Anna Szeląg

Anna Szeląg

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych w województwie warmińsko-mazurskim

Trener kursów online

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel informatyki, Trener Edukacji Medialnej. Od 21 lat związana z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu, gdzie wspiera nauczycieli w efektywnym wykorzystywaniu nowych technologii w pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacyjnych. Prowadzi interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci, ostatnio, głównie z podstaw programowania. Autorka: materiałów, przybliżających pracę z różnymi narzędziami; scenariuszy zajęć, prezentujących wykorzystanie elementów programowania na przedmiotach nieinformatycznych oraz programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym.

Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, ale też uczy się od innych „pozytywnie zakręconych” pasjonatów, których w eTwinningu nie brakuje.

Kontakt:
szelaganna@wp.pl