Szkolenia krajowe

Program eTwinning oferuje nauczycielom liczne i różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Są to m.in. ogólnopolskie konferencje tematyczne kierowane do różnych grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych), szkolenia i warsztaty dotyczące narzędzi programu eTwinning (np. szkolenia z cyklu e-czwartek, e-środa, e-wtorek…) oraz ogólnopolskie konferencje warsztatowe eTwinning.

Planowane seminaria i konferencje:

• Seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Programowanie z eTwinning” – 2-3.03.2018 – Szczecin
• Seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Aktywna tablica z eTwinning” – 5-6.04.2018 – Zamość
• Seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Programowanie z eTwinning” – 20-21.04.2018 – Mrągowo
• Seminarium szkoleniowo-kontaktowe “Programowanie z eTwinning” – 10-11.05.2018 – Mielec

Wkrótce pojawi się ogłoszenie o naborze na wymienione spotkania.

Poniżej lista aktualnych i zrealizowanych spotkań

Sie
18

Zasady finansowania udziału w spotkaniach eTwinnig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa opłatę konferencyjną za każdego zakwalifikowanego uczestnika, czyli koszty udziału w spotkaniu, które obejmują: zakwaterowanie i wyżywienie uczestnika zgodnie z programem spotkania materiały szkoleniowe, oraz w przypadku spotkań organizowanych poza granicami Polski: zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego na połączenie międzynarodowe. Decyzję o sposobie podróży (samolot/kolej/autobus) przy każdym spotkaniu podejmuje Krajowe Biuro […]

Autor: Monika Regulska | Szkolenia krajowe
SZCZEGÓŁY