Pozostałe

Sie
30

Tydzień z gamifikacją

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs „Tydzień z gamifikacją” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy nauczycielskiej i w projektach międzynarodowych chcą wykorzystywać możliwości darmowych narzędzi aplikacji dostępnych w Internecie. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagane są: umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną”. Cel główny: poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe metody zajęć poza klasą szkolną (ze szczególnym zwróceniem uwagi na muzea i galerie sztuki). Cele szczegółowe: ·          poznanie alternatywnych sposobów wykorzystania zasobów muzeów lokalnych, […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z hostingiem dla początkujących

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych w eTwinning nauczycieli, którzy stawiają pierwsze kroki w zakresie publikowania materiałów dydaktycznych w sieci. Przedmiotem kursu jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z prowadzeniem wirtualnych serwerów, umożliwiających publikowanie autorskich materiałów dydaktycznych w Internecie, zarządzanie kontem pocztowym, instalacja i konfiguracja skryptu strony internetowej dla projektu […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z eXeLearning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i wszystkich nauczycieli, którzy chcą poznać darmowy program exeLearning, nauczyć się przygotować w nim materiały dydaktyczne w formie stron internetowych i opublikować je w sieci Internet. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z Screencastem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Adresaci szkolenia Kurs skierowany jest do nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą nauczyć się, jak za pomocą bezpłatnych aplikacji można nagrywać krótkie filmy wideo, będące poradnikami lub instrukcjami dla uczniów. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z Excelem

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning i wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem podstawowych możliwości programu Microsoft Excel (wersja 2007 i wyższe) i nabyciem umiejętności praktycznego wykorzystania jego możliwości w projektach eTwinning oraz w codziennej pracy. Wymagania wstępne Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot)”. Cel główny: wspomaganie interakcji, współpracy oraz angażowanie całego zespołu uczniów poprzez wykorzystanie narzędzi TRICIDER i KAHOOT. Cele szczegółowe: poznanie możliwości narzędzi: Tricider i Kahoot, przećwiczenie wszystkich funkcjonalności narzędzi poprzez przygotowanie autorskich materiałów […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na WebQuest w projektach eTwinning”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą WebQuest oraz podjęcie próby zastosowania jej w projekcie eTwinning. Kurs skierowany jest do nauczycieli różnorodnych przedmiotów i typów szkół /przedszkoli zainteresowanych wzbogaceniem projektów eTwinning o interesujący model […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień z GeoGebrą

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe   Adresaci szkolenia Kurs adresowany jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą uatrakcyjnić zajęcia dydaktyczne oraz prowadzone projekty i wykorzystywać program GeoGebra. – dynamiczne oprogramowanie matematyczne przydatne na wszystkich poziomach edukacji. W jednym, łatwym w użyciu pakiecie łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną. Wymagania […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY
Sie
30

Tydzień na feedback

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe „Tydzień na feedback”. Celem kursu jest poznanie kilku narzędzi służących do szeroko pojętej ewaluacji, ankietowania i oceny działań, zadań oraz pracy w projekcie. Wszystkie narzędzia i aplikacje omawiane na kursie mogą być elementem zagospodarowania TwinSpace w projekcie eTwinning. Na […]

Autor: Monika Regulska | Kursy internetowe . Pozostałe
SZCZEGÓŁY