Joanna Lisiecka-Kabat

Joanna Lisiecka-Kabat

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych w województwie lubuskim

Nauczycielka języka angielskiego i łacińskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp.  Łączy tradycję z nowoczesnością prowadząc projekty eTwinning na lekcjach łaciny. Za współtworzenie projektu The incredible life of Marcus Poncius Europaeus otrzymała Europejską Nagrodę Śródziemnomorską eTwinning oraz European Language Label. Wyróżniona w konkursie “Nasz projekt eTwinning” za kreatywne propagowanie nauki języka łacińskiego. Projekt Delirant isti eTwinnienses Romani został doceniony w konkursie Move2Learn, Learn2Move, w którym nagrodą jest podróż grupy projektowej do partnera eTwinning. Uczestniczy w Szkołach Żywej Łaciny organizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

Facebook – eTwinning Lubuskie

Kontakt:
lisieckakabat@gmail.com