Jak szukać partnerów do współpracy?

Narzędzia służące poszukiwaniom partnera znajdują się na Pulpicie, w sekcji Znajdź eTwinnerów.

Każdy użytkownik może tutaj przeszukiwać całą bazę danych za pomocą słów kluczowych oraz segregować użytkowników za pomocą kilku wybranych kategorii (wiek uczniów, kraj, region, język komunikacji, przedmiot, itd.).

Nauczyciele znajdą tu również forum podzielone na dwie części (dla osób chcących rozpocząć projekt eTwinning i dla poszukujących partnerów do projektów Comenius), a w każdej z nich można wybrać kategorie wiekową uczniów. Znajdują się tam setki postów nauczycieli chcących rozpocząć współpracę. Na każdy post można odpowiedzieć. Można również założyć swój własny wątek.

Po zaznaczeniu na swoim Profilu dostępności dla projektów eTwinning Plus, można również wyszukiwać eTwinnerów z tej grupy.

Innym sposobem jest udział w seminariach kontaktowych i warsztatach rozwoju zawodowego – międzynarodowych konferencjach, podczas których potencjalni partnerzy mogą spotkać się twarzą w twarz. Lista takich spotkań znajduje się na krajowym portalu eTwinning w dziale Konkursy i szkolenia.

Jakim sprzętem powinna dysponować szkoła, aby zgłosić się do programu eTwinning?

Wystarczy jeden komputer podłączony w dowolny sposób do Internetu, aby rozpocząć udział w programie eTwnning. Oczywiście, jeśli szkoła posiada większą ilość komputerów podłączonych do sieci łączem stałym to warunki pracy przy realizacji projektu będą lepsze.

Czy konieczna jest zgoda dyrektora szkoły na zgłoszenie się do programu eTwinning?

Tak, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły czy przedszkola na udział placówki w programie eTwinning. Najlepiej byłoby, aby dyrektor wyraził zgodę przed rejestracją placówki na portalu europejskim programu eTwinning (www.eTwinning.net).

Jakie są możliwe języki współpracy, czyli języki, w których szkoły będą się porozumiewały i przygotowywały materiały?

Oczywiście językiem współpracy mogą być wszystkie języki państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania), również Chorwacji, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii, a także Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Tunezji i Ukrainy (eTwinning Plus)..

Ale trzeba pamiętać, że opisy projektu powinny być zrozumiale również dla Biur Kontaktowych. Jest to niezwykle ważne w procesie rejestracji. Oczywiście najbardziej popularny jest język angielski, ale z powodzeniem można zastosować opisy w języku niemieckim czy francuskim.

W przypadku języków rzadziej spotykanych (np. grecki, hiszpański, szwedzki, itp.) warto w opisie dodać kilka zdań w języku angielskim (lub polskim, jeśli główny opis jest w języku partnera), aby wszystkie strony miały pełny obraz planowanych działań.

Czy konieczna jest znajomość języków obcych, aby rozpocząć współpracę w ramach programu eTwinning?

Znajomość języków obcych ułatwia nawiązanie współpracy i realizowanie projektu, gdyż pozwala dotrzeć do większej liczby potencjalnych partnerów. Ale nie jest ona konieczna. Przeglądając na portalu europejskim zarejestrowane projekty można znaleźć liczne z zadeklarowanym językiem polskim, jako językiem współpracy (wiele z nich otrzymało Odznakę Jakości oraz nagrody w różnych konkursach).

Ponadto w ramach Krajowego eTwinningu można współpracować wyłącznie z polskimi nauczycielami bez jakichkolwiek barier językowych.

Z jakimi krajami można nawiązać współpracę w ramach programu eTwinning?

Przede wszytskim z państwami-członkami Unii Europejskiej: Austrią, Belgią, Bułgarią, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Maltą, Niemiecami, Portugalią, Węgrami, Włochami, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, i Wielką Brytanią. Terytoria, kraje zamorskie oraz Chorwacja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Turcja także mogą wziąć udział.

eTwinnerzy, którzy zaznaczą na swoich profilach, iż są dostępni dla projektów eTwinning Plus, będa mogli również nawiązać współpracę z nauczycielami z krajów takich jak: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Turcja i Ukraina.

Jak dobrze przygotować projekt?

Dobrze przygotowany projekt powinien być przemyślany, przedyskutowany przez obydwie współpracujące strony tak, aby uwzględniał wszelkie uwarunkowania szkół pod kątem uczniów, ich zainteresowań i możliwości, środowiska lokalnego, obowiązujących programów nauczania.

Działania powinny być opracowane i przygotowane w postaci planu z dość konkretnymi terminami i przypisaniem obowiązków jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Oczywiście partnerzy muszą założyć, że pewne odstępstwa od planu, zmiany, rozszerzenia zadań bądź rezygnacja z niektórych mogą się zdarzyć.

W jakim języku należy opisać projekt?

Projekt powinien zostać opisany w języku zrozumiałym dla obu partnerów oraz ich Krajowych Biur (NSS). Oczywiście najbardziej popularny jest język angielski, ale z powodzeniem można zastosować opisy w języku niemieckim czy francuskim.

W przypadku języków rzadziej spotykanych (np. grecki, hiszpański, szwedzki, czy polski itp.) warto w opisie dodać kilka zdań w języku np. angielskim (lub polskim, jeśli główny opis jest w języku partnera), aby wszystkie strony miały pełny obraz planowanych działań.

Dlaczego nie udało mi się zarejestrować?

Rejestracja podzielona jest na dwa etapy. Po pierwszym (pre-rejestracji) nauczyciel powinien otrzymać e-mail na podany przez siebie adres mailowy z linkiem, pod którym dokończy proces rejestracji. Często mail ten trafia do Spamu (należy to sprawdzić). Jeśli mail nie przyjdzie w ciągu 30 minut, należy skontaktować się z działem helpdesk (etwinning@frse.org.pl).

Bez przeprowadzenia drugiego etapu nie zostanie utworzone konto nauczyciela w eTwinning.

Czasem nie można wysłać formularza pre-rejestracyjnego. Jest to najczęściej spowodowane użyciem loginu lub adresu mailowego zajętego już przez innego użytkownika (należy zmienić swoją propozycję). System sygnalizuje to ‘czerwonymi’ komunikatami. Warto zapamiętać i zapisać podawane w formularzu login i hasło.

Wszystkie zamieszczone w trakcie wypełniania Formularza dane można później edytować – uzupełniać lub zmieniać.

Dlaczego nie można się zalogować?

Najczęstsza przyczyna to niewłaściwe wpisywanie hasła. System rozróżnia duże i małe litery, spację traktuje jako osobny znak, więc należy upewnić się, że wpisywane hasło jest poprawne.

Jeśli użytkownik nie jest pewny poprawności wpisywanych danych zawsze może skorzystać z opcji Zapomniałeś hasła? (pod polem do logowania). Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z przypomnieniem loginu oraz nowe hasło. Często pomaga również usunięcie historii przeglądanych stron oraz plików Cookies (Ciasteczka) poprzez Narzędzia przeglądarki i ponowna próba logowania (za pomocą poprawnych danych). Oczywiście zawsze można skontaktować się z działem helpdesk (etwinning@frse.org.pl).

W przypadku osób, które logują się po raz pierwszy może to oznaczać, iż nie dokończyły procesu rejestracji. Patrz odpowiedź na pytanie „Dlaczego nie udało się zarejestrować?”.

Czy można edytować informacje o sobie i szkole?

Zarówno profil swój, jak i szkoły, można edytować w każdym momencie. Wystarczy zalogować się na eTwinning Live, wejść w Edytuj profil, wybrać zakładkę Informacje osobiste lub Moje Szkoły i wpisać nowe dane. Na koniec zmiany należy zatwierdzić klikając Zapisz. W ten sam sposób dokonuje się zmian we wszystkich kategoriach (również Moje Zainteresowania).

 Dlaczego nie można znaleźć szkoły w bazie danych?

Możliwe przyczyny są następujące:

  1. Poszukiwana szkoła nie jest zarejestrowana.
  2. Poszukiwana szkoła ma dezaktywowany profil przez co nie jest widoczna w bazie.
  3. Błędnie wpisywany jest nazwa szkoły – należy pamiętać o różnych znakach diakrytycznych, ewentualnych skrótach. Nigdy nie ma pewności jak rejestrujący szkołę nauczyciel wpisał jej nazwę. Należy spróbować kilku różnych wariantów i unikać wpisywania całej nazwy. Zamiast tego spróbować pojedynczych, bardziej charakterystycznych słów.

Baza danych jest dostosowana do wszystkich języków Unii Europejskiej. Automatycznie ‘zauważa’ czy przed nazwą szkoły została postawiona spacja, cudzysłów czy nie ma żadnego znaku i umieszcza wtedy szkoły w różnych miejscach w bazie danych.
Podobnie będzie z numerem szkoły. Jeśli podamy Szkoła Podstawowa nr3
i Szkoła Podstawowa nr 3 to te dwie nazwy zostaną wpisane w różnych miejscach.

 Dlaczego nie można zarejestrować projektu?

Nieudane wysłanie formularza może być spowodowane nie wypełnieniem wszystkich pól (każde z nich jest obowiązkowe). System sygnalizuje to ‘czerwonymi’ komunikatami.
Powodem może być również wygaśnięcie sesji, jeśli formularz był otwarty zbyt długo lub nastąpiła chwilowa przerwa w dostępie do Internetu. Jeśli kolejne próby rejestracji kończą się niepowodzeniem należy skontaktować się z działem helpdesk (etwinning@frse.org.pl).

Partner nie widzi wysłanej propozycji współpracy/projektu.

Po rejestracji projekt powinien znajdować się w Powiadomieniach z opcją  Akceptuj i Odrzuć, a następnie w sekcji Projekty z opcjami Edytuj i Usuń. eśli projektu nie ma we wskazanym miejscu zapewne w trakcie wysyłania wygasł formularz rejestracyjny. Należy więc ponowić próbę (przygotowując sobie wcześniej opisy wszystkich potrzebnych w formularzu kategorii: opis, cele, postęp pracy i spodziewane rezultaty) wklejając gotowe opisy w odpowiednie miejsca i wysłać. W każdej kategorii można wpisać maksymalnie 150 słów. Jeśli projekt nadal nie pojawia się w zakładce Projekty należy skontaktować się z działem helpdesk (etwinning@frse.org.pl).

Partner nie może dodawać, publikować materiałów na TwinSpace ani zapraszać uczniów i nauczycieli.

Podstawowym problemem są ustawione prawa dla danej osoby. Aby móc dodawać materiały i zapraszać nowe osoby partner musi mieć na danym TwinSpace status Administratora. Jeśli ma status Członka, funkcje te będą dla niego niedostępne. Zmiany praw może każdej chwili dokonać administrator TwinSpace danego projektu. Wystarczy, że wejdzie w sekcji Członkowie, przy nazwisku danej osoby wybierze z listy odpowiedni status i potwierdzi klikając OK.

Czym jest eTwinning Plus?

eTwinning Plus to projekt mający na celu umożliwienie krajom sąsiadującym z Europą współpracę w ramach eTwinning.

Dzięki platformie http://plus.etwinning.net/ kraje takie jak: Armenia. Azerbejdżan, Gruzja. Mołdawia, Tunezja i Ukraina mogą nawiązywać kontakty ze wszystkim zarejestrowanymi eTwinnerami i realizować z nimi projekty.

 Czy mogę zaprosić do swojego istniejącego już projektu nauczyciela z eTwinning Plus?

Oczywiście. Do każdego europejskiego projektu można włączyć nauczycieli z eTwinning Plus.

Jeśli projekt nie był planowany jako otwarty na eTwinning Plus, wystarczy poprzez swój eTwinning Live wejść w sekcję Projekty, następnie obok wybranego projektu kliknąć Modyfikuj i w formularzu, który się pojawi, zaznaczyć TAK przy opcji Partnerstwo eTwinning Plus. Od tego momentu będzie to technicznie możliwe.

Zanim przystąpi się do wyszukiwania i dodawania kontaktów z eTwinning Plus, należy na swoim Profilu (w Moje Zainteresowania) zaznaczyć dostępność dla projektów z tej grupy. Dopiero wtedy pojawi się dostęp do danych eTwinnerów z tych krajów.

 Nie mogę zarejestrować projektu eTwinning Plus. Dlaczego?

Aby móc utworzyć nowy projekt (lub dodać do już istniejącego) nauczyciela z kraju z eTwinning Plus, należy najpierw na swoim eTwinning Live (w Moje Zainteresowania) zaznaczyć, iż jest się dostępnym dla projektów eTwinning Plus. Dopiero po tej zmianie będzie istniała możliwość wyszukania, zaproszenia do kontaktów i do projektu eTwinnerów Plus.

Jeśli mimo prawidłowego zaznaczenia na Profilu nadal występują problemy należy skontaktować się z działem helpdesk: helpdesk@etwinning.pl

 Czy mogę zarejestrować projekt z innym polskim nauczycielem?

Oczywiście. W eTwinning można realizować krajowe projekty oparte wyłącznie na współpracy pomiędzy nauczycielami tej samej narodowości.

Należy jednak pamiętać, że projekt ten na zawsze będzie miał już status krajowego i nie będzie mógł startować w konkursach europejskich.

Mój wniosek o Odznakę Jakości został odrzucony. Co teraz?

Za każdym razem kiedy wniosek o Krajową Odznake Jakości (KOJ) zostaje odrzucony, aplikujący nauczyciel otrzymuje powiadamiający e-mail wraz z opinią ewaluatorów, która zawiera informację o podstawach takiej decyzji oraz wskazówki jak projekt można poprawić. Jeśli partnerzy zastosują się do nich mogą ponownie wnioskować o KOJ.

Jeśli taki mail nie nadszedł należy sprawdzić SPAM lub zwrócić się do Krajowego Biura eTwinning z prośbą o przesłanie wyjaśnienia.

Czy każdy nauczyciel musi sam wnioskować o Odznakę Jakości, czy jest ona przyznawana automatycznie wszystkim członkom projektu?

Każdy nauczyciel wnioskuje o Krajową Odznakę Jakości (KOJ) sam. Odznaka jest imienna, a ocenie podlega wkład wnioskującego nauczyciela w dany projekt. Oczywiście ważna jest całość działań, wspólne efekty końcowe, ale jeśli praca aplikującego uczestnika widoczna jest w niewielkim stopniu ma on również niewielkie szanse na uzyskanie KOJ. Warto o tym pamiętać przy zamieszczaniu i publikowaniu materiałów – powinny być jasno i czytelnie opisane z uwzględnieniem nazwiska autora.

Kiedy mogę wnioskować o Odznakę Jakości?

Wniosek o Krajową Odznakę Jakości (KOJ) można wysłać w dowolnym momencie roku kalendarzowego – są oceniane na bieżąco. Niemniej obowiązują pewne terminy zgłoszeń dla projektów, które zamierzają startować w konkursach krajowych i europejskich (gdyż otrzymanie KOJ jest podstawowym warunkiem dla aplikujących). Terminy te ogłaszane są wraz z konkursami i z reguły są to: styczeń dla konkursów krajowych oraz wrzesień dla europejskich.

Czy muszę czekać do zakończenia projektu, aby móc wnioskować o Odznakę Jakości?

Projekt najlepiej zgłosić po jego zakończeniu. Oceniający mają wtedy pełen obraz wykonanych działań. Ale oczywiście można zgłosić się wcześniej – w końcowej fazie działań projektu, kiedy większość założeń zostanie już zrealizowana i opublikowana.

Jak sprawdzić czy udało się wysłać aplikację do Odznaki Jakości?

Odznakę Jakości wysyła się z eTwinning Live za pomocą opcji Ubiegaj się o Odznakę Jakości w sekcji Projekty. Po jego wysłaniu, w miejscu gdzie była opcja Ubiegaj się…, powinna znaleźć się informacja Wysłano dnia… (submitted on..). Jeśli nadal widnieje tam link Ubiegaj się… oznacza to, iż proces się nie powiódł. Należy spróbować ponownie (warto wcześniej w osobnym pliku przygotować sobie opisy poszczególnych kategorii, a później tylko przeklejać w odpowiednie miejsca). Jeśli rezultat jest taki sam należy skontaktować się z działem helpdesk (etwinning@frse.org.pl).

Jak otrzymać Europejską Odznakę Jakości?

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro eTwinning bez potrzeby dodatkowej aplikacji ze strony nauczyciela.

Warunkiem dopuszczenia do tej oceny jest otrzymanie przez co najmniej dwóch partnerów w projekcie Krajowych Odznak Jakości (KOJ) – w dwóch różnych krajach. Warto więc motywować zagranicznych partnerów do aplikowania o KOJ.

EOJ otrzymują projekty nominowane przez co najmniej jedno z Biur Kontaktowych, które wcześniej przyznały im KOJ.

Od jakiego wieku dzieci mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach eTwinningu? Czy dzieci przedszkolne mogą realizować projekty eTwinning?

W programie eTwinning mogą uczestniczyć uczniowie  wieku od 3 do 19 lat, czyli również dzieci przedszkolne.

Czy szkoły zawodowe mogą uczestniczyć w projektach eTwinning?

Tak, oczywiście, szkoły zawodowe mogą uczestniczyć w programie eTwinning. Mogą one realizować bardzo interesujące projekty, jeśli dobrze dobiorą partnerów i ustalą ciekawy temat współpracy.

Czy szkoła uczestnicząca w programie eTwinning może uzyskać dotację pieniężną?

Szkoły uczestniczące w eTwinning nie otrzymują dotacji pieniężnych z programu. Dzięki temu unikają licznych i pracochłonnych formalności, mogą w dowolnym momencie przystąpić do programu nie czekając na decyzję o grancie i zupełnie bezpłatnie otrzymują możliwość rozpoczęcia partnerstwa, wspólnych działań, dzielenia się zainteresowaniami, rozwijania wzajemnego zrozumienia i tolerancji, wspomagania procesu nauczania i uczenia się, a przy okazji korzystania z najnowszych technologii i z przestrzeni wirtualnej udostępnianej przez program eTwinning.

Czy można dostać dofinansowanie na sprzęt do pracowni komputerowej?

W ramach programu eTwinning nie można otrzymać dotacji na sprzęt do pracowni komputerowej. Jest to możliwe w ramach Funduszy Strukturalnych (EFS) dla sektora edukacji w Polsce, więcej informacji znajduje się na stronach MEN (http://www.men.gov.pl).

Jakie korzyści będą miały szkoły realizujące projekty w programie eTwinning?

Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. Uczniowie mogą bardziej angażować się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych, staną się bardziej otwarci na innych, będą zwiększać swoje umiejętności techniczne (korzystając z różnego rodzaju narzędzi ICT) i językowe, nauczą się komunikować z kolegą z innego kraju w wybranym języku obcym pisząc listy tradycyjne, e-maile lub rozmawiając na żywo (wideokonferencje) lub na czatach. A przy tym mogą realizować tematy zapisane w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, bibliotekarze mogą spojrzeć z dystansem na swoje szkolne problemy i dotychczasowe rozwiązania, i spróbować dokonać zmian czy niezbędnych korekt sprawdzając metody stosowane w innych szkołach europejskich i tak jak uczniowie doskonalić swoje umiejętności techniczne i językowe.

Czy Krajowe Biuro eTwinning (NSS) pomaga szkołom w znalezieniu partnera?

Pomocą w znalezieniu partnera do współpracy są specjalnie do tego celu przygotowane narzędzia, które znajdują się na eTwinning Live nauczyciela (w sekcjach Osoby i Fora Partnerskie) dostępnym dla zarejestrowanych szkół.

Dokładne informacje o rejestracji szkoły, szukaniu partnerstwa można znaleźć w przewodniku Program eTwinning – rejestracja i narzędzia krok po kroku.

NSS organizuje ponadto liczne seminaria kontaktowe i szkolenia międzynarodowe, na których nauczyciele ze wszystkich krajów uczestniczących mają możliwość spotkać się i rozpocząć współpracę.

Jak Krajowe Biuro Programu eTwinning (NSS) pomaga szkołom w realizacji projektów?

Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning (NSS) prowadzi dział helpdesk:

telefonicznie (tel. (022) 46 31 400),
mailowo (helpdesk@etwinning.pl; etwinning@frse.org.pl)
lub przez skype etwinning_polska

gdzie udziela pomocy technicznej i merytorycznej oraz informacji dotyczących programu eTwinning.

Organizuje konferencje i szkolenia dla nauczycieli pokazując szeroki zakres tematyki podejmowanych partnerstw, ciekawe projekty realizowane zarówno w kraju jak i w Europie.

Wydaje różnorodne publikacje informujące o rozwoju programu eTwinning w Polsce, najlepszych projektach, formach doskonalenia zawodowego oferowanego przez program, np. Program eTwinning – rejestracja i narzędzia krok po kroku.

Prowadzi polski portal eTwinning, na którym zamieszcza podstawowe informacje na temat programu, dane kontaktowe jego regionalnych przedstawicieli, prowadzi rekrutacje na konferencje krajowe i zagraniczne, listę ciekawych projektów, wywiady z aktywnymi nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych, dział porad metodycznych i dydaktycznych.

Czy szkoła może realizować kilka projektów w ramach programu eTwinning, np. jeden z biologii, drugi językowy, a trzeci ze sztuki?

Tak, oczywiście jest możliwe, aby jedna szkoła realizowała kilka projektów jednocześnie. W takim przypadku do realizacji tych projektów warto włączyć większą liczbę nauczycieli i oczywiście – uczniów czy zespołów klasowych.

Czy w programie eTwinning można zarejestrować kilku nauczycieli z jednej szkoły?

Każdy nauczyciel z danej szkoły może posiadać swoje własne konto. Wystarczy, że pierwszy nauczyciel dokona pełnej rejestracji siebie i placówki, a kolejni będą mogli skorzystać z tego wpisu w eTwinningowej bazie danych.

Każdy kolejny rejestrujący się z danej szkoły wypełnia formularz pre-rejestracyjny i otrzymuje link do drugiego etapu. W drugiej części formularza wybiera kraj, region i miasto. Pojawi się lista szkół zarejestrowanych z danej miejscowości. Wiedząc, że szkoła jest już zarejestrowana przegląda listę i wybiera odpowiednią placówkę (kryterium jest nazwa szkoły oraz nazwisko nauczyciela, który ją zarejestrował) klikając po prawej stronie ‘To moja szkoła’. Formularz automatycznie zostanie uzupełniony o jej dane, zaś nauczyciel uzupełni resztę (preferencje dotyczące partnerstwa) i uzyska dostęp do swojego, indywidualnego konta.

Czy jako koordynator projektu może być wpisanych trzech nauczycieli, czy tylko jeden? Czy w związku z tym, każdy z tych nauczycieli ma się zarejestrować na portalu?

Podczas rejestracji pierwszy nauczyciel ze szkoły wpisuje swoje dane i informacje o szkole. Otrzymuje własny profil eTwinning Live. Pozostali nauczyciele z danej szkoły mogą zarejestrować się i stworzyć własne konta z osobnym dostępem. Koordynator projektu może, po znalezieniu szkoły partnerskiej i zarejestrowaniu projektu, zaprosić nauczycieli ze swojej szkoły do współpracy, nadać im prawa Administratora i uczynić je w ten sposób współkoordynatorami projektu.
Przypominamy, że podczas rejestracji kolejnego nauczyciela, na początku drugiego etapu należy odszukać w bazie danych swoją (zarejestrowaną wcześniej przez kolegów z placówki) szkołę i kliknąć To moja szkoła.

Czy uczniowie mogą wykorzystywać TwinSpace?

Oczywiście. Uczniowie mogą zostać zaproszeni przez nauczyciela administratora do TwinSpace danego projektu za pomocą opcji Zaproś uczniów (sekcja Członkowie na TwinSpace projektu). Nauczyciel decyduje o poziomie dostępu do danej TwinSpace i ustala loginy i hasła – osobne dla każdego ucznia. Uczniowie logują się za ich pomocą ze strony www.etwinning.net bezpośrednio do odpowiedniej TwinSpace. Na platformie mają do dyspozycji szereg bezpiecznych narzędzi internetowych służących do komunikacji wewnątrz platformy i zamieszczanie na niej materiałów, zabezpieczonych przed ingerencją z zewnątrz.

Czy uczniów należy rejestrować, aby mogli dołączyć do projektu?

Nie. Uczniowie nie mogą zostać zarejestrowani w programie eTwinning. Ich udział w projekcie jest możliwy tylko poprzez zaproszenie ich do TwinSpace. Nauczyciel administrator używając opcji Zaproś uczniów na konkretnej TwinSpace tworzy dla nich konta z indywidualnym hasłami. Za ich pomocą logują się ze strony https://www.etwinning.net/ bezpośrednio na odpowiednią TwinSpace.

Czy szkoła może nawiązać współpracę z kilkoma szkołami europejskimi?

W tej kwestii nie ma ograniczeń. Oczywiście liczbę partnerów należy dobierać pod kątem czasu i możliwości jakimi się dysponuje. Z każdą z tych szkół można zarejestrować osobne partnerstwo, lub założyć jeden projekt z jedną z nich, a po akceptacji projektu przez partnera i Biura Kontaktowe w obu krajach można dodać pozostałe szkoły jako kolejnych partnerów.

Dlaczego nie można zarejestrować projektu z wybranym partnerem? Po wybraniu opcji Utwórz nowy projekt nie pojawia się on na liście potencjalnych partnerów.

  1. Pierwsza rzecz, która należ sprawdzić, to czy partner ten jest już dodany do Kontaktów (Osoby – Moje Kontakty). Prawidłowo dodany kontakt powinien wyświetlać się wtedy w zakładce Zaakceptowane. Jeśli znajduje się w zakładce Oczekujące oznacza to, że nie zaakceptował jeszcze zaproszenia. Musi to zrobić koniecznie, aby móc zarejestrować z nim projekt w przyszłości.
  2. Jeśli dany nauczyciel jest w zakładce Aktywne i mimo tego nadal rejestracja nie jest możliwa należy wejść na jego profil (klikając w jego imię i nazwisko) i sprawdzić jaką odpowiedź wybrał w pytaniu ‘Czy jesteś gotowy do rejestracji projektu eTwinning?’. Jeżeli zaznaczył NIE zablokował w ten sposób możliwość zaproszenia go do projektu. Należy skontaktować się z partnerem i poprosić o zmianę na TAK.

Czy można prowadzić projekty w dwóch różnych szkołach równocześnie i z jednego konta?

Oczywiście. Wszystkimi projektami można zarządzać z jednego konta. Trzeba jednak dodać do niego wszystkie szkoły, w których się pracuje i realizuje projekty. W tym celu trzeba przejść do Edycji profilu, dalej zakładki Moje Szkoły. W prawym rogu znajduje się opcja Dodaj szkołę. Po jej wybraniu otworzy się formularz rejestracyjny gdzie najpierw należy podać kraj, województwo i miasto a następnie sprawdzić na wygenerowanej liście, czy dana placówka nie jest już zarejestrowana. Jeśli jest należy ją dodać, jeśli nie trzeba wypełnić formularz.

W tym samym miejscu  będzie można przełączać się pomiędzy wszystkim dodanymi szkołami wybierając je z rozwijanej listy powyżej zakładek. Po przełączeniu będzie można wysłać żądanie zmiany danych dla każdej z nich.

Nie mogę edytować danych szkoły. Dlaczego?

Zmiana danych szkoły nie jest możliwa bezpośrednio z eTwinning Live. Jeśli jakieś dane wymagają aktualizacji należy skontaktować się z Krajowym Biurem eTwinning. Pozostałe dane można edytować bez przeszkód.