Anna Głogowska-Frączek

Anna Głogowska-Frączek

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka języka angielskiego w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali. Zrealizowała kilka projektów eTwinning, za cztery z nich otrzymała Krajową oraz Europejską Odznakę Jakości. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów Comenius oraz Erasmus+. W swojej pracy lubi korzystać z nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Kontakt:

aniagf@wp.pl