Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na eTwinning Live, w zakładce „Projekty”. Przy każdym projekcie znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz rejestracyjny dla danego projektu.

Zgłoszone projekty oceniane są w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 5. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na stronach TwinSpace, a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi.
 6. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę.

Informacje nt. publikacji materiałów na TwinSpace można znaleźć w przewodniku eTwinning.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partnerów, z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Jeśli w wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning wszyscy partnerzy posiadający KOJ za tę współprace otrzymują także EOJ.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 31 sierpnia 2020.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu etwinning.net, a także na polskim portalu poniżej.

 

  Regulamin przyznawania KOJ oraz nominacji do EOJ  

rok nazwa projektu nauczyciel szkoła
2021 Game Box Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2021 Duygularımın Farkındayım( I am aware of my feelings) Olga Jędrzejewska Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bogusławicach (wielkopolskie)
2021 W oczekiwaniu na Wielkanoc Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2021 W oczekiwaniu na Wielkanoc Agnieszka Bruska Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2021 W oczekiwaniu na Wielkanoc Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2021 WIELKI POST-DROGA KRZYŻOWA Magdalena Dyrda-Olejniczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 rESCue possible! Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2021 Z pamiętnika eko-podróżnika Żaneta Tkaczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku (mazowieckie)
2021 Z pamiętnika eko-podróżnika Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2021 Let\'s celebrate together Agnieszka Przybylak Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi (łódzkie)
2021 Logojoga Monika Ziółkowska Przedszkole nr 157 \"Przedszkole z Serduszkiem\" w Warszawie (mazowieckie)
2021 Na półce z książkami Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Na półce z książkami Agnieszka Bruska Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2021 Na półce z książkami Beata Wójcik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2021 Matematyka jest wszędzie! Agnieszka Czwojdrak Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu (wielkopolskie)
2021 Game Box Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2021 LIFE Monika Świdzińska Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2021 The mysterious world of buttons Katarzyna Mucha Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2021 Biblijne podróże w czasie. Pierwsi królowie. Joanna Rose Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (pomorskie)
2021 Logojoga Ewelina Stopa Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Renata Pazdan Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku (małopolskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Monika Baranowska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie (śląskie)
2021 Na tropach śniegu Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Open Your Eyes! Open Your Heart! Katarzyna Baca Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu (śląskie)
2021 The Young Scientists Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2021 Życzliwość - zawsze w cenie Małgorzata Stanek-Moś Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu (wielkopolskie)
2021 Web2English Beata Gałązka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie (mazowieckie)
2021 LIFE Magdalena Krupińska Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2021 Zaklęta w dynię Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Agata Baginska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach (warmińsko-mazurskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Marzena Gęśla Zespół Szkół w Krasnobrodzie (lubelskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Agnieszka Mężyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu (mazowieckie)
2021 e CULTURAL KALIDOSCOPE Beata Wójcik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Marcin Zarzeczny Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie (lubuskie)
2021 COVID EUROPEAN X-MAS Magda Wiernowolska Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim (lubuskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Edyta Bieniek Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Elżbieta Łagoda Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Ewa Cieśla-Gancarz Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie (małopolskie)
2021 The race against extinction Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2021 #cancelledplans - Growing up in times of a global pandemic Dominika Chudzińska-Nurska Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie (wielkopolskie)
2021 Start writing,no matter what Start writing,no matter what Agata Karbownik Szkoła Podstawowa nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach (śląskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Beata Goleń Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu (kujawsko-pomorskie)
2021 Czy wiesz, że ..... wynalazł to Polak? Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 rESCue possible! Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2021 Let\'s celebrate together Żaneta Pastuszka Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi (łódzkie)
2021 Web2English Katarzyna Orkiszewska Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie (wielkopolskie)
2021 Życzliwość - zawsze w cenie Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2021 European herbarium Elżbieta Gil Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2021 European herbarium Dorota Januszewska Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2021 European herbarium Ewelina Wielgus Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2021 Czego nas uczą skarpetki? Ewa Kempska Szkoła Podstawowa im. A. Skupnia–Florka w Gliczarowie Górnym (małopolskie)
2021 Czego nas uczą skarpetki? Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2021 Czego nas uczą skarpetki? Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2021 11 na 11-go Hanna Janowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu (wielkopolskie)
2021 La Magia de Navidad/ The Magic of Christmas Agnieszka Pulińska Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2021 Bits and Pieces of Culture Joanna Ługowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Joanna Waszkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu (śląskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Joanna Hutnik Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2021 Bajkowy Świat Aldona Dunat-Gryla Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 Let\'s celebrate together Agata Górkowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Twardogórze (dolnośląskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Justyna Stępień Zespół szkół Lauder-Morasha w Warszawie (mazowieckie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Bożena Czarnecka Szkoła Podstawowa nr 51 im. Fryderyka Chopina w Katowicach (śląskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Helena Wosińska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach (śląskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Jolanta Bracha Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu (podkarpackie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Marta Przybylak Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym (wielkopolskie)
2021 La Magia de Navidad/ The Magic of Christmas Agnieszka Iglesias Perez Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2021 Bajkowy Świat Izabela Warszyńska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Urszula Owczarek-Duplaga Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Wiszni Małej (dolnośląskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Beata Folga-Grzybowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie (warmińsko-mazurskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Maria Wiśniewska-Płachta Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie (małopolskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Beata Wyszogrodzka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach (łódzkie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Urszula Bąk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku (podkarpackie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Jolanta Suraj-Zych Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie (podkarpackie)
2021 Na tropach śniegu Klaudia Czerwik Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinie (śląskie)
2021 Rafik Schami: Eine Hand voller Sterne Agata Sztefko-Drozd Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie (podkarpackie)
2021 Uwaga: ruch! - dekodujemy dysleksję Ewelina Kujawka Przedszkole Miejskie Nr 200 w Łodzi (łódzkie)
2021 MY BIG HEART: EUROPE(MIE) Wioletta Antecka Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie (wielkopolskie)
2021 Boże Narodzenie – podaj dalej! Izabela Kulpa Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2021 Boże Narodzenie – podaj dalej! Teresa Prokowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2021 Let\'s celebrate together Agnieszka Słotwińska-Błaszczyńska Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi (łódzkie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Goretta Siadak Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu (wielkopolskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Janusz Trzepizur Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach (śląskie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Elżbieta Poręba-Szarkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu (podkarpackie)
2021 Cyberbezpieczniacy w escape roomie Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2021 Let\'s celebrate together Ewelina Kujawka Przedszkole Miejskie Nr 200 w Łodzi (łódzkie)
2021 Let\'s celebrate together Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2021 Na tropach śniegu Monika Kluza Przedszkole nr 8 \"Bajkoludki\" w Zawierciu (śląskie)
2021 Lives and Cultures Across Boarders Zofia Głowacka Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie (podkarpackie)
2021 Let\'s celebrate together Agnieszka Gołyźniak Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2021 Let\'s celebrate together Liliana Gawrońska XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi (łódzkie)
2021 Let\'s celebrate together Agnieszka Ogiegło Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2021 Let\'s celebrate together Monika Madaj XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi (łódzkie)
2021 Let\'s celebrate together Agnieszka Piekarska Szkoła Podstawowa 153 w Łodzi (łódzkie)
2021 Let\'s celebrate together Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \"Bajka\" w Myszkowie (śląskie)
2021 Let\'s celebrate together Katarzyna Górniak Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego \"Twoja Szkoła\" im. Marii Montessori w Łodzi (łódzkie)
2021 Let\'s celebrate together Wioletta Szwebs Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi (łódzkie)
2021 EUROPEJSKI BLIŹNIAK – PODRÓŻ PO ZJEDNOCZONEJ EUROPIE / \"EUROPEAN TWIN - JOURNEY AROUND THE UNITED EUROPE\" Katarzyna Barczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 Na tropach śniegu Anna Wiącek Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie (mazowieckie)
2021 Na tropach śniegu Ewelina Lampert- Piekorz Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku (śląskie)
2021 Our European cities and environment: a step forward. Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 Logojoga Justyna Zięcina-Olech Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. J. Chrościckiego w Warszawie (mazowieckie)
2021 Ich habe … Wer hat …? - Spiele für den Unterricht Małgorzata Kwit Szkoła Podstawowa w Zabrzeży (małopolskie)
2021 Uwaga: ruch! - dekodujemy dysleksję Żaneta Pastuszka Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi (łódzkie)
2021 Es weihnachtet ... Łucja Maślany Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu (zachodniopomorskie)
2021 Let\'s celebrate together Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2021 Let\'s celebrate together Katarzyna Spisak Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni (małopolskie)
2021 Logojoga Ludmiła Jacko-Komarek Przedszkole nr 113 \"Przedszkole w Tęczowym Kręgu\" w Warszawie (mazowieckie)
2021 Logojoga Jolanta Zaleta Szkoła Podstawowa w Janikowie (kujawsko-pomorskie)
2021 Logojoga Anna Orlik-Zastępa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie (śląskie)
2021 Logojoga Bożena Lichocka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej KRYBAR w Warszawie (mazowieckie)
2021 Logojoga Magdalena Fałdrowicz Przedszkole Integracyjne nr 247 w Warszawie (mazowieckie)
2021 Święta dziwne i nietypowe Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2021 Święta dziwne i nietypowe Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 EUROPEJSKI BLIŹNIAK – PODRÓŻ PO ZJEDNOCZONEJ EUROPIE / \"EUROPEAN TWIN - JOURNEY AROUND THE UNITED EUROPE\" Magdalena Błachowicz Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 EUROPEJSKI BLIŹNIAK – PODRÓŻ PO ZJEDNOCZONEJ EUROPIE / \"EUROPEAN TWIN - JOURNEY AROUND THE UNITED EUROPE\" Beata Michalek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2021 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Ewa Marcinik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych (łódzkie)
2021 Symbole narodowe Joanna Sągolewska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2021 Logojoga Natalia Olszewska-Kurpet Szkoła Podstawowa w Gościcinie (pomorskie)
2021 Logojoga Gabriela Skrzypska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie (śląskie)
2021 Logojoga Katarzyna Kojtych-Dubec Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli (lubuskie)
2021 Logojoga Anita Golasa Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie (wielkopolskie)
2021 Logojoga Beata Czapska Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu (podkarpackie)
2021 Logojoga Katarzyna Zielińska Szkoła Podstawowa w Janikowie (kujawsko-pomorskie)
2021 Logojoga Izabela Rojek Przedszkole nr 18 w Warszawie (mazowieckie)
2021 Logojoga Aleksandra Oglęcka Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku (pomorskie)
2021 Logojoga Wioletta Chopcian Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tuplicach (lubuskie)
2021 Logojoga Arleta Formela Szkoła Podstawowa w Gościcinie (pomorskie)
2021 Logojoga Aneta Sokołowska Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi nr 310 w Warszawie (mazowieckie)
2021 Logojoga Emilia Bogacz Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2021 Logojoga Monika Witasik Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie (mazowieckie)
2021 EUROPEJSKI BLIŹNIAK – PODRÓŻ PO ZJEDNOCZONEJ EUROPIE / \"EUROPEAN TWIN - JOURNEY AROUND THE UNITED EUROPE\" Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2021 Bits and Pieces of Culture Agnieszka Bączyk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2021 Our identity in a village, town and city Natalia Bugaj Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku (łódzkie)
2021 Bits and Pieces of Culture Agata Czarniakowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2021 Zorba Olma Arkadaş Ol! Kovanı Doldur...(DON\'T BULLY, BE A FRIEND! FILL THE BUCKET ...) Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Bits and Pieces of Culture Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2021 Uwaga: ruch! - dekodujemy dysleksję Agnieszka Przybylak Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi (łódzkie)
2021 Eco Avengers - w obronie naszej planety. Barbara Mazurek Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie (lubelskie)
2021 Symbole narodowe Katarzyna Nagdy Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie (śląskie)
2021 Symbole narodowe Anita Walczyk Szkoła Podstawowa nr 9 im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2021 Symbole narodowe Agnieszka Ciołek Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni (pomorskie)
2021 Es weihnachtet ... Aleksandra Frycz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi (łódzkie)
2021 Ich habe … Wer hat …? - Spiele für den Unterricht Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2021 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Anna Barczak Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2021 224633 Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2021 Early Literacy Project (ELP) Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Święta dziwne i nietypowe Martyna Mrówka Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie (śląskie)
2021 Święta dziwne i nietypowe Danuta Knapek Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie (śląskie)
2021 Święta dziwne i nietypowe Iwona Adamkowska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2021 Święta dziwne i nietypowe Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2021 Zainspirowani ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA Ewa Dziedzic Zespół Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej (kujawsko-pomorskie)
2021 Kierunek bezpieczeństwo Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2021 Symbole narodowe Ewelina Sadowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. R. Traugutta w Józefowie (mazowieckie)
2021 Symbole narodowe Ewa Kempska Szkoła Podstawowa im. A. Skupnia–Florka w Gliczarowie Górnym (małopolskie)
2021 Nasze drzewa Anna Iskra Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie (małopolskie)
2021 Boże Narodzenie – podaj dalej! Małgorzata Kowalska-Tuszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie (kujawsko-pomorskie)
2021 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety Marta Gryl Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku (dolnośląskie)
2021 Make friends with Pippi Langstrumpf Barbara Garstka Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2021 Make friends with Pippi Langstrumpf Agnieszka Bruska Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2021 Zainspirowani ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA Dominika Dunat-Polacka Zespół Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej (kujawsko-pomorskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Małgorzata Dobke-Buszman Szkoła Podstawowa nr 35 z oddziałami sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku (pomorskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Agata Augustyńska Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2021 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety Beata Michalek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2021 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2021 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2021 Kierunek bezpieczeństwo Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2021 Kierunek bezpieczeństwo Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2021 We celebrate a 100th anniversary of the birthday of the pope John Paul II Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2021 Nasze drzewa Katarzyna Hałys Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej (podkarpackie)
2021 Lubimy programować Anita Trzmielak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi (łódzkie)
2021 Lubimy programować Alina Wieczorek Przedszkole Miejskie Nr 26 w Łodzi (łódzkie)
2021 Lubimy programować Małgorzata Kmieć Przedszkole Miejskie Nr 26 w Łodzi (łódzkie)
2021 Symbole narodowe Barbara Bartnik Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie (małopolskie)
2021 Make friends with Pippi Langstrumpf Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2021 Make friends with Pippi Langstrumpf Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2021 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Marlena Oszutowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie (wielkopolskie)
2021 Kierunek bezpieczeństwo Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Marta Piwowarczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Elżbieta Rogowiec Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie (śląskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Marta Gawron Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Joanna Waleczek Szkoła Podstawowa im Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie (śląskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2021 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Paulina Kurowska-Loryńska Szkoła Postawowa im. 11 Listopada w Rusi (warmińsko-mazurskie)
2021 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Marta Gryl Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku (dolnośląskie)
2021 Symbole narodowe Danuta Krząstek Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2021 Make friends with Pippi Langstrumpf Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Symbole narodowe Katarzyna Leśniak-Nowacka Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie (śląskie)
2020 Symbole narodowe Malwina Szpaczyńska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2020 Symbole narodowe Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Symbole narodowe Katarzyna Fiebiger Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Anna Szczęch Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Krakowie (mazowieckie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2020 Symbole narodowe Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2020 11 na 11-go Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Paulina Kurowska-Loryńska Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi (warmińsko-mazurskie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 From little seeds grow mighty trees Monika Kaznowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 Nasze drzewa Marta Gryl Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2020 Zainspirowani ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA Magdalena Dyrda-Olejniczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 From little seeds grow mighty trees Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Beata Michałek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Zainspirowani ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA Izabela Warszyńska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Katarzyna Barczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 From Erasmus to Globe: Student Research Projects on Environment Jolanta Wawrzyniak-Rószczka Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (opolskie)
2020 From Erasmus to Globe: Student Research Projects on Environment Lucyna Bagrowska-Feige Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie (opolskie)
2020 ONCE UPON A TIME IN THE WORLD Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Kolorowa jesień/Colorful autumn Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Kolorowa jesień/Colorful autumn Olga Ostrowska Zespół Szkolny Milenium (mazowieckie)
2020 When more unites than divides Magdalena Trzcionka Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie (śląskie)
2020 11 na 11-go Paulina Kurowska-Loryńska Szkoła Postawowa im. 11 Listopada w Rusi (warmińsko-mazurskie)
2020 11 na 11-go Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 Święta dziwne i nietypowe Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Cosmic Challenge: „Kosmos, gwiazdy i planety” Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Cosmic Challenge: „Kosmos, gwiazdy i planety” Justyna Chudy Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Kolorowa jesień/Colorful autumn Katarzyna Kojtych-Dubec Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli (lubuskie)
2020 Pokaż, co masz w portfelu Monika Grocka Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Pokaż, co masz w portfelu Justyna Chudy Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Pokaż, co masz w portfelu Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Kolorowa jesień/Colorful autumn Jolanta Zamoyska Zespół Szkolny Milenium (mazowieckie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Joanna Lewandowska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii (śląskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Ewa Szymanowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze (lubuskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Agnieszka Bruska Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Magdalena Błachowicz Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Our European Day of languages Book Anna Stanisławczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach (małopolskie)
2020 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety 2020 Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2020 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Cosmic Challenge: Kosmos, gwiazdy i planety Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 Kształcenie kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 KUCHCIKOWO - smacznie, zdrowo, kolorowo Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 Łącz kropki! Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 SUSTAINABILITY IN THE KITCHEN: EAT HEALTHY ACROSS EUROPE Beata Chla Powiatowe Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (małopolskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Paulina Kurowska-Loryńska Szkoła Postawowa im. 11 Listopada w Rusi (warmińsko-mazurskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Izabela Warszyńska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Katarzyna Barczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Beata Michałek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 We celebrate a 100th anniversary of the birthday of the pope John Paul II Magdalena Dyrda-Olejniczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Kształcenie kompetencji kluczowych w nowoczesnej szkole Katarzyna Orkiszewska Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie (wielkopolskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Magdalena Dyrda-Olejniczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Kartka dla Polski 2020 / Postcard for Polish Independence Day 2020 Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 Spread tolerance around the world Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2020 Christmas is coming - Let\'s do tasks from the Advent Calendar Monika Pomykoł Przedszkole nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach (śląskie)
2020 Listy do Świata Barbara Teślak Niepubliczne Przedszkole Adaś w Wołowie (dolnośląskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Renata Linek - Nowakowska Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach (śląskie)
2020 Energy is power Andrzej Wilk Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2020 Energy is power Justyna Kukulka Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu (śląskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Anetta Koprowska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Katarzyna Fiebiger Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Etwinning “Correspondants” Magdalena Piotrowska X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach (śląskie)
2020 Slow down - preparation works for KA2 Erasmus + project Joanna Charczun Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Czesława Miłosza w Siemianicach (pomorskie)
2020 Día Europeo de Lenguas Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2020 Change of Habits Joanna Lewandowska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii (śląskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Carnival Masks Storybook Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Anna Waścińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Listy do Świata Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Listy do Świata Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Listy do Świata Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Listy do Świata Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Little Artists Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Kierunek bezpieczeństwo Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 European Day of Languages Anetta Wrona Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 Dobrze, że jesteś Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Dobrze, że jesteś Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Dorota Kwiatkowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Renata Mirosławska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Joanna Bochen Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Justyna Makowska-Jabczyk Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Renata Śron Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Renata Wieczorek Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2020 Łącz kropki! Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Barbara Łakomiak Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lutogniewie (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Barbara Bartnik Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Łącz kropki! Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2020 Małgorzata Reszko Our Tree of Wishes Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2020 ONCE UPON A TOWN Magdalena Pakulska - Ośmiałowska Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im.J.Korczaka w Rudzie Bugaj (łódzkie)
2020 Good start Agnieszka Herszel-Pościk Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pabianicach (łódzkie)
2020 Łącz kropki! Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Łącz kropki! Anna Lemke-Sławińska Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 You are Nature and Nature is You Marta Sniadach Szkoła Podstawowa w Gorzejowej (podkarpackie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Łącz kropki! Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Łącz kropki! Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2020 Łącz kropki! Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Łącz kropki! Natalia Matlak-Rutkowska Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (śląskie)
2020 Łącz kropki! Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 “Heureka!” - Archimedes, Pascal & Torricelli Jolanta Trocka Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku (podlaskie)
2020 Good start Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Good start Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2020 Good start Ewelina Szostak Zespół Szkół Prywatnych \\\"Twoja Przyszłość\\\" w Sosnowcu (śląskie)
2020 Good start Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 MISJA KORESPONDENCJA, czyli nietuzinkowe ćwiczenia różnych form wypowiedzi pisemnej Joanna Burzawa Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Górzynie (lubuskie)
2020 Łącz kropki! Monika Witasik Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie (mazowieckie)
2020 Łącz kropki! Joanna Szymańska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie (lubelskie)
2020 Łącz kropki! Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2020 Łącz kropki! Anna Czaplińska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Łącz kropki! Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2020 Łącz kropki! Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2020 Łącz kropki! Elżbieta Wojtkowiak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 LITTLE PRETTY TWINS Katarzyna Gałek-Żmudzka Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski (małopolskie)
2020 MISJA KORESPONDENCJA, czyli nietuzinkowe ćwiczenia różnych form wypowiedzi pisemnej Katarzyna Tomala Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim (świętokrzyskie)
2020 Lubimy programować Magdalena Serafińska Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi (łódzkie)
2020 Łącz kropki! Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Dobry start Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Łącz kropki! Agnieszka Bruska Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2020 Łącz kropki! Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Łącz kropki! Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Łącz kropki! Katarzyna Orkiszewska Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Łącz kropki! Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Let\\\'s get physical Aneta Panasewicz Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu (śląskie)
2020 Łącz kropki! Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Małgorzata Ira Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku (łódzkie)
2020 Łącz kropki! Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Łącz kropki! Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków PaulinaKurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \\\"Piątka\\\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Stay at Home Learn at Home Katarzyna Hałys Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Nabielaka w Stobiernej (podkarpackie)
2020 Tree of English Words Dominika Sałbut Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Podgórze (mazowieckie)
2020 Towards the Earth Day Danuta Adamek-Kołacińska II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie (wielkopolskie)
2020 Climate change by Coding and Robotics (STEM) Kamila Banaś Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach (świętokrzyskie)
2020 Healthy Life Happy Mind Renata Kawka Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 Bookworms & Mól Książkowy & Rats de Bibiothèque Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Merry Us @ Christmas Fuss (sharing traditions, customs, experiences) Edyta Ostrowska Zespół Szkół Sportowych w Ełku (warmińsko-mazurskie)
2020 Merry Us @ Christmas Fuss (sharing traditions, customs, experiences). Marlena Milewska Zespół Szkół Sportowych w Ełku (warmińsko-mazurskie)
2020 Digital - na klar! Katarzyna Iskra-Gąsiewska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli (mazowieckie)
2020 Be In The Game Boat Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2020 Let\\\'s Decode Nature Magdalena Drezler Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Dossier Berliner Mauer / Dosje Berlinski zid Agnieszka Jabłońska Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku (mazowieckie)
2020 Dan vrabaca /Sparrows Day Marlena Oszustowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2020 Tree of English Words Małgorzata Olczak Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Salomon w Zielonej Górze (lubuskie)
2020 French- Polish penpals exchange in english as a second language Lidia Fedio Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim (pomorskie)
2020 Mathbuster Dariusz Rudzki Technikum Elektroniczne nr 3 w Warszawie (mazowieckie)
2020 A drop in the ocean! Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2020 Slow food Emilia Antończyk Zespół Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 We the children of Mother Earth Mariola Glencner Zespół Szkół w Białowieży (podlaskie)
2020 Creativity in the classroom-K2 Izabella Forgiel Zespół Szkół w Barcinie (kujawsko-pomorskie)
2020 The Book of the Four Seasons Monika Łukanowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole (wielkopolskie)
2020 Deutsch lernen macht Spaß Agnieszka Jabłońska Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku (mazowieckie)
2020 NeuroEnglish Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2020 Corona Diaries - Korona Günlükleri Anna Kulińska Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni (pomorskie)
2020 Folk traditions across Europe- Calendar Agata Jachtoma Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Marklowicach (śląskie)
2020 SHDA: Staying Human in the Digital Age Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2020 MATEMATYKA DLA WSZYSTKICH Renata Bieś Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu (podkarpackie)
2020 Yenilikçi ve Bilişimsel Uygulamalar ile Eğitim-Öğretim Birliğinin Sağlanması Anna Sulikowska Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2020 English is a Piece of Cake Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2020 Responsible Consumption in Action Anna Adamczyk Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2020 Responsible Consumption in Action Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2020 English Speaking Countries Eliza Jóźwiak-Tadyszak Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2020 Zukunft - voll im Blick? Aneta Tomasz-Majoch Zespół Szkół Społecznych STO w Człuchowie (pomorskie)
2020 Hľadá sa dinosaurus Marzena Stępień Przedszkole Miejskie nr 11 \"Akademia Uśmiechu\" w Legionowie (mazowieckie)
2020 eTwinning Travel Agency Magdalena Bartoszyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2020 Europe all around, let\\\'s count! Magdalena Bartoszyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2020 A to Z of being a teenager Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2020 NATURE DOESN\\\'T PRODUCE WASTE Grażyna Morga Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2020 Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Lubimy programować Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 Going Green Natalia Kujawiak-Fiałkowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu (zachodniopomorskie)
2020 Write for the Multilingual Book / 7 Dilde 77 Uzay Macerası Elżbieta Rogowiec Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie (śląskie)
2020 MACBETHS of 21st CENTURY#EDLComp19 Daria Kuć I Liceum Ogólnkoształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie (śląskie)
2020 American Dream: the people, the land, the culture Joanna Wodzińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Jagiellonka\" w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Polish and French elves working together Kamil Wodziński Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Jagiellonka\" w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Spice English Up Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2020 Let\\\'s sustain our world! Iwona Majkowska-Kochan Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach (małopolskie)
2020 A book of mathematical stories Ewa Zagórska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 Didasko w Warszawie (mazowieckie)
2020 ASTRO-STEM Agnieszka Samborek Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (małopolskie)
2020 Motyw ekologii w literaturze dziecięcej Iwona Orzołek Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku (pomorskie)
2020 E&P ( English&Puzzles) Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2020 Sing My Song Agnieszka Adamiak Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Piątku (łódzkie)
2020 English for Mathematic- eTwinning na lekcjach matematyki i informatyki Edyta Kiełb Szkoła Podstawowa Nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Budach Łańcuckich (podkarpackie)
2020 eTwinning Travel Agency Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2020 Lubimy programować Agnieszka Szeliga Szkoła Podstawowa nr 26 w Łodzi (łódzkie)
2020 Singing History for Democracy Iwona Jodłowska Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 European restaur@nt+ Marzena Kaszyńska Przedszkole nr 8 w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2020 SPIEL PLANET Karolina Springer-Banach Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2020 Lubimy programować Ewelina Kujawka Przedszkole Miejskie Nr 200 w Łodzi (łódzkie)
2020 Oswajamy lektury szkolne Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2020 Effects of the life of Anne Frank on social inclusion today Tamara Małgorzata Hachulska Zespół Szkół nr 3 Kielce (świętokrzyskie)
2020 Liga czytelnicza Joanna Waleczek Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój (śląskie)
2020 Liga czytelnicza Joanna Waleczek Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Pszczynie (śląskie)
2020 Multisensory English Anna Ciba Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie (śląskie)
2020 Healthy Life Happy Mind Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 Ciekawa rzeczywistość matematyczna. Katarzyna Barczak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 WATER - Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation Małgorzata Gadzińska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2020 The young writers Aneta Kobusiewicz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu (łódzkie)
2020 Innovationen im Fremdsprachenunterricht Anna Chabińska-Węgrecka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie (małopolskie)
2020 NATURE FRIENDLY Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 A light on the sea Anna Śliwka Przedszkole nr 71 w Gdańsku (pomorskie)
2020 Wise Words Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie (mazowieckie)
2020 NATURE FRIENDLY Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2020 Oswajamy lektury szkolne Magdalena Szmich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii (łódzkie)
2020 Sztuka dzielenia się. Dzielenie się sztuką Katarzyna Stefańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Bilczy (świętokrzyskie)
2020 QRekomendacje Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2020 LITERARY HEROES ARE LOOKING FOR A JOB Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Traditions of Christmas and Easter Edyta Siwek Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 42 rights & 17 goals hand in hand Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Landscapes, cuisine and culture in your region Grażyna Michalik Zespół Szkółnr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 The Roots of Europe LET\\\'S KNOW EACH OTHER WITH MUSIC Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2020 Democ-Rights Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 From Women\\\'s Day (8 March) to Europe Day (9 May) Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Good communication improves your well-being Marzena Miękina Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu (świętokrzyskie)
2020 Great places in Europe Magdalena Krzyżanowska-Korabiewska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2020 From shy to shine Barbara Salwerowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie (śląskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Anna Albrecht Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2020 Kim będę, kiedy dorosnę? Barbara Garstka Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2020 STAY AT HOME, BE HOPEFUL Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2020 Let\\\'s Discover the Otherside Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 Working to change earth tears into LIFE John Hellewell Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie (śląskie)
2020 ‘Kind Superheroes’ - motto: Kindness is our Superpower Anna Matejczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2020 1 Second Monika Khan Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej (podkarpackie)
2020 English for Mathematic- eTwinning na lekcjach matematyki i informatyki Aneta Kołodziej Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (podkarpackie)
2020 Let Them Speak (LTS) John Hellewell Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie (śląskie)
2020 Whose chocolate factory is it ? Iwona Majkowska-Kochan Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach (małopolskie)
2020 Europe all around, let\\\'s count! Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2020 WATER - Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation Katarzyna Szymkowiak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2020 Z pędzlem na wakacjach Katarzyna Kalinowska Przedszkole nr 421 w Warszawie (mazowieckie)
2020 Zostań przyjacielem polarnego niedźwiadka Karolina Świder-Jończy Szkolny punkt konsultacyjny w Norymberdze (dolnośląskie)
2020 WOMEN WHO CHANGED THE WORLD Irena Głowińska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach (kujawsko-pomorskie)
2020 Let\\\'s Code Together Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2020 Na logikę Marta Kowalczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2020 Zostań przyjacielem polarnego niedźwiadka Grażyna Olejarz Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Gądkowie Wielkim (lubuskie)
2020 Zostań przyjacielem polarnego niedźwiadka Renata Śron Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2020 MATEMATYKA DLA WSZYSTKICH Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (dolnośląskie)
2020 GREEN AND HEALTHY SCHOOLS Jolanta Zamoyska Zespół Szkolny Milenium w Legionowie (mazowieckie)
2020 Z pędzlem na wakacjach Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Uczymy zdalnie -Język angielski gr.1 Anna Stanisławczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach (małopolskie)
2020 Shall We Meet and Celebrate? Magdalena Sławska-Opozda Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach (świętokrzyskie)
2020 Follow the Little Prince Małgorzata Puszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2020 Nie dokuczaj, okazuj życzliwość, żyj i pozwól żyć innym Barbara Kołcz Szkoła Podstawowa nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2020 Sztuka dzielenia się. Dzielenie się sztuką Barbara Kołcz Szkoła Podstawowa nr 42 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2020 Ciekawa rzeczywistość matematyczna. Magdalena Błachowicz Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Turm zu PeDeGeIeSe - Europäischer Tag der Sprachen Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2020 Motyw ekologii w literaturze dziecięcej Kamila Żwirek Szkoła Podstawowa w Lubieszewie (pomorskie)
2020 DREAMLAND Iwona Kawecka Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach (świętokrzyskie)
2020 HEALTHY EATING, HEALTHY LIVING Jolanta Zamoyska Zespół Szkolny Milenium w Legionowie (mazowieckie)
2020 Safe Online, Safe in Life Lilla Poncyliusz-Guranowska Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie (mazowieckie)
2020 Blueprints for BFF in Europe Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2020 Ciekawa rzeczywistość matematyczna. Halina Waszak Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 LOGS - Lovers of Geometry Software Monika Bem Szkoły MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2020 Our English Corner Katarzyna Flis Szkoła Podstawowa w Dębinie (lubelskie)
2020 Motyw ekologii w literaturze dziecięcej Joanna Grabias Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy (lubelskie)
2020 The Travelling Mascot Katarzyna Flis Szkoła Podstawowa w Dębinie (lubelskie)
2020 The Travelling Mascot Katarzyna Flis Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Majdanie-Grabinie (lubelskie)
2020 Learning Snacks & Learning Apps Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 English is easy when we learn together Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 The Book of the Four Seasons Jolanta Zamoyska Zespół Szkolny Milenium w Legionowie (mazowieckie)
2020 WATER - Wisdom and Activity Through Enjoyable Realisation Irena Nowak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2020 MINDFUL SCHOOLS Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 I Know My Past,I’m Running To The Future3/Geçmişimi Biliyorum,Geleceğe Koşuyorum3 Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Our English Corner Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 Schülerprojekt - Baden-Württemberg - Woiwodschaft Lodzkie Katarzyna Rogaczewska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie (łódzkie)
2020 Traditional games and songs Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2020 BEING FRIENDS IN EUROPE Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2020 STEM4Change Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2020 Super\\\'euro\\\'heroes to the Rescue! Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 NATURE FRIENDLY Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2020 GIANTS Magda Kubiak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2020 Eat Well, Get Active Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2020 Welcome to Showgart! Agata Jasiuk Zespół Szkół Technicznych im Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (lubelskie)
2020 European Bedtime Stories! EDL 2019 Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 E&P ( English&Puzzles) Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2020 Welcome to Showgart! Agata Reichert-Zaczek II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 The Best Eco Team Dorota Stolarska Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Cisewie (wielkopolskie)
2020 Souvenir surprise Weronika Kuś Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2020 BOOK STORY Agnieszka Rudek Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 My European Window - Mein europäisches Sichtfenster Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2020 Europa grenzenlos Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 AmAzing AnimAls Karolina Członka Szkoła Podstawowa w Wadlewie im. Jana Pawla II (łódzkie)
2020 ESCAPE ROOM SPIEL Magdalena Dyłka Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie (śląskie)
2020 Littel Einstein - fun with STEM Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej (śląskie)
2020 Lion King goes STEAM Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej (śląskie)
2020 Let\\\'s take a stand Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2020 Our STEAMulating adventures Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2020 BOOK STORY Jolanta Namyślak Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 BOOK STORY Emilia Bogacz Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 BOOK STORY Aneta Klekowska Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 BOOK STORY Joanna Bartnik Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 BOOK STORY Marika Witaszczyk Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 MY DREAMS ARE IN THE SKY Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2020 LITTLE COMPOSERS Ewa Bryk Przedszkole nr 9 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2020 Christmas Spirit Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2020 Peter Pan\'s Neverland Katarzyna Kalińska Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach (małopolskie)
2020 ClimACT News Aleksandra Hortecka-Pietrzak Szkoła Podstawowa nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie (mazowieckie)
2020 From shy to shine Anna Trybuchowska Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 BOOK STORY Jolanta Ślęzak Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (łódzkie)
2020 Liga czytelnicza Joanna Krzemińska Szkoły MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2020 Let Them Speak (LTS) Magdalena Błażyca Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie (śląskie)
2020 Czy wiesz, co czujesz? Agnieszka Puta Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi (łódzkie)
2020 Cultural STEM Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Space cafe Marzena Miazek-Banach IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie (lubelskie)
2020 A trip to the moon Ewa Siwek Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 my self reliance my friend Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Welcome to Showgart! Agnieszka Jadwiszczak I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2020 CELEBRATIONES per diversas lenguas Europae Agata Taźbierska III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (pomorskie)
2020 To be like a …. role model Katarzyna Sarna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Robotics IQ Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 DECODE US! Iwona Kowalik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 Oswajamy lektury szkolne Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Es war einmal … - Können gute Manieren von den Märchenfiguren gelernt werden? Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Little designers Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2020 Klasa 3 - Uczymy się razem Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Klasa 3 - Uczymy się razem Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Be Careful eTwinning Project Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Ein Tag ohne Handy - Am Europäischen Wettbewerb teilnehmen Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Active Green Alliance 2019-2020 Jacek Walczak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem (wielkopolskie)
2020 Active Green Alliance 2019-2020 Ewa Marcinkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem (wielkopolskie)
2020 Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2020 Czy wiesz, co czujesz? Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Liga czytelnicza Anna Lemke-Sławińska Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 FOR A WORLD Stanisława Stępień Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach (świętokrzyskie)
2020 From shy to shine Anna Ciba Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie (śląskie)
2020 Cultural heritage: learn, share and play! Joanna Słowińska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 \\\"Nasza Szkoła\\\" ZTSz w Zabrzu (śląskie)
2020 e-Mag Umwelt und Nachhaltigkeit -eUmNa Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2020 CELEBRATIONES per diversas lenguas Europae Emilia Leszkowska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach (pomorskie)
2020 YoungAction for YouropeVision Renata Łączak-Stachura LXVIII LO im.Tytusa Chałubińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2020 YoungAction for YouropeVision Alena Jackowska LXVIII LO im.Tytusa Chałubińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2020 Working to change earth tears into LIFE Magdalena Błażyca Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie (śląskie)
2020 Partnerships for the goals Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Partnerships for the goals Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Our European Union Magdalena Krzyżanowska-Korabiewska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2020 Skilled Europeans Eliza Bogdańska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu (mazowieckie)
2020 ART CLUB Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Liga czytelnicza Izabela Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2020 Liga czytelnicza Małgorzata Bernatowicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu (śląskie)
2020 Fantastic school (kindergarten) Anna Waścińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 W dobrym kierunku Barbara Smól Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowej (świętokrzyskie)
2020 Hello History! Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2020 Schoolovision 2020 - A dozen years and and still going strong! Marek Fularz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2020 Liga czytelnicza Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 MUSIC PAINTED BY BRUSH Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2020 Discovering new friends a new culture! Julia Czerwik Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamienicy Śląskiej (śląskie)
2020 ABIS-Against Bullying For a Bettter Inclusion of Diversity in Schools Agnieszka Obrzud Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu (małopolskie)
2020 Welcome to Showgart! Agnieszka Kubiak III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Bye bye Grinch! Christmas cards exchange Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Вот так живём на карантине! Ludmila Lewandowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie (śląskie)
2020 Escape to Peace- Flucht in den Frieden Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Montessori-Schule we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2020 W.W.W. (World famous Winning Women) Anna Konstantynowicz Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2020 Our New Technology Classroom Ewa Flis-Gudalewicz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie (pomorskie)
2020 A book is our friend Anna Waścińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 To be like a …. role model Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 S.P.A.C.E Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2020 C. C. A. climate change awareness Joanna Lisewska VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2020 One step recycling one step STEM Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 A book is our friend Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 Fantastic school (kindergarten) Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 ZEITALTER DER KUNSTSOFF-PLASTIC AGE-PLASTİK ÇAĞI Katarzyna Pomorska Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (mazowieckie)
2020 It\\\'s my life! Bogna Sikora Zespół Szkół nr 2 im. S. Konarskiego we Wronkach (wielkopolskie)
2020 Open the doors! Marta Kordzińska Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim (kujawsko-pomorskie)
2020 NeuroEnglish Ewa Lisiowska Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie (mazowieckie)
2020 Be-PAW-sitive Karolina Szymaniak Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2020 Let\\\'s GTA! - STEAM as a versatile language describing the world Elżbieta Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2020 Let\\\'s GTA! - STEAM as a versatile language describing the world Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2020 Let\\\'s GTA! - STEAM as a versatile language describing the world Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2020 Lubimy programować Małgorzata Bieniek Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 Lubimy programować Joanna Micyk Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 CHANCE 2020 Beata Lesik Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (śląskie)
2020 CHANCE 2020 Aleksandra Kernel Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (śląskie)
2020 Space Cafe Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 Four Seasons In Europe / Avrupa\\\\\\\'da Dört Mevsim Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 This Is The Way We Have Breakfast Barbara Gromek-Oleksy Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (śląskie)
2020 High Tech... how to live withOUT it? Renata Ochniowska III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu (lubelskie)
2020 Let\\\'s Decode Nature Anna Borówka Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie (śląskie)
2020 A book is our friend Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2020 I learn by doing, by living Elżbieta Gil Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2020 I learn by doing, by living Ewelina Wielgus Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2020 Citius, Altius, Fortius Iwona Kowalik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2020 Let\\\'s measure our water footprint (Su ayak izimizi ölçelim) Alicja Pietkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim (pomorskie)
2020 BE HEALTHY, BE HOPEFUL FOR THE FUTURE! Ewa Chwiędacz-Feluś Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie (pomorskie)
2020 Four Seasons In Europe / Avrupa\\\'da Dört Mevsim Anna Kamińska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawi (mazowieckie)
2020 I learn by doing, by living Dorota Januszewska Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2020 Being Bullied in Europe - Alles gleich, alles unterschiedlich? Magdalena Sadowska Szkoła Podstawowa w Korzeczniku (wielkopolskie)
2020 Matematyka w informatyce Elżbieta Wojtkowiak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Unplugged Coding Is Everywhere (Bilgisayarsız Kodlama Her Yerde) Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 A book is our friend Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2020 W dobrym kierunku Anna Podleska Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego \"Grota\" w Opolu (opolskie)
2020 BE EXTRAORDINARY/SIRA DIŞI OL Dorota Wójcicka-Popowicz Zespół Szkół Publicznych w Polanowie (zachodniopomorskie)
2020 DREAMLAND Dorota Wójcicka-Popowicz Zespół Szkół Publicznych w Polanowie (zachodniopomorskie)
2020 #Lekcje przedszkolne online Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej (śląskie)
2020 TINY STEAM AMBASSADORS Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 ALIVE IN THE ANIMALAND Monika Bomba Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie (małopolskie)
2020 Matematyka w informatyce Barbara Łakomiak Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lutogniewie (wielkopolskie)
2020 Speaking Can Be Fun! Magdalena Kijek Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (mazowieckie)
2020 A(R)TIK GERİ DÖNÜŞTÜR! (RECYCLED NOW!) Ewelina Wielgus Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2020 Moja mała ojczyzna Sylwia Kapciak Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu (mazowieckie)
2020 Moja mała ojczyzna Anna Grzesik Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach (opolskie)
2020 EAT HEALTHY BE ACTIVE LIVE HAPPY Wioleta Antecka Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie (wielkopolskie)
2020 Matematyka w informatyce Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Let\\\'s Decode Nature Beata Pieprzyk Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Moja mała ojczyzna Marta Gawron Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2020 THE TALE OF MY TOWN Małgorzata Puszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2020 Comics are fun! Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2020 W dobrym kierunku Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Zero pollution is our planet\\\'s solution Aneta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2020 Raus aus der Opferrolle - für ein friedliches Zusammenleben Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2020 Twincraft in Science Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2020 Eğlenerek Matematik Öğreniyorum / I Learn Math With Fun Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 What\\\'s new? Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2020 Uwolnij Cyberludka Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Share what we read Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2020 Moja mała ojczyzna Agata Augustyńska Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzini (śląskie)
2020 Moja mała ojczyzna Agnieszka Lewandowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie (mazowieckie)
2020 Moja mała ojczyzna Agata Czwojdrak Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Brzechwy w Swarzędzu (wielkopolskie)
2020 La nostra piccola patria Agnieszka Kasprzycka Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku (mazowieckie)
2020 Earthshake Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2020 Barbara Jasińska The joy of books Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach (śląskie)
2020 Learn, Play and Teach Make Your Mind Rich/ Öğren Öğret Oyna Keşfet Ala Soszka Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej (mazowieckie)
2020 Moja mała ojczyzna Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 GAME MASTERS Karolina Członka Szkoła Podstawowa w Wadlewie im. Jana Pawla II (łódzkie)
2020 EXPLORING ENGLISH Iwona Żyłowska Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej (mazowieckie)
2020 ecoTwinning all year round Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2020 Our hobbies Katarzyna Abramova Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej (łódzkie)
2020 Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pabianicach Agnieszka Herszel-Pościk Znajdźmy wspólny język… ojczysty (łódzkie)
2020 OPening etwInNIng hOrizoNs Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2020 Moja mała ojczyzna Martyna Malinowska Zespół Szkół w Rzepinie (lubuskie)
2020 ECO-LOGICAL and TRENDY Marcin Hościłowicz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach (podlaskie)
2020 Vocabulary Alive Katarzyna Orkiszewska Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie (wielkopolskie)
2020 Uwolnij Cyberludka Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 DEAR EARTH Join the great mission to love our home: the Earth! Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2020 Europäischer Deutschunterricht Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2020 Fashion: Looking Back and into the Future Izabela Jastrzębska-Dorocka Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu (małopolskie)
2020 ALIVE IN THE ANIMALAND Urszula Waligóra Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie (małopolskie)
2020 ENGLISH WITH GAMES (OYUNLARLA İNGİLİZCE) Ewelina Głowacz Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2020 Demo Party Małgorzata Herok IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2020 Weihnachts- und Osterkarten Aneta Styrkowiec Zespół Szkół w Gromniku (małopolskie)
2020 Hate speech online - it doesn\\\'t work/ Hass im Netz - Geht gar nicht Aneta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2020 Hate speech online - it doesn\\\'t work/ Hass im Netz - Geht gar nicht Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 The Little Reindeer´s Quest Barbara Maciejewska-N\'sir Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu (wielkopolskie)
2020 Innovationen im Fremdsprachenunterricht Anna Stasiak Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie (mazowieckie)
2020 Uwolnij Cyberludka Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \"Bajka\" w Myszkowie (śląskie)
2020 Uwolnij Cyberludka Wioletta Gałysa Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Uwolnij Cyberludka Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Little seekers Paulina Kurowska-Loryńska Paulina Niepubliczna Szkoła Podstawowa \\\"Piątka\\\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Tree of English Words Paulina Markiewicz Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie (mazowieckie)
2020 GPE Challengers Joanna Sokołowska-Witowska Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (dolnośląskie)
2020 Bullying- NOT in our schools! Kinga Ciesielska Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2020 Tree of English Words Monika Khan Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej (podkarpackie)
2020 Once upon a time.... The Grimm´s fairy tales! Katarzyna Orkiszewska Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie (wielkopolskie)
2020 Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Tree of English Words Urszula Pawłowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach (lubelskie)
2020 My S.E.N.ses investigation Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2020 Robotics IQ Beata Machowska-Wróbel Samorządowe Przedszkole nr 182 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie (małopolskie)
2020 Let\'s celebrate with a healthy food Zygmunt Tomasz Gajowniczek Zespół Szkół w Latowiczu (mazowieckie)
2020 ENGWEB Elżbieta Dziub Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie (mazowieckie)
2020 Let\\\'s introduce ourselves ​​Wioleta Antecka Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie (wielkopolskie)
2020 Weihnachts- und Osterkarten Weihnachts- und Osterkarten Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Demo Party Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2020 Local Area Explorers Paulina Gburska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni (pomorskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Robotics IQ Beata Machowska-Wróbel Samorządowe Przedszkole nr 182 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie (małopolskie)
2020 Let’s interact by making maps! Zygmunt Tomasz Gajowniczek Zespół Szkół w Latowiczu (mazowieckie)
2020 Let\\\'s celebrate with a healthy food Krystyna Szymkowiak Montessori School Barlinek (zachodniopomorskie)
2020 ENGWEB Elżbieta Dziub Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie (mazowieckie)
2020 Eat right, be bright! Mariola Sandurska Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach (mazowieckie)
2020 Die Katze miauuut... Wo ist sie? Łucja Maślany Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu (zachodniopomorskie)
2020 Die Katze miauuut... Wo ist sie? Aleksandra Frycz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi (łódzkie)
2020 IroName Island Ewelina Wójcik V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku (podlaskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Historical-cultural values of native country. International Polish-Armenian educational project Zygmunt Tomasz Gajowniczek Zespół Szkół w Latowiczu (mazowieckie)
2020 Einkaufen macht Spaß Joanna Cesarz Zespół Szkół w Brudzowicach (śląskie)
2020 Einkaufen macht Spaß​​ Justyna Chudy Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 If I think I will solve Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2020 Lubimy programować Agnieszka Piekarska Szkoła Podstawowa 153 w Łodzi (łódzkie)
2020 Robotics IQ Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2020 W świecie symetrii Zygmunt Cesarz Szkoła Podstawowa nr 1 im.prof. Władysława Szafera w Brzozowie (podkarpackie)
2020 Local and global change Agents Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2020 Lies mit uns! Teil 3: Tradition und Modernität/ Read with us! Part 3: Tradition and modernity Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Projekt z jajem/ Easter egg Urszula Błońska Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2020 European Mysteries Dorota Januszewska Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2020 Lubimy programować Agnieszka Przybylak Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi (łódzkie)
2020 Projekt z jajem/ Easter egg Małgorzata Stanuszek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku (małopolskie)
2020 Junior STEM Kitchen Lab Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Projekt z jajem/ Easter egg Kamila Bienias Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni (pomorskie)
2020 What do you want to be? Elżbieta Dziub Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie (mazowieckie)
2020 Our Tree of Wishes Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Different countries, different Christmas traditions? Emilia Janicka Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach (śląskie)
2020 No Man is an Island​ Beata Machowska-Wróbel Samorządowe Przedszkole nr 182 z Odziałami Integracyjnymi w Kr​akowie (małopolskie)
2020 GREEN ROUTE​ Katarzyna Byczkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie (pomorskie)
2020 Masterminds​​ Zygmunt Gajowniczek Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy (mazowieckie)
2020 Discovering the flavours of Europe! Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2020 My culture,your culture, our culture Katarzyna Samborska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2020 Projekt z jajem/ Easter egg Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty​ Aneta Bednarz Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Lubimy programować Agnieszka Słotwińska-Błaszczyńska Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi (łódzkie)
2020 My Seed Diary Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty​ Magdalena Drezler Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Beata Pieprzyk Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Traditional Games and Sports​ Zygmunt Tomasz Gajowniczek Zespół Szkół w Latowiczu (mazowieckie)
2020 Little seekers Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Pokaż mi jak się uczysz Agnieszka Gałuszka Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach (śląskie)
2020 Durch den Magen zur Deutschsprache Wiesława Dziendziel Zespół Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2020 Ortograficzna wyprawa ​Renata Szczyglewska​ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyn (dolnośląskie)
2020 Little seekers Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2020 My home, my city, my country - my place in United Europe Beata Tarczałowicz-Leończyk Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu (śląskie)
2020 Let\\\'s respect the different cultures! Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Dzieci mają swoje prawa Anna Mordwa iepNubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Czy wiesz, co czujesz? Anna Lemke-Sławińska Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu ul. Zielinskiego 56, (dolnośląskie)
2020 Kolory zdrowia Marta Gryl Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Ortograficzna wyprawa​ Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2020 Ortograficzna wyprawa​ Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty​ Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2020 Czy wiesz, co czujesz?​​ ​Natalia Adamiec Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Czy wiesz, co czujesz?​ Monika Grocka Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2020 Lies mit uns! Teil 2: Der Mensch und seine Welt / Read with us! Part 2: The man and his world Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2020 Czy wiesz, co czujesz? Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Ortograficzna wyprawa Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 The joy of books​ Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2020 Art from the Bin Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2020 7 NOTES TO ENGLISH Magdalena Radosiewicz Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Just the Job Joanna Jurek Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (wielkopolskie)
2020 Little seekers​ Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Elźbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 Szkoła moich marzeń Barbara Smól Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowej (świętokrzyskie)
2020 Quo vadis ..... Europa? Edyta Dobiesz-Jąderko I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (mazowieckie)
2020 Be a sport! Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2020 Znajdźmy wspólny język… ojczysty Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Christmas Wishes Justyna Makowska-Jabczyk Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2020 Szkoła moich marzeń Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 Travelling ROBOT Anna Rostrygin Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Bronisława Czecha w Łodzi (łódzkie)
2020 Emotional intelligence as the key to child’s success Dorota Wierońska Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie (wielkopolskie)
2020 Emotional intelligence as the key to child’s success Dorota Wierońska Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie (wielkopolskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Tradycje i zwyczaje karnawałowe. Aleksandra Piekara Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach (śląskie)
2020 Tradycje i zwyczaje karnawałowe. Regina Smolin-Makuch Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli (lubuskie)
2020 Kim będę, kiedy dorosnę? Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2020 Innovative teaching with transnational mobility of students Iwona Zalewska - Lech Zespol Placowek Oswiatowych w Piekoszowie (świętokrzyskie)
2020 ORA-AMA-KO - come together! Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2020 ORA-AMA-KO - come together! Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2020 Dzieci mają swoje prawa Justyna Chudy Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Flying with the wings of Mythology through time and space Alicja Giwojno Liceum Ogólnokształcące im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Czaplinku (zachodniopomorskie)
2020 Zabawy Ortopisa i jego kumpli Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2020 Boskie świętowanie Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Biblijne podróże w czasie. Genesis Wioletta Małkiewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (pomorskie)
2020 Blocks: always and everywhere! Ewa Mięgoć Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Blocks: always and everywhere! Agnieszka Ciołek Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Boskie świętowanie Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2020 Na logikę Monika Gnutek Szkoła Podstawowa w Janikowie (kujawsko-pomorskie)
2020 Dzieci mają swoje prawa Justyna Chudy Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu (śląskie)
2020 Dzieci mają swoje prawa Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Flying with the wings of Mythology through time and space Alicja Giwojno Liceum Ogólnokształcące im. 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Czaplinku (zachodniopomorskie)
2020 Zabawy Ortopisa i jego kumpli Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2020 Boskie świętowanie Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Biblijne podróże w czasie. Genesis. Wioletta Małkiewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (pomorskie)
2020 Blocks: always and everywhere! Ewa Mięgoć Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Blocks: always and everywhere! Agnieszka Ciołek Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Boskie świętowanie Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2020 Na logikę Monika Gnutek Szkoła Podstawowa w Janikowie (kujawsko-pomorskie)
2020 Blocks: always and everywhere! Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
2020 Biblijne podróże w czasie. Genesis. Katarzyna Fandrejewska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu (śląskie)
2020 Na logikę Anna Słońska Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu (wielkopolskie)
2020 Na logikę Agnieszka Gnutek Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska w Ludzisku (kujawsko-pomorskie)
2020 Na logikę Joanna Szczech Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa im Johna Deweya w Obornikach (wielkopolskie)
2020 Ortograficzna wyprawa Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2020 Biblijne podróże w czasie. Genesis. Joanna Rose Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (pomorskie)
2020 Tree Detectives Across Europe Patrycja Kubicz Zespół Szkół w Gromniku (małopolskie)
2020 Na logikę Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2020 Gra miejska \"Tajemnice Starego Sącza i okolic\" Krystyna Dziedzic Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2020 Gra miejska \"Tajemnice Starego Sącza i okolic\" Rozalia Grońska Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Gra miejska \"Tajemnice Starego Sącza i okolic\" Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2020 Escape Room 1944 Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2020 Escape Room 1944 Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2020 Na logikę Agnieszka Ogiegło Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2020 Travelling ROBOT Agnieszka Słotwińska-Błaszczyńska Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi (łódzkie)
2020 Travelling ROBOT Katarzyna Górniak Szkoła Podstawowa \"Twoja Szkoła\" im. Marii Montessori w Łodzi (łódzkie)
2020 Travelling ROBOT Agnieszka Piekarska Szkoła Podstawowa 153 w Łodzi (łódzkie)
2020 Travelling ROBOT Klaudia Czekaj Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi (łódzkie)
2020 Travelling ROBOT Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 Travelling ROBOT Żaneta Pastuszka Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi (łódzkie)
2020 Travelling ROBOT Magdalena Zając Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 Gdzie jest Święty Mikołaj ? Monika Szekiel-Mnich Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie (śląskie)
2020 What do you want to be? Dorota Januszewska Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2020 The Power of Eggs Beata Kalla Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Katarzyna Dutkiewicz-Storoż Szkoła Podstawowa nr 1 w Otmuchowie (opolskie)
2020 E-FEST Anna Cudowska Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku (podlaskie)
2020 Schülerprojekt - Baden-Württemberg - Woiwodschaft Lodzkie Izabela Czyżewska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi (łódzkie)
2020 Schülerprojekt - Baden-Württemberg - Woiwodschaft Lodzkie Aneta Formańska Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 Schülerprojekt - Baden-Württemberg - Woiwodschaft Lodzkie Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2020 Schülerprojekt - Baden-Württemberg - Woiwodschaft Lodzkie Liliana Gawrońska XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi (łódzkie)
2020 United Europe Sylwia Szulc Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach (śląskie)
2020 Coded for good behavior Bożena Stachura Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2020 Gdzie jest Święty Mikołaj ? Katarzyna Steffen-Białek Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (warmińsko-mazurskie)
2020 Maths in the kitchen Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2020 La musique en Europe - Music in Europe Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2020 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Agnieszka Ogiegło Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Monika Walkowiak Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Wrocławskim (dolnośląskie)
2020 Kolory zdrowia Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2020 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2020 Spolger4Uth Katarzyna Gadowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (małopolskie)
2020 The same words – different languages Teresa Prokowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2020 The same words – different languages Izabela Kulpa Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Marta Czerniak \" Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci w Książenicach \" (mazowieckie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Beata Adamska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (wielkopolskie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Aleksandra Schoen-Kamińska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2020 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Monika Brzoska-Gansiniec Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu (śląskie)
2019 Spolger4Uth Anna Dujović Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim (śląskie)
2019 Gdzie jest Święty Mikołaj ? Grażyna Cetnarowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu (małopolskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2019 Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Coded for good behavior Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2019 Money Matters Natasza Kula Szkoła Podstawowa nr 1 w Pstrągowej (podkarpackie)
2019 Robots also have something to say Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Robots also have something to say Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)
20 BEE POWER - BE POWER Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 BEE POWER - BE POWER Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 Robots also have something to say Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2019 Zabawy Ortopisa i jego kumpli Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2019 Water-Woda-Wasser Agnieszka Jackiewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku (pomorskie)
2019 My culture,your culture, our culture Edyta Tworek-Gągolska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2019 Efficace Pedagogic Resource for Active Learning Katarzyna Pawlik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach (śląskie)
2019 Surprise suitcase Kamila Jaskólska Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Beata Duszak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu (śląskie)
2019 @ctivate! Students, social media and democracy Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2019 Holes everywhere! Ewa Pyzio Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku (pomorskie)
2019 BRIDGES THAT CONNECT Joanna Pająk IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Nature Explorers - understanding our European heritage Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 LCT - let\'s celebrate together Magdalena Zając Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 LCT - let\'s celebrate together Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 European Day of Languages 2019 Joanna Kłos Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Joanna Micyk Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 CHANCE Beata Lesik Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (śląskie)
2019 The European Day of Languages Challenge : let\'s celebrate! Sylwia Kowalska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie (śląskie)
2019 European Day of Languages Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2019 School of survival Marta Oleksy Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2019 Efficace Pedagogic Resource for Active Learning Dorota Rutecka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Katowicach (śląskie)
2019 Speak Up Debating Society Joanna Lisewska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 Creating, experimenting and cooperating – Improving practices in Early Childhood Education Jolanta Magnowska Przedszkole Publiczne w Kraczkowej (podkarpackie)
2019 Cycling on nature\'s wheels Jakub Czyż Szkoła Podstawowa nr 1 im . K. I. Gałczyńskiego w Grajewie (podlaskie)
2019 La musique en Europe - Music in Europe Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2019 Traveling Projects - a Journey to Future Competences Agnieszka Kucharska Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (łódzkie)
2019 Firefighter and Lifeguard in one person Judyta Steglińska Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (łódzkie)
2019 The Book of Legends / Legends as parts of the European Heritage Anna Mazur Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2019 In the limelight! Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 eTwinners Adventures in Comics Elżbieta Rogowiec Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie (śląskie)
2019 NewS - New Skills New Schools (Erasmus Plus 2017-19) Lilianna Korzeniowska Szkoła Podstawowa w Jaźwinie k/Wrocławia (dolnośląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Playing with Our Senses 🙂 Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 In verschiedenen Sprachen Daria Piórkowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu \\\"Kornelówka\\\" (zachodniopomorskie)
2019 Ein Blick auf Österreich Małgorzata Kwit Szkoła Podstawowa w Zabrzeży (małopolskie)
2019 Surprise suitcase Marta Gawron Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2019 Surprise suitcase Agata Augustyńska Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Sylwia Drobik Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Surprise suitcase Anna Archer Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Justyna Gajowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Agnieszka Pluta Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego (łódzkie)
2019 Stay human! Anna Hawlik Szkoły Fundacji Szkolnej im. Jana Gutenberga w Warszawie (mazowieckie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Joanna Radzka Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole nr 21 (pomorskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Agnieszka Dudek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii (łódzkie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Małgorzata Semeniuk Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Magdalena Szmich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii (łódzkie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Katarzyna Mikołajczak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Joanna Krzemińska Szkoła Podstawowa MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2019 Tell me a story Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 EMBRACE Elżbieta Łuczak V Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2019 Let\'s share culture and history using modern techniques and methods of learning teaching. Alicja Soszka Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie (mazowieckie)
2019 Healthy mind into a healthy body Agata Gabryś Zespół Przedszkolny nr 1 Przedszkole nr 15 w Siemianowicach Śląskich (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Elżbieta Wojtkowiak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Ania Lemke-Sławińska Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Finger Games Beata Tymińska Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach (śląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2019 SmArt Nature Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2019 SmArt Nature Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2019 School of survival Iwona Hulewicz-Sroczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu (łódzkie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Małgorzata Kulpa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2019 MATH+CODE=FUN Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Katarzyna Orkiszewska Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie (wielkopolskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Monika Witasik Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie (mazowieckie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Arleta Formela Szkoła Podstawowa w Gościcinie (pomorskie)
2019 Zagrajmy w kropki, czyli Dot Day 19 Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2019 This is me, This is my city Dorota Wójcicka-Popowicz Zespół Szkół Publicznych w Polanowie (zachodniopomorskie)
2019 This is me, This is my city Iwona Kawecka Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 BE HAPPY - MATH IS EASY Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 We are superheroes Rafał Zelek Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Healthy means tasty Agnieszka Kłobuch Zespół Szkół w Kępicach (pomorskie)
2019 BE HAPPY - MATH IS EASY Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2019 MATH+CODE=FUN Kamilla Stefanska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2019 WE ARE SUPERHEROES! Urszula Jońska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 WE ARE SUPERHEROES! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Art from the Bin Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 National games and sports bring us together Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 STORYTELLING TREE Aneta Kleisa Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni (pomorskie)
2019 Let’s take care of our loving pets! Anna Mazur Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2019 ImaginAction Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2019 Stand APP for children’s rights Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2019 E-FEST Iwona Tylman Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Keep green and study a language Joanna Wójcik Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie (lubelskie)
2019 United through creativity Magdalena Goc Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach (wielkopolskie)
2019 European Student Council 2019 Iwona Jodlowska Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Hands Of The World Monika Smorągiewicz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Szkoła Marzeń w Jazgarzewszczyźnie (mazowieckie)
2019 Finger Games Barbara Wolińska Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (śląskie)
2019 Silent Night Zuzanna Jedynak Szkoła Podstawowa w Waksmundzie (małopolskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 Flat Stanley and Mascot exchange Elżbieta Szczepanik-Pychyńska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (opolskie)
2019 LET\\\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Anna Bartoszewska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Europe day- Postcards exchange Andrzej Sydor Szkoła Podstawowa w Nakomiadach (warmińsko-mazurskie)
2019 Sharing cultures through food Sabina Olech Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie (zachodniopomorskie)
2019 MATEMATİK HER YERDE (Mathematics Everywhere) Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Alina Wujcik Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \\\"Edukacja\\\" w Łodzi (łódzkie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Ewa Ciemnicka Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \\\"Edukacja\\\" w Łodzi (łódzkie)
2019 TRACES OF EUROPE! Erasmus+ Aleksandra Panczek Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach (śląskie)
2019 My Europe. Your Europe. Our Europe. Monika Sklińska Szkoła Podstawowa w Jaszkowej Dolnej (dolnośląskie)
2019 From Knowledge to Competences Ewa Rysinska Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2019 From Knowledge to Competences Jolanta Waskiewicz Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2019 From Knowledge to Competences Iwona Gębicz Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara \"Rudego\" w Warszawie (mazowieckie)
2019 Europe at your fingertips Agnieszka Potysz Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach (śląskie)
2019 Eine Reise durch D-A-CH Agnieszka Jabłońska Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku (mazowieckie)
2019 The odd one...in! #eTwinclusion Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2019 Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit - Escape Room für den Klassenraum Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Iwona Duliszewska Szkoła Podstawowa w Stolnie (kujawsko-pomorskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Danuta Wegner Szkoła Podstawowa w Stolnie (kujawsko-pomorskie)
2019 LET\\\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Katarzyna Piwowarczyk Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 LET\\\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Iwona Bareja-Zagajska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 LET\\\'S TRAVEL TO VENICE FOR CARNIVAL!! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 LOL - Land Of Legends Jolanta Carkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobrej (podkarpackie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Barbara Chwastek VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Watching the English Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Małgorzata Budacz VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Renata Jarosz VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 CODING AND ART. Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 CODING AND ART. Iwona Bareja-Zagajska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 eWalking Marzena Miazek-Banach IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie (lubelskie)
2019 Arts Quest Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2019 A Healthy style of life in Europe Robert Wąs Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie (śląskie)
2019 Express yourself with your hairstyle Iwona Samołyk Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Express yourself with your hairstyle Mariola Nawoj Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Wielkanoc - tak ją widzimy Paulina Skrobacka Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 Robo-Code Monika Kaznowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2019 A Healthy style of life in Europe Magdalena Wrześniewska Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie (śląskie)
2019 Me in my family, Me in my school, Me in my country Urszula Jońska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Me in my family, Me in my school, Me in my country Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Agnieszka Grochowska VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Agnieszka Serafin VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 The seven wonders of my city Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 A.M.E.- Art & Math Exhibition Renata Nowak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika (łódzkie)
2019 Future4.0@school.eu Aleksandra Wyszogrodzka-Kubiak Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 STORYTELLING TREE Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 Ein Blick auf Österreich Marek Zachradnik Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (małopolskie)
2019 The seven wonders of my city Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Dorota Szafraniec VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 We are different, we are the same! Sylwia Stasikowska Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie (wielkopolskie)
2019 Kids love fairy TALES Beata Machowska-Wróbel Samorządowe Przedszkole nr 182 z Odziałami Integracyjnymi (małopolskie)
2019 Geometry of Countries Agnieszka Samborek Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (małopolskie)
2019 Express yourself with your hairstyle Joanna Szymańska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Polish - Italian journey through the legends, tales and myths Annika Niburska Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy (łódzkie)
2019 The seven wonders of my city Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 Kto Ty jesteś? Polak mały. Anna Szczepanik Szkoła Podstawowa w Grudziądzu Węgrowie (kujawsko-pomorskie)
2019 THEY NEED OUR HELP! Magdalena Sławska-Opozda Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach (świętokrzyskie)
2019 Robo-Code Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2019 Zusammen Karolina Springer-Banach Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2019 Coding with Scottie Go! Wioletta Mazur Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubuskie)
2019 CUbeS: CUlture and Smiles in a Box Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 Kocie opowieści/ Cats stories Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Urszula Mordarska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2019 ER: ESCAPE ROOMS Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2019 The League of Treasure Beata Brylowska Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie (pomorskie)
2019 Tierische Herrschaft(en) - ein Buch mit 5 Kapiteln Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 tęczowa gramatyka Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2019 Europe in a Box Mirella Adamczak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2019 MysteryTwinning Beata Wojcik Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie (podkarpackie)
2019 Food Experts Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2019 CHEER (Collaborating scHools pErform bEtteR) Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2019 \\\"Words, words, words...\\\" Anna Terlecka IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 CULTURAL HERITAGE: say, play, draw Paweł Pawłowski Szkoła Podstawowa nr 47 w Lublinie (lubelskie)
2019 Hand in Hand for Centuries Anna Plachimowicz-Cynkier I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 tęczowa gramatyka Joanna Leszczyńska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 The European tour Maria Bondar Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 The European tour Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 SNOPP Iwona Kowalik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Creatively with maths Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2019 CULTURAL HERITAGE: say, play, draw Urszula Pawłowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach (lubelskie)
2019 tęczowa gramatyka Joanna Heftowicz Szkoła Podstawowa im. J.Kochanowskiego w Grabowie (łódzkie)
2019 Creatively with maths Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Recordamos Lázaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 Recordamos Bartłomiej Prokop IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2019 The job of my dream… Małgorzata Kulpa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2019 tęczowa gramatyka Ania Lemke-Sławińska Zespół Szkół EKOLA we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 A Healthy style of life in Europe. Magdalena Weber Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2019 Coding Stories Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Joanna Micyk Społeczna Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego \"Edukacja\" w Łodzi (łódzkie)
2019 Digital literacy for SEN (Special needs education in the digital age ) Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2019 Art with Lego bricks Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2019 Me in Time Aneta Kobusiewicz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu (łódzkie)
2019 Folk Tales@STEAM.CLIL Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Kindergartens artistic challenge Kamila Jendrzejewska-Bonek Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 Global Citizens Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2019 e-SAFE Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2019 Kids love fairy TALES Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 “Heart of a little stone” Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Little Dreamers Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 A Bouquet of Emotions ! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 Super Healthyeroes Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 COOL SCHOOL BOX Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce (świętokrzyskie)
2019 Busy Bugs in my Bag Magdalena Dybizbanska-Klinkosz Calineczka Przedszkole Językowo Muzyczne (pomorskie)
2019 Letters & Figures Alive Anna Wasko Zespół Szkół w Korczynie (podkarpackie)
2019 Unplugged Coding in Preschool Education (Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama) Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Perfekt zusammen lernen. Katarzyna Iskra-Gąsiewska Zespół Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli (mazowieckie)
2019 Fun Game Activities To Teach About Culture,Diversity And Democracy Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2019 WordsWise Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie (mazowieckie)
2019 tęczowa gramatyka Katarzyna Steffen-Białek Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (warmińsko-mazurskie)
2019 Deutschlernen mit Rätseln und Spielen Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2019 READ(Y)? Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2019 Our small homelands. Marzanna Latuszek Szkoła Podstawowa w Ryńsku (kujawsko-pomorskie)
2019 Our small homelands. Judyta Latuszek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Angelika Kowalska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Agnieszka Gołyźniak Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (małopolskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Aneta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2019 Let’s Explore EUrope! Entdecke EUropa! Odkryjmy EUropę! Εξερευνήστε την Ευρώπη! Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Spacetwinning Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 Science is everywhere! Alicja Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku (pomorskie)
2019 Puzzle of Appearance Justyna Kościańczuk Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 w Warszawie (mazowieckie)
2019 Hand in Hand for Centuries Agnieszka Pakuła I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 Viva el arte culinario y la vida sana Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2019 School 21, Digitally and Socially Yours Ewelina Pawłowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach (lubelskie)
2019 Polish - Italian journey through the legends, tales and myths Weronika Kuś Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2019 Big Dragon Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Big Dragon Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 I TELL YOU MY CULTURAL HERITAGE Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 Ein Blick auf Österreich Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 Chawerim Towim- Poznajmy się! Renata Stróżewska Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach (wielkopolskie)
2019 ¡Conóceme y cantemos juntos! Karolina Milewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 C for Children and R for Rights: creative illustrated stories Paulina Kuzmo-Biwan Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Gimnazjalnymi im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2019 Our ideal Olympic Games teams! Monika Dalton Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu (mazowieckie)
2019 3R FUN STEM Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2019 My place on Earth Anna Matejczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2019 Germanen und Slawen – Deutsche und Polen #eTwForCulture Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2019 Schulen in Europa (Online-Magazin) Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 The Battle of Britain Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 Discover Europe with eTwinning Beata Wójcik Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2019 Sharing cultures through food Monika Pasionek Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej (małopolskie)
2019 tęczowa gramatyka Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 tęczowa gramatyka Joanna Krzemińska Szkoła Podstawowa MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 tęczowa gramatyka Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2019 Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit - Escape Room für den Klassenraum Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Hi-Tech English Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2019 HEALTHY TOWN - the synergy between Erasmus+ and eTwinning Agnieszka Jadwiszczak I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 TRACE- Tradition and Culture of Europe Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (łódzkie)
2019 CONTACT WITH EMOJI Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 CONTACT WITH EMOJI Stanisława Stępień Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach (świętokrzyskie)
2019 CONTACT WITH EMOJI Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2019 HEALTHY TOWN - the synergy between Erasmus+ and eTwinning Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 Challenge: Cooperation Ewa Przybysz-Gardyza, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2019 A Book of Friendship Monika Girzejowska Szkoła Podstawowa w Radoszycach (świętokrzyskie)
2019 \"Hero, hero where are you? Would you like to join our book?\" Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2019 Take the e+Train Monika Pieczonka Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich w Krakowie (małopolskie)
2019 Tourism in my Region Iwona Majkowska-Kochan Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach (małopolskie)
2019 fairyt@le+ Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2019 At a European table Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2019 At a European table Joanna Lewandowska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii (śląskie)
2019 The Unexpected Everyday Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2019 Augen auf! - Fürs Klima auf Tour Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 Lies mit uns! Teil 1: Der Mensch und seine Werte / Read with us! Part 1: The man and his values Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Let\\\'s Bake Together! Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 Black and White Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Planet Earth and Its Friends Bernadeta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2019 Planet Earth and Its Friends Aneta Wilk Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni (podkarpackie)
2019 S.M.I.L.E (Sharing, Managing, Inspiring, Learning Emotions) Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 Walk with me Magdalena Tucka Szkoła Podstawowa nr 86 imienia profesora Jerzego Sampa w Gdańsku (pomorskie)
2019 STREET ART AROUND EUROPE Agata Reichert-Zaczek II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 STREET ART AROUND EUROPE Agata Jasiuk Zespół Szkół Technicznych im Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (lubelskie)
2019 My Digital Classroom Katarzyna Melzer Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim (małopolskie)
2019 The world of children\'s dreams Dorota Januszewska Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu (świętokrzyskie)
2019 GET: Green Travelers Joanna Szymańska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie (dolnośląskie)
2019 Switching to eco-logical thinking Magdalena Kujawa VI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 ER: ESCAPE ROOMS Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 WAST- We All Stand Together Barbara Nsir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 \\\"Coding and Robotics in Stories\\\" Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2019 Let\'s cook together! Magdalena Mikołajczyk Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (kujawsko-pomorskie)
2019 Robot European dance Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2019 Robot European dance Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 IRGY Paweł Ciesielczuk Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (lubelskie)
2019 Safety first! Iwona Jodłowska Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 A ghost in an escape room Zofia Bulsa Szkoła Podstawowa nr 45 im. K. Makuszyńskiego w Katowicach (śląskie)
2019 10΄... vor der Pause: spielen, lernen, upcyceln! Joanna Kłos Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 Give 5: A Healthy Living Toolbox - the whole school program Maria Uryś Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku (lubelskie)
2019 Flight Number ET0905 Natalia Kujawiak-Fiałkowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu (zachodniopomorskie)
2019 Monuments across Europe Dorota Stolarska Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Cisewie (wielkopolskie)
2019 The Cubs Alicja Borkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach (śląskie)
2019 Let\\\'s celebrate UNESCO days together! Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Becoming a designer in Europe Karolina Żmich Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Chojnicach (pomorskie)
2019 Write,Share and Have Fun Anna Ciba Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie (śląskie)
2019 Nasza mała ojczyzna/ Naša malá vlasť Marzena Stępień Przedszkole Miejskie nr 11 \"Akademia Uśmiechu\" w Legionowie (mazowieckie)
2019 English with friends is...FUN!! Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2019 The incredible adventure of little Melina Jolanta Zamoyska Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie (mazowieckie)
2019 Spotlight on the UK and the USA Agnieszka Błaszczyk Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skorogoszczy (opolskie)
2019 Dr. Play Renata Truszkowska Zespół Szkół nr 111 w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 From Page to Screen Izabela Jastrzębska-Dorocka Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu (małopolskie)
2019 One Million Blue Ribbons Joanna Kiełkowska-Kondej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2019 KEY OF LIFE ; BIOLOGY Katarzyna Romaniuk-Demonchaux IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 WOMEN IN SCIENCE: HERE WE ARE!! Deotyma Talaga Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa na Kopcu (małopolskie)
2019 Dessine-moi une Europe Beata Skrzypa I Liceum Ogólnokształcące im.Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (lubelskie)
2019 Say it for eTwinning Day … Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (łódzkie)
2019 Chawerim Towim- Poznajmy się! Alicja Kramer Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach (wielkopolskie)
2019 Learning through Gamification Agnieszka Chabzda Zespół Szkół w Wieleniu (wielkopolskie)
2019 Coding Masters throughout the school year. Barbara Brząkała-Surówka Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Freundsch@ften über Grenzen Edyta Dobiesz-Jąderko I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (mazowieckie)
2019 CHANCE Anna Wędrychowicz Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (śląskie)
2019 I like Chopin Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 I like Chopin Małgorzata Mrozicka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu (małopolskie)
2019 Living the arts, hands on! Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2019 \\\"Words, words, words...\\\" Małgorzata Herok IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 \\\"Words, words, words...\\\" Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 Healthy mind into a healthy body Magda Piechaczek Samorządowe Przedszkole w Liwie (mazowieckie)
2019 eTwinning grammar pill lab Eliza Jóźwiak-Tadyszak Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2019 Flower/Power of my city Iwona Toporek Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej (świętokrzyskie)
2019 INTO THE SPACE Małgorzata Konik Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy (kujawsko-pomorskie)
2019 AND THEY LIVED HAPPILY EVER AFTER : REWRITING THE ENDING OF A FAIRYTALE Aleksandra Owczarek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach (śląskie)
2019 99 Luftballons für den Frieden - 99 balloons for peace Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 99 Luftballons für den Frieden - 99 balloons for peace Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Our Cultural Heritage-Where The past meets the future Joanna Sokołowska-Witowska Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie (dolnośląskie)
2019 Chawerim Towim- Poznajmy się! Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2019 Szkolne Safari Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Szkolne Safari Renata Gwardzik Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 All About Animals Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2019 Mein Traumfreund/Meine Traumfreundin Marzena Putyńska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 PLATONIDS Joanna Olszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2019 Be the Change,Take the Challenge1819 Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2019 The secret life of insects in our school gardens, or about butterflies, bees and other arthropods. Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Joanna Kuroczko Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Anna Czaplińska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Dorota Zdańkowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Ilona Elżbieta Orlikowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2019 Birds sing about freedom Katarzyna Giłka Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille\\\'\\\'a w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 KÜÇÜK RESSAM (Small Painter) Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Stories by young Europeans Joanna Kłos-Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (opolskie)
2019 I like to cook with Augmentative and Alternative Communication (AAC) Justyna Kościańczuk Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 w Warszawie (mazowieckie)
2019 Cheerful math Iwona Miechowiecka Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Cheerful math Ewelina Kędzierska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 My virtual workroom Zofia Głowacka Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie (podkarpackie)
2019 Spring where are you? Bernadetta Wawok Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu (małopolskie)
2019 Spring where are you? Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 Spring where are you? Bogumiła Marczyńska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2019 Spring where are you? Natalia Kolber Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2019 Spring where are you? Marta Kowalczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2019 Spring where are you? Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2019 Our Book of a magic Christmas Monika Topczewska Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie (mazowieckie)
2019 AUTİSTİC MIRACLE Mariusz Wojciński Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2019 The Christmas Project Katarzyna Madejczyk-Biegun Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Profilu Językowym Cervantes w Żywcu (śląskie)
2019 Let\'s discover how discoveries were discovered. Scientific discoveries that changed our world. Elżbieta Niedźwiedź Gimnazjum Nr 1 w Jaśle (podkarpackie)
2019 Healthy mind into a healthy body Wioleta Księżopolska Samorządowe Przedszkole w Liwie (mazowieckie)
2019 Szkolne Safari Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2019 MATEMATİK HER YERDE (Mathematics Everywhere) Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Dog for medal Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 π is travelling Europe ! Iwona Kowalik Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 My illustrated English Booklet Katarzyna Flis Szkoła Podstawowa w Dębinie (lubelskie)
2019 KIDS FUN CODING Renata Płonka Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Die Schönheit der Welt Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Halina Szołtysik Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli (dolnośląskie)
2019 Wpatrzeni w przyszłość Anna Podleska Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego \"Grota\" w Opolu (opolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Agata Wasyliszyn-Sztaba Szkoła Podstawowa nr 1 w Sosnowcu (śląskie)
2019 HobbyMania Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Beyond the Borders Ewelina Wojcik V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku (podlaskie)
2019 Mit dem Flugtaxi durch Europa Celina Świebocka Przedszkole Niepubliczne Promyczek w Łącku (małopolskie)
2019 Eine Mauer erzählt.... Geschichte der Berliner MauerEine Mauer erzählt.... Geschichte der Berliner Mauer Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 100 Jahre Polen – 100 Jahre deutsche-polnische Beziehungen im Spiegel von Briefmarken Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2019 Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Justyna Zaryczańska Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie (dolnośląskie)
2019 Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Magdalena Zaryczańska Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie (dolnośląskie)
2019 DIGITAL TALES Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Magdalena Sadowska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Nasza mała ojczyzna/ Naša malá vlasť Marcela Czaplińska ZS Nr 1 im Szarych Szeregów w Łaskarzewie (mazowieckie)
2019 Nasza mała ojczyzna/ Naša malá vlasť Marcela Czaplińska ZS Nr 1 im Szarych Szeregów w Łaskarzewie (mazowieckie)
2019 Healthy Life Happy Smilies Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Stories in ACTion Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Joanna Duroł Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze (dolnośląskie)
2019 Jajko z niespodzianką Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Jajko z niespodzianką 2019 Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Jajko z niespodzianką Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Małgorzata Semeniuk Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Jajko z niespodzianką Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2019 Jajko z niespodzianką Mirosława Skalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Jajko z niespodzianką Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2019 Szkolne Safari Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 Szkolne Safari Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Szkolne Safari Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Wpatrzeni w przyszłość Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2019 Dot Day, czyli Kropka 2018 Dorota Stanałowska Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Love your leftover- the world\'s best recipes Kamila Bartkowiak Przedszkole nr 3 \"Jarzębinka\" w Śremie (wielkopolskie)
2019 Stories in ACTion Barbara Matysek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Spytkowicach (małopolskie)
2019 Jajko z niespodzianką Anna Klich Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Jajko z niespodzianką Anna Mordwa Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Jajko z niespodzianką Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Nosy Neighbours Daniel Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Iwona Pawłowska Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie (wielkopolskie)
2019 Math in motion Joanna Olszewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2019 Chemical carnival with Maria Skłodowska-Curie Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2019 Greetings for the European Day of Languages 2018! Maja Glapińska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Łodzi (łódzkie)
2019 Europäisches Cluedo-Spiel Bożena Szadkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Anna Bieleń Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach (lubelskie)
2019 Poprzez Niepodległą Beata Tarka Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach (lubelskie)
2019 Fun with physics and technology Małgorzata Paszkiewicz Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie (warmińsko-mazurskie)
2019 Is it already too late? Magdalena Siatkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich (świętokrzyskie)
2019 Jajko z niespodzianką Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Guess the celebrity Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2019 I will show you the monuments in my city (Pokażę Ci zabytki w moim mieście). Marta Warszycka Szkoła Podstawowa w Człopie (zachodniopomorskie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2019 Encoded for fun - zakodowani na zabawę Ewa Biegańska Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 101 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Dog for medal Małgorzata Mrozicka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu (małopolskie)
2019 Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Grażyna Owczarek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 Kindergartens artistic challenge Katarzyna Byczkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami gimnazjalnymi w Szemudzie (pomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Janusz Trzepizur Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach (śląskie)
2019 Magic Words Paulina Mikulska Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni (małopolskie)
2019 eDay of Languages Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2019 Cheerful math Agnieszka Kozłowska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 eWalking Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 Our Book of a magic Christmas Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Our Book of a magic Christmas Anna Bębenek Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2019 Poprzez Niepodległą Kamil Iwańczyk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego \"Zośki\" w Piasecznie (mazowieckie)
2019 Be a Master - Let\\\'s celebrate Christmas together Dorota Wierońska Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie (wielkopolskie)
2019 Singing Christmas Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2019 Chemical carnival with Maria Skłodowska-Curie Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2019 Meine Sommerferien Marlena Zięba-Gosztyla Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu (małopolskie)
2019 Water is the source of life Joanna Pacholczyk-Mizdalska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Water is the source of life Emilia Boniakowska Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 im. Małego Europejczyka w Warszawie (mazowieckie)
2019 Little Friends - Travels with Pyza and Acim Iwona Kowalska Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie (zachodniopomorskie)
2019 Matematycznie na języku polskim Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Patrycja Kubicz Zespół Szkół w Gromniku (małopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Wujec Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry we Fredropolu (podkarpackie)
2019 Poprzez Niepodległą Edyta Siwek Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2019 Poprzez Niepodległą Annika Niburska Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy (łódzkie)
2019 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Marzena Szaciłowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Marta Makówka Przedszkole E-Maluch w Łodzi (łódzkie)
2019 Poprzez Niepodległą Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2019 The food factor Maria Bondar Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 Historie biblijne w kulinarnej odsłonie Aniela Burchardt Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2019 Z muzeum do klasy Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Poprzez Niepodległą Małgorzata Dobke-Buszman Szkoła Podstawowa nr 35 z oddziałami sportowymi w Gdańsku (pomorskie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Szulborska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego \"Zośki\" w Piasecznie (mazowieckie)
2019 Poprzez Niepodległą Anna Tarczałowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Michałkiewicz Zespół Szkół Katolickich w Zamościu (lubelskie)
2019 Poprzez Niepodległą Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2019 Poprzez Niepodległą Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2019 The food factor Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Michał Siwkowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2019 PLASTICGEDDON Tatiana Jakubiak Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach (mazowieckie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2019 CITWIN Justyna Grzegorzyca II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 I UNDERSTAND YOU Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2019 Niezapominajki pomagają pamiętać Grażyna Olejarz Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Gądkowie Wielkim (lubuskie)
2019 Poprzez Niepodległą Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2019 Poprzez Niepodległą Sabina Tatarczyk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Anna Babis Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (kujawsko-pomorskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Izabela Kulpa Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Becoming a designer in Europe Magdalena Grala Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach (pomorskie)
2019 Street art - vandalism, protest or art? A web map-based comparison of street art in different European areas Agata Reichert-Zaczek II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (małopolskie)
2019 Niezapominajki pomagają pamiętać Renata Śroń Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2019 Poprzez Niepodległą Ewelina Liedtke Samorządowe Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie (warmińsko-mazurskie)
2019 Poprzez Niepodległą Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie (mazowieckie)
2019 Historie biblijne w kulinarnej odsłonie Katarzyna Fandrejewska Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu (śląskie)
2019 Little scientists Klaudia Cymerman Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach (śląskie)
2019 „Piękna nasza Polska cała” – tradycja, historia, współczesność Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2019 Z muzeum do klasy Katarzyna Dutkiewicz-Storoż Szkoła Podstawowa nr 1 w Otmuchowie (opolskie)
2019 SHIPPING OF GOODS BEYOND THE EU BORDERS Ludmiła Mienszykowa-Dessus Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie (mazowieckie)
2019 SHIPPING OF GOODS BEYOND THE EU BORDERS Krzysztof Wszelaki Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie (mazowieckie)
2019 Let\\\'s play our parents\\\' games Magdalena Grala Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Chojnicach (pomorskie)
2019 Usłysz legendę! Marcin Terka Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2019 Historie biblijne w kulinarnej odsłonie Joanna Rose Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (pomorskie)
2019 Na skrzydłach bociana Renata Śroń Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu (wielkopolskie)
2019 Na skrzydłach bociana Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2019 We are all children of ancient Greece and Rome Jakub Laszuk Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum \\\"Dębinka\\\" w Poznaniu (wielkopolskie)
2019 The Power of Eggs Barbara Smól Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowej (świętokrzyskie)
2019 W LABIRYNCIE KSIĄŻEK Teresa Prokowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2019 Zabawy Ortopisa i jego bandy Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 Let’s learn English together! Katarzyna Kuna Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie (mazowieckie)
2019 Z muzeum do klasy Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Nasza Niepodległa Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Aniela Kozikowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Monika Walkowiak Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Wrocławskim (dolnośląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2019 YOU ARE NOT ALONE! Urszula Kowalska Zespół Szkół w Klimontowie (małopolskie)
2019 The Power of Eggs Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2019 Nasi bohaterowie Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \"Bajka\" w Myszkowie (śląskie)
2019 Tydzień dla Niepodległej Sylwia Drobik Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2019 Tydzień dla Niepodległej Maria Pieróg Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu (podkarpackie)
2019 Zabawy Ortopisa i jego bandy Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2019 Polish and Italian Cultural Heritage - Move2Learn, Learn2Move Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2019 My 1st European ABC-book Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2019 A może Polska? Joanna Szczech Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2019 24 zadania na czas oczekiwania 2018 Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Z muzeum do klasy Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2019 Z muzeum do klasy Aleksandra Schoen-Kamińska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2019 Z muzeum do klasy Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 NORTH AND SOUTH - THROUGH THE BRIGHT GREEN LANDS Elżbieta Karaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach (warmińsko-mazurskie)
2018 Nasi bohaterowie Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Jolanta Bieniek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Izabela Winiecka Zespół Szkół w Pawłowie (wielkopolskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Arleta Formela Szkoła Podstawowa w Gościcinie (pomorskie)
2018 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Dorota Wawrowska Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (świętokrzyskie)
2018 Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2018 Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 A może Polska? Natalia Kolber Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2018 A może Polska? Marta Kowalczyk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie (małopolskie)
2018 A może Polska? Paulina Rutkowska Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2018 A może Polska? Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2018 The Power of Eggs Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Władcy Polski Joanna Giebułtowska Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin im. Jana Pawla II w Warszawie (mazowieckie)
2018 Władcy Polski Jolanta Bieniek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy (śląskie)
2018 Władcy Polski Agnieszka Tokarz-Zwierz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2018 Zwierzęta wokół nas Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Renata Szyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 PRACTICE MAKES PERFECT Anna Adamczyk Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2018 Let\'s celebrate the EDL with a game! Agnieszka Kłobuch Zespół Szkół w Kępicach (pomorskie)
2018 Matematyka 100 lat temu Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2018 Un homme sain dans un environnement sain Magdalena Baran Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej (podkarpackie)
2018 Math is a game Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2018 Tongue Twisters Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Z muzeum do klasy Karolina Gaweł Korczakowska Szkoła Marzeń w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Z muzeum do klasy Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Z muzeum do klasy Zyta Czechowska Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku (wielkopolskie)
2018 Z muzeum do klasy Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2018 Wiosenne symetrie Katarzyna Niedzwiec Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski Jarosław Karczmarzyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (śląskie)
2018 Kodowane gotowanie Ewa Pyzio Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku (pomorskie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Marcelina Czekurłan Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie (lubuskie)
2018 Family dictionary Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Who is your school named after? Katarzyna Giłka Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. L. Braille\'\'a w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 Let\'s be creative through English Edyta Siwek Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Katarzyna Górniak Stowarzyszenie Oświatowe \"Twoja Szkoła\" im. Marii Montessori w Łodzi (łódzkie)
2018 Władcy Polski Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2018 Władcy Polski Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2018 Władcy Polski Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2018 Władcy Polski Agnieszka Bartosik Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddzałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich (śląskie)
2018 Władcy Polski Justyna Napierała Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Władcy Polski Edyta Siemiątkowska Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Władcy Polski Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Władcy Polski Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Władcy Polski Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2018 Władcy Polski Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Władcy Polski Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Dzień świętego Patryka Agnieszka Gryszkalis Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi (łódzkie)
2018 Tydzień dla Niepodległej Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Magdalena Stobiecka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 RPG Legends Michał Siwkowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Look-Cook-Book Kamila Thomas-Dąbrzał Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Na skrzydłach bociana Renata Wieczorek Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Martyna Mrówka Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu (opolskie)
2018 Władcy Polski Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2018 Władcy Polski Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Władcy Polski Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Stroll into the past- History of my hometown Beata Kordala Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Pokéurope Michał Siwkowski Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (warmińsko-mazurskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Joanna Krzemińska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2018 Beyond the Borders Iwona Jodłowska Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Love it or hate it Iwona Jodłowska Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Kampania społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (15 października) pod hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2018 British and American culture Anna Klein Gimnazjum nr 1 w Gdyni (pomorskie)
2018 Na skrzydłach bociana Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Krystyna Stranc Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (zachodniopomorskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Katarzyna Mikołajczak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Katarzyna Orkiszewska Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Beata Minta Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Agata Nastyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Wundervolle Welt der Tiere Danuta Wegner Szkoła Podstawowa w Stolnie (kujawsko-pomorskie)
2018 Let\'s get to know each other! Joanna Bisz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Similar, the same or completely different. Artur Kuźmik Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach (wielkopolskie)
2018 United through cultural and natural diversity - learning through research Izabela Kulpa Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2018 United through cultural and natural diversity - learning through research Izabela Kulpa Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu (dolnośląskie)
2018 Matematyka z Ozobotem Renata Nowak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach (łódzkie)
2018 OUR EUROPEAN STUDENT Katarzyna Ernest-Małecka Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Mind the SPORT Justyna Kosińska Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2018 Na skrzydłach bociana Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Na skrzydłach bociana Paulina Kurowska-Loryńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Piątka\" w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Agnieszka Piekarska Szkoła Podstawowa 153 w Łodzi (łódzkie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Elżbieta Dras Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (lubelskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Agnieszka Ogiegło Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Monika Witasik Przedszkole nr 157 \"Przedszkole z Serduszkiem\" w Warszawie (mazowieckie)
2018 Travel Agency Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 Wundervolle Welt der Tiere Renata Zając Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach (mazowieckie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Żaneta Pastuszka Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi (łódzkie)
2018 A DELICIOUS CULINARY JOURNEY Anna Rokicka-Ostrowska Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Zdrowie jest najważniejsze Marzena Borek Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu (małopolskie)
2018 Our area and traditional recipes served hot and fresh.......Enjoy our meal!!! Aldona Kątna Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie (wielkopolskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Wioletta Rafałowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2018 Dot Day, czyli Kropka 2018 Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Licz i pisz, czyli … Raisa Wolańska Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach (lubuskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Season Fruits! Ewa Lisowska Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2018 STEAM team Ewa Lisowska Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Santa Claus is coming… Marta Niesiołowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 The encoded plant Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2018 Coding Ecosystems Donisława Golonka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni (małopolskie)
2018 Nasz region - nasza duma Martyna Płonowska-Troszka Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku (śląskie)
2018 Teenage life - are we different? Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 We are cooperARTive Agnieszka Szyszka Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie (świętokrzyskie)
2018 ¡No me dig@s! Bartłomiej Prokop IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 EN BUSCA DEL PATRITESORO Bartłomiej Prokop IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni Joanna Leszczyńska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2018 WHAT ARE SOME TRADITIONAL DISHES OF YOUR COUNTRY? Marta Derejko-Ferenc Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Traffic and transportations Agnieszka Besser-Krysiak Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (łódzkie)
2018 From drawing to programming Ewa Barszczowska Szkoła Podstawowa nr 10 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu (mazowieckie)
2018 Mission: Planet X Magdalena Bartoszyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Mission: Planet X Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 International eTwinning board game Jolanta Michalczuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu (lubelskie)
2018 Heaven\'s kitchen Jolanta Carkowska Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrej (podkarpackie)
2018 Traditions without frontiers. Journey around regional cultures Grażyna Suchecka Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (podkarpackie)
2018 Let´s get school outdoor Anna Głogowska-Frączek Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali (świętokrzyskie)
2018 Keep an eye on your life style Jolanta Michalczuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu (lubelskie)
2018 Small Scientists \\\"STEM Club\\\" Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Anna Rostrygin Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Bronisława Czecha w Łodzi (łódzkie)
2018 Programujemy, bo lubimy Klaudia Smoleń Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi (łódzkie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2018 WORLDWIDE LOVE AND PEACE Mirosława Dyka-Płonka Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (śląskie)
2018 Digital postcards from all year round Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 Digital postcards from all year round Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 \\\"Stay 3E- stay Eco-friendly, Entrepreneurial , European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level. European project Sabina Poświatowska Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach (lubelskie)
2018 \\\"Stay 3E- stay Eco-friendly, Entrepreneurial , European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level. European project\\\" Sylwia Kapłon Szkoła Podstawowa Nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach (lubelskie)
2018 You Can\'t Judge A Book By Its Cover Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 Konnichiwa Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 HLG - Healthy Lifestyle Guidebook Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Symbols in the eyes of children ( NTC system ) Agnieszka Besser-Krysiak Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach (łódzkie)
2018 Feel the \"chemistry\" for chemistry Bożena Koronowicz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie (zachodniopomorskie)
2018 Culture and History without Borders Katarzyna Szymkowiak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2018 The magic crew Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2018 LET\\\'S PLANT SAPLINGS BEFORE IT\\\'S TOO LATE! Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Math in shopping Filip Klaus Warsaw Billingual School (mazowieckie)
2018 Mała gałązka - wielka radość! Anna Babis Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (kujawsko-pomorskie)
2018 BookPals@schools.eu Małgorzata Frydrych Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie (lubelskie)
2018 From drawing to programming Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2018 Paddington Bear Team Małgorzata Ciećwierz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie (mazowieckie)
2018 Paddington Bear Team Joanna Hutnik Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 H2O, SCIENCE AND ART. Agnieszka Dyonizy Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich (wielkopolskie)
2018 Sense World Dorota Sowa Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2018 Forces Around Us Agnieszka Dyonizy Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich (wielkopolskie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Justyna Adamcio Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie (pomorskie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Kornelia Matuszak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Sylwia Gołąbek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Magdalena Janowska Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach (wielkopolskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Martyna Pawlukanis Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 Licz i pisz, czyli … Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 What rustles the castles? Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Winter Wonderland Joanna Snarska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku (podlaskie)
2018 Following Irena Sendlerowa and Janusz Korczak. Because children are our future. Renata Czernik Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Learning through art, dance and theatre Anita Dąbrowska Zespół Szkół w Rozogach Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach (warmińsko-mazurskie)
2018 A flutter of rainbow wings Małgorzata Reszko Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie (wielkopolskie)
2018 Cultural Interactions via Friendship Anna Proskura Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej (lubelskie)
2018 Our Cultural Heritage Anna Proskura Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej (lubelskie)
2018 THINK Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 A DELICIOUS CULINARY JOURNEY Renata Czernik Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 - 2018 Barbara Ostrowska Paderewski Private Grammar School in Lublin (lubelskie)
2018 Let\'s keep a diary and exchange it! Alina Polko Szkoła Podstawowa nr 342 w Warszawie (mazowieckie)
2018 CULTURE-ACTIVE LESSONS Karolina Radnik-Sawińcka Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie (podkarpackie)
2018 Europäer - unterschiedlich, aber zusammen Iwona Waniec-Frydrych Szkoła Podstawowa w Siekierczynie (dolnośląskie)
2018 Keep Calm and Speak English Jowita Kaszuba-Lipa Publiczne Gimnazjum im. Stanislawa Staszica w Rudzie (świętokrzyskie)
2018 TransMission for the Global Goals Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2018 123SMART Joanna Juda Szkoła Podstawowa nr 4 im.Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach (śląskie)
2018 EVERY CHILD WANTS TO WRITE/READ A BOOK SO LET’S WRITE/READ IT TOGETHER Renata Rębisz Niepubliczna Szkoła Podstawowa \"Szkoła Przyszłości\" w Warszawie (mazowieckie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Agnieszka Słotwińska-Błaszczyńska Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi (łódzkie)
2018 Lapbooks - a creative way to learn English Joanna Szpak Szkoła Podstawowa nr 7 im.T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2018 Coding Ecosystems Katarzyna Spisak Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni (małopolskie)
2018 Easter Cards Exchange Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 Santa Claus is coming… Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Katarzyna Dutkiewicz-Storoż Szkoła Podstawowa nr 1 w Otmuchowie (opolskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Małgorzata Stefanowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (lubuskie)
2018 We get to know each other through traditions Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2018 Conflict to Cooperation Ewa Prandzioch Gimnazjum nr 1 w Lublińcu (śląskie)
2018 Discover and enable others to discover your country or area through local art and artists Magdalena Madajczyk-Głowacka Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu (wielkopolskie)
2018 Words - The Art Of Cre@ting Memories Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2018 Culture investigators Joanna Wodzińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa \\\"Jagiellonka\\\" w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Jump for knowledge Waldemar Tomala II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 Europäischer Wettbewerb 2018 - Burgen und Schlösser am Welttag des Buches. Ein kreatives Schreibprojekt zu dem Roman Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder\\\" Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 My city Katarzyna Hańderek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie (małopolskie)
2018 VALUES VALUES EVERYWHERE Barbara Gromek-Oleksy Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (śląskie)
2018 Woof here, Miaow there Katarzyna Nita-Murawska Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2018 Woof here, Miaow there Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2018 Woof here, Miaow there Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2018 eTwinning Path to Happiness (E.P.2 H.) Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Christmas Connections Through Art 2017 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Europäisches Cluedo-Spiel Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2018 FROM THE PICTOGRAM TO THE AUDIOBOOK. BOOK HISTORY Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2018 Culture and History without Borders Małgorzata Walczykiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2018 Culture and History without Borders Elwira Wasiewicz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (wielkopolskie)
2018 CULTURE - a window opened to the world Annika Niburska Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy (łódzkie)
2018 Creative Europeans Joanna Kłos-Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Show me your city Marcin Hościłowicz III Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach (podlaskie)
2018 A song from the heart of Europe Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 So that we\\\'re not afraid Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Europäer - unterschiedlich, aber zusammen Barbara Legutko Zespół Szkół w Woli Dębińskiej (małopolskie)
2018 Co się liczy? Anna Grabek CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie (mazowieckie)
2018 Sparks Agnieszka Pietnoczka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2018 Cyber man Waldemar Tomala II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Aleksandra Schoen-Kamińska Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Marta Czernik Szkoła Podstawowa w Żółwinie (mazowieckie)
2018 Glück und Wohlbefinden in der Schule Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 I Feel Very European Today! Magdalena Kijek Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (mazowieckie)
2018 Different, but the same Anna Matejczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2018 Space Adventures Katarzyna Mazur XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie (mazowieckie)
2018 Nasz region - nasza duma Izabela Warszyńska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Deutsch sichtbar machen Małgorzata Kwit Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku (małopolskie)
2018 Przystanek Czytankowo Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Little vets without borders Hanna Derewecka Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie (pomorskie)
2018 Okładki, jakże żywe Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2018 Bubbling my plays Karolina Szymaniak Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 SOUND OF MUSIC Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2018 Move your body and mind- healthy lifestyle for adolescents Urszula Partyka Zespół Szkół nr 1 w Grajewie (podlaskie)
2018 Tag! You\'re It! Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Truly Scrumptious Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 SHADES OF GREEN Aneta Ostrowska Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 SHADES OF GREEN Karolina Jankowiak Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 “Poetry is out there ...” Sylwia Krenz Szkoła Podstawowa nr 7 im.T. Kościuszki w Nowej Rudzie (dolnośląskie)
2018 InASA-International Art Storytelling Academy Aneta Szadziewska Gimnazjum nr 3 w Lublinie (lubelskie)
2018 Keep Calm and Speak English Aneta Żak Szkoła Podstawowa nr 5 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2018 Tanie zwiedzanie Agnieszka Gawlińska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 w Płocku (mazowieckie)
2018 Familia Europaea Joanna Lisiecka-Kabat IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Gaming Scientists Aleksandra Owczarek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach (śląskie)
2018 Morgen: alle Umweltbürger? Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Researching Innovation in Special Needs Renata Reterska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach (mazowieckie)
2018 E-fun Anna Litwin Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy (świętokrzyskie)
2018 UNITED COLORS OF SCIENCE EXPERIMENTS Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2018 Welcome to our feasts world/ Bienvenue dans notre monde de fêtes Iwona Bednarek Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska w Ludzisku (kujawsko-pomorskie)
2018 The Teddy\\\'s journey Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 REACH - REINTERPRETING, EMPOWERING and ACCEPTING our CULTURAL HERITAGE Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2018 Matematyczno-językowy tydzień przygodowy Izabela Weichbrodt Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 Mentoring@sch Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2018 Mentoring@sch Monika Kaznowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2018 Colorful Life Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2018 Let\'s show, share and compare - Get to know each other through videos, photo stories and more Kamila Janowska Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 THE MIRACLE OF STORIES THROUGH MY HANDS Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2018 Mitbewohner gesucht! Wir gründen eine WG.... Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Becoming friends and discovering traditions Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Jump for knowledge Grażyna Dekiel II Liceum Ogólnokształcące im Jana Śniadeckiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 From drawing to programming Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 Rośliny naszej okolicy Joanna Zawadzka Szkoła Podstawowa Nr 4 im. prof. R. Podoskiego w Oleśnicy (dolnośląskie)
2018 #eTwinclusion. Give a chance to the beast. The ugly creatures in tales as a means of teaching inclusion. Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2018 English speaking countries – English speaking students Monika Girzejowska Szkoła Podstawowa w Radoszycach (świętokrzyskie)
2018 You\\\'ve got mail, pal! Joanna Słowińska Społeczne Gimnazjum \\\"Nasza Szkoła\\\" ZTSz w Zabrzu (śląskie)
2018 Reacting to confrontations and catastrophies with collaboration Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2018 Words have IMPACT! Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy (świętokrzyskie)
2018 Preschooler - Small Citizen Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2018 Deutsch sichtbar machen Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Wir wollen zusammen feiern! Feste rund um das Jahr.... Celina Świebocka Przedszkole Niepubliczne Promyczek w Łącku (małopolskie)
2018 Science with eTwinning Joanna Kuryłło Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie (mazowieckie)
2018 The Treasure Box Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Adventures in Germany\\\'s and Poland\\\'s castles and fortresses. Let the bells ring out and the sabres rattle! Tomasz Tyrała Szkoła Podstawowa Nr 7 w Częstochowie (śląskie)
2018 TOP SECRET Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Sense World Sabina Erm Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2018 Sense World Karolina Michoń Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2018 Barwy pór roku Agnieszka Bochyńska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. \"Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych\" w Krakowie (małopolskie)
2018 A Touch of Art. Maria Woldan Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2018 Travelling mascots. Looking for family all over Europe. Monika Makos Szkoła Podstawowa Nr 20 w Jastrzębiu Zdroju z oddziałami gimnazjum (Gimnazjum Nr 9) (śląskie)
2018 PuppeTs : Puppet Tourists Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 LeAF - Learning about forest Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Celebrating Spring Rebirth Agnieszka Węgrzyn Szkoła Podstawowa w Tarnawie (małopolskie)
2018 CODING FRIENDSHIP Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2018 Sustainable Food Anna Mazur Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2018 \"Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni\" Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 Barwy pór roku Anna Majerska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2018 Rhymes&Songs Magdalena Gniewosz Przedszkole Nr 1 w Warszawie (mazowieckie)
2018 Vegetables and fruits. Elżbieta Taźbierska Publiczne Przedszkole \"Stokrotka\" w Wałczu (zachodniopomorskie)
2018 SCIENCE THROUGH EXPERIMENT IN EUROPE Izabela Gutowska Szkoła Podstawowa w Ciechocinie (kujawsko-pomorskie)
2018 Paddington Bear Team Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Co się liczy? Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 B.O.D.Y best options for developing yourself Sylwia Tambelli ZKPiG nr 17 z klasami sportowymi w Gdańsku (pomorskie)
2018 British and American culture Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 HEALTHY LIVING; ECO ACTING Marcelina Sztorc Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej (podkarpackie)
2018 Passion for Sports Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2018 EDUCATION WITH LEGO Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2018 Traditional games: a bridge of generations, cultures and a vehicle for outdoor learning Krystyna Izdebska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Pezały w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2018 TONGUE TWISTERS FROM EUROPE Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce (świętokrzyskie)
2018 MATH 3.0 Amazing Trip through History Elżbieta Paluczek I Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu (wielkopolskie)
2018 Programujemy, bo lubimy! Wioletta Szwebs Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi (łódzkie)
2018 Let\'s be creative through English Monika Khan Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej (podkarpackie)
2018 OUR TOWNS, OUR TREASURES Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie (świętokrzyskie)
2018 Niezapominajki pomagają pamiętać Ewa Pyzio Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku (pomorskie)
2018 Master Coding Jolanta Marciniak Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (lubelskie)
2018 Master Coding Dorota Apanowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Children like coding Bożena Kubica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach (śląskie)
2018 Be a buddy, not a bully! Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Be a buddy, not a bully! Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Z książką w teczce Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 Let´s sing together Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 Kartka dla Polski Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (podlaskie)
2018 4 SEASONS FEST! Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2018 The lThe land of eternal youth Natalia Kamińska Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 European Peers - English Speakers izabela Kraińska Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (kujawsko-pomorskie)
2018 One, two... TEACCH! Elżbieta Bagińska Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno -Wychowawczych w Trzebnicy (dolnośląskie)
2018 With Mathematics Through Life - Erasmus + Magdalena Janusz Gimnazjum w Grybowie (małopolskie)
2018 Wir Jugendlichen in Europa Edyta Dobiesz I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (mazowieckie)
2018 In Sight In Mind Ewa Drużbalska-Kopka Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (mazowieckie)
2018 Speak up, even if your voice shakes Joanna Lisewska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 Mała gałązka - wielka radość! Halina Doktór Zespół Szkół w Sośniach (wielkopolskie)
2017 Nic nie robię - czytam sobie Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2018 Monumental Europe Bożena Kraj Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach (świętokrzyskie)
2018 HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE Dominika Szczygieł Zespół Szkół nr 34 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 \"Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni\" Izabella Bartol Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile (wielkopolskie)
2018 \"Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni\" Justyna Orszulak Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim (śląskie)
2018 Twórzmy razem i grajmy w gry! Let’s create and play games together! Marzena Tomczyk Szkoła Podstawowa nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Following Irena Sendlerowa and Janusz Korczak. Because children are our future. Aneta Korzeniewska Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Prusinowicach (łódzkie)
2018 Good seed makes a good crop. Danuta Dąbek Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze (lubuskie)
2018 Culture Street 2 Joanna Kiełkowska-Kondej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 I LOVE ANIMALS Anna Skwirzyńska Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2018 I LOVE ANIMALS Małgorzata Regucka Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2018 Music is great! Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 A “virtual tour” in Europe - Being European citizens Magdalena Zarek Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii (lubelskie)
2018 In the heart of my city Anna Śliwka Przedszkole nr 71 w Gdańsku (pomorskie)
2018 Tanie zwiedzanie Katarzyna Kwiatkowska Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 What about playing a G.A.M.E. with me? (G.Games-A.Active learning-M. Mind-E.Education) Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2018 Sei meine Navigation Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 MIRRORS: Making Integration a Reflective Responsible Opportunity for a Rightful Society Joanna Gralak Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2018 PIOSENKA INSPIRUJE Agnieszka Łotyszonek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance (wielkopolskie)
2018 Last chance - saving biodiversity for future generations. Natalia Lis Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach (zachodniopomorskie)
2018 Teacher for a day Monika Michaliszyn II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu (opolskie)
2018 What about us? Magdalena Sławska-Opozda Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach (świętokrzyskie)
2018 SPREAD LOVE Agata Janko Szkoła Podstawowa nr 33 w Zabrzu (śląskie)
2018 SPREAD LOVE Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 UNITED NATIONS IN ONE NAME Jolanta Zielińska Publiczne Gimnazjum w Łochowie (mazowieckie)
2018 UNITED NATIONS IN ONE NAME Ewa Kowalczyk Publiczne Gimnazjum w Łochowie (mazowieckie)
2018 We are Europeans Challenge Izabela Grabarczyk-Kisiela Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach (wielkopolskie)
2018 Was wäre die Welt ohne Strom? - Früher war alles anders… Stanisława Zaremba Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Was wäre die Welt ohne Strom? - Früher war alles anders… Celina Świebocka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy (małopolskie)
2018 Geocaching-Minds on the Move (MoM) Ludmiła Macedońska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 Deutsch mit Klee Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 Teddy the International Gardener Elwira Wielgosz Zespół Szkół w Opatowie- Szkoła Podstawowa (wielkopolskie)
2018 Kooperation und Kommunikation im Team auf einen Klick Małgorzata Wojciechowska Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobezie (zachodniopomorskie)
2018 The change starts now. Magdalena Siatkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich (świętokrzyskie)
2018 Okładki, jakże żywe Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Okładki, jakże żywe Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 Books for teens : let\'s make the best books list! Gabriela Przybyłek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach (śląskie)
2018 Music Without Borders Jolanta Carkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobrej (podkarpackie)
2018 Droga krzyżowa - The way of the Cross. Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Droga krzyżowa - The way of the Cross. Agnieszka Konicka-Kula Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi (łódzkie)
2018 Creando, escribiendo, actuando. Agnieszka Iglesias Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 PS: join our cultural pledge Monika Świerczyńska Zespół Szkół Nr 18 w Warszawie (mazowieckie)
2018 Let\\\'s do a comic book! (Bridging applied art students) Danuta Herman Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach (śląskie)
2018 Culture Young Detectives Katarzyna Sopolińska Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 We Are Different We Are The Same - School Club Fun Małgorzata Ziuber Szkoła Podstawowa nr 8 im . Jana Brzechwy w Zielonej Górze (lubuskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Judyta Steglińska Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (łódzkie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2018 Usłysz legendę! Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2018 SPRING CELEBRATION - project for nurseries Małgorzata Ziuber Miejskie Przedszkole nr 8 w Zielonej Górze (lubuskie)
2018 Compartir para aprender Karolina Milewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 La richesse de nos différences Aleksandra Rabsztyn IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie (śląskie)
2018 Denke global! Agnieszka Grochowska VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Dorota Szafraniec VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Renata Kopeć VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Małgorzata Budacz VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Denke global! Bożena Cudak VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 We are all children of ancient Greece and Rome Adam Bech Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum \\\"Dębinka\\\" w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 We are all children of ancient Greece and Rome Agnieszka Kroll Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum \\\"Dębinka\\\" w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Was du NICHT sagst?! – Schüler erforschen Kommunikation #eTwinclusion Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Zdrowie jest najważniejsze Marlena Zięba-Gosztyla Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu (małopolskie)
2018 Cultures in Pictures Agnieszka Czepiżak Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2018 Lets explore our cultural heritage! Beata Wójcik Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2018 UNESCO - WORLD HERITAGE IN MY COUNTRY AND CITY Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 Winter Wonderland Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2018 Literature suitcases Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2018 SCIENCE CAN BE FUN!!! Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2018 PRACTICE MAKES PERFECT Małgorzata Walkusz Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2018 Dear diary Natalia Wojcińska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 From drawing to programming Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 ETWINNING SPACE EXPLORERS Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Paddington Bear Team Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Zaprogramuj pewny krok w czwartą klasę Teresa Smoleń Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 eTwinning & Erasmus+ Bus. Α passport to the future Part 2 Iwona Zalewska-Lech Gimnazjum nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie (świętokrzyskie)
2018 Coded Legends Justyna Szczepańska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie (świętokrzyskie)
2018 Stworzeni (po raz drugi) z wyobraźni Jarosław Karczmarzyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (śląskie)
2018 New vision of the world / Nueva visión del mundo Łukasz Kamiński Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2018 Let\\\'s Be Lanterns Anna Stanisławczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach (małopolskie)
2018 Lights on Cultural Heritage Anna Stanisławczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku (małopolskie)
2018 EmOTE - Exploring Our Talents togEther Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2018 Cities and towns Agnieszka Żuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie (zachodniopomorskie)
2018 Do you remember that profession? Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Discover Languages with playground games. Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2018 EN BUSCA DEL PATRITESORO Lazaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 ¡No me dig@s! Lazaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 Sport beyond the borders Piotr Balonek Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 Friendship Seeds Barbara Gromek-Oleksy Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie (śląskie)
2018 Wundervolle Welt der Tiere Magdalena Baran Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 A flutter of rainbow wings. Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Let\\\'s rock! Agnieszka Młynarczyk II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce (mazowieckie)
2018 La force de la musique francophone Anna Kordela Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie (małopolskie)
2018 The Colors of The Rainbow Izabela Winiecka Zespół Szkół w Pawłowie (wielkopolskie)
2018 Winter Wonderland Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2018 Kocie opowieści/ Cats stories Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2018 Embracing art. Ewa Chojnowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach (opolskie)
2018 Przystanek Czytankowo Sabina Piłat Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2018 Przystanek Czytankowo Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Przystanek Czytankowo Marlena Wawrowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Gastronomy: Cultural Heritage Ludmiła Makoviychuk Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą (lubelskie)
2018 Kartka dla Polski Agnieszka Odrzywołek Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie (śląskie)
2018 Usłysz legendę! Joanna Krzemińska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2018 Usłysz legendę! Wanda Rutko Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy (śląskie)
2018 Adventure with art. Joanna Kłos-Rochmińska Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2018 Pyza na polskich dróżkach Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Different but the same Marcela Czaplińska Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Garwolinie (mazowieckie)
2018 Mobile App - eTwinning - Education Piotr Krzysztoforski Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Alwerni (małopolskie)
2018 I tell you my place Agnieszka Pakuła I Liceum Ogólnokształczące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 Spring in Europe Marzanna Latuszek Szkoła Podstawowa w Ryńsku (kujawsko-pomorskie)
2018 Spring in Europe Judyta Latuszek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie)
2018 Treasuring Europe Beata Tarczałowicz-Leończyk Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu (śląskie)
2018 People who have made a difference. Joanna Śliżewska Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2018 BEEP BEEP WHO AM I? Katarzyna Hodana Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie (małopolskie)
2018 RAR(R)E Responsible Assistant Reporters a(R)ound Europe Agnieszka Szewczyk Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Czarnieckiego w Nisku (podkarpackie)
2018 Digiventurer Teens Artur Szkudlarek Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku (wielkopolskie)
2018 From drawing to programming Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2018 From drawing to programming Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Say \\\"No to NEET\\\" Marcin Kućmański Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi (łódzkie)
2018 Say \\\"No to NEET\\\" Monika Bińkowska-Błaszczyk Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łodzi (łódzkie)
2018 TED-inspired speech competition: The Mock-Talks Katarzyna Lenarczyk LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 Our English hand puppet Agnieszka Borek Samorządowe Przedszkole nr 49 im. Wróbelka Elemelka w Krakowie (małopolskie)
2018 Different but the same Marzena Stępień Przedszkole Miejskie Nr 11 w Legionowie (mazowieckie)
2018 I LOVE ANIMALS Jolanta Krzak Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych (łódzkie)
2018 Die Maus reist durch Europa - und schreibt Tagebuch. Celina Świebocka Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy (małopolskie)
2018 GSkype Me Your Story Anna Terlecka IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2018 GSkype Me Your Story Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2018 Twinkoffer voller Kulturerbe! Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 InASA-International Art Storytelling Academy Magdalena Futoma Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie (lubelskie)
2018 Schau in meine Welt Karolina Springer-Banach Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2018 Let’s weave a Story Ewa Michałek Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2018 International Master chef Anna Bialik Przedszkole Publiczne Nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu (opolskie)
2018 Coding (your country) with Scratch Sylwia Szulc Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach (śląskie)
2018 Explore the world with Buzz Anna Wojciechowska-Kot Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni (dolnośląskie)
2018 Let\\\'s claim \\\"I WANT PEACE\\\" on the European Day of Languages Sylwia Andrzejak Zespół Szkół w Sławsku (wielkopolskie)
2018 Ważne, ważniejsze, najważniejsze… Annika Niburska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach (łódzkie)
2018 Our English hand puppet Marta Barańska Publiczne Przedszkole w Kiełczygłowie (łódzkie)
2018 Przystanek Czytankowo Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (warmińsko-mazurskie)
2018 READING YOUR CITY Lidia Kot Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie (śląskie)
2018 Be the Change, Take the Challenge Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku (śląskie)
2018 Rendez-vous with amphibian Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2018 AROMATIC GARDEN Tomasz Ordza Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (wielkopolskie)
2018 Weihnachten in aller Welt Edyta Zmarzlik-Cisowska Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (śląskie)
2018 Let\\\'s Be Lanterns Magdalena Tucka Szkoła Podstawowa nr 86 imienia profesora Jerzego Sampa w Gdańsku (pomorskie)
2018 Literkowo Anna Barczak Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2018 LET’S EXPERIENCE AND LEARN Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2018 Literkowo Katarzyna Ślęzak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2018 Es war einmal in Europa - aussterbende Berufe unter der Lupe Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Master Coding Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2018 Master Coding Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Master Coding Magdalena Bartoszyńska Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2018 Yes, I can! - motivation in the classroom. Aleksandra Klewiado Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach (warmińsko-mazurskie)
2018 Hoppy Easter! Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Przystanek Czytankowo Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 LET\\\'S PLANT SAPLINGS BEFORE IT\\\'S TOO LATE! Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Joanna Pstrong Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 Tiere - przygoda z książeczką Bożena Szadkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2018 Acting is exciting Ewa Kutrowska-Czarnik Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie (mazowieckie)
2018 Sharing our Cultural Heritage Emilia Winiarczyk Zespół Szkół Salezjańskich w Przemyślu (podkarpackie)
2018 Literkowo Beata Paszun Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Literkowo Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Literkowo Beata Kubińska Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2018 Literkowo Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2018 Literkowo Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2018 Literkowo Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Literkowo Anna Zięba Szkoła Podstawowa nr 39 im kpt ż.w. Kazimierza Jurkiewicza w Gdyni (pomorskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (warmińsko-mazurskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 Literkowo Beata Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (warmińsko-mazurskie)
2018 Literkowo Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2018 One Train for Europe Marzena Miazek-Banach IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie (lubelskie)
2018 Společně objevujeme česko-polské pohraničí / Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Dorota Niezborała Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2018 We are what we eat Dorota Potaman-Tuczyńska Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 We are what we eat Edyta Kamińska Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Ewa Przybysz-Gardyza Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach (mazowieckie)
2018 Internet oczami dziecka - mój bezpieczny świat Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Izabela Sitek Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Mirosława Pasternak Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Małgorzata Gmitruk Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Alicja Pułkownik Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Dorota Mela Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Agata Nastyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Emilia Karpińska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Małgorzata Kaczmarek Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Von Göttern und Heroen Magdalena Bochman Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2018 Baw się kodowaniem. Urszula Lach ZSP w Międzyrzeczu Górnym (śląskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Teresa Smoleń Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie (małopolskie)
2018 Kids\\\' games in the past and now Kamil Matras Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Kids\\\' games in the past and now Monika Mojsiejonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze (lubuskie)
2018 Miś zaprasza do czytania! Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Enjoy the chemistry! Elżbieta Niedźwiedź Gimnazjum Nr 1 w Jaśle (podkarpackie)
2018 Deutsch mit Klee Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 eTwinningowy kalendarz adwentowy/eTwinningov adventski kalendar Celina Świebocka Szkoła Podstawowa w Jazowsku (małopolskie)
2018 Let\\\'s claim \\\"I WANT PEACE\\\" on the European Day of Languages Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 One Train for Europe Arleta Szydłowska Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 The book of Jungletwinning Joanna Kret Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie (lubelskie)
2018 Connecting Cultures Katarzyna Drabarek Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach (mazowieckie)
2018 Breakfast around the world Krystyna Izdebska Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Pezały w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2018 Colours of autumn Wioleta Księżopolska Samorządowe Przedszkole w Liwie (mazowieckie)
2018 Kartka dla Polski Krystyna Stranc Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie (zachodniopomorskie)
2018 Water4Life Beata Pastuszko Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku (pomorskie)
2018 friends, amigos, przyjaciele Joanna Paluszkiewicz Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi (łódzkie)
2018 24 Ideen für die Weihnachtszeit Anita Jaskuła Zespół Szkół nr 32 w Warszawie (mazowieckie)
2018 RUDOLPH IS IN TOWN Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 RUDOLPH IS IN TOWN Joanna Mach Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu (małopolskie)
2018 Christmas in our hands Elżbieta Szulborska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego \\\"Zośki\\\" w Piasecznie (mazowieckie)
2018 24 Ideen für die Weihnachtszeit Małgorzata Bernowska Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2018 24 Ideen für die Weihnachtszeit Sabina Tatarczyk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2018 Advent & Weihnachten bei uns! Sabina Tatarczyk Szkoła Podstawowa nr 30 w Rudzie Śląskiej (śląskie)
2018 BMI and blood groups Irena Śniarska XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Joanna Mateńko Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 24 zadania na czas oczekiwania IV Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2018 Advent & Weihnachten bei uns! Malwina Kordus Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2018 RUDOLPH IS IN TOWN Stanisława Stępień Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach (świętokrzyskie)
2018 ALL ROADS LEAD TO ROME Jadwiga Wiśniewska Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni (pomorskie)
2018 ONCE UPON A TIME Agnieszka Nowakowska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2018 ONCE UPON A TIME Elżbieta Żbik Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Mirosława Pasternak Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Izabela Sitek Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Anna Babij Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (dolnośląskie)
2018 Matematyka i my Elżbieta Śmigielska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni (wielkopolskie)
2018 Mind the SPORT Joanna Przemieniecka Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2018 Mind the SPORT Ewelina Kucharska Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2018 International Kindergarden Project Polek and Pola discover kindergartens all over the world Katarzyna Byczkowska Przedszkole nr 10 w Rybniku (śląskie)
2018 UNITED IN DIVERSITY Joanna Materna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy (dolnośląskie)
2018 Nic nie robię - czytam sobie Renata Sowada Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (śląskie)
2018 Kartka dla Polski Anna Tarwacka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2018 ONCE UPON A TIME Edyta Tworek-Gągolska Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej (małopolskie)
2018 Our color calendar Monika Makos Zespół Szkół nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju (śląskie)
2017 Finger Family Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2017 EuroLab Beata Nawrot XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu (mazowieckie)
2017 Kartka dla Polski Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Kartka dla Polski Joanna Waszkowska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu (śląskie)
2017 SMURFS, the travellers… Monika Pawlicka Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2017 Привет Друзья! Как дела? Jadwiga Rosłoniec Gimnazjum nr 120 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Legends from my Hometown Katarzyna Nowakowska Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (śląskie)
2017 The week of robotics and new technologies Mira Chlebicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Trampoline w Warszawie (mazowieckie)
2017 Kartka dla Polski Agnieszka Findling Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Oksana Myc-Łęczycka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Aleksandra Smuga Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Anetta Ulikowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Agnieszka Pietnoczka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Kartka dla Polski Agnieszka Łazarek Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wróblowicach (małopolskie)
2017 Kartka dla Polski Katarzyna Mikołajczak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2017 Kid\\\'s smoothies Daria Madej Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 SMURFS, the travellers… Agnieszka Banaszkiewicz Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2017 Nature detectives Natasza Kula Zespół Szkół w Pstrągowej (podkarpackie)
2017 European Day of Languages - Short Project - \\\"I\\\'ve got a frog in my throat! Jolanta Obst Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (lubelskie)
2017 Matematyka i my Alicja Gawrońska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim (wielkopolskie)
2017 Happily Ever After. Part 2 Anna Urbasik Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdrój (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Ewa Chawar Szkoła Podstawowa nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 Kartka dla Polski Barbara Taniewicz Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie (mazowieckie)
2017 Kartka dla Polski Anna Bowtruczuk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce (podlaskie)
2017 Kartka dla Polski Alicja Podstolec Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Jarosław Karczmarzyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Wanda Rutko Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy (śląskie)
2017 Kartka dla Polski Katarzyna Harlejczyk Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 Kartka dla Polski Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Kartka dla Polski Joanna Heftowicz Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Grabowie (łódzkie)
2017 Kartka dla Polski Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2017 EU Games 2016-2017 Paweł Ciesielczuk Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (lubelskie)
2017 To Be Continued... Lucyna Nocoń-Kobiór Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2017 See it, Hear it,Touch it, Love it! Iwona Jodłowska XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 Kartka dla Polski Marlena Kowalska Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 Mind the SPORT Małgorzata Kostian Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2017 Countries in students\\\' eyes Anita Leszczyńska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku (podkarpackie)
2017 Let\\\'s go sightseeing! Katarzyna Wilińska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 Fun and Games Math Dorota Apanowicz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Christmas Connections 2016 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2016 Ancient delights Agnieszka Szwaracka Gimnazjum nr 4 im. Zbigniewa Herberta w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2017 I\\\'ll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARD EXCHANGE 2016 Anna Pawłowska Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz (lubelskie)
2017 Astronomy and history Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Colouring Our Subjects Natalia Kujawiak-Fiałkowska Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu (zachodniopomorskie)
2017 Math is everywhere! Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2017 Excellent student coding Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 Music in Europe, Music together Renata Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (lubelskie)
2017 Inside the Rainbow Danuta Bartkowiak-Siekańska Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Maths and Easter Barbara Pilas Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi (łódzkie)
2017 Spod kleksa Edyta Jurys Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (zachodniopomorskie)
2017 Excellent student coding Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Excellent student coding Katarzyna Ratkowska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie (małopolskie)
2017 Let the games begin! Agata Piech Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubelskie)
2017 THE MIRACLES OF THE HERBAL TEA Dominika Sidor I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (śląskie)
2017 EARTH and SPACE Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Let\'s make a Tree-Book together! Agnieszka Majewska Przedszkole nr 327 \"KOLOROWA KRAINA\" w Warszawie (mazowieckie)
2017 Let the games begin! Beata Wójcik Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach (lubuskie)
2017 Treasures around me. Arkadiusz Młyński Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2017 Treasures around me. Arleta Kowalska Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2017 Teach to share knowledge – a key to a brighter future Ewa Nowak Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu (mazowieckie)
2017 Kocham czytać Marta Stańczyk Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Witasik Przedszkole nr 157 \"Przedszkole z Serduszkiem\" w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Małgorzata Kulpa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie (opolskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Magdalena Świegot Zespół Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy (dolnośląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Martyna Mrówka Niepubliczne Przedszkole BAJKA w Opolu (opolskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Jolanta Obst Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie (lubelskie)
2017 Play, be free! Artur Kołucki Zespół Szkół w Łowiczu (łódzkie)
2017 EMPLOYABILITY ON STAGE Agata Kołucka Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu (łódzkie)
2017 Teen cook book Artur Kuźmik Gimnazjum im. Kazimierza III w Pyzdrach (wielkopolskie)
2017 LUX: Light Universe eXchange Barbara Orkisz Miejski Zespół Szkół w Czeladzi (śląskie)
2017 Living Science Center in My Class Izabela Winiecka Zespół Szkoł w Pawłowie (wielkopolskie)
2017 We are all different, we are all the same Magdalena Paszkiewicz International European School Warsaw (mazowieckie)
2017 Catventures Urszula Furmańska Zespół Szkół Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie (mazowieckie)
2017 Catventures Agnieszka Halicka Zespół Szkół Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie (mazowieckie)
2017 My Ślązacy. Czy z Górnego, czy z Dolnego, jednak mamy coś wspólnego! Sabina Erm Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Zdziobek Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie (wielkopolskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Karolina Bralewska Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Joanna Snarska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Dorota Deroń Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Maria Miętus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Katarzyna Zajączkowska Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Agnieszka Pietnoczka Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (zachodniopomorskie)
2017 Mit der Zeit gehen Agnieszka Jabłońska Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Agnieszka Ogiegło Miejski Zespół Szkół w Kłodzku (dolnośląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Czerkas Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku (dolnośląskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Anna Bowtruczuk Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce (podlaskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Monika Zalas Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (śląskie)
2017 Applied Mathematics in everyday life Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2017 Youth, Multilingualism and Work Perspectives in Europe Artur Baranowski Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie (lubelskie)
2017 Friendship without borders Beata Knowa-Tylka Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce (małopolskie)
2017 Fun and Games Math Ewa Barszczowska Szkoła Podstawowa nr 10 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu (mazowieckie)
2017 MULTILINGUAL CHRISTMAS WALL COLLAGE Elżbieta Poręba-Szarkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu (małopolskie)
2017 Make some NOISE Elżbieta Ciesiołkiewicz Przedszkole Miejskie nr 58 w Łodzi (łódzkie)
2017 Helping is cool - Pomaganie jest fajne Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 Let\\\'s celebrate the European Day of Languages with us! Izabela Mielniczek Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (lubuskie)
2017 Tiere - przygoda z książeczką Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Deutscher Soundfactor durch Europa Bożena Szadkowska Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Deutscher Soundfactor durch Europa Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Knowing me, knowing you Dorota Woźniak Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 Knowing me, knowing you Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 True stories from WW2 Anna Szczepaniak Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie (dolnośląskie)
2017 Echangeons notre meilleure recette pour créer un livre de cuisine européenne (Let\\\'s swap our best recipe to create an european\\\' recipes book) Agnieszka Unczur-Tracińska Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi (łódzkie)
2017 Let\\\'s discover our European Math World ! Małgorzata Garkowska Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Rund um die 5 Sinne Bożena Szadkowska Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Rund um die 5 Sinne Magdalena Bochman Gimnazjum im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej (kujawsko-pomorskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Magdalena Mulnik Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny ProNovo w Bogaczowie (lubuskie)
2017 Dot Day, czyli Dzień Kropki 2017 Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 It is Europe Day in Kindergarten! Joanna Paluszkiewicz Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi (łódzkie)
2017 Friends above all! Małgorzata Krakowska Szkoła Podstawowa nr 8 im. K.K.Baczyńskiego w Tarnowie (małopolskie)
2017 food2explore Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Through Democracy to Literacy Jolanta Kosczielny Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Movies on the move Katarzyna Migdał Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (lubelskie)
2017 ALL IN ONE ...Click!! Ewa Lisowska Zespół Szkół w Lubominie (warmińsko-mazurskie)
2017 Fun and Games Math Kamilla Stefańska Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach (wielkopolskie)
2017 SEARCHING FRACTALS Joanna Olszewska Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie (opolskie)
2017 SE HACE CAMINO AL ANDAR Lázaro Luis Delgado Conde IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Once upon today ...in Europe Mirosława Bogacz XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (małopolskie)
2017 LUCKY BECAUSE OF YOU! Edyta Bieniek Publiczne Przedszkole w Izbicku - Oddział Zamiejscowy w Krośnicy (opolskie)
2017 Dies Haus ist mein und doch nicht mein… Barbara Gwiżdż Publiczne Gimnazjum w Jordanowie (małopolskie)
2017 Dies Haus ist mein und doch nicht mein… Elżbieta Michałkiewicz Zespół Szkół Katolickich w Zamościu (lubelskie)
2017 Schülerstift Małgorzata Czech Gimnazjum nr 11 im .Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie (śląskie)
2017 Inside the Rainbow Barbara Tatol Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Pomysł na wagę złota Anna Grabek Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Enjoy the environment ! I’m eco! Edyta Bieniek Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2017 Let`s say HELLO Magda Czech Szkoła Przyszłości - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie (mazowieckie)
2017 Kocham czytać Elżbieta Węgrzynowska Szkoła Podstawowa w Sokołowicach (dolnośląskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Karolina Jędrych ZOSS STO w Bytomiu (śląskie)
2017 Open Mind & Happy Heart Katarzyna Kusojć Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni (pomorskie)
2017 Unsere musikalischen Entdeckungen Karolina Springer-Banach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2017 Learn English via songs Barbara Wolińska Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach (śląskie)
2017 Forgotten professions Katarzyna Chojnacka-Musiał Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu (śląskie)
2017 Całoroczna podróż z książką Renata Choroszy Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej (dolnośląskie)
2017 SMURFS, the travellers… Bożena Chwała-Mazur Przedszkole nr 6 w Tychach (śląskie)
2017 Yes, I can! - motivation in the classroom. Krystyna Izdebska Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2017 N.E.U. - Neu in Europa: Und nun? (EPI) Celina Świebocka Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku (małopolskie)
2017 A MUSIC BLAST FROM THE PAST!!! Adam Jezierski Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku (podkarpackie)
2017 The Holocaust in our towns. The life and fate of Jewish community between 2 WW Edwin Carabello Cortes Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu (małopolskie)
2017 A world of “famous” difference Małgorzata Śleziak Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Żywcu (śląskie)
2017 Reduce, Reuse, Recycle Sylwia Wąsowska-Cypel Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2017 Healthyland Monika Zuziak Przedszkole nr 81 w Warszawie (mazowieckie)
2017 It is Europe Day in Kindergarten ! Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 The Young Time Travellers… in space! Monika Jędraszczak Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie (mazowieckie)
2017 Nature in Art through Children\'s Eyes Anna Dziubek Przedszkole nr 15 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 English Learning Friends Tomasz Piórkowski Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)
2017 The Holocaust in our towns. The life and fate of Jewish community between 2 WW Anna Szerszeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tylmanowej (małopolskie)
2017 Small things - a big difference Joanna Mach Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu (małopolskie)
2017 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS, MARGUERITE GOES WALKABOUT Jolanta Drzysga Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni (pomorskie)
2017 Learning adventures with Multicultural Mystery Skype Hanna Nawrocka Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie (wielkopolskie)
2017 Bunch of eGrapes Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Our erasmuscats Natalia Szczygieł Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Les Fables de la Fontaine Joanna Chwalisz Szkoła Przyszłości - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Warszawie (mazowieckie)
2017 Let’s Twin Agnieszka Odrzywołek Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie (śląskie)
2017 Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! Izabela Kuczyńska Szkoła Podstawowa nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (podlaskie)
2017 Bunch of eGrapes Zuzanna Traczyńska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Our erasmuscats Zuzanna Traczyńska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Make me a European Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 Augen auf beim Einkauf Agnieszka Dobrowolska XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Warszawie (mazowieckie)
2017 Sea you ! Anna Nowaczyk Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Through Democracy to Literacy Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Bunch of eGrapes Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Treasures around me Ewa Kowalska Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (śląskie)
2017 A world of “famous” difference Justyna Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu (lubelskie)
2017 Our erasmuscats Anna Krzyżanowska Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu (śląskie)
2017 Adventurous Teddy Bears Dorota Walczuk Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 Reduce, Reuse, Recycle Ewa Rysińska Gimnazjum nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Warszawie (mazowieckie)
2017 Workout ,Nutrition, Health,Wellness Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 The Code Piotr Dylewski Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Numeracy@English 2 Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2017 W świecie żywiołów - eksperymenty i doświadczenia Edyta Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Szarowie (małopolskie)
2017 Mamy w planie kodowanie Wiesława Mitulska Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej (wielkopolskie)
2017 STEM CLUB Barbara Gromek-Oleksy Gimnazjum Nr 1 w Jaworznie (śląskie)
2017 La Vida es Arte Elżbieta Sobolewska Przedszkole nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2017 What’s up? – Games We Play –Well-known and Unknown. Expanding Our Knowledge and Developing Our Creativity Piotr Krzysztoforski Zespół Szkół nr 1 w Alwerni (małopolskie)
2017 INTANGIBLE (UNESCO) HERITAGE AROUND EUROPE Beata Pietras Zespół Szkół w Otrębusach (mazowieckie)
2017 Chitter Chatters Małgorzata Regucka Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2017 The Nobel Teams Magdalena Brodzińska Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2017 Catch Scratch and code a message! Anna Bowtruczuk Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce (podlaskie)
2017 Fairy Tale Retellings Anna Matejczyk Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 w Piekarach Śląskich (śląskie)
2017 Have a voice, have a choice. #eTwCitizen16 Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 Nosy Neighbours Ewa Gajek Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Z Krośnicy do stolicy Edyta Bieniek PSP im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy (opolskie)
2017 EUROPA Kochbuch: so schmeckt Europa! Celina Świebocka Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku (małopolskie)
2017 Pomysł na wagę złota Dorota Żebrowska Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce (mazowieckie)
2017 The swallow is a refugee or an immigrant? Magdalena Goc Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach (wielkopolskie)
2017 Deutscher Soundfactor durch Europa Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku (lubuskie)
2017 Happy Cities Anna Tobiacelli Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Warszawie (mazowieckie)
2017 Free Time Around Europe Piotr Balonek Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze (małopolskie)
2017 eTwinning & Erasmus+ Bus. Α passport to the future Iwona Zalewska-Lech Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie (świętokrzyskie)
2017 Behavioural Education for Autistic Kids (B.E.F.A.K) Katarzyna Zmysłowska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2017 Let\'s Play Multicultural Games Adrianna Gabryś Gimnazjum w Malechowie (zachodniopomorskie)
2017 My Favourite Book Olga Góźdź Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi (łódzkie)
2017 PuppETs: European Travelers Anna Smeja-Robak Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)
2017 Creativity Knows No Borders Danuta Czyżewska Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie (mazowieckie)
2017 ZOO Elżbieta Sobolewska Przedszkole Nr 1 \\\"Bajka\\\" w Myszkowie (śląskie)
2017 East or West, Home is Best Barbara Maciejewska-N\\\'sir Gimnazjum nr 23 im Szarych Szeregów w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 W świecie żywiołów - eksperymenty i doświadczenia Monika Imos Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju: Szkoła Podstawowa w Kłaju i Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju (małopolskie)
2017 Catch Scratch and code a message! Wioletta Szwebs Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi (łódzkie)
2017 Catch Scratch and code a message! Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2017 Let\'s cook! Anna Przygoda Zespół Szkół Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Be my pet-friend! Justyna Gach Szkoła Podstawowa w Zbelutce (świętokrzyskie)
2017 Time to discover Great Britain Izabela Kapera Zespół Szkół nr 4 w Krzesławicach (małopolskie)
2017 ag@deutsch.eu Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 Żyj zdrowo! Healthy lifestyle! Iwona Gawryluk Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białymstoku (podlaskie)
2017 I am a little story Jolanta Carkowska Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrej (świętokrzyskie)
2017 A MUSIC BLAST FROM THE PAST!!! Joanna Jaworska-Kowalczyk Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie)
2017 Z Krośnicy do stolicy Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 WEB 2.0 EDUCATION WORLD Mirosława Dyka-Płonka Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (śląskie)
2017 Learning about others through games Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy (świętokrzyskie)
2017 You are the picture - Tu eres el cuadro Małgorzata Prusak Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu (małopolskie)
2017 Aprender viaj@ndo 2016-2017 Anna Waśko Zespół Szkół w Korczynie - Gimnazjum (podkarpackie)
2017 Yellow Stars\\\' Stories Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Christmas Charm Agnieszka Węgrzyn Zespół Szkół w Tarnawie (małopolskie)
2017 Making the world a little bit better - step by step Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Los M&M\'s - métodos y la motivación para aprender un idioma extranjero Agnieszka Iglesias-Perez III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Lively rhymes Urszula Pawłowska Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach (lubelskie)
2017 School Partnership Wroclaw - Wiesbaden Paweł Koślacz Zespół Szkół Nr 6 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 School Partnership Wroclaw - Wiesbaden Barbara Daniłowicz Liceum Ogólnokształcące w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 HEALTHY HERBS OUTLOOK Maria Kita Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi (małopolskie)
2017 Code your life Bożena Kubica Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach (śląskie)
2017 Programowanie z Tigerem Katarzyna Stępczyńska Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu (warmińsko-mazurskie)
2017 DISCOVER OUR PLANET Iwona Kowalik Szkoła Podstawowa nr 26 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 Reach out and Read Małgorzata Lipińska Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Buczku (łódzkie)
2017 Całoroczna podróż z książką Małgorzata Wesołowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu (wielkopolskie)
2017 FACES OF AFRICA Edyta Karwowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 Bringing Generations Together Małgorzata Bielińska Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu (mazowieckie)
2017 STEM CLUB Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2017 Four Seasons Hotel Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2017 BE TWIN ... BE FRIEND ! Agata Kulesza-Guśtak Zespół Szkół Pallotyńskich w Krakowie (małopolskie)
2017 Treffpunkt Internet: auf Deutsch zwischen Polen und Spanien Agata Sztefko-Drozd Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Reading creates imagination… Aleksandra Szypuła Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie (śląskie)
2017 Reading creates imagination… Bożena Rendaszka Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie (śląskie)
2017 Das Jahr , in dem ich geboren bin Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk Szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku (lubuskie)
2017 Chitter Chatters Anna Skwirzyńska Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (małopolskie)
2017 Minecraft World Katarzyna Zawiła-Dudzik Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2017 E-magazine en écriture collaborative sur la vie des adolescents en Europe Mirosława Bogacz Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach (małopolskie)
2017 Learn English and grow up in creativity and cooperation Małgorzata Świtajska Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Life Through The Lens Eliza Witańska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach (śląskie)
2017 United for Health : European Peers Izabela Kraińska Gimnazjum nr 4 w Nakle (kujawsko-pomorskie)
2017 Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu… Jacek Mielczarek Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym (zachodniopomorskie)
2017 Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu… Maria Pirecka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie (wielkopolskie)
2017 CROSSING BORDERS Joanna Sawicka VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku (podlaskie)
2017 Our eTwindiary returns Anna Żywica Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 In The Darkness Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Enjoy the environment ! I’m eco! Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Responsible entrepreneurs Katarzyna Skalska Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2017 Take care of me - take care of you Magdalena Madej Zespół Szkół nr 3 w Dąbrowie Górniczej (śląskie)
2017 Small Scientists \\\'discovering the earth\\\' Hanna Jary Przedszkole nr 21 w Rybniku (śląskie)
2017 Health and Nature Agnieszka Tymińska Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie (mazowieckie)
2017 Beliebte Märchen der Brüder Grimm Kinga Żelazowska Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie (wielkopolskie)
2017 Pomysł na wagę złota Wioletta Kucharska Zespół Szkół w Świdrach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) (lubelskie)
2017 Pomysł na wagę złota Jolanta Wiszniewska-Celińska Zespół Szkół w Świdrach (Przedszkole, Szkoła Podstawowa) (lubelskie)
2017 Pomysł na wagę złota Monika Niemiec Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Life inclusive! Erasmus+ Preparation, performance and reflection Małgorzata Syzdol Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Jacka Kuronia w Łodzi (łódzkie)
2017 Łykam wiedzę (z) duszkiem Anna Kotyńska-Buryła Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Łykam wiedzę (z) duszkiem Marlena Kozubek Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie (warmińsko-mazurskie)
2017 PODRÓŻUJĄCE PUDEŁKA Judyta Steglińska Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 206 w Łodzi (łódzkie)
2017 Holidays and celebrations in different European schools Dorota Żukowska Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Katarzyna Polak Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Marlena Kowalska Zespół Szkół św. Jana Bosko - Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickie w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Wanda Rutko Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Gimnazjum w Nędzy (śląskie)
2017 Pokemon Go - Cultural hunting Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2017 WE ALL SPEAK THE SAME LANGUAGE - ONLINE MAGAZINE Edyta Dominik-Cielicka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach (mazowieckie)
2017 Lively English book for children Marzena Kaszyńska Szkoła Podstawowa Nr 2 im. \\\"Polskich Olimpijczyków\\\" w Brodnicy (kujawsko-pomorskie)
2017 Kocham czytać Magdalena Bartoszyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Kocham czytać Marzena Wiecierzycka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Kocham czytać Izabela Kostrzewa Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu (śląskie)
2017 READ AND SHARE Aneta Kleisa Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni (pomorskie)
2017 READ AND SHARE Maria Jastrząb Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 FLwICT-Flipped learning with ICT Joanna Wilczyńska Publiczne Gimnazjum nr 30 im.Adama Mickiewicza w Łodzi (łódzkie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Sylwester Zasoński Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Skarżysku-Kamiennej (świętokrzyskie)
2017 Polska w trzech odsłonach Elżbieta Szymańska Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie (świętokrzyskie)
2017 FRaME: FRiends Make Europe Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 5Es with 5 E-UROPEAN COUNTRIES Anna Szkarłat Szkoła Podstawowa nr 48 w Katowicach (śląskie)
2017 WHEN ART MEETS VIRTUAL REALITY Alina Zhukel Gimnazjum Nr 1 w Raszynie (mazowieckie)
2017 Responsible entrepreneurs Agnieszka Czepiżak Zespół Szkół w Chorzelowie (podkarpackie)
2017 Let\\\'s GO English Joanna Waszkowska Zespół Szkół Prywatnych \\\"Twoja Przyszłość\\\" w Sosnowcu (śląskie)
2017 BBF means Be Bee Friendly Grażyna Pastuszka Gimnazjum w Pawonkowie (śląskie)
2017 Let\\\'s write a short story all together ! Monika Kuchcińska Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy (podlaskie)
2017 Pomysł na wagę złota Bożena Dybowska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie (mazowieckie)
2017 Cooperation of European secondary schools to produce, apply and disseminate the Open Educational Resources with the use of information and communication technology Ewa Lambryczak XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Las mascotas se van de viaje Karolina Milewicz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 CLICK - Creative Learning in a computer kingdom Paulina Kuźmo-Biwan Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie (zachodniopomorskie)
2017 E@T FIT Anna Weremczuk Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej (lubelskie)
2017 Langsam, aber sicher Edyta Baris Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Langsam, aber sicher Elżbieta Dziedzicka Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Back to the movies! Agnieszka Młynarczyk II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce (mazowieckie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Monika Czerkas Miejski Zespół Szkół w Kłodzku (dolnośląskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Joanna Waszkowska Zespół Szkół Prywatnych \"Twoja Przyszłość\" w Sosnowcu (śląskie)
2017 Poetic Seasons Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2017 Whole person wellness Anna Mazur Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie (małopolskie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Anna Świć Przedszkole Nr 83 w Lublinie (lubelskie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Edyta Sadurska Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2017 eTwinning - Coding Friendship - Programujemy Przyjaźń Edyta Borowicz-Czuchryta Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie (lubelskie)
2017 I KNOW MY RESPONSIBILITIES Katarzyna Laskowska Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu (mazowieckie)
2017 Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten Małgorzata Janik ZPO w Lipniku (małopolskie)
2017 You are the picture - Tu eres el cuadro Monika Pasionek Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej (małopolskie)
2017 RadioActive T.E.A.M. Małgorzata Tomczak-Walkusz Zespół Szkół nr 9, Gimnazjum nr 3 we Włocławku (kujawsko-pomorskie)
2017 M.I.G.R.A.T.I.O.N: The Circle of Life Katarzyna Sopolińska Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 Całoroczna podróż z książką Danuta Błaszczyk Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Laboratorios de humanidad - E+ KA219 Beata Chla Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (małopolskie)
2017 Enjoy the chemistry! Justyna Gejdel Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (pomorskie)
2017 Delirant isti eTwinnienses Romani! Joanna Lisiecka-Kabat IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie)
2017 SAME COLOURS DIFFERENT CULTURES Ewelina Wójcik V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (podlaskie)
2017 W świecie programowania, Vo svete programovania, Ve světě programování Wioletta Gołaszewska Gimnazjum w Zespole Szkół w Poświętnem (podlaskie)
2017 International Scratch Challenge Mariusz Tomaka Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 International Scratch Challenge Beata Kubińska Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2017 Europe Day – 9th May 2017 Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 We are The Super HealthyEROES Agata Górkowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze (dolnośląskie)
2017 CLARIFy: Collaborative LeARning Is Fun Małgorzata Łaska Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (mazowieckie)
2017 European Teenagers Jadwiga Szendera Szkoła Podstawowa nr 6 im. T. Kościuszki w Żorach (śląskie)
2017 Całoroczna podróż z książką Beata Kubińska Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie (mazowieckie)
2017 The future of the nature Iwona Switaj Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 Stworzeni z wyobraźni Joanna Krzemińska Gimnazjum MIKRON w Łodzi (łódzkie)
2017 Schoolovision 2017 Marek Fularz Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Small Steps For Happiness Renata Mesjasz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu (opolskie)
2017 Kocham czytać Patrycja Pluta Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Kocham czytać Małgorzata Walczak Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 Kocham czytać Agnieszka Walicka Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (śląskie)
2017 YOUNG EUROPE - HAVE YOUR SAY Katarzyna Lenarczyk Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Cooperation of European secondary schools to produce, apply and disseminate the Open Educational Resources with the use of information and communication technology Małgorzata Bednarek XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu (wielkopolskie)
2017 We want to volunteer to make the world a better place Katarzyna Baca Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach (śląskie)
2017 Programowanie łączy pokolenia. Wehikuł czasu… Małgorzata Woźniak Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (mazowieckie)
2017 English Learning Friends Katarzyna Knapkiewicz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 English Learning Friends Ewelina Łuniewska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 English Learning Friends Agata Czarniakowska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 English Learning Friends Dorota Zimacka Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (podlaskie)
2017 MIND YOUR DIET Anna Choruży Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku (pomorskie)
2017 Transfer Share and Communicate Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 Teens on Tour Anna Pławecka II Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Miłosza w Jaworznie (śląskie)
2017 Fostering English: Ideas and Investigations into Our World Ewa Drużbalska-Kopka Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (mazowieckie)
2017 Całoroczna podróż z książką Izabela Pochroń Zespół Szkół nr 74 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Listen to the silence of the forest Alina Matjanowska-Brud Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Listen to the silence of the forest Katarzyna Nuszkiewicz-Stopczyńska Zespół Szkół nr 28 w Toruniu (kujawsko-pomorskie)
2017 Do you know my town? Łudmiła Makoviychuk ZSO w Józefowie nad Wisłą (lubelskie)
2017 What’s up? – Games We Play –Well-known and Unknown. Expanding Our Knowledge and Developing Our Creativity Paulina Mioduszewska Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Let\\\'s visit a Country 2 Łudmiła Makoviychuk ZSO w Józefowie nad Wisłą (lubelskie)
2017 Europe 4.0 – Beam me to 2027 Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Traditions in our countries - let\\\'s find out Magdalena Krzyżanowska Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Young discoverers Anna Łabędzka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Sosnowcu (śląskie)
2017 English Learning Friends Barbara Głuszcz Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie (dolnośląskie)
2017 What’s up? – Games We Play –Well-known and Unknown. Expanding Our Knowledge and Developing Our Creativity Urszula Zdrojewska-Bielawska Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie (mazowieckie)
2017 Kocham czytać Patrycja Bartman Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie (śląskie)
2017 Mission Possible Agnieszka Żuk Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w Łobzie (zachodniopomorskie)
2017 Workout ,Nutrition, Health,Wellness Elżbieta Klińska Magdalena Kucharska-Rzeppa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni (pomorskie)
2017 Z książką w teczce Wioletta Rafałowicz Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 It tastes delicious! – It’s from ...Europe! Karolina Szurek Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie (mazowieckie)
2017 SECOND TRIP TO FAIRY-TALE Anna Siudzińska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej (mazowieckie)
2017 Sweet and Spicy Elżbieta Klińska i Magdalena Kucharska-Rzeppa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni (pomorskie)
2017 My city legends... created by you Lucyna Dydyńska Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu (dolnośląskie)
2017 The environment around us Agnieszka Świergosz Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2017 Time Capsule 2016 Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Shapes, colours, music and emotions … Enjoying art! Aleksandra Stolarczyk Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu (śląskie)
2017 LUX: Light Universe eXchange Małgorzata Pawlik-Podgórska Miejski Zespół Szkół Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (śląskie)
2017 Spod kleksa Katarzyna Symeniuk Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Dąbrowskiego w Dębnie (zachodniopomorskie)
2017 SIERPINSKI CARPET PROJECT Grażyna Skęczek Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie)
2017 Art from the bin Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Ho Ho Ho - Did you know? Edyta Bieniek Publiczne Przedszkole w Krośnicy (opolskie)
2017 POSTCARDS… let´s travel around Europe and make new friends! Ewa Michałek Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (podkarpackie)
2017 Tiere - przygoda z książeczką Izabela Twardowska Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 Tiere - przygoda z książeczką Alina Wujcik Przedszkole Miejskie nr 97 w Łodzi (łódzkie)
2017 The Bridge Alina Dziurgot Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu (podkarpackie)
2017 English Royal Family Jowita Królikowska I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (łódzkie)
2017 We travel around the world Joanna Zalewska-Coldron Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku (podlaskie)
2017 Hinter den Erfindungen stehen Menschen Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 In The Darkness Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Learning from Europe\\\'s Best Classrooms - Classroom Layout Małgorzata Jakubas Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu (kujawsko-pomorskie)
2017 Spod kleksa Sabina Piłat Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Warszawie (mazowieckie)
2017 Spod kleksa Barbara Skrzypiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)
2017 Spod kleksa Jolanta Okuniewska Szkoła Podstawowa nr 13 im. KEN w Olsztynie (warmińsko-mazurskie)
2017 Amazing towns to visit Barbara Cholewka Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa nr 2 w Wierbce (śląskie)
2017 English Royal Family Karolina Mazur Zespół Szkół nr 121 w Warszawie (mazowieckie)
2017 L\\\'actualité chez nous… Adam Stępiński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu (podkarpackie)
2017 Wie ist es, eine Frau zu sein? Karolina Springer-Banach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu (wielkopolskie)
2017 Spod kleksa Dorota Dankowska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku (pomorskie)
2017 Sprachen fliegen uns online zu! Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 Sternengucker europaweit Celina Świebocka ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (małopolskie)
2017 Let\\\'s GO English Michał Siwkowski Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie (warmińsko-mazurskie)
2017 The Universe is Made of Tiny Stories Katarzyna Siwczak IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Rybniku (śląskie)
2017 Math is cool Grażyna Skowronek Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Fun and Games Math Renata Szczyglewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni (dolnośląskie)
2017 Fun and Games Math Marta Czerniak Zespół Szkól w Żółwinie (mazowieckie)
2017 Mark Twain’s scrapbooking yearbook Joanna Pająk IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim (łódzkie)
2017 A birthday card for Rebeca - getting viral on etwinning - short term project Karolina Sroka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu (opolskie)
2017 Holly Night - No Man`s Land Katarzyna Sopolińska Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Wilkońskiego w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie)
2017 Friendship is a rare flower Marcelina Hajduk Szkoła Podstawowa Nr 15 im Księdza Prałata Konrada Szwedy w Rybniku (śląskie)
2017 Math is cool Katarzyna Zajączkowska Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Math tasks created by kids – “Childrens set of maths problems” Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Triple Entente Joanna Sokołowska-Witowska Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddz.Integracyjnymi w Bożkowie (dolnośląskie)
2017 Du und ich Anita Jaskuła Zespół Szkól nr 32 w Warszawie (mazowieckie)
2017 Energy: Past - Present - Future Elżbieta Klińska i Magdalena Kucharska-Rzeppa Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdyni (pomorskie)
2017 Creative Numbers Łucja Barbarowicz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie (warmińsko-mazurskie)
2017 Christmas mysteries Anna Litwin Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy (świętokrzyskie)
2017 Fun and Games Math Katarzyna Zajączkowska Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku (podlaskie)
2017 Na jesienną nutę Joanna Duroł Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika (dolnośląskie)