Bożena Boryczka

Bożena Boryczka

Trener kursów online

Nauczyciel bibliotekarz, edukator doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej z uprawnieniami do prowadzenia kształcenia na odległość. Pracuje jako nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, gdzie tworzy i prowadzi szkolenia stacjonarne, blended-learning i online. Trener i autorka kursów eTwinning od 2014 roku.

Pasjonatka dobrej literatury i mądrego, bezpiecznego wykorzystania nowych technologii w edukacji. 

Kontakt:

etwinning.bb@gmail.com