Elżbieta Komarnicka

Elżbieta Komarnicka

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komnputerowych eTwinning w województwie lubelskim

Pracuję jako nauczyciel konsultant w wojewódzkiej, akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie) i staram się na 100 % wpisywać w jej misję czyli „doskonalić z pasją”.  Na co dzień zajmuję się doskonaleniem kadry kierowniczej oświaty i wszelkimi działaniami sprzyjającymi rozwojowi przedszkoli i szkół.

Szczególnie bliskie mi są zagadnienia związane z przywództwem edukacyjnym, kompleksowym wspomaganiem rozwoju szkoły, współpracą międzynarodową szkół (konsultant programu Erasmus+ School Education), ICT  w dydaktyce (egzaminator ECDL i e-Citizen), e-learningiem, neurodydaktyką, pedagogiką C. Freineta, coachingiem, wdrażaniem nowej podstawy programowej z edukacji przedszkolnej i wychowania przedszkolnego, itd.

Jestem przekonana, że podstawą pracy trenera jest uważne słuchanie ludzi, inspirowanie, dzielenie się własną wiedzą i pomoc im w odkrywaniu swojej siły sprawczej. Lubię zmiany, cenię otwartość oraz swoją niezależność a jednocześnie bliskość z innymi ludźmi.

Mieszkam w pięknym, zabytkowym, kochanym Przemyślu. I wiem, że jest to miasto, które każdy powinien mieć na mapie swoich podróży.

Kontakt:
ekomarnicka@pcen.pl