Jarosław Usowicz

Jarosław Usowicz

Trener kursów online

Jestem nauczycielem i doradcą metodycznym wiedzy o społeczeństwie i historii w I Liceum Ogólnokształcące i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Interesuje mnie wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu. Doskonałym tego przykładem jest eTwinning, z którym jestem związany od kilku lat. Przygoda z europejską współpracą szkół zaczęła się od podstawowego kursu e-learningowego, następnie był program Comenius i teraz jestem trenerem programu eTwinning.

Kontakt:
mjus@op.pl