Konkursy polskie

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning organizowany jest co roku przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji w celu wyróżnienia najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning realizowanych przez polskie przedszkola i szkoły.

Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

– projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
– projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
– projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
– projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także kategoriach dodatkowych:
– Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+),
– dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
– debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.
– oraz dwóch kategoriach tematycznych ogłaszanych we wrześniu roku poprzedniego.

Sie
20

Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece 2012

Ogólnopolski konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece 2012 jest skierowany do nauczycieli bibliotekarzy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu w ramach programu eTwinning. Oceniane będą wyniki projektów realizowanych w latach 2010/2011 i 2011/2012. Organizatorem konkursu jest Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i […]

Autor: Monika Regulska | Konkursy polskie
SZCZEGÓŁY
Sie
20

Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy jest skierowany do nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia lub geografia) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu przedmiotowego w ramach Programu eTwinning. Oceniane będą wyniki projektów realizowanych w latach 2010/2011 i 2011/2012. Organizatorem konkursu jest Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce. Do […]

Autor: Monika Regulska | Konkursy polskie
SZCZEGÓŁY
Sie
20

Konkurs – Nasz projekt eTwinning 2012

Nasz projekt eTwinning 2012 Nasz projekt eTwinning to konkurs ogólnopolski na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning. Oceniane będą wyniki poszczególnych etapów pracy (w przypadku projektów wieloletnich) lub efekty końcowe w przypadkach projektów realizowanych w latach 2010/2011 i 2011/2012. Organizatorem konkursu jest Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce. Do konkursu mogą zgłaszać […]

Autor: Monika Regulska | Konkursy polskie
SZCZEGÓŁY