Hanna Basaj

Hanna Basaj

Trener kursów online

Jestem nauczycielem dyplomowanym matematyki i informatyki z ponad 30-letnim stażem oraz specjalistą w zakresie przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość. Od 2006 roku jestem nauczycielem  konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Tworzę i prowadzę szkolenia stacjonarne i online z zakresu wykorzystywania ICT w edukacji dla nauczycieli różnych specjalności. Dla nauczycieli matematyki tworzę i prowadzę specjalistyczne szkolenia i warsztaty oraz Sieć współpracy i samokształcenia użytkowników GeoGebry. Jestem ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Od 2015 roku jestem trenerem eTwinningowych kursów online. Pasjonuję się programem GeoGebra i wykorzystaniem go do nauczania i uczenia się matematyki oraz wykorzystania w projektach edukacyjnych.

Kontakt:
hbasaj@oeiizk.waw.pl