AKTYWNA TABLICA»

Szkolenia, kursy, aktywności związane z wykorzystaniem tablic interaktywnych.

eBEZPIECZEŃSTWO Z eTWINNING»

Szkolenia, kursy, aktywności rozwijające kompetencje cyfrowe i umiejętność bezpiecznego korzystania z narzędzi TIK i Internetu.

PROGRAMOWANIE Z eTWINNING»

Zadania, aktywności i projekty dotyczące programowania. Kampania zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z eTWINNING»

Szkolenia i kursy przygotowujące do wprowadzania elementów przedsiębiorczości na lekcje dowolnych przedmiotów oraz do projektów eTwinning.

CIEKAWE PROJEKTY »

Najciekawsze projekty eTwinning nagrodzone Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości.

WYWIADY »

Rozmowy z osobami związanym z eTwinning – m.in. nauczycielami, którzy zrealizowali już wiele projektów eTwinning, koordynatorami i promotorami wspierającymi przez wiele lat działanie programu w swoim regionie.

DZIEDZICTWO KULTUROWE»

Konspekty projektów skupiających się na elementach dziedzictwa kulturowego.

PUBLIKACJE »

Lista publikacji dotyczących programu eTwinning, realizowanych w nim projektów oraz oferowanych narzędzi.

10 LAT eTWINNING »

Zdjęcia, nagrania, relacji z obchodów 10-lecia Programu.