina Świebocka Przedszkole Niepubliczne Promyczek w Łącku (małopolskie)
2019 Eine Mauer erzählt.... Geschichte der Berliner MauerEine Mauer erzählt.... Geschichte der Berliner Mauer Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 100 Jahre Polen – 100 Jahre deutsche-polnische Beziehungen im Spiegel von Briefmarken Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Justyna Zaryczańska Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie (dolnośląskie)
2019 Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Magdalena Zaryczańska Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie (dolnośląskie)
2019 DIGITAL TALES Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Magdalena Sadowska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Nasza mała ojczyzna/ Naša malá vlasť Marcela Czaplińska ZS Nr 1 im Szarych Szeregów w Łaskarzewie (mazowieckie)
2019 Nasza mała ojczyzna/ Naša malá vlasť Marcela Czaplińska ZS Nr 1 im Szarych Szeregów w Łaskarzewie (mazowieckie)
2019 Healthy Life Happy Smilies Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Stories in ACTion Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Joanna Duroł Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze (dolnośląskie)
2019 Jajko z niespodzianką Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Jajko z niespodzianką 2019 Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Małgorzata Semeniuk Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Jajko z niespodzianką Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2019 Jajko z niespodzianką Mirosława Skalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2019 Szkolne Safari Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 Szkolne Safari Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Szkolne Safari Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Wpatrzeni w przyszłość Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Love your leftover- the world\'s best recipes Kamila Bartkowiak Przedszkole nr 3 \"Jarzębinka\" w Śremie (wielkopolskie)
2019 Stories in ACTion Barbara Matysek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Spytkowicach (małopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Anna Klich Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Jajko z niespodzianką Anna Mordwa Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Jajko z niespodzianką Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Nosy Neighbours Daniel Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2019 Math in motion Joanna Olszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2019 Chemical carnival with Maria Skłodowska-Curie Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2019 Greetings for the European Day of Languages 2018! Maja Glapińska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Łodzi (łódzkie)
2019 Europäisches Cluedo-Spiel Bożena Szadkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Anna Bieleń Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach (lubelskie)
2019 Poprzez Niepodległą Beata Tarka Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach (lubelskie)
2019 Fun with physics and technology Małgorzata Paszkiewicz Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie (warmińsko-mazurskie)
2019 Is it already too late? Magdalena Siatkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich (świętokrzyskie)
2019 Jajko z niespodzianką Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Guess the celebrity Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2019 I will show you the monuments in my city (Pokażę Ci zabytki w moim mieście). Marta Warszycka Szkoła Podstawowa w Człopie (zachodniopomorskie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Ewa Biegańska Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 101 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Dog for medal Małgorzata Mrozicka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu (małopolskie)
2019 Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Grażyna Owczarek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 Kindergartens artistic challenge Katarzyna Byczkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami gimnazjalnymi w Szemudzie (pomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Janusz Trzepizur Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach (śląskie)
2019 Magic Words Paulina Mikulska Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni (małopolskie)
2019 eDay of Languages Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2019 Cheerful math Agnieszka Kozłowska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 eWalking Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Our Book of a magic Christmas Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Our Book of a magic Christmas Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Poprzez Niepodległą Kamil Iwańczyk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego \"Zośki\" w Piasecznie (mazowieckie)
2019 Be a Master - Let\'s celebrate Christmas together Dorota Wierońska Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie (wielkopolskie)
2019 Singing Christmas Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2019 Chemical carnival with Maria Skłodowska-Curie Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2019 Meine Sommerferien Marlena Zięba-Gosztyla Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu (małopolskie)
2019 Water is the source of life Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Water is the source of life Emilia Boniakowska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Little Friends - Travels with Pyza and Acim Iwona Kowalska Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie (zachodniopomorskie)
2019 Matematycznie na języku polskim Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Patrycja Kubicz Zespół Szkół w Gromniku (małopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Wujec Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry we Fredropolu (podkarpackie)
2019 Poprzez Niepodległą Edyta Siwek Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 Poprzez Niepodległą Annika Niburska Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy (łódzkie)
2019 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Marzena Szaciłowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Marta Makówka Przedszkole E-Maluch w Łodzi (łódzkie)
2019 Poprzez Niepodległą Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2019 The food factor Maria Bondar Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 Historie biblijne w kulinarnej odsłonie Aniela Burchardt Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 Z muzeum do klasy Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Poprzez Niepodległą Małgorzata Dobke-Buszman Szkoła Podstawowa nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku (pomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Szulborska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego \"Zośki\" w Piasecznie (mazowieckie)
2019 Poprzez Niepodległą Anna Tarczałowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Michałkiewicz Zespół Szkół Katolickich w Zamościu (lubelskie)
2019 Poprzez Niepodległą Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2019 Poprzez Niepodległą Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 The food factor Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Michał Siwkowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2019 PLASTICGEDDON Tatiana Jakubiak Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2019 CITWIN Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 I UNDERSTAND YOU Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 Niezapominajki pomagają pamiętać Grażyna Olejarz Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Gądkowie Wielkim (lubuskie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2019 Poprzez Niepodległą Sabina Tatarczyk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Anna Babis Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (kujawsko-pomorskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Izabela Kulpa Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Becoming a designer in Europe Magdalena Grala Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach (pomorskie)
2019 Street art - vandalism, protest or art? A web map-based comparison of street art in different European areas Agata Reichert-Zaczek II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Niezapominajki pomagają pamiętać Renata Śroń Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Ewelina Liedtke Samorządowe Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie (warmińsko-mazurskie)
2019 Poprzez Niepodległą Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2019 Historie biblijne w kulinarnej odsłonie Katarzyna Fandrejewska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu (śląskie)
2019 Little scientists Klaudia Cymerman Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach (śląskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 Z muzeum do klasy Katarzyna Dutkiewicz-Storoż Szkoła Podstawowa nr 1 w Otmuchowie (opolskie)
2019 SHIPPING OF GOODS BEYOND THE EU BORDERS Ludmiła Mienszykowa-Dessus Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie (mazowieckie)
2019 SHIPPING OF GOODS BEYOND THE EU BORDERS Krzysztof Wszelaki Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie (mazowieckie)
2019 Let\'s play our parents\' games Magdalena Grala Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Chojnicach (pomorskie)
2019 Usłysz legendę! Marcin Terka Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 Historie biblijne w kulinarnej odsłonie Joanna Rose Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (pomorskie)
2019 Na skrzydłach bociana Renata Śroń Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2019 Na skrzydłach bociana Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 We are all children of ancient Greece and Rome Jakub Laszuk Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum \"Dębinka\" w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 The Power of Eggs Barbara Smól Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowej (świętokrzyskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Teresa Prokowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Zabawy Ortopisa i jego bandy Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Let’s learn English together! Katarzyna Kuna Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie (mazowieckie)
2019 Z muzeum do klasy Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Nasza Niepodległa Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Monika Walkowiak Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Wrocławskim (dolnośląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 YOU ARE NOT ALONE! Urszula Kowalska Zespół Szkół w Klimontowie (małopolskie)
2019 The Power of Eggs Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2019 Nasi bohaterowie Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \"Bajka\" w Myszkowie (śląskie)
2019 Tydzień dla Niepodległej Sylwia Drobik Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Tydzień dla Niepodległej Maria Pieróg Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu (podkarpackie)
2019 Zabawy Ortopisa i jego bandy Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2019 Polish and Italian Cultural Heritage - Move2Learn, Learn2Move Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 My 1st European ABC-book Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 A może Polska? Joanna Szczech Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Z muzeum do klasy Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Z muzeum do klasy Aleksandra Schoen-Kamińska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2019 Z muzeum do klasy Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 NORTH AND SOUTH - THROUGH THE BRIGHT GREEN LANDS Elżbieta Karaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach (warmińsko-mazurskie)
2018 Nasi bohaterowie Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Jolanta Bieniek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Izabela Winiecka Zespół Szkół w Pawłowie (wielkopolskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Arleta Formela Szkoła Podstawowa w Gościcinie (pomorskie)
2018 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Dorota Wawrowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (świętokrzyskie)
2018 Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2018 Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 A może Polska? Natalia Kolber Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2018 A może Polska? Marta Kowalczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2018 A może Polska? Paulina Rutkowska Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2018 A może Polska? Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2018 The Power of Eggs Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Władcy Polski Joanna Giebułtowska Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin im. Jana Pawla II w Warszawie (mazowieckie)
2018 Władcy Polski Jolanta Bieniek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2018 Władcy Polski Agnieszka Tokarz-Zwierz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2018 Zwierzęta wokół nas Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Renata Szyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 PRACTICE MAKES PERFECT Anna Adamczyk Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2018 Let\'s celebrate the EDL with a game! Agnieszka Kłobuch Zespół Szkół w Kępicach (pomorskie)
2018 Matematyka 100 lat temu Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2018 Un homme sain dans un environnement sain Magdalena Baran Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (podkarpackie)
2018 Math is a game Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2018 Tongue Twisters Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Z muzeum do klasy Karolina Gaweł Korczakowska Szkoła Marzeń w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Z muzeum do klasy Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Z muzeum do klasy Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2018 Z muzeum do klasy Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2018 Wiosenne symetrie Katarzyna Niedzwiec Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski Jarosław Karczmarzyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (śląskie)
2018 Kodowane gotowanie Ewa Pyzio Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku (pomorskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Marcelina Czekurłan Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie (lubuskie)
2018 Family dictionary Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Who is your school named after? Katarzyna Giłka Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille\'\'a w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 Let\'s be creative through English Edyta Siwek Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Katarzyna Górniak Stowarzyszenie Oświatowe \"Twoja Szkoła\" im. Marii Montessori w Łodzi (łódzkie)
2018 Władcy Polski Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2018 Władcy Polski Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2018 Władcy Polski Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2018 Władcy Polski Agnieszka Bartosik Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddzałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich (śląskie)
2018 Władcy Polski Justyna Napierała Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Władcy Polski Edyta Siemiątkowska Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Władcy Polski Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Władcy Polski Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Władcy Polski Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2018 Władcy Polski Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Władcy Polski Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Dzień świętego Patryka Agnieszka Gryszkalis Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi (łódzkie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 RPG Legends Michał Siwkowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Look-Cook-Book Kamila Thomas-Dąbrzał Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Na skrzydłach bociana Renata Wieczorek Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Martyna Mrówka Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu (opolskie)
2018 Władcy Polski Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2018 Władcy Polski Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Władcy Polski Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Stroll into the past- History of my hometown Beata Kordala Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Pokéurope Michał Siwkowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (warmińsko-mazurskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Joanna Krzemińska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2018 Beyond the Borders Iwona Jodłowska Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Love it or hate it Iwona Jodłowska Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Kampania społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (15 października) pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2018 British and American culture Anna Klein Gimnazjum nr 1 w Gdyni (pomorskie)
2018 Na skrzydłach bociana Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Krystyna Stranc Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (zachodniopomorskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Katarzyna Mikołajczak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Katarzyna Orkiszewska Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Agata Nastyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Wundervolle Welt der Tiere Danuta Wegner Szkoła Podstawowa w Stolnie (kujawsko-pomorskie)
2018 Let\'s get to know each other! Joanna Bisz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Similar, the same or completely different. Artur Kuźmik Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach (wielkopolskie)
2018 United through cultural and natural diversity - learning through research Izabela Kulpa Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2018 United through cultural and natural diversity - learning through research Izabela Kulpa Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2018 Matematyka z Ozobotem Renata Nowak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach (łódzkie)
2018 OUR EUROPEAN STUDENT Katarzyna Ernest-Małecka Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Mind the SPORT Justyna Kosińska Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2018 Na skrzydłach bociana Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Na skrzydłach bociana Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Agnieszka Piekarska Szkoła Podstawowa 153 w Łodzi (łódzkie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Agnieszka Ogiegło Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Monika Witasik Przedszkole nr 157 \"Przedszkole z Serduszkiem\" w Warszawie (mazowieckie)
2018 Travel Agency Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 Wundervolle Welt der Tiere Renata Zając Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach (mazowieckie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Żaneta Pastuszka Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi (łódzkie)
2018 A DELICIOUS CULINARY JOURNEY Anna Rokicka-Ostrowska Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Zdrowie jest najważniejsze Marzena Borek Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu (małopolskie)
2018 Our area and traditional recipes served hot and fresh.......Enjoy our meal!!! Aldona Kątna Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Licz i pisz, czyli … Raisa Wolańska Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach (lubuskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Season Fruits! Ewa Lisowska Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2018 STEAM team Ewa Lisowska Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Santa Claus is coming… Marta Niesiołowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 The encoded plant Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2018 Coding Ecosystems Donisława Golonka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni (małopolskie)
2018 Nasz region - nasza duma Martyna Płonowska-Troszka Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku (śląskie)
2018 Teenage life - are we different? Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 We are cooperARTive Agnieszka Szyszka Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie (świętokrzyskie)
2018 ¡No me dig@s! Bartłomiej Prokop IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 EN BUSCA DEL PATRITESORO Bartłomiej Prokop IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni Joanna Leszczyńska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2018 WHAT ARE SOME TRADITIONAL DISHES OF YOUR COUNTRY? Marta Derejko-Ferenc Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Traffic and transportations Agnieszka Besser-Krysiak Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (łódzkie)
2018 From drawing to programming Ewa Barszczowska Szkoła Podstawowa nr 10 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu (mazowieckie)
2018 Mission: Planet X Magdalena Bartoszyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Mission: Planet X Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 International eTwinning board game Jolanta Michalczuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu (lubelskie)
2018 Heaven\'s kitchen Jolanta Carkowska Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrej (podkarpackie)
2018 Traditions without frontiers. Journey around regional cultures Grażyna Suchecka Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (podkarpackie)
2018 Let´s get school outdoor Anna Głogowska-Frączek Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali (świętokrzyskie)
2018 Keep an eye on your life style Jolanta Michalczuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu (lubelskie)
2018 Small Scientists \\\"STEM Club\\\" Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Anna Rostrygin Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Bronisława Czecha w Łodzi (łódzkie)
2018 Programujemy, bo lubimy Klaudia Smoleń Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi (łódzkie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2018 WORLDWIDE LOVE AND PEACE Mirosława Dyka-Płonka Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (śląskie)
2018 Digital postcards from all year round Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 Digital postcards from all year round Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 \"Stay 3E- stay Eco-friendly, Entrepreneurial , European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level. European project Sabina Poświatowska Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach (lubelskie)
2018 \"Stay 3E- stay Eco-friendly, Entrepreneurial , European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level. European project\" Sylwia Kapłon Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach (lubelskie)
2018 You Can\'t Judge A Book By Its Cover Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 Konnichiwa Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 HLG - Healthy Lifestyle Guidebook Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Symbols in the eyes of children ( NTC system ) Agnieszka Besser-Krysiak Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (łódzkie)
2018 Feel the \"chemistry\" for chemistry Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2018 Culture and History without Borders Katarzyna Szymkowiak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2018 The magic crew Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2018 LET\\\'S PLANT SAPLINGS BEFORE IT\\\'S TOO LATE! Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Math in shopping Filip Klaus Warsaw Billingual School (mazowieckie)
2018 Mała gałązka - wielka radość! Anna Babis Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (kujawsko-pomorskie)
2018 BookPals@schools.eu Małgorzata Frydrych Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie (lubelskie)
2018 From drawing to programming Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2018 Paddington Bear Team Małgorzata Ciećwierz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie (mazowieckie)
2018 Paddington Bear Team Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 H2O, SCIENCE AND ART. Agnieszka Dyonizy Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich (wielkopolskie)
2018 Sense World Dorota Sowa Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2018 Forces Around Us Agnieszka Dyonizy Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich (wielkopolskie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Justyna Adamcio Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie (pomorskie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Kornelia Matuszak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Sylwia Gołąbek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Magdalena Janowska Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach (wielkopolskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Martyna Pawlukanis Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 What rustles the castles? Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Winter Wonderland Joanna Snarska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku (podlaskie)
2018 Following Irena Sendlerowa and Janusz Korczak. Because children are our future. Renata Czernik Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Learning through art, dance and theatre Anita Dąbrowska Zespół Szkół w Rozogach Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach (warmińsko-mazurskie)
2018 A flutter of rainbow wings Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2018 Cultural Interactions via Friendship Anna Proskura Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej (lubelskie)
2018 Our Cultural Heritage Anna Proskura Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej (lubelskie)
2018 THINK Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 A DELICIOUS CULINARY JOURNEY Renata Czernik Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 - 2018 Barbara Ostrowska Paderewski Private Grammar School in Lublin (lubelskie)
2018 Let\'s keep a diary and exchange it! Alina Polko Szkoła Podstawowa nr 342 w Warszawie (mazowieckie)
2018 CULTURE-ACTIVE LESSONS Karolina Radnik-Sawińcka Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie (podkarpackie)
2018 Europäer - unterschiedlich, aber zusammen Iwona Waniec-Frydrych Szkoła Podstawowa w Siekierczynie (dolnośląskie)
2018 Keep Calm and Speak English Jowita Kaszuba-Lipa Publiczne Gimnazjum im. Stanislawa Staszica w Rudzie (świętokrzyskie)
2018 TransMission for the Global Goals Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2018 123SMART Joanna Juda Szkoła Podstawowa nr 4 im.Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach (śląskie)
2018 EVERY CHILD WANTS TO WRITE/READ A BOOK SO LET’S WRITE/READ IT TOGETHER Renata Rębisz Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Szkoła Przyszłości\" w Warszawie (mazowieckie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Agnieszka Słotwińska-Błaszczyńska Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi (łódzkie)
2018 Lapbooks - a creative way to learn English Joanna Szpak Szkoła Podstawowa nr 7 im.T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2018 Coding Ecosystems Katarzyna Spisak Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni (małopolskie)
2018 Easter Cards Exchange Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 Santa Claus is coming… Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Katarzyna Dutkiewicz-Storoż Szkoła Podstawowa nr 1 w Otmuchowie (opolskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Małgorzata Stefanowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (lubuskie)
2018 We get to know each other through traditions Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2018 Conflict to Cooperation Ewa Prandzioch Gimnazjum nr 1 w Lublińcu (śląskie)
2018 Discover and enable others to discover your country or area through local art and artists Magdalena Madajczyk-Głowacka Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu (wielkopolskie)
2018 Words - The Art Of Cre@ting Memories Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2018 Culture investigators Joanna Wodzińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Jagiellonka\" w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Jump for knowledge Waldemar Tomala II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 Europäischer Wettbewerb 2018 - Burgen und Schlösser am Welttag des Buches. Ein kreatives Schreibprojekt zu dem Roman Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder\\\" Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 My city Katarzyna Hańderek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie (małopolskie)
2018 VALUES VALUES EVERYWHERE Barbara Gromek-Oleksy Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (śląskie)
2018 Woof here, Miaow there Katarzyna Nita-Murawska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2018 Woof here, Miaow there Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2018 Woof here, Miaow there Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2018 eTwinning Path to Happiness (E.P.2 H.) Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Christmas Connections Through Art 2017 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Europäisches Cluedo-Spiel Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2018 FROM THE PICTOGRAM TO THE AUDIOBOOK. BOOK HISTORY Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2018 Culture and History without Borders Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2018 Culture and History without Borders Elwira Wasiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2018 CULTURE - a window opened to the world Annika Niburska Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy (łódzkie)
2018 Creative Europeans Joanna Kłos-Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Show me your city Marcin Hościłowicz III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach (podlaskie)
2018 A song from the heart of Europe Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 So that we\\\'re not afraid Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Europäer - unterschiedlich, aber zusammen Barbara Legutko Zespół Szkół w Woli Dębińskiej (małopolskie)
2018 Co się liczy? Anna Grabek CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie (mazowieckie)
2018 Sparks Agnieszka Pietnoczka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2018 Cyber man Waldemar Tomala II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Aleksandra Schoen-Kamińska Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Marta Czernik Szkoła Podstawowa w Żółwinie (mazowieckie)
2018 Glück und Wohlbefinden in der Schule Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 I Feel Very European Today! Magdalena Kijek Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (mazowieckie)
2018 Different, but the same Anna Matejczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2018 Space Adventures Katarzyna Mazur XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie (mazowieckie)
2018 Nasz region - nasza duma Izabela Warszyńska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Deutsch sichtbar machen Małgorzata Kwit Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku (małopolskie)
2018 Przystanek Czytankowo Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Little vets without borders Hanna Derewecka Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie (pomorskie)
2018 Okładki, jakże żywe Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2018 Bubbling my plays Karolina Szymaniak Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 SOUND OF MUSIC Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2018 Move your body and mind- healthy lifestyle for adolescents Urszula Partyka Zespół Szkół nr 1 w Grajewie (podlaskie)
2018 Tag! You\'re It! Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Truly Scrumptious Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 SHADES OF GREEN Aneta Ostrowska Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 SHADES OF GREEN Karolina Jankowiak Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 “Poetry is out there ...” Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im.T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2018 InASA-International Art Storytelling Academy Aneta Szadziewska Gimnazjum nr 3 w Lublinie (lubelskie)
2018 Keep Calm and Speak English Aneta Żak Szkoła Podstawowa nr 5 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2018 Tanie zwiedzanie Agnieszka Gawlińska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 w Płocku (mazowieckie)
2018 Familia Europaea Joanna Lisiecka-Kabat IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Gaming Scientists Aleksandra Owczarek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach (śląskie)
2018 Morgen: alle Umweltbürger? Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Researching Innovation in Special Needs Renata Reterska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach (mazowieckie)
2018 E-fun Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2018 UNITED COLORS OF SCIENCE EXPERIMENTS Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2018 Welcome to our feasts world/ Bienvenue dans notre monde de fêtes Iwona Bednarek Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska w Ludzisku (kujawsko-pomorskie)
2018 The Teddy\\\'s journey Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 REACH - REINTERPRETING, EMPOWERING and ACCEPTING our CULTURAL HERITAGE Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Mentoring@sch Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2018 Mentoring@sch Monika Kaznowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2018 Colorful Life Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2018 Let\'s show, share and compare - Get to know each other through videos, photo stories and more Kamila Janowska Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 THE MIRACLE OF STORIES THROUGH MY HANDS Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2018 Mitbewohner gesucht! Wir gründen eine WG.... Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Becoming friends and discovering traditions Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Jump for knowledge Grażyna Dekiel II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 From drawing to programming Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 Rośliny naszej okolicy Joanna Zawadzka Szkoła Podstawowa Nr 4 im. prof. R. Podoskiego w Oleśnicy (dolnośląskie)
2018 #eTwinclusion. Give a chance to the beast. The ugly creatures in tales as a means of teaching inclusion. Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2018 English speaking countries – English speaking students Monika Girzejowska Szkoła Podstawowa w Radoszycach (świętokrzyskie)
2018 You\\\'ve got mail, pal! Joanna Słowińska Społeczne Gimnazjum \\\"Nasza Szkoła\\\" ZTSz w Zabrzu (śląskie)
2018 Reacting to confrontations and catastrophies with collaboration Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2018 Words have IMPACT! Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2018 Preschooler - Small Citizen Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2018 Deutsch sichtbar machen Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Wir wollen zusammen feiern! Feste rund um das Jahr.... Celina Świebocka Przedszkole Niepubliczne Promyczek w Łącku (małopolskie)
2018 Science with eTwinning Joanna Kuryłło Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie (mazowieckie)
2018 The Treasure Box Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Adventures in Germany\\\'s and Poland\\\'s castles and fortresses. Let the bells ring out and the sabres rattle! Tomasz Tyrała Szkoła Podstawowa Nr 7 w Częstochowie (śląskie)
2018 TOP SECRET Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Sense World Sabina Erm Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2018 Sense World Karolina Michoń Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2018 Barwy pór roku Agnieszka Bochyńska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. \"Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych\" w Krakowie (małopolskie)
2018 A Touch of Art. Maria Woldan Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2018 Travelling mascots. Looking for family all over Europe. Monika Makos Szkoła Podstawowa Nr 20 w Jastrzębiu Zdroju z oddziałami gimnazjum (Gimnazjum Nr 9) (śląskie)
2018 PuppeTs : Puppet Tourists Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 LeAF - Learning about forest Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Celebrating Spring Rebirth Agnieszka Węgrzyn Szkoła Podstawowa w Tarnawie (małopolskie)
2018 CODING FRIENDSHIP Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2018 Sustainable Food Anna Mazur Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2018 \"Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni\" Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 Barwy pór roku Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2018 Rhymes&Songs Magdalena Gniewosz Przedszkole Nr 1 w Warszawie (mazowieckie)
2018 Vegetables and fruits. Elżbieta Taźbierska Publiczne Przedszkole \"Stokrotka\" w Wałczu (zachodniopomorskie)
2018 SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE Izabela Gutowska Szkoła Podstawowa w Ciechocinie (kujawsko-pomorskie)
2018 Paddington Bear Team Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Co się liczy? Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 B.O.D.Y best options for developing yourself Sylwia Tambelli ZKPiG nr 17 z klasami sportowymi w Gdańsku (pomorskie)
2018 British and American culture Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 HEALTHY LIVING; ECO ACTING Marcelina Sztorc Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej (podkarpackie)
2018 Passion for Sports Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2018 EDUCATION WITH LEGO Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2018 Traditional games: a bridge of generations, cultures and a vehicle for outdoor learning Krystyna Izdebska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Pezały w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2018 TONGUE TWISTERS FROM EUROPE Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce (świętokrzyskie)
2018 MATH 3.0 Amazing Trip through History Elżbieta Paluczek I Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu (wielkopolskie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Wioletta Szwebs Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi (łódzkie)
2018 Let\'s be creative through English Monika Khan Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej (podkarpackie)
2018 OUR TOWNS, OUR TREASURES Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie (świętokrzyskie)
2018 Niezapominajki pomagają pamiętać Ewa Pyzio Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku (pomorskie)
2018 Master Coding Jolanta Marciniak Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (lubelskie)
2018 Master Coding Dorota Apanowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Children like coding Bożena Kubica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach (śląskie)
2018 Be a buddy, not a bully! Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Be a buddy, not a bully! Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Z książką w teczce Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 Let´s sing together Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 Kartka dla Polski Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 4 SEASONS FEST! Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2018 The lThe land of eternal youth Natalia Kamińska Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 European Peers - English Speakers izabela Kraińska Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (kujawsko-pomorskie)
2018 One, two... TEACCH! Elżbieta Bagińska Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno -Wychowawczych w Trzebnicy (dolnośląskie)
2018 With Mathematics Through Life - Erasmus + Magdalena Janusz Gimnazjum w Grybowie (małopolskie)
2018 Wir Jugendlichen in Europa Edyta Dobiesz I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (mazowieckie)
2018 In Sight In Mind Ewa Drużbalska-Kopka Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (mazowieckie)
2018 Speak up, even if your voice shakes Joanna Lisewska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 Mała gałązka - wielka radość! Halina Doktór Zespół Szkół w Sośniach (wielkopolskie)
2017 Nic nie robię - czytam sobie Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2018 Monumental Europe Bożena Kraj Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach (świętokrzyskie)
2018 HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE Dominika Szczygieł Zespół Szkół nr 34 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 \"Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni\" Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 \"Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni\" Justyna Orszulak Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (śląskie)
2018 Twórzmy razem i grajmy w gry! Let’s create and play games together! Marzena Tomczyk Szkoła Podstawowa nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Following Irena Sendlerowa and Janusz Korczak. Because children are our future. Aneta Korzeniewska Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Prusinowicach (łódzkie)
2018 Good seed makes a good crop. Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2018 Culture Street 2 Joanna Kiełkowska-Kondej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 I LOVE ANIMALS Anna Skwirzyńska Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2018 I LOVE ANIMALS Małgorzata Regucka Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2018 Music is great! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 A “virtual tour” in Europe - Being European citizens Magdalena Zarek Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (lubelskie)
2018 In the heart of my city Anna Śliwka Przedszkole nr 71 w Gdańsku (pomorskie)
2018 Tanie zwiedzanie Katarzyna Kwiatkowska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 What about playing a G.A.M.E. with me? (G.Games-A.Active learning-M. Mind-E.Education) Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2018 Sei meine Navigation Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 MIRRORS: Making Integration a Reflective Responsible Opportunity for a Rightful Society Joanna Gralak Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Agnieszka Łotyszonek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance (wielkopolskie)
2018 Last chance - saving biodiversity for future generations. Natalia Lis Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach (zachodniopomorskie)
2018 Teacher for a day Monika Michaliszyn II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu (opolskie)
2018 What about us? Magdalena Sławska-Opozda Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach (świętokrzyskie)
2018 SPREAD LOVE Agata Janko Szkoła Podstawowa nr 33 w Zabrzu (śląskie)
2018 SPREAD LOVE Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 UNITED NATIONS IN ONE NAME Jolanta Zielińska Publiczne Gimnazjum w Łochowie (mazowieckie)
2018 UNITED NATIONS IN ONE NAME Ewa Kowalczyk Publiczne Gimnazjum w Łochowie (mazowieckie)
2018 We are Europeans Challenge Izabela Grabarczyk-Kisiela Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (wielkopolskie)
2018 Was wäre die Welt ohne Strom? - Früher war alles anders… Stanisława Zaremba Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Was wäre die Welt ohne Strom? - Früher war alles anders… Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2018 Geocaching-Minds on the Move (MoM) Ludmiła Macedońska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 Deutsch mit Klee Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 Teddy the International Gardener Elwira Wielgosz Zespół Szkół w Opatowie- Szkoła Podstawowa (wielkopolskie)
2018 Kooperation und Kommunikation im Team auf einen Klick Małgorzata Wojciechowska Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobezie (zachodniopomorskie)
2018 The change starts now. Magdalena Siatkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich (świętokrzyskie)
2018 Okładki, jakże żywe Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Okładki, jakże żywe Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 Books for teens : let\'s make the best books list! Gabriela Przybyłek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach (śląskie)
2018 Music Without Borders Jolanta Carkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobrej (podkarpackie)
2018 Droga krzyżowa - The way of the Cross. Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Droga krzyżowa - The way of the Cross. Agnieszka Konicka-Kula Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi (łódzkie)
2018 Creando, escribiendo, actuando. Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 PS: join our cultural pledge Monika Świerczyńska Zespół Szkół Nr 18 w Warszawie (mazowieckie)
2018 Let\\\'s do a comic book! (Bridging applied art students) Danuta Herman Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach (śląskie)
2018 Culture Young Detectives Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 We Are Different We Are The Same - School Club Fun Małgorzata Ziuber Szkoła Podstawowa nr 8 im . Jana Brzechwy w Zielonej Górze (lubuskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Judyta Steglińska Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (łódzkie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2018 Usłysz legendę! Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 SPRING CELEBRATION - project for nurseries Małgorzata Ziuber Miejskie Przedszkole nr 8 w Zielonej Górze (lubuskie)
2018 Compartir para aprender Karolina Milewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 La richesse de nos différences Aleksandra Rabsztyn IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie (śląskie)
2018 Denke global! Agnieszka Grochowska VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Dorota Szafraniec VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Renata Kopeć VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Małgorzata Budacz VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 We are all children of ancient Greece and Rome Adam Bech Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum \\\"Dębinka\\\" w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 We are all children of ancient Greece and Rome Agnieszka Kroll Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum \\\"Dębinka\\\" w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Was du NICHT sagst?! – Schüler erforschen Kommunikation #eTwinclusion Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Zdrowie jest najważniejsze Marlena Zięba-Gosztyla Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu (małopolskie)
2018 Cultures in Pictures Agnieszka Czepiżak Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2018 Lets explore our cultural heritage! Beata Wójcik Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2018 UNESCO - WORLD HERITAGE IN MY COUNTRY AND CITY Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Winter Wonderland Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2018 Literature suitcases Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2018 SCIENCE CAN BE FUN!!! Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2018 PRACTICE MAKES PERFECT Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2018 Dear diary Natalia Wojcińska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 From drawing to programming Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 ETWINNING SPACE EXPLORERS Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Paddington Bear Team Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Zaprogramuj pewny krok w czwartą klasę Teresa Smoleń Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 eTwinning & Erasmus+ Bus. Α passport to the future Part 2 Iwona Zalewska-Lech Gimnazjum nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie (świętokrzyskie)
2018 Coded Legends Justyna Szczepańska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie (świętokrzyskie)
2018 Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni Jarosław Karczmarzyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (śląskie)
2018 New vision of the world / Nueva visión del mundo Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2018 Let\\\'s Be Lanterns Anna Stanisławczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach (małopolskie)
2018 Lights on Cultural Heritage Anna Stanisławczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku (małopolskie)
2018 EmOTE - Exploring Our Talents togEther Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2018 Cities and towns Agnieszka Żuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie (zachodniopomorskie)
2018 Do you remember that profession? Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Discover Languages with playground games. Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2018 EN BUSCA DEL PATRITESORO Lazaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 ¡No me dig@s! Lazaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 Sport beyond the borders Piotr Balonek Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 Friendship Seeds Barbara Gromek-Oleksy Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (śląskie)
2018 Wundervolle Welt der Tiere Magdalena Baran Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 A flutter of rainbow wings. Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Let\\\'s rock! Agnieszka Młynarczyk II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce (mazowieckie)
2018 La force de la musique francophone Anna Kordela Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie (małopolskie)
2018 The Colors of The Rainbow Izabela Winiecka Zespół Szkół w Pawłowie (wielkopolskie)
2018 Winter Wonderland Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2018 Embracing art. Ewa Chojnowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach (opolskie)
2018 Przystanek Czytankowo Sabina Piłat Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2018 Przystanek Czytankowo Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Przystanek Czytankowo Marlena Wawrowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Gastronomy: Cultural Heritage Ludmiła Makoviychuk Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą (lubelskie)
2018 Kartka dla Polski Agnieszka Odrzywołek Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie (śląskie)
2018 Usłysz legendę! Joanna Krzemińska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2018 Usłysz legendę! Wanda Rutko Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy (śląskie)
2018 Adventure with art. Joanna Kłos-Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Different but the same Marcela Czaplińska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Garwolinie (mazowieckie)
2018 Mobile App - eTwinning - Education Piotr Krzysztoforski Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Alwerni (małopolskie)
2018 I tell you my place Agnieszka Pakuła I Liceum Ogólnokształczące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 Spring in Europe Marzanna Latuszek Szkoła Podstawowa w Ryńsku (kujawsko-pomorskie)
2018 Spring in Europe Judyta Latuszek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie)
2018 Treasuring Europe Beata Tarczałowicz-Leończyk Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu (śląskie)
2018 People who have made a difference. Joanna Śliżewska Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2018 BEEP BEEP WHO AM I? Katarzyna Hodana Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie (małopolskie)
2018 RAR(R)E Responsible Assistant Reporters a(R)ound Europe Agnieszka Szewczyk Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Czarnieckiego w Nisku (podkarpackie)
2018 Digiventurer Teens Artur Szkudlarek Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku (wielkopolskie)
2018 From drawing to programming Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2018 From drawing to programming Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Say \\\"No to NEET\\\" Marcin Kućmański Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi (łódzkie)
2018 Say \\\"No to NEET\\\" Monika Bińkowska-Błaszczyk Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi (łódzkie)
2018 TED-inspired speech competition: The Mock-Talks Katarzyna Lenarczyk LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 Our English hand puppet Agnieszka Borek Samorządowe Przedszkole nr 49 im. Wróbelka Elemelka w Krakowie (małopolskie)
2018 Different but the same Marzena Stępień Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie (mazowieckie)
2018 I LOVE ANIMALS Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2018 Die Maus reist durch Europa - und schreibt Tagebuch. Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2018 GSkype Me Your Story Anna Terlecka IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2018 GSkype Me Your Story Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2018 Twinkoffer voller Kulturerbe! Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 InASA-International Art Storytelling Academy Magdalena Futoma Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie (lubelskie)
2018 Schau in meine Welt Karolina Springer-Banach Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2018 Let’s weave a Story Ewa Michałek Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 International Master chef Anna Bialik Przedszkole Publiczne Nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu (opolskie)
2018 Coding (your country) with Scratch Sylwia Szulc Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach (śląskie)
2018 Explore the world with Buzz Anna Wojciechowska-Kot Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 Let\\\'s claim \\\"I WANT PEACE\\\" on the European Day of Languages Sylwia Andrzejak Zespół Szkół w Sławsku (wielkopolskie)
2018 Ważne, ważniejsze, najważniejsze… Annika Niburska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (łódzkie)
2018 Our English hand puppet Marta Barańska Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie (łódzkie)
2018 Przystanek Czytankowo Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (warmińsko-mazurskie)
2018 READING YOUR CITY Lidia Kot Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie (śląskie)
2018 Be the Change, Take the Challenge Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2018 Rendez-vous with amphibian Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2018 AROMATIC GARDEN Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2018 Weihnachten in aller Welt Edyta Zmarzlik-Cisowska Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (śląskie)
2018 Let\\\'s Be Lanterns Magdalena Tucka Szkoła Podstawowa nr 86 imienia profesora Jerzego Sampa w Gdańsku (pomorskie)
2018 Literkowo Anna Barczak Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 LET’S EXPERIENCE AND LEARN Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2018 Literkowo Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Es war einmal in Europa - aussterbende Berufe unter der Lupe Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Master Coding Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2018 Master Coding Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Master Coding Magdalena Bartoszyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Yes, I can! - motivation in the classroom. Aleksandra Klewiado Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach (warmińsko-mazurskie)
2018 Hoppy Easter! Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Przystanek Czytankowo Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 LET\\\'S PLANT SAPLINGS BEFORE IT\\\'S TOO LATE! Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Joanna Pstrong Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Tiere - przygoda z książeczką Bożena Szadkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2018 Acting is exciting Ewa Kutrowska-Czarnik Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie (mazowieckie)
2018 Sharing our Cultural Heritage Emilia Winiarczyk Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu (podkarpackie)
2018 Literkowo Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Literkowo Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Literkowo Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2018 Literkowo Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Literkowo Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Literkowo Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Literkowo Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (warmińsko-mazurskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Literkowo Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (warmińsko-mazurskie)
2018 Literkowo Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 One Train for Europe Marzena Miazek-Banach IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie (lubelskie)
2018 Společně objevujeme česko-polské pohraničí / Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Dorota Niezborała Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 We are what we eat Dorota Potaman-Tuczyńska Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 We are what we eat Edyta Kamińska Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Izabela Sitek Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Mirosława Pasternak Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Małgorzata Gmitruk Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Alicja Pułkownik Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Dorota Mela Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Agata Nastyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Małgorzata Kaczmarek Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Von Göttern und Heroen Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2018 Baw się kodowaniem. Urszula Lach ZSP w Międzyrzeczu Górnym (śląskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Teresa Smoleń Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Kids\\\' games in the past and now Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Kids\\\' games in the past and now Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Enjoy the chemistry! Elżbieta Niedźwiedź Gimnazjum Nr 1 w Jaśle (podkarpackie)
2018 Deutsch mit Klee Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 eTwinningowy kalendarz adwentowy/eTwinningov adventski kalendar Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Let\\\'s claim \\\"I WANT PEACE\\\" on the European Day of Languages Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 One Train for Europe Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 The book of Jungletwinning Joanna Kret Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie (lubelskie)
2018 Connecting Cultures Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 Breakfast around the world Krystyna Izdebska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Pezały w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2018 Colours of autumn Wioleta Księżopolska Samorządowe Przedszkole w Liwie (mazowieckie)
2018 Kartka dla Polski Krystyna Stranc Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (zachodniopomorskie)
2018 Water4Life Beata Pastuszko Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku (pomorskie)
2018 friends, amigos, przyjaciele Joanna Paluszkiewicz Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi (łódzkie)
2018 24 Ideen für die Weihnachtszeit Anita Jaskuła Zespół Szkół nr 32 w Warszawie (mazowieckie)
2018 RUDOLPH IS IN TOWN Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 RUDOLPH IS IN TOWN Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Christmas in our hands Elżbieta Szulborska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego \\\"Zośki\\\" w Piasecznie (mazowieckie)
2018 24 Ideen für die Weihnachtszeit Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 24 Ideen für die Weihnachtszeit Sabina Tatarczyk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2018 Advent & Weihnachten bei uns! Sabina Tatarczyk Szkoła Podstawowa nr 30 w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2018 BMI and blood groups Irena Śniarska XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Advent & Weihnachten bei uns! Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 RUDOLPH IS IN TOWN Stanisława Stępień Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 ALL ROADS LEAD TO ROME Jadwiga Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni (pomorskie)
2018 ONCE UPON A TIME Agnieszka Nowakowska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2018 ONCE UPON A TIME Elżbieta Żbik Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Mirosława Pasternak Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Izabela Sitek Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Matematyka i my Elżbieta Śmigielska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni (wielkopolskie)
2018 Mind the SPORT Joanna Przemieniecka Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2018 Mind the SPORT Ewelina Kucharska Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2018 International Kindergarden Project Polek and Pola discover kindergartens all over the world Katarzyna Byczkowska Przedszkole nr 10 w Rybniku (śląskie)
2018 UNITED IN DIVERSITY Joanna Materna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy (dolnośląskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Kartka dla Polski Anna Tarwacka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 ONCE UPON A TIME Edyta Tworek-Gągolska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2018 Our color calendar Monika Makos Zespół Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2017 Finger Family Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2017 EuroLab Beata Nawrot XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2017 Kartka dla Polski Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Kartka dla Polski Joanna Waszkowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu (śląskie)
2017 SMURFS, the travellers… Monika Pawlicka Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2017 Привет Друзья! Как дела? Jadwiga Rosłoniec Gimnazjum nr 120 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Legends from my Hometown Katarzyna Nowakowska Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (śląskie)
2017 The week of robotics and new technologies Mira Chlebicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline w Warszawie (mazowieckie)
2017 Kartka dla Polski Agnieszka Findling Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Oksana Myc-Łęczycka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Aleksandra Smuga Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Anetta Ulikowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Agnieszka Pietnoczka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Agnieszka Łazarek Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach (małopolskie)
2017 Kartka dla Polski Katarzyna Mikołajczak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2017 Kid\\\'s smoothies Daria Madej Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 SMURFS, the travellers… Agnieszka Banaszkiewicz Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2017 Nature detectives Natasza Kula Zespół Szkół w Pstrągowej (podkarpackie)
2017 European Day of Languages - Short Project - \\\"I\\\'ve got a frog in my throat! Jolanta Obst Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (lubelskie)
2017 Matematyka i my Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2017 Happily Ever After. Part 2 Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Ewa Chawar Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 Kartka dla Polski Barbara Taniewicz Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie (mazowieckie)
2017 Kartka dla Polski Anna Bowtruczuk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce (podlaskie)
2017 Kartka dla Polski Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Jarosław Karczmarzyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Wanda Rutko Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Katarzyna Harlejczyk Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 Kartka dla Polski Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Kartka dla Polski Joanna Heftowicz Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Grabowie (łódzkie)
2017 Kartka dla Polski Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2017 EU Games 2016-2017 Paweł Ciesielczuk Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (lubelskie)
2017 To Be Continued... Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2017 See it, Hear it,Touch it, Love it! Iwona Jodłowska XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 Kartka dla Polski Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 Mind the SPORT Małgorzata Kostian Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2017 Countries in students\\\' eyes Anita Leszczyńska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku (podkarpackie)
2017 Let\\\'s go sightseeing! Katarzyna Wilińska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 Fun and Games Math Dorota Apanowicz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Christmas Connections 2016 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Ancient delights Agnieszka Szwaracka Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2017 I\\\'ll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARD EXCHANGE 2016 Anna Pawłowska Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz (lubelskie)
2017 Astronomy and history Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Colouring Our Subjects Natalia Kujawiak-Fiałkowska Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu (zachodniopomorskie)
2017 Math is everywhere! Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2017 Excellent student coding Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 Music in Europe, Music together Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2017 Inside the Rainbow Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Maths and Easter Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2017 Spod kleksa Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2017 Excellent student coding Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Excellent student coding Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2017 Let the games begin! Agata Piech Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2017 THE MIRACLES OF THE HERBAL TEA Dominika Sidor I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (śląskie)
2017 EARTH and SPACE Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Let\'s make a Tree-Book together! Agnieszka Majewska Przedszkole nr 327 \"KOLOROWA KRAINA\" w Warszawie (mazowieckie)
2017 Let the games begin! Beata Wójcik Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubuskie)
2017 Treasures around me. Arkadiusz Młyński Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2017 Treasures around me. Arleta Kowalska Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2017 Teach to share knowledge – a key to a brighter future Ewa Nowak Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu (mazowieckie)
2017 Kocham czytać Marta Stańczyk Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Witasik Przedszkole nr 157 \"Przedszkole z Serduszkiem\" w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Małgorzata Kulpa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Magdalena Świegot Zespół Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy (dolnośląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Martyna Mrówka Niepubliczne Przedszkole BAJKA w Opolu (opolskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Jolanta Obst Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (lubelskie)
2017 Play, be free! Artur Kołucki Zespół Szkół w Łowiczu (łódzkie)
2017 EMPLOYABILITY ON STAGE Agata Kołucka Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu (łódzkie)
2017 Teen cook book Artur Kuźmik Gimnazjum im. Kazimierza III w Pyzdrach (wielkopolskie)
2017 LUX: Light Universe eXchange Barbara Orkisz Miejski Zespół Szkół w Czeladzi (śląskie)
2017 Living Science Center in My Class Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2017 We are all different, we are all the same Magdalena Paszkiewicz International European School Warsaw (mazowieckie)
2017 Catventures Urszula Furmańska Zespół Szkół Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie (mazowieckie)
2017 Catventures Agnieszka Halicka Zespół Szkół Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie (mazowieckie)
2017 My Ślązacy. Czy z Górnego, czy z Dolnego, jednak mamy coś wspólnego! Sabina Erm Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Zdziobek Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie (wielkopolskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Karolina Bralewska Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Joanna Snarska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Maria Miętus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Agnieszka Pietnoczka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Mit der Zeit gehen Agnieszka Jabłońska Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Agnieszka Ogiegło Miejski Zespół Szkół w Kłodzku (dolnośląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Czerkas Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Anna Bowtruczuk Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce (podlaskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2017 Applied Mathematics in everyday life Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2017 Youth, Multilingualism and Work Perspectives in Europe Artur Baranowski Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie (lubelskie)
2017 Friendship without borders Beata Knowa-Tylka Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce (małopolskie)
2017 Fun and Games Math Ewa Barszczowska Szkoła Podstawowa nr 10 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu (mazowieckie)
2017 MULTILINGUAL CHRISTMAS WALL COLLAGE Elżbieta Poręba-Szarkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu (małopolskie)
2017 Make some NOISE Elżbieta Ciesiołkiewicz Przedszkole Miejskie nr 58 w Łodzi (łódzkie)
2017 Helping is cool - Pomaganie jest fajne Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 Let\\\'s celebrate the European Day of Languages with us! Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2017 Tiere - przygoda z książeczką Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Deutscher Soundfactor durch Europa Bożena Szadkowska Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Deutscher Soundfactor durch Europa Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Knowing me, knowing you Dorota Woźniak Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 Knowing me, knowing you Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 True stories from WW2 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2017 Echangeons notre meilleure recette pour créer un livre de cuisine européenne (Let\\\'s swap our best recipe to create an european\\\' recipes book) Agnieszka Unczur-Tracińska Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (łódzkie)
2017 Let\\\'s discover our European Math World ! Małgorzata Garkowska Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Rund um die 5 Sinne Bożena Szadkowska Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Rund um die 5 Sinne Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Magdalena Mulnik Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny ProNovo w Bogaczowie (lubuskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 It is Europe Day in Kindergarten! Joanna Paluszkiewicz Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi (łódzkie)
2017 Friends above all! Małgorzata Krakowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. K.K.Baczyńskiego w Tarnowie (małopolskie)
2017 food2explore Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Through Democracy to Literacy Jolanta Kosczielny Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Movies on the move Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (lubelskie)
2017 ALL IN ONE ...Click!! Ewa Lisowska Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2017 Fun and Games Math Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2017 SEARCHING FRACTALS Joanna Olszewska Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2017 SE HACE CAMINO AL ANDAR Lázaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Once upon today ...in Europe Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2017 LUCKY BECAUSE OF YOU! Edyta Bieniek Publiczne Przedszkole w Izbicku - Oddział Zamiejscowy w Krośnicy (opolskie)
2017 Dies Haus ist mein und doch nicht mein… Barbara Gwiżdż Publiczne Gimnazjum w Jordanowie (małopolskie)
2017 Dies Haus ist mein und doch nicht mein… Elżbieta Michałkiewicz Zespół Szkół Katolickich w Zamościu (lubelskie)
2017 Schülerstift Małgorzata Czech Gimnazjum nr 11 im .Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie (śląskie)
2017 Inside the Rainbow Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Pomysł na wagę złota Anna Grabek Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Enjoy the environment ! I’m eco! Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2017 Let`s say HELLO Magda Czech Szkoła Przyszłości - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie (mazowieckie)
2017 Kocham czytać Elżbieta Węgrzynowska Szkoła Podstawowa w Sokołowicach (dolnośląskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Karolina Jędrych ZOSS STO w Bytomiu (śląskie)
2017 Open Mind & Happy Heart Katarzyna Kusojć Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni (pomorskie)
2017 Unsere musikalischen Entdeckungen Karolina Springer-Banach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2017 Learn English via songs Barbara Wolińska Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (śląskie)
2017 Forgotten professions Katarzyna Chojnacka-Musiał Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu (śląskie)
2017 Całoroczna podróż z książką Renata Choroszy Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej (dolnośląskie)
2017 SMURFS, the travellers… Bożena Chwała-Mazur Przedszkole nr 6 w Tychach (śląskie)
2017 Yes, I can! - motivation in the classroom. Krystyna Izdebska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2017 N.E.U. - Neu in Europa: Und nun? (EPI) Celina Świebocka Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku (małopolskie)
2017 A MUSIC BLAST FROM THE PAST!!! Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2017 The Holocaust in our towns. The life and fate of Jewish community between 2 WW Edwin Carabello Cortes Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu (małopolskie)
2017 A world of “famous” difference Małgorzata Śleziak Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Żywcu (śląskie)
2017 Reduce, Reuse, Recycle Sylwia Wąsowska-Cypel Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2017 Healthyland Monika Zuziak Przedszkole nr 81 w Warszawie (mazowieckie)
2017 It is Europe Day in Kindergarten ! Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 The Young Time Travellers… in space! Monika Jędraszczak Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (mazowieckie)
2017 Nature in Art through Children\'s Eyes Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 English Learning Friends Tomasz Piórkowski Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2017 The Holocaust in our towns. The life and fate of Jewish community between 2 WW Anna Szerszeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tylmanowej (małopolskie)
2017 Small things - a big difference Joanna Mach Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu (małopolskie)
2017 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS, MARGUERITE GOES WALKABOUT Jolanta Drzysga Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni (pomorskie)
2017 Learning adventures with Multicultural Mystery Skype Hanna Nawrocka Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie (wielkopolskie)
2017 Bunch of eGrapes Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Our erasmuscats Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Les Fables de la Fontaine Joanna Chwalisz Szkoła Przyszłości - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie (mazowieckie)
2017 Let’s Twin Agnieszka Odrzywołek Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie (śląskie)
2017 Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! Izabela Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (podlaskie)
2017 Bunch of eGrapes Zuzanna Traczyńska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Our erasmuscats Zuzanna Traczyńska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Make me a European Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 Augen auf beim Einkauf Agnieszka Dobrowolska XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Warszawie (mazowieckie)
2017 Sea you ! Anna Nowaczyk Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Through Democracy to Literacy Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Bunch of eGrapes Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Treasures around me Ewa Kowalska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (śląskie)
2017 A world of “famous” difference Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2017 Our erasmuscats Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Adventurous Teddy Bears Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 Reduce, Reuse, Recycle Ewa Rysińska Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2017 Workout ,Nutrition, Health,Wellness Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 The Code Piotr Dylewski Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Numeracy@English 2 Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2017 W świecie żywiołów - eksperymenty i doświadczenia Edyta Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Szarowie (małopolskie)
2017 Mamy w planie kodowanie Wiesława Mitulska Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej (wielkopolskie)
2017 STEM CLUB Barbara Gromek-Oleksy Gimnazjum Nr 1 w Jaworznie (śląskie)
2017 La Vida es Arte Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2017 What’s up? – Games We Play –Well-known and Unknown. Expanding Our Knowledge and Developing Our Creativity Piotr Krzysztoforski Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2017 INTANGIBLE (UNESCO) HERITAGE AROUND EUROPE Beata Pietras Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2017 Chitter Chatters Małgorzata Regucka Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2017 The Nobel Teams Magdalena Brodzińska Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2017 Catch Scratch and code a message! Anna Bowtruczuk Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce (podlaskie)
2017 Fairy Tale Retellings Anna Matejczyk Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2017 Have a voice, have a choice. #eTwCitizen16 Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 Nosy Neighbours Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Z Krośnicy do stolicy Edyta Bieniek PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2017 EUROPA Kochbuch: so schmeckt Europa! Celina Świebocka Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku (małopolskie)
2017 Pomysł na wagę złota Dorota Żebrowska Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce (mazowieckie)
2017 The swallow is a refugee or an immigrant? Magdalena Goc Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach (wielkopolskie)
2017 Deutscher Soundfactor durch Europa Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku (lubuskie)
2017 Happy Cities Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 Free Time Around Europe Piotr Balonek Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2017 eTwinning & Erasmus+ Bus. Α passport to the future Iwona Zalewska-Lech Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie (świętokrzyskie)
2017 Behavioural Education for Autistic Kids (B.E.F.A.K) Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2017 Let\'s Play Multicultural Games Adrianna Gabryś Gimnazjum w Malechowie (zachodniopomorskie)
2017 My Favourite Book Olga Góźdź Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi (łódzkie)
2017 PuppETs: European Travelers Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2017 Creativity Knows No Borders Danuta Czyżewska Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie (mazowieckie)
2017 ZOO Elżbieta Sobolewska Przedszkole Nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2017 East or West, Home is Best Barbara Maciejewska-N\\\'sir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 W świecie żywiołów - eksperymenty i doświadczenia Monika Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju: Szkoła Podstawowa w Kłaju i Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju (małopolskie)
2017 Catch Scratch and code a message! Wioletta Szwebs Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi (łódzkie)
2017 Catch Scratch and code a message! Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2017 Let\'s cook! Anna Przygoda Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Be my pet-friend! Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce (świętokrzyskie)
2017 Time to discover Great Britain Izabela Kapera Zespół Szkół nr 4 w Krzesławicach (małopolskie)
2017 ag@deutsch.eu Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! Iwona Gawryluk Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku (podlaskie)
2017 I am a little story Jolanta Carkowska Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrej (świętokrzyskie)
2017 A MUSIC BLAST FROM THE PAST!!! Joanna Jaworska-Kowalczyk Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie)
2017 Z Krośnicy do stolicy Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 WEB 2.0 EDUCATION WORLD Mirosława Dyka-Płonka Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (śląskie)
2017 Learning about others through games Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy (świętokrzyskie)
2017 You are the picture - Tu eres el cuadro Małgorzata Prusak Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu (małopolskie)
2017 Aprender viaj@ndo 2016-2017 Anna Waśko Zespół Szkół w Korczynie - Gimnazjum (podkarpackie)
2017 Yellow Stars\\\' Stories Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Christmas Charm Agnieszka Węgrzyn Zespół Szkół w Tarnawie (małopolskie)
2017 Making the world a little bit better - step by step Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Los M&M\'s - métodos y la motivación para aprender un idioma extranjero Agnieszka Iglesias-Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Lively rhymes Urszula Pawłowska Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach (lubelskie)
2017 School Partnership Wroclaw - Wiesbaden Paweł Koślacz Zespół Szkół Nr 6 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 School Partnership Wroclaw - Wiesbaden Barbara Daniłowicz Liceum Ogólnokształcące w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 HEALTHY HERBS OUTLOOK Maria Kita Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi (małopolskie)
2017 Code your life Bożena Kubica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach (śląskie)
2017 Programowanie z Tigerem Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2017 DISCOVER OUR PLANET Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 Reach out and Read Małgorzata Lipińska Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku (łódzkie)
2017 Całoroczna podróż z książką Małgorzata Wesołowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu (wielkopolskie)
2017 FACES OF AFRICA Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 Bringing Generations Together Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2017 STEM CLUB Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2017 Four Seasons Hotel Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2017 BE TWIN ... BE FRIEND ! Agata Kulesza-Guśtak Zespół Szkół Pallotyńskich w Krakowie (małopolskie)
2017 Treffpunkt Internet: auf Deutsch zwischen Polen und Spanien Agata Sztefko-Drozd Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Reading creates imagination… Aleksandra Szypuła Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie (śląskie)
2017 Reading creates imagination… Bożena Rendaszka Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie (śląskie)
2017 Das Jahr , in dem ich geboren bin Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku (lubuskie)
2017 Chitter Chatters Anna Skwirzyńska Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2017 Minecraft World Katarzyna Zawiła-Dudzik Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2017 E-magazine en écriture collaborative sur la vie des adolescents en Europe Mirosława Bogacz Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach (małopolskie)
2017 Learn English and grow up in creativity and cooperation Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Life Through The Lens Eliza Witańska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach (śląskie)
2017 United for Health : European Peers Izabela Kraińska Gimnazjum nr 4 w Nakle (kujawsko-pomorskie)
2017 Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu… Jacek Mielczarek Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym (zachodniopomorskie)
2017 Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu… Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2017 CROSSING BORDERS Joanna Sawicka VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku (podlaskie)
2017 Our eTwindiary returns Anna Żywica Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 In The Darkness Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Enjoy the environment ! I’m eco! Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Responsible entrepreneurs Katarzyna Skalska Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2017 Take care of me - take care of you Magdalena Madej Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2017 Small Scientists \\\'discovering the earth\\\' Hanna Jary Przedszkole nr 21 w Rybniku (śląskie)
2017 Health and Nature Agnieszka Tymińska Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie (mazowieckie)
2017 Beliebte Märchen der Brüder Grimm Kinga Żelazowska Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie (wielkopolskie)
2017 Pomysł na wagę złota Wioletta Kucharska Zespół Szkół w Świdrach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) (lubelskie)
2017 Pomysł na wagę złota Jolanta Wiszniewska-Celińska Zespół Szkół w Świdrach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) (lubelskie)
2017 Pomysł na wagę złota Monika Niemiec Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Life inclusive! Erasmus+ Preparation, performance and reflection Małgorzata Syzdol Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Jacka Kuronia w Łodzi (łódzkie)
2017 Łykam wiedzę (z) duszkiem Anna Kotyńska-Buryła Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Łykam wiedzę (z) duszkiem Marlena Kozubek Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2017 PODRÓŻUJĄCE PUDEŁKA Judyta Steglińska Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 206 w Łodzi (łódzkie)
2017 Holidays and celebrations in different European schools Dorota Żukowska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko - Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickie w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Wanda Rutko Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Gimnazjum w Nędzy (śląskie)
2017 Pokemon Go - Cultural hunting Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2017 WE ALL SPEAK THE SAME LANGUAGE - ONLINE MAGAZINE Edyta Dominik-Cielicka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach (mazowieckie)
2017 Lively English book for children Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. \\\"Polskich Olimpijczyków\\\" w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2017 Kocham czytać Magdalena Bartoszyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Kocham czytać Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Kocham czytać Izabela Kostrzewa Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu (śląskie)
2017 READ AND SHARE Aneta Kleisa Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni (pomorskie)
2017 READ AND SHARE Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 FLwICT-Flipped learning with ICT Joanna Wilczyńska Publiczne Gimnazjum nr 30 im.Adama Mickiewicza w Łodzi (łódzkie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Sylwester Zasoński Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie)
2017 Polska w trzech odsłonach Elżbieta Szymańska Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie (świętokrzyskie)
2017 FRaME: FRiends Make Europe Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 5Es with 5 E-UROPEAN COUNTRIES Anna Szkarłat Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach (śląskie)
2017 WHEN ART MEETS VIRTUAL REALITY Alina Zhukel Gimnazjum Nr 1 w Raszynie (mazowieckie)
2017 Responsible entrepreneurs Agnieszka Czepiżak Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2017 Let\\\'s GO English Joanna Waszkowska Zespół Szkół Prywatnych \\\"Twoja Przyszłość\\\" w Sosnowcu (śląskie)
2017 BBF means Be Bee Friendly Grażyna Pastuszka Gimnazjum w Pawonkowie (śląskie)
2017 Let\\\'s write a short story all together ! Monika Kuchcińska Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy (podlaskie)
2017 Pomysł na wagę złota Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 Cooperation of European secondary schools to produce, apply and disseminate the Open Educational Resources with the use of information and communication technology Ewa Lambryczak XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Las mascotas se van de viaje Karolina Milewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 CLICK - Creative Learning in a computer kingdom Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2017 E@T FIT Anna Weremczuk Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej (lubelskie)
2017 Langsam, aber sicher Edyta Baris Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Langsam, aber sicher Elżbieta Dziedzicka Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Back to the movies! Agnieszka Młynarczyk II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce (mazowieckie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Monika Czerkas Miejski Zespół Szkół w Kłodzku (dolnośląskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Joanna Waszkowska Zespół Szkół Prywatnych \"Twoja Przyszłość\" w Sosnowcu (śląskie)
2017 Poetic Seasons Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2017 Whole person wellness Anna Mazur Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Anna Świć Przedszkole Nr 83 w Lublinie (lubelskie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Edyta Sadurska Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2017 I KNOW MY RESPONSIBILITIES Katarzyna Laskowska Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu (mazowieckie)
2017 Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten Małgorzata Janik ZPO w Lipniku (małopolskie)
2017 You are the picture - Tu eres el cuadro Monika Pasionek Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej (małopolskie)
2017 RadioActive T.E.A.M. Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2017 M.I.G.R.A.T.I.O.N: The Circle of Life Katarzyna Sopolińska Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 Całoroczna podróż z książką Danuta Błaszczyk Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Laboratorios de humanidad - E+ KA219 Beata Chla Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (małopolskie)
2017 Enjoy the chemistry! Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2017 Delirant isti eTwinnienses Romani! Joanna Lisiecka-Kabat IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2017 SAME COLOURS DIFFERENT CULTURES Ewelina Wójcik V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (podlaskie)
2017 W świecie programowania, Vo svete programovania, Ve světě programování Wioletta Gołaszewska Gimnazjum w Zespole Szkół w Poświętnem (podlaskie)
2017 International Scratch Challenge Mariusz Tomaka Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 International Scratch Challenge Beata Kubińska Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2017 Europe Day – 9th May 2017 Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 We are The Super HealthyEROES Agata Górkowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze (dolnośląskie)
2017 CLARIFy: Collaborative LeARning Is Fun Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 European Teenagers Jadwiga Szendera Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Żorach (śląskie)
2017 Całoroczna podróż z książką Beata Kubińska Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2017 The future of the nature Iwona Switaj Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Joanna Krzemińska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2017 Schoolovision 2017 Marek Fularz Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Small Steps For Happiness Renata Mesjasz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu (opolskie)
2017 Kocham czytać Patrycja Pluta Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Kocham czytać Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Kocham czytać Agnieszka Walicka Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (śląskie)
2017 YOUNG EUROPE - HAVE YOUR SAY Katarzyna Lenarczyk Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Cooperation of European secondary schools to produce, apply and disseminate the Open Educational Resources with the use of information and communication technology Małgorzata Bednarek XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 We want to volunteer to make the world a better place Katarzyna Baca Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach (śląskie)
2017 Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu… Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2017 English Learning Friends Katarzyna Knapkiewicz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 English Learning Friends Ewelina Łuniewska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 English Learning Friends Agata Czarniakowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 English Learning Friends Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 MIND YOUR DIET Anna Choruży Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2017 Transfer Share and Communicate Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 Teens on Tour Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2017 Fostering English: Ideas and Investigations into Our World Ewa Drużbalska-Kopka Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (mazowieckie)
2017 Całoroczna podróż z książką Izabela Pochroń Zespół Szkół nr 74 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Listen to the silence of the forest Alina Matjanowska-Brud Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Listen to the silence of the forest Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Do you know my town? Łudmiła Makoviychuk ZSO w Józefowie nad Wisłą (lubelskie)
2017 What’s up? – Games We Play –Well-known and Unknown. Expanding Our Knowledge and Developing Our Creativity Paulina Mioduszewska Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Let\\\'s visit a Country 2 Łudmiła Makoviychuk ZSO w Józefowie nad Wisłą (lubelskie)
2017 Europe 4.0 – Beam me to 2027 Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Traditions in our countries - let\\\'s find out Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Young discoverers Anna Łabędzka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Sosnowcu (śląskie)
2017 English Learning Friends Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (dolnośląskie)
2017 What’s up? – Games We Play –Well-known and Unknown. Expanding Our Knowledge and Developing Our Creativity Urszula Zdrojewska-Bielawska Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Kocham czytać Patrycja Bartman Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (śląskie)
2017 Mission Possible Agnieszka Żuk Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w Łobzie (zachodniopomorskie)
2017 Workout ,Nutrition, Health,Wellness Elżbieta Klińska Magdalena Kucharska-Rzeppa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni (pomorskie)
2017 Z książką w teczce Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 It tastes delicious! – It’s from ...Europe! Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 SECOND TRIP TO FAIRY-TALE Anna Siudzińska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej (mazowieckie)
2017 Sweet and Spicy Elżbieta Klińska i Magdalena Kucharska-Rzeppa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni (pomorskie)
2017 My city legends... created by you Lucyna Dydyńska Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 The environment around us Agnieszka Świergosz Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2017 Time Capsule 2016 Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Shapes, colours, music and emotions … Enjoying art! Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2017 LUX: Light Universe eXchange Małgorzata Pawlik-Podgórska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2017 Spod kleksa Katarzyna Symeniuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Dąbrowskiego w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 SIERPINSKI CARPET PROJECT Grażyna Skęczek Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2017 Art from the bin Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Ho Ho Ho - Did you know? Edyta Bieniek Publiczne Przedszkole w Krośnicy (opolskie)
2017 POSTCARDS… let´s travel around Europe and make new friends! Ewa Michałek Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Tiere - przygoda z książeczką Izabela Twardowska Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 Tiere - przygoda z książeczką Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 The Bridge Alina Dziurgot Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu (podkarpackie)
2017 English Royal Family Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 We travel around the world Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2017 Hinter den Erfindungen stehen Menschen Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 In The Darkness Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Learning from Europe\\\'s Best Classrooms - Classroom Layout Małgorzata Jakubas Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu (kujawsko-pomorskie)
2017 Spod kleksa Sabina Piłat Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2017 Spod kleksa Barbara Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2017 Spod kleksa Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Amazing towns to visit Barbara Cholewka Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa nr 2 w Wierbce (śląskie)
2017 English Royal Family Karolina Mazur Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2017 L\\\'actualité chez nous… Adam Stępiński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Wie ist es, eine Frau zu sein? Karolina Springer-Banach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2017 Spod kleksa Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Sprachen fliegen uns online zu! Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 Sternengucker europaweit Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 Let\\\'s GO English Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2017 The Universe is Made of Tiny Stories Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rybniku (śląskie)
2017 Math is cool Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Fun and Games Math Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Fun and Games Math Marta Czerniak Zespół Szkól w Żółwinie (mazowieckie)
2017 Mark Twain’s scrapbooking yearbook Joanna Pająk IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 A birthday card for Rebeca - getting viral on etwinning - short term project Karolina Sroka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu (opolskie)
2017 Holly Night - No Man`s Land Katarzyna Sopolińska Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 Friendship is a rare flower Marcelina Hajduk Szkoła Podstawowa Nr 15 im Księdza Prałata Konrada Szwedy w Rybniku (śląskie)
2017 Math is cool Katarzyna Zajączkowska Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Math tasks created by kids – “Childrens set of maths problems” Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Triple Entente Joanna Sokołowska-Witowska Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddz.Integracyjnymi w Bożkowie (dolnośląskie)
2017 Du und ich Anita Jaskuła Zespół Szkól nr 32 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Energy: Past - Present - Future Elżbieta Klińska i Magdalena Kucharska-Rzeppa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni (pomorskie)
2017 Creative Numbers Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Christmas mysteries Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy (świętokrzyskie)
2017 Fun and Games Math Katarzyna Zajączkowska Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Na jesienną nutę Joanna Duroł Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika (dolnośląskie)
2017 SOS Planet. Robotics project Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2017 Wojtek the Soldier Bear Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2017 Our Saints Magdalena Opoka Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu (małopolskie)
2017 Advent Calendar – let\\\'s get to know European Christmas Traditions Wioleta Serafin Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka w Biskupcu (warmińsko-mazurskie)
2017 Comics! Kamila Thomas-Dąbrzał Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Marta Najder-Czarnecka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu (dolnośląskie)
2017 Our Saints Krystyna Izdebska Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Im Spiegel der Sprachen Małgorzata Janik ZPO w Lipniku (małopolskie)
2017 Let\\\'s tell our Christmas story! Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Let\\\'s tell our Christmas story! Magdalena Bartoszyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Ciekawa chemia Monika Piasecka Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Workout ,Nutrition, Health,Wellness Magdalena Bartoszyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Barbara Benisz Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku (śląskie)
2017 Maths and Christmas 2016 Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2017 eTUNES 2016 Joanna Michałowska-Stomma Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Carolling across Europe Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 The Gifts of Nature Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Creative Numbers Ewa Rduch Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Joanna Giebułtowska Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin im. Jana Pawla II w Warszawie (mazowieckie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Celina Zielińska Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej (dolnośląskie)
2017 Three steps to successful exams Anna Szostakowska Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim (zachodniopomorskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Monika Walkowiak Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim (dolnośląskie)
2017 Ecosystems near our schools Irena Śniarska Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Barbara Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Sabina Piłat Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2017 Fun and Games Math Joanna Apanowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (pomorskie)
2017 Geheimnisvoller Kalender! Was geht heute ab? Marta Florkiewicz-Borkowska Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pielgrzymowicach (śląskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania w przedszkolu Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Jolanta Bieniek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2017 Autumn...the most atractive season in our school Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Fun and Games Math Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Our peace song Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 I am proud of my living place Krystyna Izdebska Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2017 I am proud of my living place Monika Sadowska-Kot Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce (podlaskie)
2017 LET\'S READ TOGETHER ! (3-5th grade) Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 Svet rozprávok - Mesevilág - The world of fairy tales Marta Borsuk Przedszkole Samorządowe \"Pod Dębem\" w Karolewie (wielkopolskie)
2017 Na jesienną nutę Ewa Bugaj Szkoła Podstawowa w Sokołowicach (dolnośląskie)
2017 Na jesienną nutę Elżbieta Węgrzynowska Szkoła Podstawowa w Sokołowicach (dolnośląskie)
2017 \"Mathematics in fashion\", \"Математика в моде\", \"Moda na matmę\" Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2017 24 zadania na czas oczekiwania III Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Ecosystems near our schools. Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2017 Trzy życzenia gwiazdki z nieba Marta Fulczyk Publiczne Przedszkole nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu (opolskie)
2016 Treasure seekers Kinga Kostecka-Berny Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2016 Treasure seekers Piotr Krzysztoforski Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2016 Trucks of Taste Angelika Kowalska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2016 Handicrafting we know each other Dorota Kwolek Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie (łódzkie)
2016 Step by step Marta Małek-Dudzik Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach (lubelskie)
2016 Na jesienną nutę Sylwia Mencewicz Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Szkoła Przyszłości\" w Warszawie (mazowieckie)
2016 Na jesienną nutę Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2016 Na jesienną nutę Marlena Wawrowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Na jesienną nutę Katarzyna Kozak Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Trucks of Taste Agnieszka Gołyźniak Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2016 Na jesienną nutę Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Express yourself through art Aleksandra Niesobska Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy (śląskie)
2016 School life Edyta Bieniek PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2016 Podróż w krainę baśni – Andersen, Bracia Grimm, Perrault. Małgorzata Uciniak Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach (pomorskie)
2016 Handicrafting we know each other Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2016 Die Welt der Mode Dagmara Kubik Gimnazjum w Proszowicach im. 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. S. Sosabowskiego (małopolskie)
2016 Podróż w krainę baśni – Andersen, Bracia Grimm, Perrault. Urszula Tałuć Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2016 Wonders of Nature Jolanta Krzyżniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Wonders of Nature Małgorzata Krzemińska Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Maths is everywhere! Sylwia Szulc Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach (śląskie)
2016 Eine Fahrradtour durch Europa Bożena Szadkowska Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2016 Eine Fahrradtour durch Europa Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2016 Web 2.00 tools in kindergarten Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2016 Frieden ist eine Kunst Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2016 SEEDS OF FRIENDSHIP. School to Schools exchange of Herb seeds. European Herb Gardens in our schools. Wioleta Serafin Niepubliczne Przedszkole Jacek i Agatka w Biskupcu (warmińsko-mazurskie)
2016 Four-headed dragon Beata Kossowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2016 Four-headed dragon Aleksandra Armada Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2016 Maths is everywhere! Katarzyna Zawiła-Dudzik Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2016 From ME to WE - the project on tolerance Sylwia Wilkosz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (podkarpackie)
2016 Our Cute Mascots Arkadiusz Kwiatkowski Zespół Szkół Publicznych nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej Przedszkole nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 /Niepubliczne Gimnazjum nr 6 w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie)
2016 Wybitni Polacy w Paryżu XIX wieku Anna Piekarska XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie (mazowieckie)
2016 Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents / Cultural heritage of my home region is cultural heritage of the whole continent Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2016 Me, my Friends and my Family! Katarzyna Zawiła-Dudzik Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2016 No Enemies Violence - Equal Rights Anna Ewertowska Zespół Szkół im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach (kujawsko-pomorskie)
2016 CITY STORY Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2016 Spaβ am Deutschlernen Barbara Zembol Publiczne Gimnazjum w Jordanowie (małopolskie)
2016 Following Enigma Elżbieta Matras Zespół Szkół w Zaborze (lubuskie)
2016 Verschieden? Doch ähnlich! Katarzyna Szczęsna Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie (mazowieckie)
2016 EPIC (Eu PICture book) Grażyna Aleksa Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2016 Pollution! Find a STEM solution! Paweł Zawadzki Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu (wielkopolskie)
2016 Following Enigma Kamil Matras Zespół Szkół w Zaborze (lubuskie)
2016 Storytelling with Lego Brygida Berowska Publiczne Przedszkole w Jodłówce (małopolskie)
2016 Storytelling with Lego Ilona Połoncarz Publiczne Przedszkole w Jodłówce (małopolskie)
2016 Gravity Map Waldemar Tomala II LO im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2016 Diary of EU & Me Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku (śląskie)
2016 Following Enigma Monika Mojsiejonek Zespół Szkół w Zaborze (lubuskie)
2016 Learn English with apps! Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2016 The World Is Our Oyster Monika Kowalska-Orlewska Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu (małopolskie)
2016 From ME to WE - the project on tolerance Marta Wójcik-Czerwińska Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (podkarpackie)
2016 Cztery żywioły Bernadeta Mękarska Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach (mazowieckie)
2016 “IT or not IT?” Reaching our goals equipped with ICT tools. Magdalena Czarnecka Zespół Szkół \\\\\\\"Silesia\\\\\\\" w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2016 Podróż w krainę baśni – Andersen, Bracia Grimm, Perrault. Emilia Staniszewska Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2016 My country- your country. Learning about different cultures. Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2016 Numeracy@English Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. \\\\\\\"Polskich Olimpijczyków\\\\\\\" w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2016 Musik in meinem Leben Agnieszka Jabłońska Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Sikorzu (mazowieckie)
2016 From ME to WE - the project on tolerance Beata Szwajka Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (podkarpackie)
2016 Poland-Denmark Blog \\\"This is our world\\\" Alicja Nastał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie (podkarpackie)
2016 Už viem prečo... Už vím proč... Już wiem dlaczego… Wioletta Gołaszewska Gimnazjum w Zespole Szkół w Poświętnem (podlaskie)
2016 JOB SHADOWING IN ACTION! Joanna Bożętka Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu (śląskie)
2016 SMALL SMARTIES Beata Brosch Szkoła Podstawowa nr 12 im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2016 SMALL SMARTIES Magdalena Kania Szkoła Podstawowa nr 12 im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2016 Happily ever after Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2016 Let\\\'s become friends Monika Kosiec Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Gilowicach (śląskie)
2016 Healthy food in my country Małgorzata Falkiewicz Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2016 Intercultural Mosaic – Gathering Cultures Through Languages Agnieszka Fiedor-Sulka Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej (małopolskie)
2016 Read Aloud Rise Europe Jakub Czyż Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie (podlaskie)
2016 LEARNING AS THE BRIDGE TO CHILDREN’S HEARTS Dorota Lachowicz-Jabłońska Zespół Szkół w Czernikowie (kujawsko-pomorskie)
2016 LEARNING AS THE BRIDGE TO CHILDREN’S HEARTS Wioletta Paczkowska Zespół Szkół w Czernikowie (kujawsko-pomorskie)
2016 Creators of worlds - The library in the school Dorota Zając Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2016 Ordinary Extraordinary People Krystyna Bigaj Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie (małopolskie)
2016 Czytanki dla Hanki Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 LEARNING AS THE BRIDGE TO CHILDREN’S HEARTS Dominika Piwczyńska Zespół Szkół w Czernikowie (kujawsko-pomorskie)
2016 Sabores de Europa Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2016 Virtual Geometry Shapes Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2016 Verschiedenes, aber doch gemeinsames Europa. - Inna, ale jednak wspólna Europa Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2016 TAG: Teens Action 4 Good Lucyna Bejm Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (podlaskie)
2016 Trucks of Taste Dominika Tokarz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2016 My little workshop stories Katarzyna Bagińska Szkoła Podstawowa w Skokowej (dolnośląskie)
2016 Virtual Geometry Shapes Katarzyna Bagińska Szkoła Podstawowa w Skokowej (dolnośląskie)
2016 Green Missions Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2016 Women in STEM Katarzyna Kwiatek-Grabarska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu (śląskie)
2016 E-K Press Aneta Gierczak Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2016 Green Missions Agata Czarniakowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2016 e(Twin)-ARTmania Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2016 GIVE ME YOUR HAND Barbara Wolińska Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (śląskie)
2016 H@nd in H@nd Małgorzata Czech Gimnazjum nr 11 w Częstochowie (śląskie)
2016 Green Missions Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2016 Mascots\\\' journey Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2016 National Legends Artur Kuźmik Gimnazjum im. Kazimierza III w Pyzdrach (wielkopolskie)
2016 Does the earth have borders? Migration and Human-Rights Joanna Lisewska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2016 Creative stories with well known characters Anna Przygoda Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie (mazowieckie)
2016 MATHEMATICAL PUZZLES Dorota Apanowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2016 True Colours Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2016 Being e-aware, feeling e-safe Aneta Wilk Szkoła Podstawowa w Lubeni (podkarpackie)
2016 SPIELEND NEUES LERNEN Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2016 An Animal – my friend Jolanta Drzycimska-Kola Szkola Podstawowa nr 2 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2016 İngilizce ve Fransızca dersleri için eğlenceli bilgi yarışması: Disiplinler arası Proje Agata Marek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Gliwicach (śląskie)
2016 SPIELEND NEUES LERNEN Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2016 Tourism for teenagers Katarzyna Jędrasik ZSO nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu (mazowieckie)
2016 NO CHILD LEFT BEHIND !!! Katarzyna Spisak Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni (małopolskie)
2016 WELCOME TO MY MARVELLOUS CITY Magdalena Kabacińska Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią (kujawsko-pomorskie)
2016 Colorful Europe in the changing seasons Anna Kruszewska i Anna Kurzak Przedszkole nr 1 \\\"SŁONECZKO\\\" w Zawierciu (śląskie)
2016 MusicLexis: The most fun dictionary ever! Izabela Dymek Gimnazjum nr 21 im. Tony\\\'ego Halika w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2016 Birds around us Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2016 Expressing the Way We Are Joanna Śliżewska Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945 w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2016 The world around us - season Anna Tarczałowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2016 Unity in Diversity Anna Grudzińska Gimnazjum nr 4 (Zespół Szkół Ogólnokształcących) w Jaworznie (śląskie)
2016 Around Europe with a Tooth Aleksandra Filipska Przedszkole językowe Junior Academy w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 KIDS – Keep Invest Donate Spend Magdalena Felska Szkoła Podstawowa nr 23 im.gen. Józefa Bema w Poznaniu (wielkopolskie)
2016 Rethink News Joanna Lisewska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2016 Getting to know other cultures through folk tales Kinga Pałkowska Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach (pomorskie)
2016 Shake, Shakespeare! Magdalena Brodzińska Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2016 Shake, Shakespeare! Daria Zok Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2016 İngilizce ve Fransızca dersleri için eğlenceli bilgi yarışması: Disiplinler arası Proje Agata Drozdek Zespół Szkół w Zabielu (lubelskie)
2016 So far so near Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy (świętokrzyskie)
2016 My footprint counts… Anna Mordon Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (mazowieckie)
2016 Animal Spelling Contest Małgorzata Kostian Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2016 No Barriers for Europeans Aneta Żak Szkoła Podstawowa nr 5 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2016 My Ślązacy. Czy z Górnego, czy z Dolnego, jednak mamy coś wspólnego! Anna Ryrych Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2016 My Ślązacy. Czy z Górnego, czy z Dolnego, jednak mamy coś wspólnego! Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2016 Let\\\'s learn together Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2016 Lustige Geschichtenwerkstatt mit Freunden Wioletta Wyhowska Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Dąbrowskiego w Dębnie (zachodniopomorskie)
2016 NUTRI FIT CRUISE Irena Głowińska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach (kujawsko-pomorskie)
2016 Small Scientists \\\"discovering the sky\\\" Hanna Jary Przedszkole nr 21 w Rybniku (śląskie)
2016 Small Scientists \\\"discovering the sky\\\" Aleksandra Filipska Przedszkole językowe Junior Academy w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Lust auf eine Reise? Magdalena Baran Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim (wielkopolskie)
2016 Embracing Europe Marzena Zrobek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach (łódzkie)
2016 Our life mottos Weronika Kuś Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2016 Get addicted to happiness Beata Cechowska-Atay Zespół Szkół w Zbuczynie (mazowieckie)
2016 Mini Talks from Chatterbox Ewelina Kliś-Doniesiewicz Szkoła Podstawowa w Lutoryżu (podkarpackie)
2016 France and Poland through the Camera Lens Agnieszka Anisimowicz LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2016 GR - Golden Ratio Elżbieta Paluczek Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Swarzędzu (wielkopolskie)
2016 Our eTwindiary Anna Żywica Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 LSVC-Learning by Sharing in Virtual Cafes Anna Waśko Zespół Szkół w Korczynie (podkarpackie)
2016 How to Become the Best Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2016 EU Games Paweł Ciesielczuk ZSE i III LO w Chełmie (lubelskie)
2016 eTwin News Magdalena Brodzińska Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2016 Make peace making meat balls Marzena Miazek-Banach IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie (małopolskie)
2016 Medienkoffer Małgorzata Janik Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku (małopolskie)
2016 I LOVE MATHS Elżbieta Sobolewska Przedszkole Nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2016 The world around us - season Elżbieta Węgrzynowska Szkoła Podstawowa w Sokołowicach (dolnośląskie)
2016 The world around us - season Justyna Plota Szkoła Podstawowa w Sokołowicach (dolnośląskie)
2016 The world around us - season Lucyna Jakubiec Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie (śląskie)
2016 The world around us - season Bożena Rendaszka Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie (śląskie)
2016 Let\'s decrypt each other! Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2016 TRAVEL OF OUR DREAMS Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2016 Czytanki dla Hanki Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2016 B&G=COEDUCATION (BOYS AND GIRLS=COEDUCATION) Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2016 Animal Spelling Contest Małgorzata Knap Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2016 A very hungry caterpillar Grzegorz Niziołek Szkola Podstawowa im. M. C. Skłodowskiej w Tarnogrodzie (lubelskie)
2016 A PROVERB A DAY KEEPS THE BOREDOM AWAY Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2016 PupPeTS ( Puppets: Playing, Traveling, Studying) Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2016 Paths through Europe Monika Godlewska Zespół Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie (warmińsko-mazurskie)
2016 European Peers Izabela Kraińska Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (kujawsko-pomorskie)
2016 Theatre as a means of teaching English Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2016 Many Postcards Make One Map Bożena Wojtoń Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach (małopolskie)
2016 Lighthouses: lighting the way for a bright future Magdalena Tucka Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku (pomorskie)
2016 The travel agency game Alina Zhukel Gimnazjum nr 1 w Raszynie (mazowieckie)
2016 Music, Kids and Play Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2016 Magic plants in fairytales, stories and poems Magdalena Tucka Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku (pomorskie)
2016 Magic Kitchen Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 YOUR AND MY SCHOOL: SHARING EXPERIENCES Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2016 Different cities - one family Maciej Mrugalski Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie (wielkopolskie)
2016 LET'S READ TOGETHER ! (3-5th grade) Katarzyna Gala Szkoła Podstawowa nr 33 im. I.J. Paderewskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2016 Eu(You)roketing: Promoting our Europe Katarzyna Skalska Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2016 Little Picture Artists Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Czytanki dla Hanki Joanna Dubielecka Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie (mazowieckie)
2016 Open the Gates to the Universe Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Eu(You)roketing: Promoting our Europe Agnieszka Czepiżak Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2016 Wonders of Nature Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Looking for similarities Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Many Postcards Make One Map Anna Stanisławczyk Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach (małopolskie)
2016 Come Dine with me Anna Choruży Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2016 Mysteries at the castles Monika Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Kłaju (małopolskie)
2016 CAE- The Characters Adventure Entertainment!!! Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2016 Reporter ohne Grenzen Karolina Rudzik XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti w Warszawie (mazowieckie)
2016 Sind nur Berlin, London und Paris sehenswert in Europa? Magdalena Święcicka Gimnazjum nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie (mazowieckie)
2016 GREAT - Geological Rock Education Anywhere Today Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2016 MY INTERNATIONAL FRIEND Agnieszka Dzyr-Jakubiec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej (lubelskie)
2016 Our Eco Story Irena Śniarska Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2016 SHOW ME AROUND YOUR CITY Katarzyna Lenarczyk Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2016 Keep fit - be healthy Magdalena Madej Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2016 Be healthy, be happy! Dagmara Szczecińska Publiczne Przedszkole nr 2 w Nowej Soli (lubuskie)
2016 The colourful face of Europe Hanna Nawrocka Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie (wielkopolskie)
2016 Creators of worlds - The library in the school Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2016 WORDS ALSO HURT Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2016 Czytanki dla Hanki Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2016 Czytanki dla Hanki Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Szkoła miejscem działań kreatywnych - czyli jak rozwijamy nasze zainteresowania? Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2016 Zeitkapsel Agata Majdzik Zespoł Szkolno - Przedszkolny w Lipiu (śląskie)
2016 WE ARE NOT SO DIFFERENT Jadwiga Szendera Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Żorach (śląskie)
2016 Czytanki dla Hanki Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Wir sind Europa- gemeinsam in Frieden leben Agnieszka Dobrowolska XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Warszawie (mazowieckie)
2016 Happy European Days Agnieszka Żuk Gimnazjum Integracyjne w Łobzie (zachodniopomorskie)
2016 Trails Around Europe Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2016 Szkoła miejscem działań kreatywnych - czyli jak rozwijamy nasze zainteresowania? Beata Strzelec Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Julianpolu, Gimnazjum Specjalne (opolskie)
2016 Long, long time ago Kinga Kostecka Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2016 Long, long time ago Piotr Krzysztoforski Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2016 Values of life Magdalena Tuchowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Sikorskiego w Łukowie (lubelskie)
2016 I will tell you about my country. Anna Łabędzka Zespół Szkół Ogólnikształcących nr 13 w Sosnowcu (śląskie)
2016 Playground Fun - a European Day of Languages project Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2016 Healthy food in my country Małgorzata Kostian Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2016 Call Me Maybe Barbara Maciejewska-N\\\'sir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2016 Christmas around Europe 2015 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Young eTwinners’ Zone Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2016 Halloween: the art and magic of an ancient festival Dorota Żukowska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku (podlaskie)
2016 Bruce discovers Europe Magdalena Madej Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2016 Teens and money Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2016 Frieden ist eine Kunst Mariusz Biernat Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie (mazowieckie)
2016 Let's Become Ghostbusters Monika Bartolewska-Dziub Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu (śląskie)
2016 Woda to skarb Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2016 Woda to skarb Sylwia Mencewicz Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości" w Warszawie (mazowieckie)
2016 Woda to skarb Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2016 Complete my story Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach (lubelskie)
2016 Woda to skarb Jolanta Bieniek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2016 Woda to skarb Justyna Górska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości" w Warszawie (mazowieckie)
2016 Woda to skarb Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Woda to skarb Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Woda to skarb Katarzyna Kozak Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Woda to skarb Beata Budnicka Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Woda to skarb Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Winter time Elżbieta Sobolewska Przedszkole Nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2016 Winter time Anna Pawłowska-Niedbała Przedszkole nr 25 w Warszawie (mazowieckie)
2016 Working together is easier Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2016 Jestem zdrowy i bezpieczny Zofia Dzik Przedszkole nr 46 w Lublinie (lubelskie)
2016 ЧТОБЫ НАШИ УРОКИ СТАЛИ ИНТЕРЕСНЕЕ Jadwiga Rosłoniec Gimnazjum nr 120 w Warszawie (mazowieckie)
2016 The world in our hands - we can work it out Edyta Dąbrowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie (śląskie)
2016 Greener eTwinners for a greener future Joanna Drążek Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2016 The world in our hands - we can work it out Grażyna Markowska Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie (śląskie)
2016 Computer Science (not only) eMagazine Irena Zywluk-Dudowicz Zespół Szkół Łączności im. Obronców Poczty Polskiej w Gdańsku (pomorskie)
2016 Music Makes The People Come Together Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2016 Werbekampagnen für unsere Regionen Małgorzata Pańczyk Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Werbekampagnen für unsere Regionen Elżbieta Dziedzicka Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Sabina Piłat Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum "La Fontaine" w Warszawie (mazowieckie)
2016 Copy me Barbara Orkisz Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Jolanta Bieniek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Dorota Zaród Społeczna Szkoła Podstawowa nr im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Tarnowie (małopolskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Marta Koźmin Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce (śląskie)
2016 Cztery żywioły Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2016 Zdrowa Ziemia, zdrowy człowiek Anita Walczak Szkoła Podstawowa w Cisiu (śląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Aleksandra Schoen-Kamińska Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Joanna Duroł Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika (dolnośląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Monika Walkowiak Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim (dolnośląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Monika Brzoska-Gansiniec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu (śląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Justyna Górska Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości" w Warszawie (mazowieckie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Aleksandra Gmerek Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu (lubuskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Sylwia Mencewicz Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła Przyszłości" w Warszawie (mazowieckie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Barbara Benisz Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku (śląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2016 Sound by Sound Step by Step Together Alicja Krystosiuk Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim (podlaskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2016 24 zadania na czas oczekiwania II Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2016 Zdrowa Ziemia, zdrowy człowiek Janusz Trzepizur Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach (śląskie)
2016 Zdrowa Ziemia, zdrowy człowiek Sylwia Kot Szkoła Podstawowa nr 26 w Zabrzu (śląskie)
2016 Sound by Sound Step by Step Together Beata Lenartowicz Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim (podlaskie)
2016 Copy me Maria Budzińska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2015 Bezpieczne @-y Ewa Żurek XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (lubelskie)
2015 My world, your world… Renata Łapaj Szkoła Społeczna w Kraśniku (lubelskie)
2015 Welcome to my Magic Kindergarten! Sylwia Bartecka-Gołębiewska Niepubliczne Przedszkole \\\"Akademia Malucha\\\" w Wielbarku (warmińsko-mazurskie)
2015 From the Paintbrush of Little Artists Aneta Wilk Szkoła Podstawowa w Lubeni (podkarpackie)
2015 Copy me Małgorzata Pawlik-Podgórska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2015 Creative minds Andrzej Wilk Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2015 Creative minds Justyna Kukułka Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2015 GAME! Garden in Amazing Mathematical Experiences Barbara Orkisz Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2015 Water means life Andrzej Wilk Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2015 Water means life Justyna Kukułka Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2015 Small Elf travelling around Europe Ewa Macuba Publiczne Przedszkole nr 3 \\\"SKRZAT\\\" w Ząbkach (mazowieckie)
2015 Healthy, joyful child Sylwia Świerczek Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie (śląskie)
2015 RUND UM DIE SCHULE Agnieszka Jabłońska Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikórzu (mazowieckie)
2015 Let's e-Celebrate! Katarzyna Gołębiowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie (dolnośląskie)
2015 Welcome into my world Agnieszka Sowińska Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu (wielkopolskie)
2015 Walking through the school year Iwona Czajkowska Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Grabowcu (mazowieckie)
2015 Walking through the nature – I would like to see! Grzegorz Niziołek Szkola Podstawowa im. M. C. Sklodowskiej w Tarnogrodzie (lubelskie)
2015 Travel with me Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2015 Ecological Footprint for Citizenship and Sustainability Grzegorz Nawrot Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie (łódzkie)
2015 Guess which country we come from Ewa Koszyk Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku (śląskie)
2015 TIME CAPSULE 2014-2114 Kamila Strzemińska Zespół Szkół w Męcince (dolnośląskie)
2015 Greener eTwinners for a greener future Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2015 READ THE WORLD Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2015 My City - My Homeland Edyta Lenkiewicz Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
2015 MAVEN - MAth Via ENglish Małgorzata Garkowska Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (kujawsko-pomorskie)
2015 Travel with me Barbara Gromek Gimnazjum Nr 1 w Jaworznie (śląskie)
2015 Deutschlernen macht Spaß Celina Świebocka ZSG - Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2015 With a book in your school bag - Z książką w plecaku Annika Niburska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (łódzkie)
2015 Healthy eating Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (śląskie)
2015 My passions, my interests Małgorzata Skałka Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie (śląskie)
2015 A picture is worth a thousand words Monika Kowalska-Orlewska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieczu (małopolskie)
2015 Two Neighbours - One Perspective Adam Stępiński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2015 Comenius Project: Neobiota- - globalisation among plants and animals and how to deal with it Barbara Nowak imnazjum Niepubliczne im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (małopolskie)
2015 Foodtastic Agnieszka Halicka Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornej (mazowieckie)
2015 Foodtastic Żaneta Misiak Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornej (mazowieckie)
2015 Foodtastic Urszula Furmanek Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornej (mazowieckie)
2015 Health issues among teenagers in European countries Viktoriia Lavrynenko Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (pomorskie)
2015 TELL ME, TELL ME Urszula Rzodkiewicz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2015 A…B…C… healthy life for you and me! Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2015 Ça rime ça rame en Europe Agnieszka Walewska Salezjańskie Liceum i Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Legionowie (mazowieckie)
2015 Combining Europe with a Cultural Rope: let us make a musical (EU-ROPE) Agata Kołucka Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu (łódzkie)
2015 Legends and Tales from our Hometowns Magdalena Burkat Gimnazjum nr 9 im. W. Korfantego w Zabrzu (śląskie)
2015 Keď vyrastiem, budem... Když vyrostu, budu… Wioletta Gołaszewska Gimnazjum w Zespole Szkół w Poświętnem (podlaskie)
2015 Filming my life Artur Kołucki Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu (łódzkie)
2015 Still Life - create your table setting Ewa Górnicka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (opolskie)
2015 FILMSTUDIO Monika Dziadura Gimnazjum w Woli Baranowskiej (podkarpackie)
2015 READ THE WORLD Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2015 If I were in your shoes Brygida Berowska Publiczne Przedszkole w Jodłówce (małopolskie)
2015 EVERYDAY SITUATIONS Ewa Olszewska I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie (lubuskie)
2015 Across the Baltic Sea Katarzyna Zawiła-Dudzik Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2015 learnenglish+ Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2015 Walking through the school year Jolanta Jagodzińska Zespół Szkół w Sadowiu (świętokrzyskie)
2015 Kunst hat keine Grenzen Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2015 I am 4: R.E.S.P.E.C.T. (Raise Engage Save Protect Esteem Care Trust) Grażyna Skowronek Publiczna Szkola Podstawowa im. Kardynala Stefana Wyszynskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2015 Show me your world - Mascots Trip Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2015 Still Life - create your table setting Bronisława Niespor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (opolskie)
2015 FILMSTUDIO Lucyna Krakowiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2015 A Treasure Chest of Wisdom Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2015 Давайте поиграем с русским языком! Halina Zbyrad Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2015 Tourism and social entrepreneurship Agnieszka Pietnoczka Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2015 I MAKE MY FIRST APP Małgorzata Knap Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2015 Writing a story: travelling in Europe Sabina Żarnowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach (śląskie)
2015 The young time travelers of history in the land of myths Monika Jędraszczak Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (mazowieckie)
2015 Idiomatik Liliana Gawrońska Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (łódzkie)
2015 Following Eratosthenes' footsteps Monika Zając Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku (łódzkie)
2015 iphoto-myphoto Elżbieta Felicka-Okrzesik Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu (dolnośląskie)
2015 Reisen ist unsere Leidenschaft! Halina Fitas Zespół Szkół w Strzegomiu (dolnośląskie)
2015 My Magical Journey in Kindergarten Anna Kruszewska/Anna Kurzak Przedszkole nr 1 "SŁONECZKO" w Zawierciu (śląskie)
2015 Multi-Kulti-Theater Małgorzata Czech Gimnazjum nr 11 w Częstochowie (śląskie)
2015 My passions, my interests Urszula Zdrojewska-Bielawska Szkoła Podstawowa nr 63 im.Zawiszy Czarnego w Warszawie (mazowieckie)
2015 Digital Life Skills on ESR Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2015 Zauberhafte Märchenbühne Barbara Jaworska Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku (podlaskie)
2015 Las voces del agua Beata Chla Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce (małopolskie)
2015 e-fashion magazine Małgorzata Knap Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2015 Get-Set-Go Travel App Marcin Królikowski Gimnazjum Nr 51 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2015 The school around the Corner Magdalena Madej Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2015 Secrets of the Earth Anna Filipowicz Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 Secrets of the Earth Edyta Lenkiewicz Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 A journey to the USA Sylwia Rochaczewska II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce (mazowieckie)
2015 Miteinander statt nebeneinander Dorota Szafraniec VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2015 Your name is so weird! Emilia Piątyszek Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2015 Work together to reduce food waste Edyta Tworek-Gągolska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2015 Idiomatik Barbara Ziętek Gimnazjum nr 5 im Polskich Noblistów w Jaworznie (śląskie)
2015 Wolfing Around Iwona Woźnica Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku (śląskie)
2015 INSPECTOR GREEN Beata Brosch Szkoła Podstawowa nr 12 im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2015 My dream playground Irena Złotkowska Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim (mazowieckie)
2014 Schule der Zukunft Tomasz Wałkuski Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawla II w Warszawie (mazowieckie)
2014 eTV Renata Wojtaś Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2014 Similarity in Variety Katarzyna Adamus Szkoła Podstawowa nr 154 z O.I. im. P.E. Strzelekiego w Warszawie (mazowieckie)
2014 Letras galegas 2014 – Xosé María Díaz Castro Aneta Szadziewska Gimnazjum nr 3 w Lublinie (lubelskie)
2015 TEENAGE LIFE ACROSS EUROPE Alina Zhukel Gimnazjum nr 1 w Raszynie (mazowieckie)
2015 Food globalization EXPO 2015 Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2015 Meine Welt ist noch klein Sabina Tatarczyk Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2015 QR for LLL Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2015 My etwin Dorota Malinowska Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach (śląskie)
2015 Idiomatik Małgorzata Janik Zespół Szkół nr 4 w Krzesławicach (małopolskie)
2015 Miteinander statt nebeneinander Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2015 Languages of the Heart Lucyna Bejm Gimanzjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (podlaskie)
2015 eine virtuelle Reise entlang der Märchenstrasse Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2015 Vision of the Future Magdalena Brodzińska Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2015 Your name is so weird! Monika Mojsiejonek Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2015 Multi-Kulti-Theater Anna Zienkiewicz Gimnazjum nr 11 w Częstochowie (śląskie)
2015 Once upon a time... Agnieszka Kamińska Szkoła Podstawowa nr5 im. Bohaterów Września w Przemyślu (podkarpackie)
2015 Use your Superpowers Anna Szerszeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tylmanowej (małopolskie)
2015 Sell your skills Monika Pasionek Zespół Szkół nr 1 w Limanowej (małopolskie)
2015 Sell your skills Anna Choruży Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2015 PupPETs - ( Pen Pals ETwinned) Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2015 Are you ready to live in the 21st century? Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2015 Time to Scratch Beata Śleziona Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach (śląskie)
2015 Pets are our friends Edyta Salamończyk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu (warmińsko-mazurskie)
2015 Paper modeling of geometric figures and solids Katarzyna Bagińska Szkoła Podstawowa w Skokowej (dolnośląskie)
2015 COLORFUL MATHS Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2015 ECO PALS Justyna Szczepańska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie (świętokrzyskie)
2015 SUPER EUROCOUPLE AND EURORGANISATION Kamila Ziemińska Gimnazjum Nr 1 w Raszynie (mazowieckie)
2015 Mirror, mirror... Iwona Jodłowska Liceum Ogólnokształcące nr 11 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2015 Achtung, hier kommen wir! Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2015 Moc magicznych słów Ewa Mienicka Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2015 Moc magicznych słów Jolanta Gołębiowska Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2015 It sounds like a....castle Monika Wilkosz Gimnazjum im. Ludmiły i Adolfa Kalicińskich w Dankowicach (śląskie)
2015 In the world of tales - eTwinning project 2014/2015 Monika Kosiec Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Gilowicach (śląskie)
2015 Seasons Anatolij Romaniuk Publiczna Szkoła Podstawowa im. AK w Bożem (mazowieckie)
2015 A dream place to live Edyta Bieniek Publiczne Gimnazjum im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku (opolskie)
2015 e(Twin)-live SOUNDmania Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2015 Healthy food. Have no fear Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2015 Care2feed Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2015 If only we had a magic wand ! Stanisława Balonek Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zatorze (małopolskie)
2015 JUMIX Małgorzata Janik Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku (małopolskie)
2015 Pupilpreneurs Anna Wasko Zespół Szkół w Korczynie - Gimnazjum w Korczynie (podkarpackie)
2015 YOUTOPIA towards participative citizenship Izabela Wadolowska XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi (łódzkie)
2015 The incredible life of Marcus Poncius Europaeus Joanna Lisiecka-Kabat IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorozwie Wielkopolskim (lubuskie)
2015 European cookbook Anna Łabędzka Zespół Szkół Ogólnikształcących nr 13 w Sosnowcu (śląskie)
2015 Travelling myths Halina Puchalska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku (podlaskie)
2015 Let's get to know each other! Joanna Mirek Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej (małopolskie)
2015 The Rhythm Speaks Gabriela Buduj Zespół Szkól nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2015 Othello is alive and well ! Sławomir Hajnas Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2015 Through History to Present Day Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2015 My passions, my interests Piotr Krzysztoforski Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2015 My passions, my interests Bożena Rendaszka Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie (śląskie)
2015 We are different but the same Weronika Kuś Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2015 OUR SUDOMATHS FACTORY Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2015 A journey to the USA Agnieszka Młynarczyk II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce (mazowieckie)
2015 Food: a European experience to share Katarzyna Lenarczyk Zespol Szkol nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2015 Akademia emocji Joanna Pstrong Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2015 Akademia emocji Dorota Niezborała Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2015 Akademia emocji Emilia Staniszewska Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2015 All we need is fun...A learning adventure through games, quizzes and stories Aneta Wilk Szkoła Podstawowa w Lubeni (podkarpackie)
2015 LLT: Let's Learn Together Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2015 European Language Ties Us: ELT-U Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2015 Healthy Booky Anna Żywica Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 Butterfly on the swing Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 The Seven Wonders of Our Region Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. "Polskich Olimpijczyków" w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2015 Let's set up our e-library Mariola Sandurska Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (mazowieckie)
2015 Akademia emocji Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2015 Ready, steady... EXPLORE!!! Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 Let's Cook Together Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2015 The most wonderful time of the year Barbara Janicka Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w Częstochowie (śląskie)
2015 The child in his element Małgorzata Stando-Pawlik Przedszkole Miejskie Nr 29 w Sosnowcu (śląskie)
2015 STEREOTYPES - looking in the mirror Katarzyna Lenarczyk Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2015 Celtic traditions along Europe Dorota Żukowska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku (podlaskie)
2015 Travelling without Mysteries Agnieszka Wójcik Gimnazjum nr 1 w Chełmży (kujawsko-pomorskie)
2015 Thinking Outside the Box Joanna Śliżewska Gimnazjum nr 6 im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w latach 1939-1945 w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2015 Respecting diversity and break down stereotypes Klaudia Cymerman Szkoła Podstawowa nr 2 w Marklowicach (śląskie)
2015 WALL - Wizards At Language Learning Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2015 WALL - Wizards At Language Learning Agata Czarniakowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2015 WALL - Wizards At Language Learning Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2015 BRIDGES BETWEEN US Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2015 Мы и Вы – европейцы Tomasz Rozenbajgier Zespół Szkół w Pasłęku (warmińsko-mazurskie)
2015 My pet Justyna Ślusarczyk Szkoła Podstawowa im. Świętego Brata Alberta w Czechówce (małopolskie)
2015 2.0: ON - LINE Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2015 Different cities - one family Magdalena Madej Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2015 Film songbook Piotr Dylewski Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie (mazowieckie)
2015 Healthy eating Agnieszka Borek Samorządowe Przedszkole nr 49 im. Wróbelka Elemelka w Krakowie (małopolskie)
2015 EUROPEAN SPORTS CLUB Aldona Słonka Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2015 The taste of Christmas Justyna Ślusarczyk Szkoła Podstawowa im. Świętego Brata Alberta w Czechówce (małopolskie)
2015 Our nice village Katarzyna Semla Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja nr 5 w Żywcu (śląskie)
2015 Health issues among teenagers in European countries Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2015 Christmas Truce Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2015 Shakespeare 450 & Co Agnieszka Tarabuła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu (łódzkie)
2015 Зимний марафон Edyta Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie (małopolskie)
2015 Help the Environment ! Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2015 Let’s celebrate the European Day of Languages together! Izabela Mielniczek Gimnazjum nr 2 w Żarach (lubuskie)
2015 Peaceful Horizons - C.O.M.P.A.S.S Katarzyna Łastawiecka Szkoły Fundacji Szkolnej im. Jana Gutenberga w Warszawie (mazowieckie)
2015 GAME! Garden in Amazing Mathematical Experiences Małgorzata Pawlik-Podgórska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2015 Music unites II Regina Starukiewicz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. W. Reym w Pieniężnie (warmińsko-mazurskie)
2015 good(s) selling Bożena ferens Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu (dolnośląskie)
2015 A school in colour! Marta Petryszak Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie (lubelskie)
2015 Je croque ma ville Karolina Maj Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza w Szydłowcu (mazowieckie)
2015 Helfen, ohne zu fragen wem" Henri Dunant Elżbieta Dziedzicka Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 Make a difference! Agnieszka Borek Samorządowe Przedszkole nr 49 im. Wróbelka Elemelka w Krakowie (małopolskie)
2015 My fashion and my identity Daniel Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2015 My fashion and my identity Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2015 Let´s get mad about sport! Barbara Janicka Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w Częstochowie (śląskie)
2015 Sudoku and languages - intelligent entertainment Ilona Sosin Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2015 Sudoku and languages - intelligent entertainment Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2015 BOOKMARKS CRAFT Anna Wojciechowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2015 24 zadania na czas oczekiwania. Hanna Kawalerczyk Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2015 24 zadania na czas oczekiwania Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2015 24 zadania na czas oczekiwania Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2015 24 zadania na czas oczekiwania Joanna Duroł Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze (dolnośląskie)
2015 24 zadania na czas oczekiwania. Joanna Apanasewicz "Mała Szkoła" Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koninie Żagańskim (lubuskie)
2014 24 zadania na czas oczekiwania Barbara Benisz Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku (śląskie)
2015 What about you? My Class Diary Anna Obczyńska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie (mazowieckie)
2015 Comenius - Five senses Magdalena Janusz Gimnazjum w Grybowie (małopolskie)
2014 24 zadania na czas oczekiwania Edyta Juryś Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2014 Let' s talk about the future! Katarzyna Tymoszuk Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krzewicy (lubelskie)
2014 Polnische und Slowenische Märchen Regina Starukiewicz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. W. Reymonta w Pieniężnie (warmińsko-mazurskie)
2014 Country, language, religion, race are different. But children's faces are the same! Aleksandra Muszyńska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu (śląskie)
2014 Do our customs and traditions make us different or alike? Bogumiła Filipiuk Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie (mazowieckie)
2014 100 Jahre Erster Weltkrieg Inga Szramska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2014 What about you? My Class Diary Jolanta Zarzycka-Dertli Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie (mazowieckie)
2014 Favourite places, music and film stars! Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2014 Unity through Diversity 2 Katarzyna Dobrochowska-Łopuch Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu (wielkopolskie)
2014 Interesting professions around us Agnieszka Rogalska Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach (mazowieckie)
2014 Colour My World Katarzyna Kostrubiec Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Ustce (pomorskie)
2014 The Olympic Games in the Rainbow Village Tomasz Sąsiadek Zespół Szkół w Dąbrowie Opolskiej (opolskie)
2014 The Olympic Games in the Rainbow Village Stanisława Czerezdrecka Zespół Szkół w Dąbrowie Opolskiej (opolskie)
2014 24 zadania na czas oczekiwania Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 24 zadania na czas oczekwiania Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2014 The tree full of spring birds Jolantak Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2014 EUROPEAN MINI OLYMPICS Aldona Słonka Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2014 pARTners Aldona Słonka Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2014 Sirius The Champion of UEFA Champions League Grażyna Bagińska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu (śląskie)
2014 Be green! Are we eco? Arleta Kleisa Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni (pomorskie)
2014 Tour de Europe with Mela Arleta Kowalska Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2014 Tour de Europe with Mela Arkadiusz Młyński Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2014 Children for the world Aneta Sulikowska Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2014 Talking Life Anna Guzanek Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie (mazowieckie)
2014 Pierwsze wiosenne spotkanie Sandra Szymczyk Przedszkole nr 27 w Zabrzu (śląskie)
2014 Storytelling using Arts and Crafts and ICT tools Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2014 Health = Wealth Iwona Knura Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu (śląskie)
2014 Talking Life Artur Szymański Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie (mazowieckie)
2014 AIMS Alternatives for Innovative Math Study Katarzyna Pietrzak Gimnazjum nr 3 im. Marsz.Józefa Piłsudskiego w Myślenicach (śląskie)
2014 ALL ABOUT US: COMENIUS PROJECT Jolanta Onoszko Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku (podlaskie)
2014 Space adventure Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2014 Our Lives by the Sea Małgorzata Gregorkiewicz Szkoła Podstawowa w Pszczółkach (pomorskie)
2014 Deutsche Wörter in meiner Heimatsprache Agnieszka Jabłońska Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sikórzu (mazowieckie)
2014 I am 3: R.E.S.P.E.C.T. (Raise Engage Save Protect Esteem Care Trust) Grażyna Skoworonek Publiczna Szkola Podstawowa im. Kardynala Stefana Wyszynskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2014 Our Diversity In Harmony Renata Czernik Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2014 PRACTICE MAKES PERFECT- eTwinning during English lessons Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2014 ETWINNING CHALLENGES FOR TEACHERS III Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2014 Fairy-tale world of the child Małgorzata Kalińska Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim (opolskie)
2014 Sotto le stelle dei grandi- podgwiazdamiwielkich Karolina Wojtala Przedszkole nr 3 w Zabrzu (śląskie)
2014 Adventure School/Abenteuer Schule Magdalena Nowicka Zespół Szkół Nr 20 w Gorzowie Wlkp (lubuskie)
2014 Once Upon An Island Renata Boruskiewicz-Ośka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach (zachodniopomorskie)
2014 teens2teens Agnieszka Jabłońska Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie (łódzkie)
2014 E-motions in E-teens Anna Szkarłat Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach (śląskie)
2014 Ado ici, ado là-bas, ado en Europe Marta Szuta IV LO im. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE (mazowieckie)
2014 Chemicals around us. Bożena Jaksik Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu (śląskie)
2014 Europe Day - 9th May Anna Szkarłat Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach (śląskie)
2014 Animals around us Żaneta Misiak Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornej (mazowieckie)
2014 Animals around us Urszula Furmańska Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornej (mazowieckie)
2014 Animals around us Agnieszka Halicka Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornej (mazowieckie)
2014 4 Seasons in @rt and Science Anna Dołżyńska Zespół Szkół Społecznych Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku (podlaskie)
2014 SOCIAL NETWORKS AND EUROPEAN DIVERSITY Ewa Maria Chociej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (podlaskie)
2014 Schoolovision 2014 Marek Fularz Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2014 Is this castle haunted? Izabela Kulpa Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2014 Music Box Renata Wojtaś Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2014 Is this castle haunted Teresa Prokowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2014 LIFE SNAPS Kamila Thomas-Dąbrzał Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2014 Friends through ages Stanisława Balonek Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zatorze (małopolskie)
2014 A green world for everybody Aneta Gryeśkowiak Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 We munch carrot and feed on tasty and healthy Ewa Oller Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 Teen Magazine-getting to know our legends and interests Katarzyna Potulna III Liceum imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie (wielkopolskie)
2014 DIFFERENT STORIES, DIFFERENT LANGUAGES, SAME ROOTS Anna Głogowska-Frączek Szkoła Podstawowa w Kowali (świętokrzyskie)
2014 Little Bird - Little Tale Sabina Kopiec Publiczne Przedszkole nr 19 im. J. Tuwima w Żorach (śląskie)
2014 Bee my friend Marzena Ciok Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2014 Blue Planet Krysytna Kolendo Szkoła Podstawowa nr 42 im. I. J. Paderewskiego w Gdańsku (pomorskie)
2014 Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej Renata Wojtaś eTV (śląskie)
2014 Deutsch Plus Mariusz Biernat Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie (mazowieckie)
2014 Guards of the Earth Edyta Kwiecień-Niedziela Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Skidziniu (małopolskie)
2014 ANIMALS IN OUR COUNTRIES Milena Neugebauer Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (śląskie)
2014 Knock, Knock, who´s there? Urszula Rzodkiewicz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2014 EUROPEAN TEENS MASTERCHEF Renata Czernik Gimnazjum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2014 A Slice of Your Life Dominika Tokarz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2014 Kinderspiel - Child's play Anna Majcher Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie (śląskie)
2014 Kinderspiel - Child's play Justyna Wloczewska Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (mazowieckie)
2014 Let Us Save The Endangered Species Jakub Czyż Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie (podlaskie)
2014 Mit dem Reisebüro durch Europa Lucyna Krakowiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2014 pARTners Renata Wojtaś Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2014 Berliner Krimis Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2014 Mission into the Future: a quest for sustainability Joanna Szpak Szkoła Podstawowa nr 7 im.T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2014 Looking for news! Maria Uryś Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku (lubuskie)
2014 ePAL: eTwinning promoting autonomous learning Lucyna Bejm Gimanzjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (podlaskie)
2014 YES 2.0 Young Europeans Speak Barbara Mazur Publiczne Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Bełchatowie (łódzkie)
2014 Mit dem Reisebüro durch Europa Liliana Gawrońska Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (łódzkie)
2014 Rund um uns Lidia Mamos Gimnazjum nr 16 w Gdańsku (pomorskie)
2014 ME AND MY LIFE STYLE Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Kurowie (lubelskie)
2014 Paddington in our classroom Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2014 Europe-so many faces Katarzyna Zawiła-Dudzik Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicac (śląskie)
2014 Our colourful world Bożena Kraj Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach (świętokrzyskie)
2014 Mascots travelling across Europe Justyna Uszlińska Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku (pomorskie)
2014 TOUT ce que J`AIME! Marta Knapik-Nawrat Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2014 Read, draw and play with heros Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie (małopolskie)
2014 Bee my friend Beata Wodzak Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2014 Deutsch Plus Małgorzata Janik Zespół Szkół nr 4 w Krzesławicach (małopolskie)
2014 European Pictorial Proverbs Book Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2014 В школе и после уроков Jadwiga Rosłoniec Gimnazjum nr 120 w Warszawie (mazowieckie)
2014 English pages for all... Aneta Wilk Szkoła Podstawowa w Lubeni (podkarpackie)
2014 eTwinners beyond lessons Weronika Kuś Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2014 The Big Lie Iwona Jodłowska Liceum Ogólnokształcące nr 11 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 The comic's world Aneta Szadziewska Gimnazjum nr 3 w Lublinie (lubelskie)
2014 Magical Places - Magical Books Anna Wojciechowska-Kot Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2014 I am the "Oak Tree" and Ι would like to tell you something... Anna Wojciechowska-Kot Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2014 Poetry in pictures Agnieszka Kamińska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu (podkarpackie)
2014 TwinBridges Monika Chodnicka Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2014 The 27 Club play Magdalena Brodzińska Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2014 Meeting on Paper Magdalena Wierzchowska Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 - Gimnazjum Sportowe nr 46 w Gdańsku (pomorskie)
2014 Take a stand-Lend a hand! Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2014 Plants: A better future for us Monika Pomykoł Przedszkole nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach (śląskie)
2014 EURORECYCLING Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2014 Rund um uns Katarzyna Stefańska Zespół Szkół w Obrazowie (świętokrzyskie)
2014 Music Reflections - Our Meeting with Bach and Chopin Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2014 Booky’s Books for you (BBY) Anna Żywica Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 E-Classroom Anna Ewertowska Zespół Szkół im.Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach (kujawsko-pomorskie)
2014 RAINBOW KIDS Kinga Jarzębska Szkoła Podstawowa w Gostyczynie (wielkopolskie)
2014 'My Language Treasure Chest' Joanna Mazurek Szkoła Podstawowa nr 3 im Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku (podkarpackie)
2014 EUROPE EATS HEALTHILY Lilia Poncyliusz-Guranowska Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie (mazowieckie)
2014 European passport of languages Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2014 Food for celebrations and celebrating food/ Festtagsessen und das Essen als kulinarisches Fest Joanna Profic Gimnazjum nr 8 im. Tytusa Chałubińskiego w Bielsku-Białej (śląskie)
2014 My Year Book in English Hanna Kałamaja Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 2 w Tychach (śląskie)
2014 Be multicultural! Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2014 Be cool: save energy! Katarzyna Tymoszuk Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krzewicy (lubelskie)
2014 Rund um uns Małgorzata Janik Zespół Placówek Oświatowych w Lipnikach (małopolskie)
2014 Respect in the Cyberspace: Learning about respect and carrying it forward Lucyna Bejm Gimanzjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (podlaskie)
2014 The World Of Myth And Mystery Justyna Kukułka Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2014 Eyes- Mirrors of the World Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 My Alien friend Elżbieta Cierżniak Szkoła Podstawowa w Grąblewie (wielkopolskie)
2014 Let's write a story... Monika Girzejowska Szkoła Podstawowa w Radoszycach (świętokrzyskie)
2014 A PLAYWAY TO ART/ Zabawa ze sztuką Joanna Adamczyk Przedszkole Kidzcorner sp. z o. o. w Warszawie (mazowieckie)
2014 School life Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2014 Let's play together Ewelina Kuźnik Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Jankowicach (śląskie)
2014 FRIENDS FUR-EVER Piotr Krzysztoforski Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2014 A Year with the Birds Edyta Lenkiewicz Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 IN THE WORLD OF ANCIENT LEGENDS Katarzyna Lenarczyk Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2014 Let's discover Maths in Abstract Art Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 One World, One Race Iwona Jodłowska Liceum Ogólnokształcące nr 11 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 A movie without boundaries Karol Boguszewski Zespół Szkół w Paprotni (mazowieckie)
2014 Paddington in our classroom Monika Chodnicka Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2014 DIFFERENT, BUT STILL THE SAME Julia Czerwik Liceum Ogólnokształcące w Psarach (śląskie)
2014 10 tips to eco EU Ewa Rzymkiewicz Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych (opolskie)
2014 GOAL: Game of Authentic Learners Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2014 Project Penfriends Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2014 Meine eigene Welt Kornelia Liszka Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi (małopolskie)
2014 Looking for news! Dorota Żukowska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku (podlaskie)
2014 How about you Sylwia Tambelli Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku (pomorskie)
2014 Auf der Suche nach einer idealen Welt Agnieszka Dobrowolska XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Warszawie (mazowieckie)
2014 Cuido mi entorno Jadwiga Szendera Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Żorach (śląskie)
2014 Experts academy Agnieszka Huniewicz Liceum Ogólnokształcące nr XXX we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 Bee my friend Monika Chodnicka Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2014 Digitale Reisen Ewa Olszewska I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie (lubuskie)
2014 Let's count with Teddy! Agnieszka Ambrożuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży (wielkopolskie)
2014 I HAVE A DREAM Katarzyna Lenarczyk Zespoł Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2014 MUSEUM OF EMOTIONS Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2014 Sense Europe Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2014 World War Two: our shared history Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2014 Travelling Bears Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi (łódzkie)
2014 Music sounds around us - Muzyczne dźwięki dookoła nas Annika Niburska, Jolanta Piasecka Gimnazjum nr 2 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach (łódzkie)
2014 Our Little - Big World – Nasz Mały - Wielki Świat. Annika Niburska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (łódzkie)
2014 European celebrations without mysteries Agnieszka Wójcik Gimnazjum nr 1 w Chełmży (kujawsko-pomorskie)
2014 DIFFERENT, BUT STILL THE SAME Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2014 Welcome Spring! Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 w Myszkowie (śląskie)
2014 Water in our Lives Grzegorz Niziołek Szkoła Podstawowa im. M.C.Sklodowskiej w Tarnogrodzie (lubelskie)
2014 We Learn For Life (W3 L4L) Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 Meet my class Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 Day of the Family in my country- generation of grandparents, parents and children Monika Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Kłaju (małopolskie)
2014 What does being European mean to you? Iwona Grajewska-Partyka Zespół Szkół nr 1 im. S. Roweckiego " Grota" w Zambrowie (podlaskie)
2014 Project about Language Mariola Sandurska Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach (mazowieckie)
2014 Bis in die Puppen leben wir Deutsch! - handgenähte Zusammenarbeit über die Grenzen Marta Florkiewicz-Borkowska Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pielgrzymowicach (śląskie)
2014 From picture to adventure Beata Kossowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2014 Yesterday, today and after Elżbieta Karaś Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach (warmińsko-mazurskie)
2014 A calendar of tradition Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2014 eTwinners beyond lessons Edyta Borowicz-Czuchryta Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie (lubelskie)
2014 Three events-one character Edyta Borowicz-Czuchryta Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie (lubelskie)
2014 WALK OF FAME - idols and heroes of teenagers Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2014 We have borrowed Earth from our children Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2014 If I were you, I would eat... Healthy! Zofia Zaniewicz Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli (podkarpackie)
2014 Under the Rainbow Anna Pilarczyk Przedszkole nr 1 "SŁONECZKO" w Zawierciu (śląskie)
2014 Let's learn together to know each other! Monika Kosiec Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Gilowicach (śląskie)
2014 Carrot Party Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi (łódzkie)
2014 Art Connects Us Beata Lenartowicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim (podlaskie)
2014 WILL, Wonderful Ideas for Learning Languages Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2014 WILL, Wonderful Ideas for Learning Languages Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2014 The Magic Sky Małgorzata Pawlik-Podgórska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2014 Literary cafe Katarzyna Chojnacka-Musiał Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu (śląskie)
2014 Word searchers and culture explorers Katarzyna Majchrzak Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2014 Multi-Kulti-Café Małgorzata Czech Gimnazjum nr 11 w Częstochowie (śląskie)
2014 On a quest with long-forgotten heroes! Joanna Cierniak Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu (wielkopolskie)
2014 Die Arbeitswelt der jungen Europäer Elżbieta Dziedzicka Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 Christmas is coming again Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2014 Preschooler in a photo camera Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 w Myszkowie (śląskie)
2014 WEEKENDS ARE 4 KIDS Joanna Materna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy (dolnośląskie)
2014 european competition module 3: to chill or to plod? Tomasz Tyrała Gimnazjum nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego w Częstochowie (śląskie)
2014 Cyber Discovery Andrzej Wilk Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2014 Cyber Discovery Justyna Kukułka Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2014 Small School Hygiene Maria Sikora Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2014 New life from old things Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2014 GREENergy for kids Jadwiga Starnawska-Przydacz Gimnazjum nr 1 w Częstochowie (śląskie)
2014 Русский - язык, который нас объединяет Halina Zbyrad Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2014 The Magic Sky Barbara Orkisz Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2014 Under the Rainbow Krysytna Zukier Przedszkole Integracyjne przy Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie (lubuskie)
2014 Dom w poezji, muzyce i malarstwie. Iwona Subocz Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze (dolnośląskie)
2014 The Lord of the Math: The Fellowship of Minds Karolina Gierczak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie (lubuskie)
2014 MATHS RIDDLES ABOUT US Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2014 Favourite songs,cartoons and film characters Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (małopolskie)
2014 Dom w poezji, muzyce i malarstwie Justyna Damjan Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze (dolnośląskie)
2014 Springtime Glorious Springtime Anna Pawłowska Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych (lubelskie)
2014 Students in Charge Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Kurowie (lubelskie)
2014 Dom w poezji, muzyce i malarstwie. Gabriela Wdowiak Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze (dolnośląskie)
2013 European teenagers of the 21st century Ewa Koszyk Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku (śląskie)
2014 Mathematics is beautiful! Krystyna Kubicz-Krajewska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej (mazowieckie)
2013 EURONEWS Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2013 Citizens in Europe Katarzyna Ernest-Małecka Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2013 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni Marek Fularz Schoolovision 2013 (dolnośląskie)
2013 Europäischer Kalender der Jugendlichen / Europejski kalendarz młodzieży Anna Hajda Publiczne Gimnazjum im. Ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim (śląskie)
2013 One Love, One Heart, One Vision KRYSTYNA ZUKIER Przedszkole Integracyjne przy Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie (lubuskie)
2013 Culture box Aneta Porczyk Fromowitz Polsko-Francuska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie (mazowieckie)
2013 Creation and illustration of stories or legends Grażyna Różewicz XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie (mazowieckie)
2013 M@ths – where we are and where we go? Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2013 spirit of hope Alina Dziurgot Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu (warmińsko-mazurskie)
2013 We speak different languages Marzena Zrobek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach (łódzkie)
2013 Kreative Erlebnisreise - Wenn Geschichten reisen, Bilder lebendig und Worte greifbar werden können Kinder aus Nachbarländern Freunde werden Renata Górecka Szkoła Podstawowa nr 2 im. Generała Leopolda Okulickiego NIEDZWIADKA w Trzebnicy (dolnośląskie)
2013 The Adventures of Little Light Bulb through the World of Energy Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2013 The Flipped Classroom Kamila Kośka Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej (łódzkie)
2013 Riding the microwaves with our mobile phones Marzena Głos Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza w Łukowie (lubelskie)
2013 Young astronomers Anna Kamińska Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2013 Being Young in Europe Aneta Ligęza Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu (podkarpackie)
2013 Kids around the world let's celebrate! Justyna Łęska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie (śląskie)
2013 LEARNING ABOUT FORESTS Katarzyna Kozak Szkoła Podstawowa w Czuryłach (mazowieckie)
2013 Wojtek’s story (70ème anniversaire de l’ours Wojtek, soldat du 2ème Corps Polonais.) Wioletta Sosnowska Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu (lubuskie)
2013 RED DWARF ROCKS Kamila Thomas-Dąbrzał Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2013 Coal is our richness, tradition is our pride Grażyna Bagińska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu (śląskie)
2013 I am 2: in search of our historical identity .. Grażyna Skowronek Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2013 Ecological Footprint Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2013 Actions speak louder than words - English proverbs in use Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2013 Mathletics Jolanta Magnowska Przedszkole Publiczne w Kraczkowej (podkarpackie)
2013 Ups and Downs Iwona Jodłowska Liceum Ogólnokształcące nr 11 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2013 The forgotten book -read the a again! - Reading marathon Małgorzata Kalińska Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim (opolskie)
2013 QED-online Katarzyna Sagun Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (pomorskie)
2013 The Sensation of taste Brygida Berowska Publiczne Przedszkole w Jodłówce (małopolskie)
2013 Festivals, Customs and Traditions in Our Country Ewa Rzymkiewicz Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku (opolskie)
2013 Podróżujemy z Hansem Christianem Andersenem po Tajemniczej, Czarodziejskiej Krainie Baśni Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2013 Just friendship! Anna Kaniszewska, Ewelina Wojnarowska Katarzyna Materkowska Przedszkole Publiczne w Połańcu (świętokrzyskie)
2013 My dream playground Mariusz Tomaka Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2013 AN EXTRA PLACE AT TABLE, OR KNOW EACH OTHER THROUGH FOOD Bernadetta Utzig Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie (śląskie)
2013 FOR A REST - FOREST Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2013 We European Teenagers! Anna Szkarłat Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach (śląskie)
2013 Cultural Heritage in Digital Age Anna Głogowska-Frączek Szkoła Podstawowa w Kowali (świętokrzyskie)
2013 The European Chain Reaction 2013 Marek Fularz Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2013 The city through children's eyes (Warsaw and Athens) Paulina Kamińska Przedszkole Heliantus w Warszawie (mazowieckie)
2013 Beauty of Our Towns Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Kurowie (lubelskie)
2013 Where words fail , music speaks Lucyna Dłubak Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku (opolskie)
2013 Somewhere over the rainbow Agnieszka Krysik Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu "Obroża" AK w Legionowie (mazowieckie)
2013 Kleine – Große Forscher des Wetters Agata Sandacz Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie (mazowieckie)
2013 Behind the music Lillianna Korzeniowska Szkoła Podstawowa w Jaźwinie k/Wrocławia (dolnośląskie)
2013 ECO FRIENDS AND PARTNERS Alicja Mucha Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu (opolskie)
2013 BBB = Box of Basic Bagatells Olga Hudko Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu (dolnośląskie)
2013 ELOS Comenius Project Magdalena Szyszka-Stasiak Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach (śląskie)
2013 Global warming and its consequences, alternative energy Wiesława Malinowska Zespół Szkół nr 3 w Wołominie (mazowieckie)
2013 EAT SMART MOVE a LOT! Urszula Kowalska Zespół Szkół w Klimontowie (małopolskie)
2013 Island of mathematical games Kamila Suliga Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (opolskie)
2013 Think Teen and Join in! Marzena Mocek Gimnazjum w Pszowie (śląskie)
2013 VOICE = Values, Opinions and Ideas of Children in Europe Marta Barabasz-Sztajno Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2013 Geometry in Everyday Life Anna Sulek Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie (mazowieckie)
2013 Island of mathematical games Ewa Górnicka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (opolskie)
2013 ICT this I_Co-operation_Team Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 im. "Polskich Olimpijczyków" w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2013 Dish Stories Agata Waltrowska Publiczne Gimnazjum w Zaborze (lubuskie)
2013 Only a Myth Ewa Hrybacz Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2013 Move your mind Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 im. "Polskich Olimpijczyków" w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2013 VOICE = Values, Opinions and Ideas of Children in Europe Renata Wojtaś Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2013 The water as a basic component of the environment Bożena Jaksik Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu (śląskie)
2013 Be Smart With Your Phone Bronisława Niespor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (opolskie)
2013 Be Smart With Your Phone Bronisława Niespor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (opolskie)
2013 A School over the Rainbow Stanisława Czerezdrecka Zespół Szkół w Dąbrowie Opolskiej (opolskie)
2013 M@thematical curiosities Katarzyna Pietrzak Gimnazjum nr 3 im. Marsz.Józefa Piłsudskiego w Myślenicach (małopolskie)
2013 TELLING TALES Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2013 SUMMER IS WAITING Joanna Materna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy (dolnośląskie)
2013 Unsere Hobbys und Freizeitmőglichkeiten Magdalena Wójcik Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie (świętokrzyskie)
2013 Café Gourmand Dominika Tokarz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2013 Music unites Regina Starukiewicz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. W. Reym w Pieniężnie (warmińsko-mazurskie)
2013 Our idols Aneta Kobusiewicz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu (łódzkie)
2013 Multicooltural Webzine/blog Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2013 Show me what you do with ICT in your classroom... I show you my! Dominika Giezek Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2013 THE GENIUS' LOG Małgorzata Krzemińska Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2013 THE GENIUS' LOG Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2013 Walking for health Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2013 Talking Pictures Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2013 JOURNEY THROUGH TIME Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2013 GREEN KIDS Mariola Sandurska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (mazowieckie)
2013 PLAY, HAPPY CHILDREN, CREATIVE ADULTS Dagmara Szczecińska Publiczne Przedszkole nr 2 w Nowej Soli (lubuskie)
2013 eTwinning Challenges For Teachers II Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2013 Movement is good for health Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 w Myszkowie (śląskie)
2013 EcoEurope Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2013 Imagine-Collaborate-Create (ICC) Magdalena Regulińska Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku (mazowieckie)
2013 Unity through Diversity Katarzyna Dobrochowska- Łopuch Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napachaniu (wielkopolskie)
2013 Today's teens Dominika Tokarz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2013 European composers Małgorzata Kalińska Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim (opolskie)
2013 Dear diary Monika Chodnicka Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2013 Durch das Schuljahr mit eTwinning Małgorzata Janik Zespół Szkół nr 4 w Raciechowicach (małopolskie)
2013 Dish stories Bożena Kraj Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach (świętokrzyskie)
2013 Let’s grow up together Barbara Woźniak Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach (małopolskie)
2013 On the air Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2013 English speaking countries in children's minds Magdalena Regulińska Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku (mazowieckie)
2013 Svet okolo nás - The world around us Małgorzata Reichman Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju (śląskie)
2013 Travelling with comic books Anna Sosnowska Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie (śląskie)
2013 Czech-Polish reading Ewa Nenkin Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach (dolnośląskie)
2013 Children’s Literature and Trans-European Citizenship. A View from the Periphery. Anetta Artemiuk Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim (podlaskie)
2013 YES - Young Europeans Speak Barbara Mazur Publiczne Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Bełchatowie (łódzkie)
2013 INNOVATIVE BUSINESS IDEAS Renata Lewandowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku (pomorskie)
2013 Let's speak English everyday Marcelina Lubosz Szkoła Podstawowa nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu (śląskie)
2013 Tales from the wood Justyna Stasik Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2013 Moi, toi, lettres à nous Gabriela Smolij Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2013 My neighbor, my friend Urszula Pawłowska Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2013 Mapping origins for a better understanding of our world and its diversity Ewa Madura-Gryc (Zespół Szkół Sportowych Nr 1(Publiczne Gimznazjum Nr 20) w Białymstoku (podlaskie)
2013 Making friends Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2013 The next station is Europa Anna Nowakowska Gimnazjum Integracyjne - Łobez (zachodniopomorskie)
2013 LET’S DISCOVER EUROPE Joanna Młynek Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Jana z Głogowa (dolnośląskie)
2013 Mein Leben - meine Gesundheit Katarzyna Karasińska-Ciarka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku (mazowieckie)
2013 It is only with the heart that one can see rightly Stanisława Balonek Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zatorze (małopolskie)
2013 Traditions of spring Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2013 Together - in search of the future Adam Stępiński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2013 Detective stories Alina Zhukel Gimnazjum nr 1 w Raszynie (mazowieckie)
2013 The next station is Europa Agnieszka Żuk Gimnazjum Integracyjne - Łobez (zachodniopomorskie)
2013 Digital Fairytales 2013 Tamara Żelisławska-Rożnowska Przedszkole Integracyjne Nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (mazowieckie)
2013 Everydaylife Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2013 Sharing knowledge Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Karkowie (małopolskie)
2013 NAMES Jadwiga Szendera Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Żorach (śląskie)
2013 Our Food and Country Milena Neugebauer Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (śląskie)
2013 Healthy, active & confident YOUNG PEOPLE Milena Neugebauer Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (śląskie)
2013 Let's be artists in mathematics Dorota Kulik Przedszkole Miejskie Nr 200 w Łodzi (łódzkie)
2013 Many Hands Make Light Work Grażyna Markowska Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie (śląskie)
2013 In the bird canteen Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2013 "Twinbus" Travel Agency/ TTA Jolanta Okuniewska Szkola Podstawowa nr 13 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2013 Poznajmy nasz kraj, poznajmy nasze miasto, poznajmy siebie nawzajem - Let’s meet our country, let’s meet our town, let’s meet together. Annika Niburska i Anna Przybysz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (łódzkie)
2013 Europe: on stage! Ewa Szendzielorz Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2013 I Care of my Health in the Winter-time Karolina Wdowiarz Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu (podkarpackie)
2013 Unsere Welt, unsere Sprache, unser Leben! Agnieszka Dobrowolska XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Warszawie (mazowieckie)
2013 Europe...Time goes by. Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2013 My world and your world... Our world in POETRY Katarzyna Stefanowicz X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (pomorskie)
2013 Inventive world of English vocabulary Aneta Wilk Szkoła Podstawowa w Lubeni (podkarpackie)
2013 Volcanoes and snow Katarzyna Konarska Zespół Szkół w Blizanowie (wielkopolskie)
2013 COOKING THE FOUR SEASONS Iwona Anchim Gminny Zespół Szkół - Gimnazjum im. dr L. Nosa w Michałowie (podlaskie)
2013 Children - keepers of the Earth Anna Chomicka Punkt Przedszkolny BYSTRZAKI w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2013 HOPES and DREAMS Natalia Kujawiak Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu (zachodniopomorskie)
2013 Easter holiday around Europe !!! Milena Neugebauer Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Strzyżowicach (śląskie)
2013 The voice of Europe Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2013 WEB 2.0-Zauberschule Justyna Sobota Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (śląskie)
2013 Children - keepers of the Earth Dominika Mul Przedszkole nr 8 w Zabrzu (śląskie)
2013 Off the trail - known and unknown places Monika Kazimierczak Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach (łódzkie)
2013 Young journalists - editing an online newspaper Agata Jóźwiak Gimnazjum nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2013 Blogtrotters across Europe Weronika Kuś Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2013 I Care of my Health in the Winter-time Elżbieta Wyparło Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu (podkarpackie)
2013 Talking Pictures Anna Młynarczyk Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2013 We are the pirates - Pirates Adventure Ewa Kurzak Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie (dolnośląskie)
2013 Wojtek’s story (70ème anniversaire de l’ours Wojtek, soldat du 2ème Corps Polonais.) Ewa Hrybacz Gimnazjum nr 16 im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2013 Read, draw and play Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (małopolskie)
2013 RESPECT Ludomira Borys-Paradysz Przedszkole nr 3 w Zabrzu (śląskie)
2013 FAMILY STORIES-OUR STORIES Monika Górecka-Grzywacz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Radomiu (mazowieckie)
2013 Easter eggs Milena Neugebauer Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (śląskie)
2013 e-cultural Kaleidoscope Renata Wojtaś Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2013 National Myths and legends Milena Neugebauer Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (śląskie)
2013 Save Christmas traditions Edyta Bieniek Publiczne Gimnazjum im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku (opolskie)
2013 TRIANGLES ARE EVERYWHERE Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2013 SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users) Mirosława Dyka-Płonka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Rydułtowych (śląskie)
2013 TV is the chewing gum for the eyes Marzena Zrobek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach (łódzkie)
2013 Me and my city- Kluczbork/Halmstad through the eyes of the children Bożena Mayer-Kuliberda Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku (opolskie)
2013 Save Christmas traditions Małgorzata Filar Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku (podkarpackie)
2013 A night in the library Teresa Prokowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2013 Almanach Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2013 Our cultural heritage in the light of our poets Joanna Gładyk Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Sucharskiego we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2012 Deutsch ist einfach Liliana Gawrońska Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (łódzkie)
2013 EU-Rad (Europa-Rad) Małgorzata Czech Gimnazjum nr 11 w Częstochowie (śląskie)
2013 My village Edyta Borowicz-Czuchryta Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie (lubelskie)
2013 Chemistry in the kitchen Joanna Kranc Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie (kujawsko-pomorskie)
2013 Our S-COOLest world Alicja Pokorna Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różankach (lubuskie)
2013 Me and My World Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2013 EURONEWS Krystyna Zukier Przedszkole Integracyjne przy Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie (lubuskie)
2013 EURONEWS Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2013 Life@BOOK@Art Daniel Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2013 Life@BOOK@Art Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2013 LYPS - Let Your Passion Shine Agata Czarniakowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2013 LYPS - Let Your Passion Shine Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (dolnośląskie)
2013 LYPS - Let Your Passion Shine Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2013 Fly me to the Moon Małgorzata Pawlik-Podgorska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2013 Engaging Stories – Puzzling Quizzes Tomasz Kozłowski Zespół Szkół Nr 1 im. S. Roweckiego " Grota" w Zambrowie (podlaskie)
2013 One Love, One Heart, One Vision Anna Kruszewska Przedszkole nr 1 "SŁONECZKO" w Zawierciu (śląskie)
2013 Me and My World Urszula Rzodkiewicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2013 THE EU IN ACTION! Aleksandra Klaman ZSP w Sierakowicach (pomorskie)
2013 MATHEMATICS EVERYWHERE Anna Niedbała Przedszkole nr 25 w Warszawie (mazowieckie)
2013 Friends without borders Gabriela Wysocka-Rozenberg Szkoła Podstawowa w Mstowie (śląskie)
2013 Ταξίδι για την Αλληλεγγύη - Auf der Reise nach Solidarität Halina Fitas Zespół Szkół w Strzegomiu (dolnośląskie)
2013 Living costs for students In Europe Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2013 Healing food Milena Neugebauer Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach (śląskie)
2013 Chemia Chemistry Beata Gregorczyk Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2013 Belling together Małgorzata Kalińska Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim (opolskie)
2013 Dogs, cats and other pets Aleksandra Schoen-Kamińska Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2013 Sea project - for the young ones. Justyna Uszlińska Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku (pomorskie)
2013 SUPERCITIZEN'S ALMANAC Renata Wojtaś Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2013 e-learning dot com Anna Łukomska Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Śniadeckiego w Żninie (kujawsko-pomorskie)
2013 A book – what is it for? - Vsaka knjiga najde svojega bralca – Po co nam książki? Urszula Kuta Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce (śląskie)
2013 SUPERCITIZEN'S ALMANAC Aldona Słonka Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej (śląskie)
2013 My environment in the alphabet Edyta Borowicz-Czuchryta Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie (lubelskie)
2013 By listening to together to music we get to know each other better - between generations and nations. Muzyki razem słuchamy i lepiej się poznamy – między pokoleniami i narodami. Alicja Mrozek Przedszkole Publiczne w Rogowie (śląskie)
2013 Enigmathics Paweł Podyma I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu (łódzkie)
2013 Zima, teplo, teplejšie, prihorieva alebo skúmame teplo. Wioletta Gołaszewska Gimnazjum w Zespole Szkół w Poświętnem (podlaskie)
2013 Halloween jako uroczystość szkolna Joanna Landowski Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu (łódzkie)
2013 Sing and Write Christmas Monika Chodnicka Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2012 Teddy Bears travelling Karolina Bekalarek Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach (dolnośląskie)
2013 National and Religious Festivals Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Kurowie (lubelskie)
2012 Let stamps introduce our country Ewa Szafranowicz-Stefanowska Zespół Szkół Specjalnych nr 1w Radomiu (mazowieckie)
2012 Our country's seven tourist attractions are our seven wonders Anna Szkarłat Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach (śląskie)
2012 Children of Europe - So Different and Yet So Similar Beata Wrona Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2012 Water Rockets Euroleague Magdalena Musioł Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2012 Eco - Maths that is Mathematical - Natural trips trough Europe Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie (śląskie)
2012 Let's play economy Sylwia Kadłubek Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu (śląskie)
2012 Water Rockets Euroleague Wiktoria Bryła Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2012 Ja a moje mesto Janina Barg Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim (opolskie)
2012 Mini Hotels Network Marek Lebdowicz Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu (mazowieckie)
2012 OUR SCHOOL IS COOL Joanna Lenart-Młyniec Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie (małopolskie)
2012 Une année dans mon école. - Rok w mojej szkole. - Eén jaar in onze school. Gabriela Smolij Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2012 Far away, so close Monika Chodnicka Publiczna Szkoła Państwowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2012 You, Me and our Grandparents Ewa Kurzak Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie (dolnośląskie)
2012 eTwinnies and the World Religions Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2012 Day-to-day Dominika Giezek Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2012 eTwinning and Football Włodzimierz Sidorow Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim (śląskie)
2012 Picture Yourself! Iwona Jodłowska Liceum Ogólnokształcące nr 11 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2012 My town - meine Stadt - ma ville Magdalena Kosior-Szychiewicz Gimnazjum nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie (lubelskie)
2012 My school in the past and nowadays Ewa Chawar Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu (dolnośląskie)
2012 You never know who is at the other side of the screen Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2012 The story to be continued...... Małgorzata Śleziak Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Żywiu (śląskie)
2012 Famous in Poland and Portugal Stanisław Pachulski Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)