Bronisława Niespor

Bronisława Niespor

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie opolskim

Trener kursów online

Nauczyciel języka angielskiego od wielu lat realizujący projekty eTwinning. Wiele z nich otrzymało Krajową i Europejską Odznakę Jakości. Projekt e-Meeting zdobył I miejsce w konkursie Nasz projekt eTwinning 2006, a projekt Dictionary Masters II miejsce w w/w konkursie w 2007r. Od kilku lat Ambasador Programu eTwinning w województwie opolskim a od 2015r. trener kursów online, jak również nauczyciel konsultant w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji prowadzący szkolenia dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Uwielbiam podróże te bliskie i te dalekie.

Kontakt:
bniespor@rcre.opolskie.pl